Dapagliflozin Viatris Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

dapagliflozin viatris

viatris limited - dapagliflozin - diabetes mellitus, type 2; heart failure, systolic; heart failure; renal insufficiency, chronic - Лекарства, използвани при диабет - type 2 diabetes mellitusdapagliflozin viatris is indicated in adults and children aged 10 years and above for the treatment of insufficiently controlled type 2 diabetes mellitus as an adjunct to diet and exercise- as monotherapy when metformin is considered inappropriate due to intolerance. - in addition to other medicinal products for the treatment of type 2 diabetes. for study results with respect to combination of therapies, effects on glycaemic control, cardiovascular and renal events, and the populations studied, see sections 4. 4, 4. 5 и 5. heart failuredapagliflozin viatris is indicated in adults for the treatment of symptomatic chronic heart failure with reduced ejection fraction. chronic kidney diseasedapagliflozin viatris is indicated in adults for the treatment of chronic kidney disease.

Qtrilmet Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

qtrilmet

astrazeneca ab - метформина хидрохлорид, Саксаглиптин, dapagliflozin - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, използвани при диабет - qtrilmet е показан при възрастни на възраст 18 и повече години с диабет тип 2, за подобряване на гликемичния контрол при метформином или без сульфонилмочевины (Су) и саксаглиптин или dapagliflozin не осигурява адекватен гликемичен контрол . когато вече лекувани с метформин и саксаглиптин и dapagliflozin.

Qtern Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

qtern

astra zeneca ab - Саксаглиптин, dapagliflozin пропандиола монохидрат - diabetes mellitus, type 2; diabetes mellitus; nutritional and metabolic diseases; metabolic diseases; glucose metabolism disorders - Лекарства, използвани при диабет - qtern, фиксирани дози комбинация саксаглиптин и dapagliflozin, е показан при възрастни на възраст 18 и повече години с диабет тип 2:за подобряване на гликемичния контрол при метформина и/или сульфонилмочевины (Су) и един от однокомпонентных от qtern не осигуряват адекватен гликемичен контрол,когато вече съм третирани със свободен комбинация от dapagliflozin и саксаглиптин. (Вж. раздели 4. 2, 4. 4, 4. 5 и 5. 1 според доклада за комбинация учи.

Ebymect Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

ebymect

astrazeneca ab - dapagliflozin монохидрат пропандиол, метформина хидрохлорид - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, използвани при диабет - Захарен диабет тип 2 mellitusfor лечение не е достатъчно контролиран диабет тип 2, като допълнение към диета и физически упражнения. като монотерапии при метформина се счита за неподходящ поради непоносимост. в допълнение към други лекарства за лечение на захарен диабет тип 2 . Според резултатите от проучване по отношение на комбинирана терапия, влияние върху гликемичния контрол и сърдечно-съдови събития, както в добре проучените групи, вижте раздели 4. 4, 4. 5 и 5. Захарен диабет тип 1 mellitusedistride е показан при възрастни за лечение на недостатъчно контролиран захарен диабет тип 1 като добавка към инсулин при пациенти с ИТМ ≥ 27 кг/м2, при монотерапии инсулин не дава достатъчно гликемичен контрол, въпреки оптимална терапия с инсулин.

Xigduo Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

xigduo

astrazeneca ab - метформина хидрохлорид, монохидрат dapagliflozin пропандиол - Захарен диабет тип 2 - drugs used in diabetes, combinations of oral blood glucose lowering drugs - xigduo е показан при възрастни за лечение на захарен диабет тип 2, като допълнение към диета и упражнения:• при пациенти, недостатъчно контролирани за тяхното максимално переносимой доза само метформина • в комбинация с други лекарствени средства за лечение на захарен диабет при пациенти, недостатъчно контролирани метформином и тези лекарствени средства• при пациенти, вече лечившихся комбинация dapagliflozin и метформина като отделни таблетки. Според резултатите от проучване по отношение на комбинирана терапия, влияние върху гликемичния контрол и сърдечно-съдови събития, както в добре проучените групи, вижте раздели 4. 4, 4. 5 и 5.

Edistride Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

edistride

astrazeneca ab - дадаглифлозин пропандиол монохидрат - diabetes mellitus, type 2; heart failure, systolic; heart failure; renal insufficiency, chronic - Лекарства, използвани при диабет - type 2 diabetes mellitusedistride is indicated in adults and children aged 10 years and above for the treatment of insufficiently controlled type 2 diabetes mellitus as an adjunct to diet and exerciseas monotherapy when metformin is considered inappropriate due to intolerance. в допълнение към други лекарства за лечение на захарен диабет тип 2 . for study results with respect to combination of therapies, effects on glycaemic control, cardiovascular and renal events, and the populations studied, see sections 4. 4, 4. 5 и 5. heart failureedistride is indicated in adults for the treatment of symptomatic chronic heart failure. chronic kidney diseaseedistride is indicated in adults for the treatment of chronic kidney disease.

Forxiga Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

forxiga

astrazeneca ab - дадаглифлозин пропандиол монохидрат - diabetes mellitus, type 2; heart failure, systolic; heart failure; renal insufficiency, chronic - Лекарства, използвани при диабет - type 2 diabetes mellitusforxiga is indicated in adults and children aged 10 years and above for the treatment of insufficiently controlled type 2 diabetes mellitus as an adjunct to diet and exerciseas monotherapy when metformin is considered inappropriate due to intolerance. в допълнение към други лекарства за лечение на захарен диабет тип 2 . for study results with respect to combination of therapies, effects on glycaemic control, cardiovascular and renal events, and the populations studied, see sections 4. 4, 4. 5 и 5. heart failureforxiga is indicated in adults for the treatment of symptomatic chronic heart failure. chronic kidney diseaseforxiga is indicated in adults for the treatment of chronic kidney disease.

Steglujan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

steglujan

merck sharp & dohme b.v. - ertugliflozin л-pyroglutamic киселина, монохидрат ситаглиптин фосфат - Захарен диабет тип 2 - drugs used in diabetes, combinations of oral blood glucose lowering drugs - steglujan е показан при възрастни на възраст 18 и повече години с диабет тип 2, като допълнение към диета и физически упражнения за подобряване на гликемичния контрол:когато метформина и/или сульфонилмочевины (Су) и един от однокомпонентных от steglujan не осигуряват адекватен гликемичен контрол. при пациенти вече лекувани с комбинация ertugliflozin и ситаглиптина като отделни таблетки.