Suliqua

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Инсулин гларгин, lixisenatide

Предлага се от:

Sanofi Winthrop Industrie

АТС код:

A10AE

INN (Международно Name):

insulin glargine, lixisenatide

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

Suliqua is indicated for the treatment of adults with insufficiently controlled type 2 diabetes mellitus to improve glycaemic control as an adjunct to diet and exercise in addition to metformin with or without SGLT-2 inhibitors.

Каталог на резюме:

Revision: 12

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-01-11

Листовка

                37
Използвайте само с тази писалка.
Винаги използвайте нова игла.
8.
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ
Годен до:
След първата употреба: използвайте до
28 дни.
Дата на отваряне на опаковката: / / /
9.
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ
Преди първата употреба:
Да се съхранява в хладилник.
Да не се замразява или поставя близо
до замразяващата камера или
охладителя в хладилна
чанта.
Съхранявайте предварително
напълнената писалка в картонената
опаковка, за да се предпази от
светлина.
След първата употреба:
Да се съхранява под 25
°
C. Да не се съхранява в хладилник. Да не
се замразява.
Да не се съхранява с прикрепена игла.
Съхранявайте писалката далеч от пряка
топлина и пряка светлина. Капачката на
писалката
трябва да се поставя обратно върху
писалката след всяко инжектиране, за
да се предпази от
светлина.
10.
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА
ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ
ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ
ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА
11.
ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА
РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА
Sanofi Winthrop Industrie
82 avenue Raspail
94250 Gentilly
Франция
12.
НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА
EU/1/16/1157/001
EU/1/16/1157/002
EU/1/16/1157/005
13.
ПАРТИДЕ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Suliqua 100 единици/ml + 50 микрограма/ml
инжекционен разтвор в предварително
напълнена
писалка
Suliqua 100 единици/ml + 33 микрограма/ml
инжекционен разтвор в предварително
напълнена
писалка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Suliqua 100 единици/ml + 50 микрограма/ml
инжекционен разтвор в предварително
напълнена
писалка
Всяка предварително напълнена
писалка съдържа 300 единици инсулин
гларжин (insulin
glargine)* и 150 микрограма ликсизенатид
(lixisenatide) в 3 ml разтвор.
Всеки ml съдържа 100 единици инсулин
гларжин и 50 микрограма ликсизенатид.
Всяка дозова стъпка съдържа 1 единица
инсулин гларжин и 0,5 микрограма
ликсизенатид.
Suliqua 100 единици/ml + 33 микрограма/ml
инжекционен разтвор в предварително
напълнена
писалка
Всяка предварително напълнена
писалка съдържа 300 единици инсулин
гларжин (insulin
glargine) и 100 микрограма ликсизенатид
(lixisenatide) в 3 ml разтвор.
Всеки ml съдържа 100 единици инсулин
гларжин и 33 микрограма ликсизенатид.
Всяка дозова стъпка съдържа 1 единица
инсулин гларжин и 0,33 микрограма
ликсизенатид.
*Инсулин гларжин се произвежда по
рекомбинантна ДНК технология в
_Escherichia 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 18-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 18-07-2023
Листовка Листовка чешки 18-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 18-07-2023
Листовка Листовка датски 18-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 18-07-2023
Листовка Листовка немски 18-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 18-07-2023
Листовка Листовка естонски 18-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 18-07-2023
Листовка Листовка гръцки 18-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 18-07-2023
Листовка Листовка английски 18-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 18-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 24-03-2020
Листовка Листовка френски 18-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 18-07-2023
Листовка Листовка италиански 18-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 18-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 24-03-2020
Листовка Листовка латвийски 18-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 18-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 24-03-2020
Листовка Листовка литовски 18-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 18-07-2023
Листовка Листовка унгарски 18-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 18-07-2023
Листовка Листовка малтийски 18-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 18-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 24-03-2020
Листовка Листовка нидерландски 18-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 18-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 24-03-2020
Листовка Листовка полски 18-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 18-07-2023
Листовка Листовка португалски 18-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 18-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 24-03-2020
Листовка Листовка румънски 18-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 18-07-2023
Листовка Листовка словашки 18-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 18-07-2023
Листовка Листовка словенски 18-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 18-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 24-03-2020
Листовка Листовка фински 18-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 18-07-2023
Листовка Листовка шведски 18-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 18-07-2023
Листовка Листовка норвежки 18-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 18-07-2023
Листовка Листовка исландски 18-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 18-07-2023
Листовка Листовка хърватски 18-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 18-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 24-03-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите