Onsenal

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Целекоксиб

Предлага се от:

Pfizer Limited

АТС код:

L01XX33

INN (Международно Name):

celecoxib

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Аденоматозна полипоза Coli

Терапевтични показания:

Onsenal е показан за намаляване на броя на аденоматозна чревни полипи при фамилна аденоматозна полипоза (FAP) като допълнение към хирургия и допълнително ендоскопско наблюдение (виж точка 4. Ефект Onsenal-индуцирана на общественото намаляване на полип на натоварването на риска от развитие на рак на дебелото черво не е доказано (виж раздели 4. 4 и 5.

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2003-10-17

Листовка

                47
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
48
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ONSENAL 200 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ЦЕЛЕКОКСИБ _(CELECOXIB)_
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо от това, че
техните симптоми са същите както
Вашите.
-
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар
или
фармацевт.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Onsenal и за какво се
използва
2.
Преди да приемете Onsenal
3.
Как да приемате Onsenal
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Onsenal
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ONSENAL И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Onsenal принадлежи към група лекарства,
наречени циклооксигеназа-2 (COX-2)
инхибитори.
Циклооксигеназа-2 е ензим, чието
количество се повишава в мястото на
възпаление и в к
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Onsenal 200 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка капсула съдържа 200 mg целекоксиб
_(celecoxib)_.
Помощни вещества: лактоза монохидрат
49,8 mg
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула
Бели, непрозрачни капсули с две златни
ивици, маркирани с 7767 и 200
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Onsenal е показан за намаляване на броя на
аденоматозните интестинални полипи
при фамилна
аденоматозна полипоза (ФАП), като
допълнение към хирургия и
допълнително ендоскопско
проследяване (вж. точка 4.4).
Не е бил демонстриран ефектът на
индуцираната от Onsenal редукция на
полипите върху риска
от интестинален карцином. (вж. точки 4.4
и 5.1)
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Препоръчваната перорална доза е две
капсули от 200 mg два пъти дневно, взети с
храна (вж.
точка 5.2).
Обичайните медицински грижи за
пациенти с ФАП трябва да бъдат
продължени, докато са на
целекоксиб. Максималната
препоръчвана дневна доза е 800 mg.
_Чернодробно увреждане_: При пациенти

                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 06-04-2011
Данни за продукта Данни за продукта испански 06-04-2011
Листовка Листовка чешки 06-04-2011
Данни за продукта Данни за продукта чешки 06-04-2011
Листовка Листовка датски 06-04-2011
Данни за продукта Данни за продукта датски 06-04-2011
Листовка Листовка немски 06-04-2011
Данни за продукта Данни за продукта немски 06-04-2011
Листовка Листовка естонски 06-04-2011
Данни за продукта Данни за продукта естонски 06-04-2011
Листовка Листовка гръцки 06-04-2011
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 06-04-2011
Листовка Листовка английски 06-04-2011
Данни за продукта Данни за продукта английски 06-04-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-04-2011
Листовка Листовка френски 06-04-2011
Данни за продукта Данни за продукта френски 06-04-2011
Листовка Листовка италиански 06-04-2011
Данни за продукта Данни за продукта италиански 06-04-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 06-04-2011
Листовка Листовка латвийски 06-04-2011
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 06-04-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 06-04-2011
Листовка Листовка литовски 06-04-2011
Данни за продукта Данни за продукта литовски 06-04-2011
Листовка Листовка унгарски 06-04-2011
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 06-04-2011
Листовка Листовка малтийски 06-04-2011
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 06-04-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-04-2011
Листовка Листовка нидерландски 06-04-2011
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 06-04-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 06-04-2011
Листовка Листовка полски 06-04-2011
Данни за продукта Данни за продукта полски 06-04-2011
Листовка Листовка португалски 06-04-2011
Данни за продукта Данни за продукта португалски 06-04-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 06-04-2011
Листовка Листовка румънски 06-04-2011
Данни за продукта Данни за продукта румънски 06-04-2011
Листовка Листовка словашки 06-04-2011
Данни за продукта Данни за продукта словашки 06-04-2011
Листовка Листовка словенски 06-04-2011
Данни за продукта Данни за продукта словенски 06-04-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 06-04-2011
Листовка Листовка фински 06-04-2011
Данни за продукта Данни за продукта фински 06-04-2011
Листовка Листовка шведски 06-04-2011
Данни за продукта Данни за продукта шведски 06-04-2011
Листовка Листовка норвежки 06-04-2011
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 06-04-2011
Листовка Листовка исландски 06-04-2011
Данни за продукта Данни за продукта исландски 06-04-2011

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите