Yondelis

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

трабектедин

Предлага се от:

Pharma Mar S.A.

АТС код:

L01CX01

INN (Международно Name):

trabectedin

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Ovarian Neoplasms; Sarcoma

Терапевтични показания:

Yondelis е показан за лечение на пациенти с напреднал сарком на меките тъкани, след провала на антрациклини и ифосфамид, или които са неподходящи за получаване на тези агенти. Данните за ефикасността се основават основно на пациенти с липосаркома и лейомиосаркома. Йонделис в комбинация с пегилированным липосомальным доксорубицином (PLD) е показан за лечение на пациенти с рецидивиращи platino-чувствителни рак на яйчниците .

Каталог на резюме:

Revision: 27

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2007-09-17

Листовка

                36
Б. ЛИСТОВКА
37
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
YONDELIS 0,25 MG ПРАХ ЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
YONDELIS 1 MG ПРАХ ЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
trabectedin (трабектедин)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар. Това
включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Yondelis и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Yondelis
3.
Как да използвате Yondelis
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Yondelis
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА YONDELIS И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Yondelis съдържа активното вещество
трабектедин. Yondelis е противораково
лекарство, който
действа, като възпрепятства
размножаването на туморните клетки.
Yondelis се използва за лечение на
пациенти с напреднал сарком на меките
тъкани, пр
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Yondelis 0,25 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор.
Yondelis 1 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
YONDELIS 0,25 MG
Всеки флакон с прах съдържа 0,25 mg
трабектедин (trabectedin).
Един ml от реконституирания разтвор
съдържа 0,05 mg трабектедин.
Помощни вещества с известно действие:
Всеки флакон с прах съдържа 2 mg калий и
0,1 g захароза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
YONDELIS 1 MG
Всеки флакон с прах съдържа 1 mg
трабектедин (trabectedin).
Един ml от реконституирания разтвор
съдържа 0,05 mg трабектедин.
Помощни вещества с известно действие:
Всеки флакон с прах съдържа 8 mg калий и
0,4 g захароза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за концентрат за инфузионен
разтвор
Бял до почти бял прах
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Yondelis е показан за лечение на възрастни
пациенти с напреднал сарком на меките
тъкани,
след неуспех на лечение с
антрациклини и ифосфамид, или при
които прилагането на тези
средства не е подходящо. Данните за
ефикасност се основават главно на
пациен
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 18-08-2021
Листовка Листовка чешки 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 18-08-2021
Листовка Листовка датски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 18-08-2021
Листовка Листовка немски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 18-08-2021
Листовка Листовка естонски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 18-08-2021
Листовка Листовка гръцки 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 18-08-2021
Листовка Листовка английски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 18-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 25-06-2015
Листовка Листовка френски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 18-08-2021
Листовка Листовка италиански 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 18-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 25-06-2015
Листовка Листовка латвийски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 18-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 25-06-2015
Листовка Листовка литовски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 18-08-2021
Листовка Листовка унгарски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 18-08-2021
Листовка Листовка малтийски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 18-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 25-06-2015
Листовка Листовка нидерландски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 18-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 25-06-2015
Листовка Листовка полски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 18-08-2021
Листовка Листовка португалски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 18-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 25-06-2015
Листовка Листовка румънски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 18-08-2021
Листовка Листовка словашки 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 18-08-2021
Листовка Листовка словенски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 18-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 25-06-2015
Листовка Листовка фински 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 18-08-2021
Листовка Листовка шведски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 18-08-2021
Листовка Листовка норвежки 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 18-08-2021
Листовка Листовка исландски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 18-08-2021
Листовка Листовка хърватски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 18-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 25-06-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите