Zyprexa

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

оланзапин

Предлага се от:

Eli Lilly Nederland B.V.

АТС код:

N05AH03

INN (Международно Name):

olanzapine

Терапевтична група:

психолептици

Терапевтична област:

Schizophrenia; Bipolar Disorder

Терапевтични показания:

Покритие tabletsAdultsOlanzapine е показан за лечение на шизофрения. Оланзапин е ефективен за поддържане на клиничното подобрение в рамките на продължаване на терапията при пациенти, които са показали отговор към лечението . Оланзапин е показан за лечение на умерени и тежки епизоди на мания. При пациенти епизод, чиято мания е отговорил на лечение с Оланзапин, Оланзапин е показан за предотвратяване на рецидив при пациенти с биполярно разстройство. InjectionAdultsZyprexa прах за приготвяне на разтвор за инжекции е показан за бързо управление на възбуда и нарушения форми на поведение при пациенти с шизофрения или манийни епизода, когато устни терапия не е подходяща. Трябва да се спре лечението Зипрекса прах за приготвяне на разтвор за инжекции и използването на устни Оланзапин трябва да започне, след като клинично.

Каталог на резюме:

Revision: 42

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1996-09-27

Листовка

                61
ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА
ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА
КАРТОНЕНА КУТИЯ ОТ ФЛАКОН С_ _ПРАХ
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
ZYPREXA 10 mg прах за инжекционен разтвор
оланзапин
2.
ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ)
ВЕЩЕСТВО(А)
Всеки флакон съдържа 10 mg оланзапин.
След разтваряне всеки милилитър от
разтвора
съдържа 5 mg оланзапин
3.
СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Лактоза монохидрат, тартарова
киселина, хлороводородна киселина,
натриев хидроксид
4.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА
ОПАКОВКА
Прах за инжекционен разтвор. 1 флакон
Прах за инжекционен разтвор. 10 флакона
5.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА
ВЪВЕЖДАНЕ
_ _
Интрамускулно приложение. Флакони за
еднократна употреба. Преди употреба
прочетете
листовката.
6.
СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ
ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ
ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА
Да се съхранява на място, недостъпно
за деца.
7.
ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е
НЕОБХОДИМО
8.
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ
Годен до:
Разтворът да се използва до 1 час след
приготвянето му
9.
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ
Да не се съхранява над 25°С.
Съхранявайте в оригинална опаковка,
за да се пред
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
ZYPREXA 2,5 mg обвити таблетки
ZYPREXA 5 mg обвити таблетки
ZYPREXA 7,5 mg обвити таблетки
ZYPREXA 10 mg обвити таблетки
ZYPREXA 15 mg обвити таблетки
ZYPREXA 20 mg обвити таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
ZYPREXA 2,5 mg обвити таблетки
Всяка обвита таблетка съдържа 2,5 mg
оланзапин (olanzapine).
Помощно вещество с известно действие:
всяка обвита таблетка съдържа 102 mg
лактоза
монохидрат.
ZYPREXA 5 mg обвити таблетки
Всяка обвита таблетка съдържа 5 mg
оланзапин (olanzapine).
Помощно вещество с известно действие:
всяка обвита таблетка съдържа 156 mg
лактоза
монохидрат.
ZYPREXA 7,5 mg обвити таблетки
Всяка обвита таблетка съдържа 7,5 mg
оланзапин (olanzapine).
Помощно вещество с известно действие:
всяка обвита таблетка съдържа 234 mg
лактоза
монохидрат.
ZYPREXA 10 mg обвити таблетки
Всяка обвита таблетка съдържа 10 mg
оланзапин (olanzapine).
Помощно вещество с известно действие:
всяка обвита таблетка съдържа 312 mg
лактоза
монохидрат.
ZYPREXA 15 mg обвити таблетки
Всяка обвита таблетка съдържа 15 mg
оланзапин (olanzapine).
Помощно вещество с известно действие:
всяка обвита таблетка съдържа 178 mg
лактоза
монохидрат.
ZYPREXA 20 mg обвити т
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 10-01-2022
Листовка Листовка чешки 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 10-01-2022
Листовка Листовка датски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 10-01-2022
Листовка Листовка немски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 10-01-2022
Листовка Листовка естонски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 10-01-2022
Листовка Листовка гръцки 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 10-01-2022
Листовка Листовка английски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 10-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 03-07-2013
Листовка Листовка френски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 10-01-2022
Листовка Листовка италиански 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 10-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 03-07-2013
Листовка Листовка латвийски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 10-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 03-07-2013
Листовка Листовка литовски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 10-01-2022
Листовка Листовка унгарски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 10-01-2022
Листовка Листовка малтийски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 10-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 03-07-2013
Листовка Листовка нидерландски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 10-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 03-07-2013
Листовка Листовка полски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 10-01-2022
Листовка Листовка португалски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 10-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 03-07-2013
Листовка Листовка румънски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 10-01-2022
Листовка Листовка словашки 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 10-01-2022
Листовка Листовка словенски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 10-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 03-07-2013
Листовка Листовка фински 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 10-01-2022
Листовка Листовка шведски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 10-01-2022
Листовка Листовка норвежки 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 10-01-2022
Листовка Листовка исландски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 10-01-2022
Листовка Листовка хърватски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 10-01-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите