Vimpat

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

лакозамид

Предлага се от:

UCB Pharma SA

АТС код:

N03AX18

INN (Международно Name):

lacosamide

Терапевтична група:

Противоэпилептические средства,

Терапевтична област:

епилепсия

Терапевтични показания:

Vimpat е посочено като монотерапия и комбинирана терапия при лечение на частично Начало припадъци, с или без вторична генерализация при възрастни, юноши и деца от 4-годишна възраст с епилепсия.

Каталог на резюме:

Revision: 46

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2008-08-29

Листовка

                138
Б. ЛИСТОВКА
139
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
VIMPAT 50 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
VIMPAT 100 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
VIMPAT 150 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
VIMPAT 200 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
лакозамид (lacosamide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
▪
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
▪
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
▪
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
▪
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Vimpat и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Vimpat
3.
Как да приемате Vimpat
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Vimpat
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА VIMPAT И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Vimpat 50 mg филмирани таблетки
Vimpat 100 mg филмирани таблетки
Vimpat 150 mg филмирани таблетки
Vimpat 200 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Vimpat 50 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 50 mg
лакозамид (lacosamide).
Vimpat 100 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 100 mg
лакозамид (lacosamide).
Vimpat 150 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 150 mg
лакозамид (lacosamide).
Vimpat 200 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 200 mg
лакозамид (lacosamide).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Vimpat 50 mg филмирани таблетки
Розови, овални филмирани таблетки с
приблизителни размери 10,4 mm x 4,9 mm,
вдлъбнато
релефно означение ‘SP’ от едната
страна и ‘50’ от другата страна.
Vimpat 100 mg филмирани таблетки
Тъмножълти, овални филмирани таблетки
с приблизителни размери 13,2 mm x 6,1 mm,
вдлъбнато релефно означение ‘SP’ от
едната страна и ‘100’ от другата
страна.
Vimpat 150 mg филмирани таблетки
Оранжево-розови, овални филмирани
таблетки с приблизителни размери 15,1 mm
x 7,00 mm,
вдлъбнато релефно 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 08-01-2024
Листовка Листовка чешки 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 08-01-2024
Листовка Листовка датски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 08-01-2024
Листовка Листовка немски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 08-01-2024
Листовка Листовка естонски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 08-01-2024
Листовка Листовка гръцки 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 08-01-2024
Листовка Листовка английски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 08-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 25-03-2024
Листовка Листовка френски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 08-01-2024
Листовка Листовка италиански 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 08-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 25-03-2024
Листовка Листовка латвийски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 08-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 25-03-2024
Листовка Листовка литовски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 08-01-2024
Листовка Листовка унгарски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 08-01-2024
Листовка Листовка малтийски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 08-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 25-03-2024
Листовка Листовка нидерландски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 08-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 25-03-2024
Листовка Листовка полски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 08-01-2024
Листовка Листовка португалски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 08-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 25-03-2024
Листовка Листовка румънски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 08-01-2024
Листовка Листовка словашки 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 08-01-2024
Листовка Листовка словенски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 08-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 25-03-2024
Листовка Листовка фински 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 08-01-2024
Листовка Листовка шведски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 08-01-2024
Листовка Листовка норвежки 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 08-01-2024
Листовка Листовка исландски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 08-01-2024
Листовка Листовка хърватски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 08-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 25-03-2024

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите