Ebymect

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

dapagliflozin монохидрат пропандиол, метформина хидрохлорид

Предлага се от:

AstraZeneca AB

АТС код:

A10BD15

INN (Международно Name):

dapagliflozin, metformin

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

Захарен диабет тип 2 mellitusFor лечение не е достатъчно контролиран диабет тип 2, като допълнение към диета и физически упражнения. като монотерапии при метформина се счита за неподходящ поради непоносимост. в допълнение към други лекарства за лечение на захарен диабет тип 2 . Според резултатите от проучване по отношение на комбинирана терапия, влияние върху гликемичния контрол и сърдечно-съдови събития, както в добре проучените групи, вижте раздели 4. 4, 4. 5 и 5. Захарен диабет тип 1 mellitusEdistride е показан при възрастни за лечение на недостатъчно контролиран захарен диабет тип 1 като добавка към инсулин при пациенти с ИТМ ≥ 27 кг/м2, при монотерапии инсулин не дава достатъчно гликемичен контрол, въпреки оптимална терапия с инсулин.

Каталог на резюме:

Revision: 19

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-11-15

Листовка

                60
Б. ЛИСТОВКА
61
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
EBYMECT 5 MG/850 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
EBYMECT 5 MG/1 000 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
дапаглифлозин/метформинов
хидрохлорид (dapagliflozin/metformin hydrochloride)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Ebymect и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Ebymect
3.
Как да приемате Ebymect
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Ebymect
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА EBYMECT И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Ebymect съдържа дв
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ebymect 5 mg/850 mg филмирани таблетки
Ebymect 5 mg/1 000 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Ebymect 5 mg/850 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа дапаглифлозин
пропандиол монохидрат, еквивалентно
на 5 mg
дапаглифлозин (_dapagliflozin_), и 850 mg
метформинов хидрохлорид (_metformin
hydrochloride_).
Ebymect 5 mg/1 000 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа дапаглифлозин
пропандиол монохидрат, еквивалентно
на 5 mg
дапаглифлозин (_dapagliflozin_), и 1 000 mg
метформинов хидрохлорид (_metformin
hydrochloride_).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Ebymect 5 mg/850 mg филмирани таблетки
Кафяви, двойно изпъкнали, 9,5 x 20 mm
елипсовидни филмирани таблетки с
гравиран надпис
,,5/850” от едната страна и ,,1067” от
другата страна.
Ebymect 5 mg/1 000 mg филмирани таблетки
Жълти, двойно изпъкнали, 10,5 x 21,5 mm
елипсовидни филмирани таблетки с
гравиран надпис
,,5/1000” от едната страна и ,,1069” от
другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Ebymect е показан при възрастни за
лечение на захарен диабет тип 2 като
допълнение към
диетата и физическа
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 30-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 30-05-2023
Листовка Листовка чешки 30-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 30-05-2023
Листовка Листовка датски 30-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 30-05-2023
Листовка Листовка немски 30-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 30-05-2023
Листовка Листовка естонски 30-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 30-05-2023
Листовка Листовка гръцки 30-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 30-05-2023
Листовка Листовка английски 30-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 30-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 28-08-2019
Листовка Листовка френски 30-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 30-05-2023
Листовка Листовка италиански 30-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 30-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 28-08-2019
Листовка Листовка латвийски 30-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 30-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 28-08-2019
Листовка Листовка литовски 30-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 30-05-2023
Листовка Листовка унгарски 30-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 30-05-2023
Листовка Листовка малтийски 30-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 30-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 28-08-2019
Листовка Листовка нидерландски 30-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 30-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 28-08-2019
Листовка Листовка полски 30-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 30-05-2023
Листовка Листовка португалски 30-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 30-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 28-08-2019
Листовка Листовка румънски 30-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 30-05-2023
Листовка Листовка словашки 30-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 30-05-2023
Листовка Листовка словенски 30-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 30-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 28-08-2019
Листовка Листовка фински 30-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 30-05-2023
Листовка Листовка шведски 30-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 30-05-2023
Листовка Листовка норвежки 30-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 30-05-2023
Листовка Листовка исландски 30-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 30-05-2023
Листовка Листовка хърватски 30-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 30-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 28-08-2019

Преглед на историята на документите