Trimbow

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Beclometasone дипропионат, формотерола фумарата дигидрат бромид Glycopyrronium

Предлага се от:

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

АТС код:

R03AL09

INN (Международно Name):

beclometasone, formoterol, glycopyrronium bromide

Терапевтична група:

Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища,

Терапевтична област:

Белодробна болест, хронична обструктивна болест

Терапевтични показания:

Maintenance treatment of asthma, in adults not adequately controlled with a maintenance combination of a long-acting beta2-agonist and high dose of inhaled corticosteroid, and who experienced one or more asthma exacerbations in the previous year. COPDMaintenance treatment in adult patients with moderate to severe chronic obstructive pulmonary disease (COPD) who are not adequately treated by a combination of an inhaled corticosteroid and a long-acting beta2-agonist or a combination of a long-acting beta2-agonist and a long-acting muscarinic antagonist (for effects on symptoms control and prevention of exacerbations see section 5. AsthmaMaintenance treatment of asthma, in adults not adequately controlled with a maintenance combination of a long-acting beta2-agonist and medium dose of inhaled corticosteroid, and who experienced one or more asthma exacerbations in the previous year.

Каталог на резюме:

Revision: 7

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-07-17

Листовка

                100
Б. ЛИСТОВКА
101
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
TRIMBOW 87 МИКРОГРАМА/5 МИКРОГРАМА/9
МИКРОГРАМА РАЗТВОР ПОД НАЛЯГАНЕ ЗА
ИНХАЛАЦИЯ
беклометазонов
дипропионат/формотеролов фумарат
дихидрат/гликопирониум
(beclometasone dipropionate/formoterol fumarate
dihydrate/glycopyrronium)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Trimbow и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Trimbow
3.
Как да използвате Trimbow
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Trimbow
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
К
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Trimbow 87 микрограма/5 микрограма/9
микрограма разтвор под налягане за
инхалация
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка доставена доза (дозата, която
излиза от мундщука) съдържа 87
микрограма
беклометазонов дипропионат (beclometasone
dipropionate), 5 микрограма формотеролов
фумарат дихидрат (formoterol fumarate dihydrate) и 9
микрограма гликопирониум
(glycopyrronium) (като 11 микрограма
гликопирониев бромид).
Всяка отмерена доза (дозата, която
излиза от вентила) съдържа 100
микрограма беклометазонов
дипропионат, 6 микрограма
формотеролов фумарат дихидрат и 10
микрограма гликопирониум
(като 12,5 микрограма гликопирониев
бромид).
Помощно вещество с известно действие:
Trimbow съдържа 8,856 mg етанол на
впръскване.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Разтвор под налягане за инхалация
(инхалация под налягане)
Безцветен до жълтеникав течен
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Хронична обструктивна белодробна
болест (ХОББ)
Поддържащо лечение при възрастни
пациенти с умерена до тежка ХОББ, при
които не се
постига достатъчен тер
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 01-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 01-04-2022
Листовка Листовка чешки 01-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 01-04-2022
Листовка Листовка датски 01-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 01-04-2022
Листовка Листовка немски 01-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 01-04-2022
Листовка Листовка естонски 01-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 01-04-2022
Листовка Листовка гръцки 01-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 01-04-2022
Листовка Листовка английски 01-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 01-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 26-02-2021
Листовка Листовка френски 01-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 01-04-2022
Листовка Листовка италиански 01-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 01-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 26-02-2021
Листовка Листовка латвийски 01-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 01-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 26-02-2021
Листовка Листовка литовски 01-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 01-04-2022
Листовка Листовка унгарски 01-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 01-04-2022
Листовка Листовка малтийски 01-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 01-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 26-02-2021
Листовка Листовка нидерландски 01-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 01-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 26-02-2021
Листовка Листовка полски 01-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 01-04-2022
Листовка Листовка португалски 01-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 01-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 26-02-2021
Листовка Листовка румънски 01-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 01-04-2022
Листовка Листовка словашки 01-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 01-04-2022
Листовка Листовка словенски 01-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 01-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 26-02-2021
Листовка Листовка фински 01-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 01-04-2022
Листовка Листовка шведски 01-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 01-04-2022
Листовка Листовка норвежки 01-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 01-04-2022
Листовка Листовка исландски 01-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 01-04-2022
Листовка Листовка хърватски 01-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 01-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 26-02-2021

Преглед на историята на документите