Sycrest

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

asenapine (as maleate) 

Предлага се от:

N.V. Organon

АТС код:

N05AH05

INN (Международно Name):

asenapine

Терапевтична група:

психолептици

Терапевтична област:

Биполярно разстройство

Терапевтични показания:

Sycrest е показан за лечение на умерени до тежки манийни епизоди, свързани с биполярно I разстройство при възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 21

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2010-09-01

Листовка

                40
Б. ЛИСТОВКА
41
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
SYCREST 5 MG СУБЛИНГВАЛНИ ТАБЛЕТКИ
SYCREST 10 MG СУБЛИНГВАЛНИ ТАБЛЕТКИ
азенапин (asenapine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Sycrest и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Sycrest
3.
Как да приемате Sycrest
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Sycrest
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА SYCREST И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Sycrest съдържа активното веществ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Sycrest 5 mg сублингвални таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка сублингвална таблетка съдържа 5
mg азенапин
_ _
(asenapine) като малеат.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Сублингвална таблетка
Кръгли, бели до почти бели,
сублингвални таблетки с вдлъбнато
релефно означение „5“ от
едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Sycrest е показан за лечение на умерени до
тежки манийни епизоди, свързани с
биполярно
разстройство тип І при възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната начална доза на Sycrest
като монотерапия е 5 mg два пъти дневно.
Една доза
трябва да се приема сутрин и една –
вечер. Въз основа на индивидуалния
клиничен отговор и
поносимост дозата може да се увеличи
до 10 mg два пъти дневно. Вижте точка 5.1.
При
комбинирано лечение препоръчителната
начална доза е 5 mg два пъти дневно. В
зависимост от
клиничния отговор и поносимостта при
всеки отделен пациент, дозата може да
се повиши до
10 mg два пъти дневно.
Специални популации
_ _
_Старческа възраст _
При пац
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 07-12-2022
Листовка Листовка чешки 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 07-12-2022
Листовка Листовка датски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 07-12-2022
Листовка Листовка немски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 07-12-2022
Листовка Листовка естонски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 07-12-2022
Листовка Листовка гръцки 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 07-12-2022
Листовка Листовка английски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 07-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 26-01-2016
Листовка Листовка френски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 07-12-2022
Листовка Листовка италиански 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 07-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 26-01-2016
Листовка Листовка латвийски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 07-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 26-01-2016
Листовка Листовка литовски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 07-12-2022
Листовка Листовка унгарски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 07-12-2022
Листовка Листовка малтийски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 07-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 26-01-2016
Листовка Листовка нидерландски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 07-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 26-01-2016
Листовка Листовка полски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 07-12-2022
Листовка Листовка португалски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 07-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 26-01-2016
Листовка Листовка румънски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 07-12-2022
Листовка Листовка словашки 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 07-12-2022
Листовка Листовка словенски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 07-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 26-01-2016
Листовка Листовка фински 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 07-12-2022
Листовка Листовка шведски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 07-12-2022
Листовка Листовка норвежки 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 07-12-2022
Листовка Листовка исландски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 07-12-2022
Листовка Листовка хърватски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 07-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 26-01-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите