Vargatef

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

nintedanib

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim International GmbH

АТС код:

L01XE3

INN (Международно Name):

nintedanib

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Карцином, недребноклетъчен белодроб

Терапевтични показания:

Vargatef е показан в комбинация с docetaxel за лечение на възрастни пациенти с локално напреднал, метастатичен или локално рецидивиращ недребноклетъчен белодробен карцином (НДКРБД) на аденокарцином тумора хистология след първата линия химиотерапия.

Каталог на резюме:

Revision: 18

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-11-21

Листовка

                36
Б. ЛИСТОВКА
37
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
VARGATEF 100 MG МЕКИ КАПСУЛИ
нинтеданиб (nintedanib)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Vargatef и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Vargatef
3.
Как да приемате Vargatef
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Vargatef
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА VARGATEF И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Капсулите Vargatef съдържат активното
вещество нинтеданиб. Нинтеданиб
блокира
активността на група протеини,
включен
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Vargatef 100 mg меки капсули
Vargatef 150 mg меки капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Vargatef 100 mg меки капсули
Всяка мека капсула съдържа 100 mg
нинтеданиб (nintedanib) (под формата на
езилат)
_Помощни вещества с известно действие_
Всяка капсула съдържа 1,2 mg соев
лецитин.
Vargatef 150 mg меки капсули
Всяка мека капсула съдържа 150 mg
нинтеданиб (nintedanib) (под формата на
езилат)
_Помощни вещества с известно действие_
Всяка капсула съдържа 1,8 mg соев
лецитин.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Мека капсула (капсула).
Vargatef 100 mg меки капсули
Непрозрачни, продълговати меки
желатинови капсули с цвят на праскова,
с отпечатани с черен
цвят от едната страна символа на фирма
Boehringer Ingelheim и „100“.
Vargatef 150 mg меки капсули
Кафяви, непрозрачни, продълговати
меки желатинови капсули, с отпечатани
с черен цвят от
едната страна символа на фирма Boehringer
Ingelheim и „150“.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Vargatef е показан в комбинация с
доцетаксел за лечение на възрастни
пациенти с локално
авансирал метастатичен или локално
рецидивирал недребнокл
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-11-2023
Листовка Листовка чешки 13-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-11-2023
Листовка Листовка датски 13-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-11-2023
Листовка Листовка немски 13-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-11-2023
Листовка Листовка естонски 13-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-11-2023
Листовка Листовка гръцки 13-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-11-2023
Листовка Листовка английски 13-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 08-01-2015
Листовка Листовка френски 13-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-11-2023
Листовка Листовка италиански 13-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 08-01-2015
Листовка Листовка латвийски 13-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 08-01-2015
Листовка Листовка литовски 13-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-11-2023
Листовка Листовка унгарски 13-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-11-2023
Листовка Листовка малтийски 13-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 08-01-2015
Листовка Листовка нидерландски 13-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 08-01-2015
Листовка Листовка полски 13-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-11-2023
Листовка Листовка португалски 13-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 08-01-2015
Листовка Листовка румънски 13-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-11-2023
Листовка Листовка словашки 13-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-11-2023
Листовка Листовка словенски 13-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 08-01-2015
Листовка Листовка фински 13-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-11-2023
Листовка Листовка шведски 13-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-11-2023
Листовка Листовка норвежки 13-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-11-2023
Листовка Листовка исландски 13-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-11-2023
Листовка Листовка хърватски 13-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 13-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 08-01-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите