Ambrisentan Mylan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

ambrisentan mylan

mylan s.a.s - амбрисентан - Хипертония, белодробна - Гипотензивные, - ambrisentan mylan в е показан за лечение на белодробна артериална хипертония (ПАВ) при възрастни пациенти, които функционален клас (ФК) ii и iii, включително използването на комбинираното лечение. Ефикасността е доказана при идиопатична ПАХ (ПАХ) и при ПАÕ, свързана с болест на съединителната тъкан. ambrisentan mylan в е показан за лечение на белодробна артериална хипертония (ПАВ) при възрастни пациенти, които функционален клас (ФК) ii и iii, включително използването на комбинираното лечение. Ефикасността е доказана при идиопатична ПАХ (ПАХ) и при ПАÕ, свързана с болест на съединителната тъкан.

Onsenal Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

onsenal

pfizer limited - Целекоксиб - Аденоматозна полипоза coli - Антинеопластични средства - onsenal е показан за намаляване на броя на аденоматозна чревни полипи при фамилна аденоматозна полипоза (fap) като допълнение към хирургия и допълнително ендоскопско наблюдение (виж точка 4. Ефект onsenal-индуцирана на общественото намаляване на полип на натоварването на риска от развитие на рак на дебелото черво не е доказано (виж раздели 4. 4 и 5.

Lyxumia Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

lyxumia

sanofi winthrop industrie - lixisenatide - Захарен диабет тип 2 - drugs used in diabetes, glucagon-like peptide-1 (glp-1) analogues - lyxumia is indicated for the treatment of adults with type 2 diabetes mellitus to achieve glycaemic control in combination with oral glucose lowering medicinal products and/or basal insulin when these, together with diet and exercise, do not provide adequate glycaemic control.

Sycrest Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

sycrest

n.v. organon - asenapine (as maleate)  - Биполярно разстройство - психолептици - sycrest е показан за лечение на умерени до тежки манийни епизоди, свързани с биполярно i разстройство при възрастни.

Stayveer Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

stayveer

janssen-cilag international nv - bosentan (as monohydrate) - hypertension, pulmonary; scleroderma, systemic - Други антихипертензивни средства - Лечение на пулмонална артериална хипертония (pah) за подобряване на физическия капацитет и симптоми при пациенти със Световната здравна организация (СЗО) функционален клас ІІІ. Ефективността е демонстрирана в:начална (идиопатическая и наследствена) уф;уф вторична склеродермии без значително интерстициална белодробна болест;ЛАГ, свързана с вродени системно-белодробни шънтове и физиология на eisenmenger. Някои подобрения са също така е показано при пациенти с ЛАГ, които функционален клас ii. stayveer също отбеляза спад в броя на новите дигиталната язви при пациенти със системна склеродермией и постоянна цифрова язвена болест.

Tracleer Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

tracleer

janssen-cilag international n.v.   - bosentan (as monohydrate) - scleroderma, systemic; hypertension, pulmonary - Гипотензивные, - Лечение на белодробна артериална хипертония (ПАХ) за подобряване на капацитета на упражняване и симптоми при пациенти с функционален клас iii на СЗО. efficacy has been shown in: , primary (idiopathic and familial) pah;, pah secondary to scleroderma without significant interstitial pulmonary disease;, pah associated with congenital systemic-to-pulmonary shunts and eisenmenger's physiology. Някои подобрения са също така е показано при пациенти с ЛАГ, които функционален клас ii. tracleer също отбеляза спад в броя на новите дигиталната язви при пациенти със системна склеродермией и текущи заболявания цифрови язва .

Suliqua Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

suliqua

sanofi winthrop industrie - Инсулин гларгин, lixisenatide - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, използвани при диабет - suliqua is indicated for the treatment of adults with insufficiently controlled type 2 diabetes mellitus to improve glycaemic control as an adjunct to diet and exercise in addition to metformin with or without sglt-2 inhibitors.