Zoledronic acid Teva

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

золедронова киселина

Предлага се от:

Teva B.V.

АТС код:

M05BA08

INN (Международно Name):

zoledronic acid

Терапевтична група:

Лекарства за лечение на костни заболявания

Терапевтична област:

Fractures, Bone; Cancer

Терапевтични показания:

Предотвратяване на скелетни събития и лечение на тумор-индуцирана хиперкалциемия.

Каталог на резюме:

Revision: 14

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2012-08-16

Листовка

                30
Б. ЛИСТОВКА
31
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ЗОЛЕДРОНОВА КИСЕЛИНА TEVA 4 MG/5 ML
КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
золедронова киселина (zoledronic acid)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНО ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Золедронова
киселина Teva
и за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете преди да Ви
бъде приложена Золедронова киселина
Teva
3.
Как се прилага Золедронова киселина
Teva
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Золедронова
киселина Teva
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЗОЛЕДРОНОВА
КИСЕЛИНА TEVA И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Активното вещество на това лекарство
е золедронова киселина, което
принадлежи към груп
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Золедронова киселина Teva 4 mg/5 ml
концентрат за инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един флакон от 5 ml концентрат съдържа 4
mg золедронова киселина
_ (zoledronic acid)_
(като
монохидрат).
Всеки ml от концентрата съдържа 0,08 mg
золедронова киселина (като
монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор
(стерилен концентрат)
Бистър и безцветен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
-
Превенция на скелетни събития
(патологични фрактури, компресия на
прешлени,
хиперкалциемия свързана с
лъчетерапия или оперативно лечение на
костите, или
дължаща се на тумори) при възрастни
пациенти с напреднали злокачествени
заболявания,
ангажиращи костите.
-
Лечение на възрастни пациенти с
тумор-индуцирана хиперкалциемия (ТИХ)
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Золедронова киселина Teva трябва да се
предписва и прилага на пациенти само
от медицински
специалисти с опит в приложението на
бифосфонати за интравенозно
приложение. Пациентите,
лекувани със Золедронова ки
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 11-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 11-10-2021
Листовка Листовка чешки 11-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 11-10-2021
Листовка Листовка датски 11-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 11-10-2021
Листовка Листовка немски 11-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 11-10-2021
Листовка Листовка естонски 11-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 11-10-2021
Листовка Листовка гръцки 11-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 11-10-2021
Листовка Листовка английски 11-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 11-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 02-12-2014
Листовка Листовка френски 11-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 11-10-2021
Листовка Листовка италиански 11-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 11-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 02-12-2014
Листовка Листовка латвийски 11-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 11-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 02-12-2014
Листовка Листовка литовски 11-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 11-10-2021
Листовка Листовка унгарски 11-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 11-10-2021
Листовка Листовка малтийски 11-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 11-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 02-12-2014
Листовка Листовка нидерландски 11-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 11-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 02-12-2014
Листовка Листовка полски 11-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 11-10-2021
Листовка Листовка португалски 11-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 11-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 02-12-2014
Листовка Листовка румънски 11-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 11-10-2021
Листовка Листовка словашки 11-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 11-10-2021
Листовка Листовка словенски 11-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 11-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 02-12-2014
Листовка Листовка фински 11-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 11-10-2021
Листовка Листовка шведски 11-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 11-10-2021
Листовка Листовка норвежки 11-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 11-10-2021
Листовка Листовка исландски 11-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 11-10-2021
Листовка Листовка хърватски 11-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 11-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 02-12-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите