Simparica

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

sarolaner

Предлага се от:

Zoetis Belgium SA

АТС код:

QP53BE03

INN (Международно Name):

sarolaner

Терапевтична група:

Кучета

Терапевтична област:

Ектопаразитициди за системна употреба

Терапевтични показания:

За лечение на инфекции с кърлежи (Dermacentor reticulatus, Ixodes hexagonus, Ixodes ricinus и Rhipicephalus sanguineus). Ветеринарният лекарствен продукт има незабавна и устойчива активност за убиване на кърлежи най-малко 5 седмици. За лечението на инфекции с бълхи (Ctenocephalides felis и Ctenocephalides canis). Ветеринарният лекарствен продукт има незабавна и устойчива активност срещу убийство на бълхи срещу нови инфекции най-малко 5 седмици. Ветеринарният лекарствен продукт може да бъде използван като част от терапевтична стратегия за борба с дерматит на алергията на бълхи (FAD). За лечение на саркоптоза (Sarcoptes scabiei). За лечение на инфекции с ухапвания от уши (Otodectes cynotis). За лечение на демодикоза (Demodex canis). Бълхи и кърлежи трябва да се прикрепят към гостоприемника и да започнат хранене, за да бъдат изложени на активното вещество.

Каталог на резюме:

Revision: 7

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-11-06

Листовка

                16
B. ЛИСТОВКА
17
ЛИСТОВКА:
SIMPARICA ТАБЛЕТКИ ЗА ДЪВЧЕНЕ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител отговорен за
освобождаване на партидата:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Simparica 5 mg таблетки за дъвчене за кучета
1,3–2,5 kg
Simparica 10 mg таблетки за дъвчене за кучета
>2,5–5 kg
Simparica 20 mg таблетки за дъвчене за кучета
>5–10 kg
Simparica 40 mg таблетки за дъвчене за кучета
>10–20 kg
Simparica 80 mg таблетки за дъвчене за кучета
>20–40 kg
Simparica 120 mg таблетки за дъвчене за
кучета >40–60 kg
sarolaner
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка таблетка съдържа:
Simparica дъвчащи таблетки
sarolaner (mg)
за кучета 1,3–2,5 kg
5
за кучета > 2,5–5 kg
10
за кучета > 5–10 kg
20
за кучета > 10–20 kg
40
за кучета > 20–40 kg
80
за кучета > 40–60 kg
120
Кафяво оцветени, на петна таблетки за
дъвчене, с квадратна форма и заоблени
краища.
Щампованата цифра от едната страна се
отнася за концентрацията (mg) на
таблетките: “5”,
“10”, ”20”, “40”, “80” или “120”.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За лечение на опаразитяване с кърлежи
(
_Dermacentor reticulatus, Ix
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Simparica 5 mg таблетки за дъвчене за кучета
1,3–2,5 kg
Simparica 10 mg таблетки за дъвчене за кучета
>2,5–5 kg
Simparica 20 mg таблетки за дъвчене за кучета
>5–10 kg
Simparica 40 mg таблетки за дъвчене за кучета
>10–20 kg
Simparica 80 mg таблетки за дъвчене за кучета
>20–40 kg
Simparica 120 mg таблетки за дъвчене за
кучета >40–60 kg
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Simparica дъвчащи таблетки
sarolaner (mg)
за кучета 1,3–2,5 kg
5
за кучета > 2,5–5 kg
10
за кучета > 5–10 kg
20
за кучета > 10–20 kg
40
за кучета > 20–40 kg
80
за кучета > 40–60 kg
120
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Таблетки за дъвчене.
Кафяво оцветени, на петна, таблетки за
дъвчене,с квадратна форма и заоблени
краища.
Щампованата цифра от едната страна се
отнася за концентрацията (mg) на
таблетките: “5”,
“10”, ”20”, “40”, “80” или “120”.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За лечение на опаразитяване с кърлежи
(
_Dermacentor reticulatus, Ixodes hexagonus, Ixodes ricinus_
и
_Rhipicephalus sanguineus_
)
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 04-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 04-09-2020
Листовка Листовка чешки 04-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 04-09-2020
Листовка Листовка датски 04-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 04-09-2020
Листовка Листовка немски 04-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 04-09-2020
Листовка Листовка естонски 04-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 04-09-2020
Листовка Листовка гръцки 04-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 04-09-2020
Листовка Листовка английски 04-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 04-09-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 26-02-2018
Листовка Листовка френски 04-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 04-09-2020
Листовка Листовка италиански 04-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 04-09-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 26-02-2018
Листовка Листовка латвийски 04-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 04-09-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 26-02-2018
Листовка Листовка литовски 04-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 04-09-2020
Листовка Листовка унгарски 04-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 04-09-2020
Листовка Листовка малтийски 04-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 04-09-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 26-02-2018
Листовка Листовка нидерландски 04-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 04-09-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 26-02-2018
Листовка Листовка полски 04-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 04-09-2020
Листовка Листовка португалски 04-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 04-09-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 26-02-2018
Листовка Листовка румънски 04-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 04-09-2020
Листовка Листовка словашки 04-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 04-09-2020
Листовка Листовка словенски 04-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 04-09-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 26-02-2018
Листовка Листовка фински 04-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 04-09-2020
Листовка Листовка шведски 04-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 04-09-2020
Листовка Листовка норвежки 04-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 04-09-2020
Листовка Листовка исландски 04-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 04-09-2020
Листовка Листовка хърватски 04-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 04-09-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 26-02-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите