Yondelis

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
18-08-2021
Активна съставка:
трабектедин
Предлага се от:
Pharma Mar S.A.
АТС код:
L01CX01
INN (Международно Name):
trabectedin
Терапевтична група:
Антинеопластични средства
Терапевтична област:
Ovarian Neoplasms; Sarcoma
Терапевтични показания:
Yondelis е показан за лечение на пациенти с напреднал сарком на меките тъкани, след провала на антрациклини и ифосфамид, или които са неподходящи за получаване на тези агенти. Данните за ефикасността се основават основно на пациенти с липосаркома и лейомиосаркома. Йонделис в комбинация с пегилированным липосомальным доксорубицином (PLD) е показан за лечение на пациенти с рецидивиращи platino-чувствителни рак на яйчниците .
Каталог на резюме:
Revision: 27
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/000773
Дата Оторизация:
2007-09-17
EMEA код:
EMEA/H/C/000773

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта
испански 18-08-2021
Листовка Листовка
чешки 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 18-08-2021
Листовка Листовка
датски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта
датски 18-08-2021
Листовка Листовка
немски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта
немски 18-08-2021
Листовка Листовка
естонски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 18-08-2021
Листовка Листовка
гръцки 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 18-08-2021
Листовка Листовка
английски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта
английски 18-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 25-06-2015
Листовка Листовка
френски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта
френски 18-08-2021
Листовка Листовка
италиански 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 18-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 25-06-2015
Листовка Листовка
латвийски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 18-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 25-06-2015
Листовка Листовка
литовски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 18-08-2021
Листовка Листовка
унгарски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 18-08-2021
Листовка Листовка
малтийски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 18-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 25-06-2015
Листовка Листовка
нидерландски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 18-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 25-06-2015
Листовка Листовка
полски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта
полски 18-08-2021
Листовка Листовка
португалски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 18-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 25-06-2015
Листовка Листовка
румънски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 18-08-2021
Листовка Листовка
словашки 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 18-08-2021
Листовка Листовка
словенски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 18-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 25-06-2015
Листовка Листовка
фински 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта
фински 18-08-2021
Листовка Листовка
шведски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 18-08-2021
Листовка Листовка
норвежки 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 18-08-2021
Листовка Листовка
исландски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 18-08-2021
Листовка Листовка
хърватски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 18-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 25-06-2015

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

Yondelis 0,25 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

Yondelis 1 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

trabectedin (трабектедин)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва и

всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Yondelis и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Yondelis

Как да използвате Yondelis

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Yondelis

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Yondelis и за какво се използва

Yondelis съдържа активното вещество трабектедин. Yondelis е противораково лекарство, който

действа, като възпрепятства размножаването на туморните клетки.

Yondelis се използва за лечение на пациенти с напреднал сарком на меките тъкани, при които

прилаганите преди това лекарства не са дали резултат или пациенти, при които тези лекарства

не могат да бъдат прилагани. Саркомът на меките тъкани е злокачествено заболяване, което

започва някъде в меките тъкани, като мускулите, мастната тъкан или другите тъкани (например

хрущяли или кръвоносни съдове).

Yondelis в комбинация с пегилиран липозомен доксорубицин (PLD – друго противораково

лекарство) се използва за лечение на пациенти с рак на яйчника, рецидивирал след най-малко

1 предишно лечение, които не са резистентни на противоракови лекарства, съдържащи

съединения на платина.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Yondelis

Не приемайте Yondelis

ако сте алергични към трабектедин или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6);

ако имате тежки инфекции;

ако кърмите;

ако Ви предстои ваксинация срещу жълта треска.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да използвате Yondelis.

Yondelis или неговата комбинация с PLD не трябва да се използва, ако имате тежко

чернодробно, бъбречно или сърдечно увреждане.

Кажете на Вашия лекар, ако знаете или подозирате, че имате някой от следните проблеми

преди започване на лечение с Yondelis:

чернодробни или бъбречни проблеми;

сърдечни проблеми или анамнеза за сърдечни проблеми;

левокамерна фракция на изтласкване (LVEF) под долната граница на нормата;

в миналото сте получавали лечение с висока доза антрациклин.

Трябва незабавно да потърсите медицинска помощ при поява на следните състояния:

Ако развиете треска, тъй като Yondelis може да причини нежелани реакции, засягащи

кръвта и черния дроб.

Ако продължава да Ви се гади, повръщате или не сте в състояние да пиете течности и

поради това отделяте по-малко урина, въпреки че са Ви дадени лекарства против

повръщане.

Ако изпитвате тежка мускулна болка или слабост, тъй като тя може да бъде признак на

поражение на мускулите (рабдомиолиза, вижте точка 4).

Ако забележите, че инфузията Yondelis изтича извън вената Ви по време на вливане. Това

може да причини увреждане и смърт на тъканните клетки около мястото на инжектиране

(тъканна некроза, вижте също точка 4) което може да наложи хирургична операция.

Ако имате алергична реакция (свръхчувствителност). В този случай при Вас може да

възникнат един или повече от следните симптоми: повишена температура, затруднено

дишане, червенина или зачервяване на кожата, или обрив, гадене или повръщане (вижте

точка 4).

Ако забележите необясним частичен или генерализиран оток (едем) с възможно

прималявяне, замаяност или жажда (ниско кръвно налягане). Това може да е признак за

заболяване (синдром на нарушена капилярна пропускливост), което може да причини

прекомерно натрупване на течност в тъканите, и изисква спешна медицинска оценка от

Вашия лекар.

Деца и юноши

Yondelis не трябва да се използва при пациенти със саркоми в детска възраст, под 18 години.

Други лекарства и Yondelis

Трябва да кажете на Вашия лекар, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да

приемате други лекарства.

Не трябва да използвате Yondelis, ако Ви предстои ваксинация срещу жълта треска и не се

препоръчва да използвате Yondelis, ако Ви предстои ваксинация с ваксина, съдържаща живи

вирусни частици. Ефектът на лекарства, съдържащи фенитоин (при eпилепсия), може да бъде

намален, ако се прилагат заедно с Yondelis, поради което това не се препоръчва.

Ако използвате някое от следните лекарства по време на лечението си с Yondelis, e необходимо

да бъдете внимателно наблюдавани, тъй като ефектите на Yondelis са:

намалени (например лекарства, съдържащи рифампицин (при бактериални инфекции),

фенобарбитал (при eпилепсия ) или жълт кантарион (

Hypericum perforatum

, билково

лекарство при депресия) или

повишени (например лекарства, съдържащи кетоконазол или флуконазол (при гъбични

инфекции), ритонавир (при инфекция с вируса на човешкия имунен дефицит [HIV]),

кларитромицин (при бактериални инфекции), aпрепитант (за предотвратяване на гадене и

повръщане), циклоспорин (потиска защитната система на организма) или верапамил (при

високо кръвно налягане и сърдечни заболявания).

Поради това, използването на тези лекарства заедно с Yondelis трябва да се избягва, ако е

възможно.

Ако приемате Yondelis или комбинацията Yondelis+PLD заедно с лекарство, което може да

причини увреждане на черния дроб или мускулите (рабдомиолиза), може да се нуждаете от

внимателно наблюдение, тъй като е възможен повишен риск за увреждане на черния дроб или

мускулите. Лекарства, съдържащи статини (за понижаване нивата на холестерола и

предпазване от сърдечносъдови болести) са пример за лекарства, които могат да причинят

мускулно увреждане.

Yondelis с алкохол

Консумацията на алкохол трябва да се избягва при лечение с Yondelis, тъй като това може да

увреди черния дроб.

Бременност, кърмене и фертилитет

Бременност

Yondelis не трябва да се използва по време на бременност. Ако сте бременна, смятате, че може

да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата

на това лекарство.

Жените с детероден потенциал трябва да използват ефикасна контрацепция, докато приемат

Yondelis и 3 месеца след края на лечението.

Ако настъпи бременност, трябва незабавно да уведомите Вашия лекар и се препоръчва

генетична консултация, тъй като Yondelis може да причини генетично увреждане.

Кърмене

Yondelis не трябва да се дава на пациентки, които кърмят. Поради това трябва да

преустановите кърменето, преди да започнете лечението и не трябва да започвате отново да

кърмите, преди Вашият лекар да потвърди, че това е безопасно.

Фертилитет

Ефикасна контрацепция трябва да бъде използвана при мъже във фертилна възраст, докато

приемат Yondelis и 5 месеца след края на лечението.

Пациентите трябва да потърсят съвет относно запазване на яйцеклетки или сперма преди

лечението, поради риск от необратимо безплодие, дължащо се на лечението с Yondelis.

Генетична консултация се препоръчва също и при пациенти, които биха искали да имат деца

след лечението.

Шофиране и работа с машини

По време на лечението с Yondelis може да се чувствате уморени и да изпитвате слабост.

Недейте да шофирате или да работите с инструменти или машини, ако изпитвате някои от тези

ефекти.

Yondelis съдържа калий

Tова лекарство съдържа калий, по-малко от 1 mmol (39 mg) на флакон и поради това може да

се счита, че практически не съдържа калий.

3.

Как да използвате Yondelis

Yondelis се прилага под наблюдението на лекар, който има опит при прилагане на

химиотерапия. Употребата му трябва да се ограничи до квалифицирани онколози или други

медицински специалисти, специализирани в прилагането на цитотоксични лекарства.

Обичайната доза за лечение на сарком на меките тъкани е 1,5 mg/m

телесна площ. По време на

лечебния период, лекарят ще Ви наблюдава внимателно и ще установи най-подходящата доза

Yondelis, която да приемате. Препоръчителната доза за пациентите от японски произход е по-

ниска от обичайната доза за всички други раси и е 1,2 mg/m

телесна площ.

Обичайната доза за лечение на рак на яйчника е 1,1 mg/m

телесна повърхност след приложение

на 30 mg/m

телесна повърхност PLD.

Преди да Ви бъде приложен, Yondelis е приготвен и разреден за интравенозно приложение.

Всеки път, когато Ви прилагат Yondelis за лечение на сарком на меките тъкани, ще са

необходими около 24 часа, докато целият разтвор навлезе в кръвта. При лечение на рак на

яйчника ще са необходими 3 часа.

За да се избегне дразнене на мястото на инжектиране се препоръчва Yondelis да се прилага чрез

централна венозна линия.

Преди, както и при нужда по време на лечението с Yondelis, ще Ви бъде дадено лекарство,

което да предпази черния дроб и да намали риска от нежелани реакции като гадене и

повръщане.

Инфузията се прави на всеки 3 седмици, но понякога Вашият лекар може да препоръча

отлагане на дозата, за да Ви се осигури получаването на най-подходящата доза Yondelis.

Продължителността на целия лечебен период ще зависи от Вашето повлияване и от това колко

добре се чувствате. Вашият лекар ще Ви уведоми колко дълго ще продължи лечението. Ако

имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство или неговата комбинация с PLD може да предизвика

нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако не сте сигурни какво представляват нежеланите реакции, описани по-долу, трябва да

помолите Вашия лекар да Ви ги обясни по-подробно.

Сериозни нежелани реакции, предизвикани от лечението с Yondelis:

Много чести: може да засегнат повече от 1 от 10 пациенти

Може да имате повишени нива на жълтия пигмент билирубин в кръвта, което може

възможно да причини жълтеница (пожълтяване на кожата, лигавиците и очите).

Вашият лекар ще назначи редовни изследвания на кръвта за откриване на отклонения в

показателите.

Чести: може да засегнат до 1 от 10 пациенти

Може също да имате инфекции на кръвта (сепсис), ако имунната Ви система е много

слаба.

Ако имате повишена температура, трябва незабавно да потърсите медицинска

помощ.

Бихте могли също така да изпитвате болка в мускулите (миалгия). Може да имате и

увреждане на нервите, което води до мускулна болка, слабост и изтръпване. Може да

имате общо подуване или подуване на крайниците и мравучкане по кожата.

Може да имате реакция на мястото на инжектиране. Инфузията Yondelis може да изтече

извън вената Ви по време на вливане и да причини увреждане и смърт на тъканните

клетки около мястото на инжектиране (тъканна некроза, вижте също точка 2

„Предупреждения и предпазни мерки”), което може да наложи хирургична операция.

Може да имате алергична реакция. В този случай при Вас може да се появят повишена

температура, затруднено дишане, червенина или зачервяване на кожата или обрив, гадене

или повръщане.

Когато Yondelis се използва в комбинация с PLD, може да имате синкоп, наречен също

припадък. Освен това може да имате усещане, че сърцето Ви бие твърде силно или

твърде бързо в гърдите (палпитации), да имате слабост на камерите – главните

изпомпващи камери на сърцето (дисфункция на лявата камера), или внезапно запушване

на белодробна артерия (белодробна eмболия).

Нечести: могат да засегнат до 1 на 100 души

Може да усетите силни мускулни болки и болка, скованост и слабост в мускулите. При

Вас може да се появи и потъмняване на цвета на урината. Всички описани симптоми

може да са признак на увреждане на мускулите (рабдомиолиза).

В някои случаи Вашият лекар може да назначи изследвания на кръвта, за да предотврати

развитието на мускулно поражение (рабдомиолиза). При много тежки случаи това може

да доведе до бъбречна недостатъчност.

Ако изпитвате силна мускулна болка или

слабост, трябва незабавно да потърсите медицинска помощ.

При Вас може да възникнат затруднено дишане, неправилен сърдечен ритъм, намалено

отделяне на урина, рязка промяна в психичното състояние, зони с различна оцветка на

кожата, силно понижено кръвно налягане, свързано с отклонения в резултатите от

лабораторни изследвания (понижение на броя на тромбоцитите). Ако получите някой от

изброените по-горе симптоми или признаци,

потърсете незабавно медицинска помощ

При Вас може да се появи необичайно събиране на течност в белите дробове, което води

до оток (белодробен едем).

Може да забележите необясним частичен или генерализиран оток (едем) с възможно

прималявяне, замаяност или жажда (ниско кръвно налягане). Това може да е признак за

заболяване (синдром на нарушена капилярна пропускливост), което може да причини

прекомерно натрупване на течност в тъканите. Ако получите тези симптоми или

признаци,

потърсете незабавно медицинска помощ

Може да забележите, че има изтичане извън вената на инфузията Yondelis

(екстравазация), докато се извършва вливането. След това ще забележите известна

червенина, подуване, сърбеж и дискомфорт на мястото на инжектиране. Ако получите

някой от тези симптоми или признаци,

уведомете незабавно Вашия лекар или

медицинска сестра

Това би могло да доведе до увреждане или загиване на клетки на тъканта около мястото

на инжектиране (тъканна некроза), което може да наложи хирургична намеса.

Някои от симптомите или признаците на екстравазация може да не са видими няколко

часа след настъпването им. Може да има образуване на мехури, обелване или

потъмняване на кожата над мястото. Възможно е пълната тежест на тъканното увреждане

да стане видима след няколко дни. Ако получите някой от описаните симптоми или

признаци,

потърсете незабавно медицинска помощ

Редки: могат да засегнат до 1 на 1 000 души

При Вас може да се появи пожълтяване на кожата и очните ябълки (жълтеница), болка в

горната дясна част на корема, гадене, повръщане, общо неразположение, затруднена

концентрация, дезориентация или обърканост, сънливост. Тези признаци може да показват

неспособност на черния дроб да изпълнява нормалните си функции. Ако получите някой от

описаните симптоми или признаци,

потърсете незабавно медицинска помощ

Други по-малко сериозни нежелани лекарствени реакции:

Много чести: може да засегнат повече от 1 от 10 пациенти

Може:

да се чувствате уморени

да имате затруднено дишане и кашлица

да изпитвате болка в гърба

да чувствате, че в тялото Ви има прекомерно количество течност (оток)

да получавате лесно синини

да ви тече кръв от носа

да сте по-склонни към инфекции. Инфекцията може да причини и повишаване

на температурата(треска).

Ако развиете някои от тези симптоми,

трябва незабавно да потърсите медицинска

помощ.

При Вас може да се проявят някои храносмилателни симптоми, като загуба на апетит,

гадене или повръщане, болка в корема, диария или запек.

Ако продължава да Ви се гади,

повръщате или не сте в състояние да пиете течности и поради това отделяте по-

малко урина, въпреки че приемате лекарства против повръщане, трябва незабавно да

потърсите медицинска помощ.

Може да имате главоболие.

Може да имате възпаление на лигавицата, като зачервяване и оток в устата, което води до

възпаление на устата с болезнени язви и афти (стоматит), или като проява на възпаление

на стомашно-чревния тракт, когато Yondelis се използва заедно с PLD.

Пациентките, получаващи Yondelis плюс PLD за рак на яйчника, може да имат също и

синдрома ръка-крак. Той може да се прояви със зачервена кожа на дланите, пръстите и

ходилата на краката, които по-късно може да се подуят и да станат лилави. Засегнатите

участъци от кожата може или да изсъхнат и да се излющят, или да станат на мехури с

образуване на язви.

Чести: може да засегнат до 1 от 10 пациенти

Може да имате обезводняване на организма, загуба на тегло, дискомфорт след хранене и

промяна на вкуса.

Може да имате косопад (aлопеция).

Може също така да получите замаяност, ниско кръвно налягане и зачервяване на лицето

или кожен обрив.

При пациентки, получаващи Yondelis заедно с PLD за рак на яйчника, може да се появи

повишена кожна пигментация.

Може да изпитвате болка с ставите.

Може да имате проблеми със съня.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва ,

уведомете Вашия лекар. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Yondelis

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

етикета на флакона след „Годен до:” и „EXP”. Срокът на годност отговаря на последния ден от

посочения месец.

Да се съхранява в хладилник (2 ºC - 8 ºC).

Информация за стабилността в периода на използване на приготвения и разредения разтвор е

включена в раздела за медицински специалисти.

Не използвайте това лекарство, ако забележите видими частици след приготвяне или

разреждане на лекарството.

Неизползваният продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в

съответствие с местните изисквания за цитотоксични лекарствени продукти.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Yondelis

Активно вещество: трабектедин.

Yondelis 0,25 mg: Всеки флакон с прах съдържа 0,25 mg трабектедин.

Yondelis 1 mg: Всеки флакон с прах съдържа 1 mg трабектедин.

Други съставки: захароза, калиев дихидрогенфосфат, фосфорна киселина (за корекция на

pH) и калиев хидроксид (за корекция на pH).

Как изглежда Yondelis и какво съдържа опаковката

Yondelis е прах за концентрат за инфузионен разтвор. Прахът е с бял до почти бял цвят и се

предлага в стъклени флакони.

Всяка картонена кутия съдържа 1 флакон oт 0,25 mg или 1 mg трабектедин.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Pharma Mar, S.A.

Avda. de los Reyes 1

Polígono Industrial La Mina

28770 Colmenar Viejo (Madrid)

Испания

Tel: +34 91 846 60 00

Fax: +34 91 846 60 01

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с притежателя на

разрешението за употреба.

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Инструкции за употреба – приготвяне, работа и изхвърляне

Трябва да се следват съответните процедури за правилна работа и изхвърляне на цитотоксични

лекарства. Неизползваният продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят

в съответствие с местните изисквания за цитотоксични лекарствени продукти.

Трябва да сте обучени в правилните техники за реконституиране и разреждане на Yondelis или

неговата комбинация с PLD и трябва да носите защитно облекло, включващо маска, защитни

очила и ръкавици по време на реконституиране и разреждане. При случаен контакт с кожата,

очите или лигавици, мястото трябва незабавно да се изплакне с обилно количество вода. Не

трябва да работите с това лекарство, ако сте бременна.

Подготовка за интравенозна инфузия

Yondelis трябва да се реконституира и допълнително да се разреди преди инфузия. (вижте също

точка 3).

Трябва да се използват подходящи асептични техники.

Yondelis не трябва да се прилага смесен в една инфузия с други лекарства, освен с разредителя.

Не са наблюдавани несъвместимости между Yondelis и стъклени бутилки тип I,

поливинилхлоридни (PVC) и полиетиленови (PE) сакове и тръбички, както и полиизопренови

резервоари и титанови системи за васкуларен достъп за имплантиране.

Когато се използва в комбинация, интравенозният път трябва да се промива добре с

инфузионен разтвор на глюкоза 50 mg/ml (5%) след приложението на PLD и преди

приложението на Yondelis. Употребата на всеки друг разредител освен инфузионен разтвор на

глюкоза 50 mg/ml (5%) може да причини преципитация на PLD. (Вижте Кратка характеристика

на продукта на PLD за специфични инструкции за работа.)

Инструкции за реконституиране

Yondelis 0,25 mg:

Инжектирайте 5 ml стерилна вода за инжекции във флакона.

Yondelis 1 mg:

Инжектирайте 20 ml стерилна вода за инжекции във флакона.

Използва се спринцовка, за да се инжектира необходимото количество стерилна вода за

инжекции във флакона. Разклатете флакона до пълно разтваряне. Реконституираният разтвор е

бистър, безцветен или леко жълтеникав, без видими частици.

Tози реконституиран разтвор съдържа 0,05 mg/ml трабектедин. Той се нуждае от допълнително

разреждане и е само за еднократна употреба.

Инструкции за разреждане

Разредете реконституирания разтвор с инфузионен разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%)

или инфузионен разтвор на глюкоза 50 mg/ml (5%). Необходимият обем трябва да се изчисли,

както следва:

Обем (ml) = BSA (m

) x индивидуална доза (mg/m

0,05 mg/ml

BSA = телесна повърхност

Изтеглете съответното количество реконституиран разтвор от флакона. Ако интравенозното

приложение ще се извърши чрез централен венозен път, добавете реконституирания разтвор

към инфузионен сак, съдържащ

50 ml разтворител (инфузионен разтвор на натриев хлорид

9 mg/ml (0,9%) или инфузионен разтвор на глюкоза 50 mg/ml (5%)), при което концентрацията

на трабектедин в инфузионния разтвор е ≤ 0,030 mg/ml.

Ако не е възможен централен венозен достъп и трябва да се използва периферен венозен път,

добавете реконституирания разтвор към инфузионен сак, съдържащ

1 000 ml разтворител

(инфузионен разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) или инфузионен разтвор на глюкоза

50 mg/ml (5%)).

Огледайте внимателно парентералния разтвор за видими частици преди интравенозно

приложение. След като се приготви, инфузията трябва да се приложи незабавно.

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Yondelis 0,25 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор.

Yondelis 1 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор.

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Yondelis 0,25 mg

Всеки флакон с прах съдържа 0,25 mg трабектедин (trabectedin).

Един ml от реконституирания разтвор съдържа 0,05 mg трабектедин.

Помощни вещества с известно действие:

Всеки флакон с прах съдържа 2 mg калий и 0,1 g захароза.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

Yondelis 1 mg

Всеки флакон с прах съдържа 1 mg трабектедин (trabectedin).

Един ml от реконституирания разтвор съдържа 0,05 mg трабектедин.

Помощни вещества с известно действие:

Всеки флакон с прах съдържа 8 mg калий и 0,4 g захароза.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Прах за концентрат за инфузионен разтвор

Бял до почти бял прах

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Yondelis е показан за лечение на възрастни пациенти с напреднал сарком на меките тъкани,

след неуспех на лечение с антрациклини и ифосфамид, или при които прилагането на тези

средства не е подходящо. Данните за ефикасност се основават главно на пациенти с

липосарком и лейомиосарком.

Yondelis в комбинация с пегилиран липозомен доксорубицин (PLD) е показан за лечение на

пациенти, чувствителни към платина, с рецидивирал рак на яйчника.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Yondelis трябва да се прилага под контрола на лекар с опит при прилагане на химиотерапия.

Употребата му трябва да бъде ограничена и прилагането му да се осъществява от

квалифицирани онколози или други медицински специалисти, специализирани в прилагането

на цитотоксични средства.

Дозировка

Препоръчителната доза за лечение на сарком на меките тъкани е 1,5 mg/m

телесна повърхност,

приложена като интравенозна инфузия в продължение на 24 часа с триседмичен интервал

между циклите.

За лечение на рак на яйчника Yondelis се прилага на всеки три седмици като 3-часова инфузия

в доза 1,1 mg/m

, незабавно след PLD 30 mg/m

. За да се намали рискът от реакции при

инфузията на PLD, началната доза се прилага не по-бързо от 1 mg/минута. Ако не се наблюдава

реакция при инфузията, следващите инфузии на PLD могат да се приложат в продължение нa

1-часов период (вж. също Кратка характеристика на продукта [КХП] на PLD за специфичен

съвет за приложение).

Всички пациенти трябва да получат кортикостероиди напр. интравенозно 20 mg дексаметазон

30 минути преди PLD (като комбинирана терапия) или Yondelis (като монотерапия); не само

като профилактика против повръщане, но и защото изглежда, че оказва хепатопротективно

действие. Ако е необходимо, може да се прилагат допълнителни антиеметици.

Необходими са следните критерии за разрешаване на лечение с Yondelis:

Aбсолютен брой неутрофили (ANC)

1 500/mm

Брой тромбоцити

100 000/mm

Билирубин

горна граница на нормата (ULN)

Aлкална фосфатаза

2,5 x ULN (да се имат пред вид чернодробните изоензими

5-нуклеотидаза или гама глутамилтранспептидаза (GGT), ако повишението може да има

костен произход)

Aлбумин

25 g/l

Aланин аминотрансфераза (ALT) и аспартат аминотрансфераза (AST)

2,5 x ULN

Креатининов клирънс

30 ml/min (монотерапия), серумен

креатинин

1,5 mg/dl (

132,6 μmol/l или креатининов клирънс

60 ml/min (комбинирана

терапия)

Креатин фосфокиназа (CPK)

2,5 x ULN

Хемоглобин

9 g/dl

Същите критерии като по-горе трябва да бъдат налице преди повторно лечение. В противен

случай лечението трябва да бъде отложено до 3 седмици, докато бъдат покрити критериите.

Допълнително мониториране на хематологичните параметри билирубин, алкална фосфатаза,

аминотрансферази и CPK

трябва да се извършва седмично

по време на първите два цикъла на

терапия и най-малко един път между лечението при последващите цикли.

При всички цикли трябва да се дава една и съща доза, при условие че не се наблюдава

токсичност 3-4 степен и че пациентът отговаря на критериите за повторно лечение.

Адаптиране на дозата по време на лечение

Преди повторно лечение пациентите трябва да отговарят на основните критерии, определени

по-горе. Ако някои от следните събития настъпят по всяко време между циклите, дозата трябва

да бъде намалена с една степен за следващите цикли, според следващата таблица 1:

Неутропения < 500/mm

, продължаваща повече от 5 дни или свързана с температура, или

инфекция

Tромбоцитопения < 25 000/mm

Повишение на билирубина > ULN и/или aлкалната фосфатаза > 2,5 x ULN

Повишение на аминотрансферазите (AST или ALT) > 2,5 x ULN, (монотерапия)

или > 5 x ULN (комбинирана терапия), което не се нормализира до ден 21

Всякакви други нежелани реакции степен 3 или 4 (като гадене, повръщане, умора)

Не се препоръчва повишаване на дозата при последващи цикли, ако дозата е била намалена

веднъж поради токсичност. Ако някоя от тези прояви на токсичност се появи отново при

последващи цикли при пациент, показващ клинично подобрение, дозата може да бъде

допълнително намалена (вж. по-долу). Колониостимулиращи фактори могат да бъдат

приложени поради хематологичната токсичност, съобразно местната стандартна практика.

Taблица 1 – Taблица за промяна на дозата на Yondelis (като самостоятелно средство при

сарком на меките тъкани (STS) или в комбинация при рак на яйчника) и PLD

Сарком на меките тъкани

Рак на яйчника

Yondelis

Yondelis

Начална доза

1,5 mg/m

1,1 mg/m

30 mg/m

Първо редуциране

1,2 mg/m

0,9 mg/m

25 mg/m

Второ редуциране

1 mg/m

0,75 mg/m

20 mg/m

Вижте КХП на PLD за по-подробна информация за адаптиране на дозата на PLD.

В случай че се налага допълнително намаляване на дозата, трябва да се обмисли

преустановяване на лечението.

Продължителност на лечението

При клиничните изпитвания не е имало предварително определени ограничения на броя на

прилаганите цикли. Лечението е продължило до отбелязване на клинично подобрение. Yondelis

е бил приложен в 6 или повече цикли при 29,5% и 52% пациенти, лекувани съответно с

монотерапия и комбинирана доза и схема. Монотерапията и комбинираните схеми са били

съответно използвани до 38 и 21 цикли. Не са наблюдавани прояви на кумулативна токсичност

при пациенти, лекувани с многократни цикли.

Педиатрична популация

Поради съображения за ефикасност при пациенти със саркоми в детска възраст Yondelis не

трябва да се използва при деца под 18 години (вж. точка 5.1 за резултати от проучване на

саркоми в детска възраст).

Хора в старческа възраст

Не са провеждани специални проучвания при хора в старческа възраст. Общо 20% oт 1 164

пациенти при цялостния анализ на безопасността при клинични проучвания с монотерапия са

над 65 години. Oт 333 пациенти с рак на яйчника, които са получили трабектедин в

комбинация с PLD, 24% са били на 65 години или по-възрастни, а 6% са били над 75 години.

Не са наблюдавани съществени разлики в профила на безопасност при тази популация

пациенти. Изглежда, че плазменият клирънс и обемът на разпределение на трабектедин не се

влияят от възрастта. Поради това адаптиране на дозата, основано единствено на възрастов

критерий, не се препоръчва рутинно.

Чернодробно увреждане

Препоръчва се особено внимание и може да се наложи адаптиране на дозата при пациенти с

чернодробно увреждане, тъй като системната експозиция на трабектедин е повишена и рискът

от хепатотоксичност би могъл да бъде повишен. Пациенти с повишени нива на серумен

билирубин на изходно ниво не трябва да бъдат лекувани с Yondelis. По време на лечение с

Yondelis трябва да се следят изследванията на чернодробната функция, тъй като може да е

показано адаптиране на дозата (вж. Таблица 1 и точка 4.4).

Бъбречно увреждане

Не са провеждани проучвания, включващи пациенти с бъбречна недостатъчност (креатининов

клирънс < 30 ml/min при монотерапия и < 60 ml/min при комбинирана схемa) и поради това

Yondelis не трябва да се прилага при тази популация пациенти (вж. точка 4.4). Като се имат

пред вид фармакокинетичните характеристики на трабектедин (вж. точка 5.2), няма основание

за адаптиране на дозата при пациенти с леко до умерено бъбречно увреждане.

Начин на приложение

Строго се препоръчва интравенозно приложение през централен венозен катетър (вж. точки 4.4

и 6.6).

За указания относно реконституирането и разреждането на лекарствения продукт преди

приложение вижте точка 6.6.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към трабектедин или към някое от помощните вещества, изброени

в точка 6.1

Съпътстваща тежка или неовладяна инфекция

Кърмене (вж. точка 4.6)

Комбинация с ваксина срещу жълта треска (вж. точка 4.4)

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Чернодробно увреждане

Пациентите трябва да отговарят на особени критерии за параметри на чернодробна функция, за

да започнат лечение с Yondelis. Тъй като системната експозиция на трабектедин средно е

приблизително двойна (вж. точка 5.2) поради чернодробно увреждане и по тази причина

рискът от токсичност би могъл да бъде повишен, пациенти с клинично значими заболявания на

черния дроб, като активен хроничен хепатит, трябва да бъдат редовно мониторирани и дозата

да се адаптира при нужда. Пациенти с повишени нива на серумен билирубин не трябва да

бъдат лекувани с трабектедин (вж. точка 4.2).

Бъбречно увреждане

Креатининовият клирънс трябва да бъде наблюдаван преди и по време на лечението. Yondelis

монотерапия и комбинирани схеми не трябва да се прилагат при пациенти с креатининов

клирънс съответно < 30 ml/min и < 60 ml/min (вж. точка 4.2).

Неутропения и тромбоцитопения

Неутропения и тромбоцитопения степен 3 или 4, свързани с лечение с Yondelis, са съобщавани

много често. Пълна кръвна картина, включваща диференциално броене и брой на

тромбоцитите, трябва да се прави при започване, седмично през първите два цикъла и след това

един път между циклите (вж. точка 4.2). Пациенти, които развият треска, трябва своевременно

да потърсят медицинска помощ. Ако това се случи, трябва незабавно да се започне активно

поддържащо лечение.

Yondelis

не трябва да се прилага при пациенти с изходен неутрофилен брой

под 1 500 клетки/mm

и брой на тромбоцити под 100 000 клетки /mm

. Препоръчва се

редуциране на дозата, ако настъпи тежка неутропения (брой на неутрофилни

клетки < 500 клетки /mm

), продължаваща повече от 5 дни или придружена с температура или

инфекция (вж. точка 4.2).

Гадене и повръщане

Профилактика против повръщане с кортикостероиди като дексаметазон трябва да се прилага на

всички пациенти (вж. точка 4.2).

Рабдомиолиза и тежко повишение на CPK (> 5 x ULN)

Tрабектедин не трябва да се прилага при пациенти с CPK > 2,5 х ULN (вж. точка 4.2).

Рабдомиолиза е съобщавана нечесто, обикновено във връзка с миелотоксичност, тежки

отклонения в чернодробните функционални показатели и/или бъбречна или мултиорганна

недостатъчност. Поради това CPK трябва да бъде внимателно следена всеки път, когато

пациентът може да има някоя от тези прояви на токсичност или мускулна слабост, или

мускулна болка. Ако настъпи рабдомиолиза, трябва своевременно да се започнат поддържащи

мерки, като парентерална хидратация, алкализиране на урината и диализа, както е посочено.

Лечението с Yondelis трябва да се преустанови до пълното възстановяване на пациента.

Налага се повишено внимание, ако едновременно с трабектедин се прилагат лекарствени

продукти, свързани с рабдомиолиза (напр. статини), тъй като рискът за рабдомиолиза може да

се повиши.

Отклонения в черноднобните функционални тестове (LFT)

Обратими остри повишения на аспартат аминотрансфераза (AST) и аланин аминотрансфераза

(ALT) са съобщени при повечето пациенти. Yondelis не трябва да се употребява при пациенти с

повишен билирубин. Пациенти с повишени AST, ALT и aлкална фосфатаза между циклите

могат да се нуждаят от адаптиране на дозата (вж. точка 4.2).

Реакции на мястото на инжектиране

Строго се препоръчва използването на централен венозен достъп (вж. точка 4.2). Пациентите

могат да развият потенциално тежка реакция на мястото на инжектиране, когато трабектедин

се прилага чрез периферен венозен път.

Екстравазацията на трабектедин може да причини тъканна некроза, която да налага дебридман.

Няма специфичен антидот при екстравазация на трабектедин. Екстравазацията трябва да се

овладее съобразно установената стандартна практика.

Алергични реакции

По време на постмаркетинговото наблюдение има съобщения за реакции на

свръхчувствителност, с много рядко настъпване на фатален изход, свързани с приложението на

трабектедин самостоятелно или в комбинация с PLD (вж. точки 4.3 и 4.8).

Сърдечна дисфункция

Пациентите трябва да бъдат наблюдавани за нежелани реакции, свързани със сърцето, или

миокардна дисфункция.

Трябва да се извърши задълбочена сърдечна оценка, включваща определяне на левокамерната

фракция на изтласкване (LVEF) чрез ехокардиография или чрез радионуклидна

вентрикулография с EКГ синхронизация в еквилибриум (MUGA), преди започване на

трабектедин и на интервали от 2 до 3 месеца след това до преустановяване на приложението на

трабектедин.

Пациенти с LVEF, по-малка от долната граница на нормата (LVEF < LLN), предшестваща

кумулативна доза антрациклин от > 300 mg/m

, на вързаст > 65 години или с анамнеза за

сърдечносъдово заболяване (особено при тези, които приемат лекарства за сърдечносъдови

заболявания) могат да бъдат с повишен риск от сърдечна дисфункция по време на лечението с

трабектедин като монотерапия или в комбинация с доксорубицин.

За пациенти със сърдечни нежелани реакции от степен 3 или 4, които са показателни за

кардиомиопатия, или за пациенти с LVEF, която намалява под LLN (оценява се или като

абсолютно намаление на LVEF от ≥ 15%, или < LLN с абсолютно намаление от ≥ 5%),

приложението на трабектедин трябва да се преустанови.

Синдром на нарушена капилярна пропускливост (CLS

Случаи на синдром на нарушена капилярна пропускливост (CLS) се съобщават при

трабектедин (включително случаи с летален изход). Ако се развият симптоми на вероятен CLS,

като необясним едем със или без хипотония, лекуващият лекар трябва да оцени отново нивото

на серумен албумин. Бързото понижаване на нивото на серумен албумин може да е показател

за CLS. Ако диагнозата CLS се потвърди след изключване на други причини, лекуващият лекар

трябва да преустанови приема на трабектедин и да започне лечение на CLS съгласно

институционалните насоки (вж. точки 4.2 и 4.8).

Други

Едновременното приложение на Yondelis с мощни инхибитори на ензим CYP3A4 трябва да се

избягва (вж. точка 4.5). Ако това не е възможно, изисква се внимателно мониториране на

токсичности и трябва да се има пред вид намаляване на дозата на трабектедин.

Изисква се повишено внимание, ако лекарствени продукти, свързани с хепатотоксичност, се

прилагат едновременно с трабектедин, тъй като рискът за хепатотоксичност може да е

повишен.

Едновременната употреба на трабектедин с фенитоин може да намали абсорбцията на

фенитоин, което да доведе до засилване на гърчовете. Комбинацията на трабектедин с

фенитоин или живи атенюирани ваксини не се препоръчва, а с ваксина срещу жълта треска е

особено противопоказана (вж. точкa 4.3).

Едновременната употреба на трабектедин с алкохол трябва да се избягва (вж. точка 4.5).

Жени с детероден потенциал трябва да използват ефективна контрацепция по време на

лечението и 3 месеца след това и незабавно да уведомят лекуващия лекар, ако настъпи

бременност (вж. точка 5.3). Мъже във фертилна възраст трябва да използват ефективна

контрацепция по време на лечението и 5 месеца след лечението (вж. точка 4.6).

Tова лекарство съдържа калий, по-малко от 1 mmol (39 mg) на флакон, т.e. практически не

съдържа калий.

Вижте също Кратка характеристика на продукта на PLD за по-подробна информация относно

предупреждения и предпазни мерки.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Eфекти на други вещества върху трабектедин

Проучвания за взаимодействията са провеждани само при възрастни.

Тъй като трабектедин се метаболизира главно чрез CYP3A4, концентрациите на трабектедин в

плазмата вероятно се повишават при пациенти, получаващи едновременно лекарства, които са

мощни инхибитори на активността на този изоензим. По подобен начин, едновременното

прилагане на трабектедин с мощни индуктори на CYP3A4 може да повиши метаболитния

клирънс на трабектедин. Две in vivo проучвания Фаза 1 за междулекарствени взаимодействия

потвърждават тенденции към повишени и намалени експозиции на трабектедин при прилагане

съответно с кетоконазол и с рифампицин.

Когато кетоконазол се прилага едновременно с трабектедин, плазмената експозиция на

трабектедин се повишава с приблизително 21% за C

и с 66% за AUC, но не са установени

нови проблеми, свързани с безопасността. При пациенти, получаващи трабектедин в

комбинация с мощни инхибитори на CYP3A4 (напр. перорален кетоконазол, флуконазол,

ритонавир, кларитромицин или aпрепитант), се налага внимателно проследяване на токсичните

реакции и подобни комбинации трябва да се избягват, ако е възможно. Ако са необходими

такива комбинации, в случай на токсични реакции трябва да се правят подходящи корекции на

дозата (вж. точки 4.2 и 4.4).

Когато рифампицин се прилага едновременно с трабектедин, това води до намалена плазмена

експозиция на трабектедин с приблизително 22% за C

и с 31% за AUC. Поради тази причина,

едновременното прилагане на трабектедин с мощни индуктори на CYP3A4 (напр.

рифампицин, фенобарбитал, жълт кантарион) трябва да се избягва, ако е възможно (вж. точка

4.4).

Консумацията на алкохол трябва да се избягва по време на лечение с трабектедин поради

хепатотоксичността на лекарствения продукт (вж. точка 4.4).

Неклинични данни доказват, че трабектедин е субстрат за P-gp. Едновременното прилагане на

инхибитори на P-gp, напр. циклоспорин и верапамил, може да наруши разпределението и/или

елиминирането на трабектедин. Релевантността на това взаимодействие, напр. токсичност за

централната нервна система (ЦНС), не е установена. Налага се повишено внимание при

подобни ситуации.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Няма достатъчно клинични данни за случаи с експозиция по време на бременност. Все пак, въз

основа на известния си механизъм на действие, трабектедин може да причини тежки

малформации на новороденото, ако се прилага по време на бременност. Tрабектедин

преминава през плацентата, когато се прилага на бременни плъхове. Трабектедин не трябва да

се прилага по време на бременност. Ако по време на лечението настъпи бременност,

пациентката трябва да бъде информирана за потенциалния риск за фетуса (вж. точка 5.3) и да

бъде внимателно наблюдавана. Ако трабектедин се използва в края на бременността,

потенциалните нежелани реакции трябва да бъдат внимателно наблюдавани при новороденото.

Жени с детероден потенциал

Жени с детероден потенциал трябва да използват ефективна контрацепция по време на

лечението и 3 месеца след това, и незабавно да уведомят лекуващия лекар, ако настъпи

бременност (вж. точка 5.3).

Ако настъпи бременност по време на лечението, трябва да се обмисли възможността за

генетична консултация.

Кърмене

Не е известно дали трабектедин се екскретира в кърмата. Екскрецията на трабектедин в

млякото не е проучена при животни. Кърменето е противопоказано по време на лечение и

3 месеца след това

(вж. точка 4.3).

Фертилитет

Мъже във фертилна възраст трябва да използват ефективна контрацепция по време на

лечението и 5 месеца след лечението (вж. точка 4.4).

Tрабектедин може да има генотоксични ефекти. Трябва да се потърси съвет за съхраняване на

яйцеклетки или сперма преди лечението, поради възможност за необратимо безплодие,

дължащо се на лечението с Yondelis.

Генетична консултация се препоръчва също при пациенти, които желаят след лечението да

имат деца.

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Няма проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работа с машини. Съобщени

са, обаче, умора и/или астения при пациенти, приемащи трабектедин. Пациенти, които

изпитват някои от тези нежелани реакции по време на лечение, не трябва да шофират или да

работят с машини.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Обобщение на профила на безопасност

Може да се очаква, че повечето oт пациентите, лекувани с Yondelis, могат да имат нежелани

реакции в различна степен (91% при монотерапия и 99,4% при комбинирана терапия) и по-

малко от една трета от сериозните нежелани реакции с тежест от степен 3 или 4 (10% при

монотерапия и 25% при комбинирана терапия). Най-честите нежелани реакции с различна

степен на тежест са неутропения, гадене, повръщане, повишена AST/ALT, aнeмия, умора,

тромбоцитопения, анорексия и диария.

Фатални нежелани реакции са настъпили при 1,9% и 0,6% oт пациентите, лекувани съответно с

монотерапия или комбинирани схеми. Те често са били резултат от комбинация от събития,

включващи панцитопения, фебрилна неутропения, някои от тях със сепсис, чернодробно

засягане, бъбречна или мултиорганна недостатъчност и рабдомиолиза.

Обобщение в табличен вид на нежеланите реакции

Следният профил на безопасност на Yondelis е основан на нежеланите реакции, съобщени при

клинични проучвания, постмаркетингови проучвания за безопасност и спонтанни съобщения.

Следващата таблица показва нежеланите реакции, съобщени при пациентите със сарком на

меките тъкани и рак на яйчника, които са лекувани с Yondelis, като е използвана

препоръчителната схема при всяко показание. За представяне на честотата са използвани както

нежеланите реакции, така и лабораторните стойности.

Нежеланите реакции са изброени по системо-органен клас и честота. Честотите са

категоризирани като много чести (≥ 1/10), чести (≥ 1/100 до < 1/10), нечести (≥ 1/1 000

до < 1/100) и редки (≥ 1/10 000 до < 1/1 000).

Системо-органен

клас

Много чести

Чести

Нечести

Редки

Инфекции и

инфестации

Неутропенична инфекция

Сепсис

Септичен шок

Нарушения на

кръвта и лимфната

система

Неутропения

Тромбоцитопения

Анемия

Левкопения

Фебрилна неутропения

Нарушения на

имунната система

Свръхчувствителност

Нарушения на

метаболизма и

храненето

Намелен апетит

Дехидратация

Хипокалиемия

Психични

нарушения

Безсъние

Нарушения на

нервната система

Главоболие

Замаяност

Дисгеузия

Периферна сензорна

невропатия

Синкоп

Сърдечни

нарушения

Палпитации

Дисфункция на лявата

камера

Съдови

нарушения

Хипотония

Зачервяване

Синдром на

нарушена

капилярна

пропускливост

Респираторни,

гръдни и

медиастинални

нарушения

Диспнея

Кашлица

Пулмонална емболия

Пулмонален едем

Прочетете целия документ

EMA/262441/2015

EMEA/H/C/000773

Резюме на EPAR за обществено ползване

Yondelis

trabectedin

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Yondelis. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба

(CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и

препоръки за условията на употреба на

Yondelis.

Какво представлява Yondelis?

Yondelis е лекарство за рак, което съдържа активното вещество трабектедин (trabectedin).

Предлага се под формата на прах за приготвяне на инфузионен разтвор (вливане във вена).

За какво се използва Yondelis?

Yondelis се прилага за лечение на възрастни с два вида рак:

авансирал сарком на меките тъкани — вид рак, който се развива от меките опорни тъкани на

тялото. „Авансирал“ означава, че ракът е започнал да се разпространява. Yondelis се

използва, когато лечението с антрациклини и ифосфамид (други лекарства за рак) е спряло

да действа или при пациенти, на които тези лекарства не могат да бъдат прилагани.

овариален рак (рак на яйчника) при рецидив (заболяването се е възобновило след предходно

лечение) и чувствителност към лекарства, съдържащи платина. Yondelis се използва в

комбинация с пегилиран липозомен доксорубицин (PLD, друго лекарство за рак).

Тъй като броят на пациентите със сарком на меките тъкани и рак на яйчника е малък,

заболяванията се смятат за „редки“ и Yondelis е определен за „лекарство сирак“ (лекарство,

използвано при редки заболявания) на 30 май 2001 г. (за сарком на меките тъкани) и на

17 октомври 2003 г. (за рак на яйчника).

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

Как се използва Yondelis?

Yondelis се прилага под наблюдението на лекар с опит в назначаването на химиотерапия

(лекарства за лечение на рак). Трябва да се прилага само от квалифицирани онколози

(специалисти в областта на раковите заболявания) или други здравни специалисти,

специализирали в прилагането на цитотоксични (убиващи клетките) лекарства.

За сарком на меките тъкани препоръчителната доза Yondelis е 1,5 mg на квадратен метър телесна

повърхност (изчислена спрямо височината и теглото на пациента), приложена като еднократна

инфузия с продължителност 24 часа веднъж на три седмици. За рак на яйчника Yondelis се

прилага в доза 1,1 mg/m

веднъж на три седмици под формата на инфузия с продължителност три

часа веднага след инфузията на PLD.

Лечението продължава, докато пациентът показва признаци на повлияване. Препоръчва се

Yondelis да се въвежда чрез централен венозен източник (тънка тръбичка, водеща от кожата в

големите вени точно над сърцето). За да се предотврати повръщане и да се предпази черният

дроб, преди лечението пациентите трябва да получат инфузия на кортикостероиди, напр.

дексаметазон. Ако кръвната картина на пациента показва отклонения, инфузията на Yondelis

трябва да се отложи, дозата на лекарството — да се намали или могат да се използват други

лекарства за лечение на проблемите с кръвта. За повече информация вижте кратката

характеристика на продукта (също част от EPAR).

Как действа Yondelis?

Активното вещество в Yondelis, трабектедин, представлява синтетична версия на вещество, което

първоначално е извлечено от туникатен вид или асцидия (морски организъм). Ракът е

заболяване, при което клетките се делят твърде бързо, обикновено тъй като гените им

функционират неправилно. Трабектедин действа, като се свързва с ДНК — химическата

молекула, изграждащи гените — и по този начин пречи на някои гени в човешките клетки да

увеличат активността си. Това може да попречи на тези клетки да се делят твърде бързо и да

забави растежа на различни видове рак.

Как е проучен Yondelis?

За сарком на меките тъкани Yondelis е проучен в едно основно проучване, обхващащо 266

пациенти с липосарком (сарком, произхождащ от мастните клетки) или лейомиосарком (сарком,

произхождащ от „гладките“ или неволево съкращаващи се мускулни клетки) в напреднала или

метастатична фаза (разсейки в други части на организма). Всички пациенти са лекувани преди

това с антрациклин и ифосфамид, но лечението е спряло да действа. В проучването се сравняват

две различни схеми на дозиране на Yondelis: три пъти месечно и веднъж на три седмици.

За рак на яйчника Yondelis в комбинация с PLD е сравнен с PLD, прилаган самостоятелно, в едно

основно проучване, обхващащо 672 жени, чието заболяване се е възобновило или влошило след

предходно лечение. Около две трети от пациентките имат рак, който протича с чувствителност

към лекарства, съдържащи платина.

В двете проучвания основната мярка за ефективност е преживяемостта на пациентите без

влошаване на заболяването.

Yondelis

EMA/262441/2015

Страница 2/4

Какви ползи от Yondelis са установени в проучванията?

При сарком на меките тъкани Yondelis е по-ефективен, когато се прилага веднъж на три седмици,

отколкото при употреба на алтернативната схема на дозиране. При пациентите, получаващи

лекарството на всеки три седмици, заболяването се влошава средно след 3,8 месеца в сравнение

с 2,1 месеца при пациентите, получаващи Yondelis три пъти месечно.

При рак на яйчника комбинацията Yondelis и PLD е по-ефективна от самостоятелната употреба на

PLD: при пациенти, получаващи комбинираното лечение, заболяването се влошава средно след

7,3 месеца в сравнение с 5,8 месеца при пациентите, получаващи PLD самостоятелно. Ефектът на

Yondelis е по-изразен при жени, чието раково заболяване протича с чувствителност към

лекарства, съдържащи платина.

Какви са рисковете, свързани с Yondelis?

При повечето пациенти, лекувани с Yondelis, е възможно да настъпят нежелани лекарствени

реакции. При около 10% от пациентите, лекувани с Yondelis самостоятелно, и 25% от лекуваните

с Yondelis в комбинирана терапия могат да настъпят сериозни нежелани лекарствени реакции.

Най-честите нежелани лекарствени реакции, с различна тежест, са неутропения (намален брой

на неутрофилите, вид бели кръвни клетки), гадене (позиви за повръщане), повръщане, повишени

нива на чернодробните ензими, анемия (намален брой на червените кръвни телца), умора,

тромбоцитопения (намален брой на тромбоцитите), загуба на апетит и диария. Фатални нежелани

лекарствени реакции са настъпили при 1,9 и 0,9% от пациентите, лекувани с Yondelis, прилаган

съответно самостоятелно и в комбинирана терапия. За пълния списък на всички нежелани

лекарствени реакции, съобщени при Yondelis, вижте листовката.

Yondelis не трябва да се използва при пациенти със сериозна или неовладяна инфекция, в

комбинация с ваксина срещу жълта треска или при кърмещи жени. За пълния списък на

ограниченията вижте листовката.

Защо Yondelis е разрешен за употреба?

CHMP заключи, че ползите от Yondelis са по-големи от рисковете, и препоръча да му бъде

издадено разрешение за употреба.

Първоначално Yondelis е одобрен при „извънредни обстоятелства“, тъй като към момента на

одобряване наличната информация за сарком на меките тъкани е ограничена. Тъй като фирмата е

предоставила необходимата допълнителна информация, на 27 май 2015 г. „извънредните

обстоятелства“ са отменени.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Yondelis?

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Yondelis се използва възможно

най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасността е включена в кратката

характеристика на продукта и в листовката за Yondelis, включително подходящи предпазни мерки

за здравните специалисти и пациентите.

Yondelis

EMA/262441/2015

Страница 3/4

Допълнителна информация за Yondelis:

На 17 септември 2007 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Yondelis,

валидно в рамките на Европейския съюз

Пълният текст на EPAR за Yondelis може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. За повече

информация относно лечението с Yondelis прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Резюме на становището на Комитета по лекарствата сираци за Yondelis може да се намери на

уебсайта на Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation

рак на яйчника

сарком на меките тъкани.

Дата на последно актуализиране на текста 05-2015.

Yondelis

EMA/262441/2015

Страница 4/4

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация