Senshio

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

оспемифен

Предлага се от:

Shionogi B.V.

АТС код:

G03XC05

INN (Международно Name):

ospemifene

Терапевтична група:

Полови хормони и слиза на половата система,

Терапевтична област:

Postmenopause

Терапевтични показания:

Senshio is indicated for the treatment of moderate to severe symptomatic vulvar and vaginal atrophy (VVA) in post-menopausal women.

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-01-14

Листовка

                22
Б. ЛИСТОВКА
23
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
SENSHIO 60
MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
оспемифен (оspemifene)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Senshio и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Senshio
3.
Как да приемате Senshio
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Senshio
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА SENSHIO
_ _
И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Senshio съдържа активното вещество
оспемифен. Оспемифен принадлежи към
група лекарства,
които не съдържат хормон
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
_ _
Senshio 60 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 60 mg
оспемифен.
Помощно вещество с известно действие
Всяка филмирана таблетка съдържа 1,82 mg
лактоза като монохидрат.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка).
Овални, двойно изпъкнали, бели до
почти бели филмирани таблетки с
размери 12 mm x
6,45 mm, с вдлъбнато релефно означение
„60“ от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
_ _
Senshio е показан за лечение на умерена до
тежка симптоматична вулвовагинална
атрофия (ВА)
при жени след менопауза.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната доза е една таблетка
60 mg веднъж дневно с храна, която се
приема по едно
и също време всеки ден.
Ако е пропусната доза, тя трябва да се
приеме с храна веднага след като
пациентката се сети. В
един и същи ден не трябва да се приема
двойна доза.
Специални популации
_Пациентки в старческа възраст (>65_
_ _
_години)_
_ _
Не е необходима корекция на дозата при
пациентки над 65-годишн
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 08-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 08-03-2023
Листовка Листовка чешки 08-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 08-03-2023
Листовка Листовка датски 08-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 08-03-2023
Листовка Листовка немски 08-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 08-03-2023
Листовка Листовка естонски 08-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 08-03-2023
Листовка Листовка гръцки 08-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 08-03-2023
Листовка Листовка английски 08-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 08-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 05-07-2022
Листовка Листовка френски 08-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 08-03-2023
Листовка Листовка италиански 08-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 08-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 05-07-2022
Листовка Листовка латвийски 08-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 08-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 05-07-2022
Листовка Листовка литовски 08-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 08-03-2023
Листовка Листовка унгарски 08-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 08-03-2023
Листовка Листовка малтийски 08-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 08-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 05-07-2022
Листовка Листовка нидерландски 08-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 08-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 05-07-2022
Листовка Листовка полски 08-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 08-03-2023
Листовка Листовка португалски 08-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 08-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 05-07-2022
Листовка Листовка румънски 08-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 08-03-2023
Листовка Листовка словашки 08-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 08-03-2023
Листовка Листовка словенски 08-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 08-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 05-07-2022
Листовка Листовка фински 08-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 08-03-2023
Листовка Листовка шведски 08-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 08-03-2023
Листовка Листовка норвежки 08-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 08-03-2023
Листовка Листовка исландски 08-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 08-03-2023
Листовка Листовка хърватски 08-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 08-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 05-07-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите