Edistride

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

дадаглифлозин пропандиол монохидрат

Предлага се от:

AstraZeneca AB

АТС код:

A10BK01

INN (Международно Name):

dapagliflozin

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Diabetes Mellitus, Type 2; Heart Failure, Systolic; Heart Failure; Renal Insufficiency, Chronic

Терапевтични показания:

Type 2 diabetes mellitusEdistride is indicated in adults and children aged 10 years and above for the treatment of insufficiently controlled type 2 diabetes mellitus as an adjunct to diet and exerciseas monotherapy when metformin is considered inappropriate due to intolerance. в допълнение към други лекарства за лечение на захарен диабет тип 2 . For study results with respect to combination of therapies, effects on glycaemic control, cardiovascular and renal events, and the populations studied, see sections 4. 4, 4. 5 и 5. Heart failureEdistride is indicated in adults for the treatment of symptomatic chronic heart failure. Chronic kidney diseaseEdistride is indicated in adults for the treatment of chronic kidney disease.

Каталог на резюме:

Revision: 22

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-11-09

Листовка

                55
Б. ЛИСТОВКА
56
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
EDISTRIDE 5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
EDISTRIDE 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
дапаглифлозин (dapagliflozin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Edistride и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Edistride
3.
Как да приемате Edistride
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Edistride
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА EDISTRIDE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА EDISTRIDE
Edistride съдържа активното вещ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Edistride 5 mg филмирани таблетки
Edistride 10 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Edistride 5 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа дапаглифлозин
пропандиол монохидрат, еквивалентен
на 5 mg
дапаглифлозин (dapagliflozin).
_Помощно вещество с известно
действие:_
Всяка таблетка от 5 mg съдържа 25 mg
лактоза.
Edistride 10 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа дапаглифлозин
пропандиол монохидрат, еквивалентен
на 10 mg
дапаглифлозин (dapagliflozin).
_Помощно вещество с известно действие_
Всяка таблетка от 10 mg съдържа 50 mg
лактоза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Edistride 5 mg филмирани таблетки
Жълти, двойноизпъкнали, кръгли
филмирани таблетки с диаметър 0,7 cm, с
гравиран надпис
„5” от едната страна и „1427” от
другата страна.
Edistride 10 mg филмирани таблетки
Жълти, двойноизпъкнали, осмоъгълни
филмирани таблетки със скосени
ръбове, с диагонали
приблизително 1,1 и 0,8 cm, с гравиран
надпис „10” от едната страна и „1428”
от другата
страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Захарен ди
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 07-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 07-02-2024
Листовка Листовка чешки 07-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 07-02-2024
Листовка Листовка датски 07-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 07-02-2024
Листовка Листовка немски 07-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 07-02-2024
Листовка Листовка естонски 07-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 07-02-2024
Листовка Листовка гръцки 07-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 07-02-2024
Листовка Листовка английски 07-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 07-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-03-2023
Листовка Листовка френски 07-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 07-02-2024
Листовка Листовка италиански 07-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 07-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 20-01-2022
Листовка Листовка латвийски 07-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 07-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 20-01-2022
Листовка Листовка литовски 07-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 07-02-2024
Листовка Листовка унгарски 07-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 07-02-2024
Листовка Листовка малтийски 07-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 07-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 20-01-2022
Листовка Листовка нидерландски 07-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 07-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 20-01-2022
Листовка Листовка полски 07-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 07-02-2024
Листовка Листовка португалски 07-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 07-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 20-01-2022
Листовка Листовка румънски 07-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 07-02-2024
Листовка Листовка словашки 07-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 07-02-2024
Листовка Листовка словенски 07-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 07-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 20-01-2022
Листовка Листовка фински 07-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 07-02-2024
Листовка Листовка шведски 07-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 07-02-2024
Листовка Листовка норвежки 07-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 07-02-2024
Листовка Листовка исландски 07-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 07-02-2024
Листовка Листовка хърватски 07-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 07-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 20-01-2022

Преглед на историята на документите