Tracleer

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)

16-10-2020

Активна съставка:
bosentan (as monohydrate)
Предлага се от:
Janssen-Cilag International N.V.  
АТС код:
C02KX01
INN (Международно Name):
bosentan
Терапевтична група:
Гипотензивные,
Терапевтична област:
Склеродермия, Системна Артериална Хипертония, Белодробна
Терапевтични показания:
Лечение на белодробна артериална хипертония (ПАХ) за подобряване на капацитета на упражняване и симптоми при пациенти с функционален клас III на СЗО. Ефективността е демонстрирана в:начална (идиопатическая и наследствена) уф;уф вторична склеродермии без значително интерстициална белодробна болест;ЛАГ, свързана с вродени системно-белодробни шънтове и физиология на Eisenmenger. Някои подобрения са също така е показано при пациенти с ЛАГ, които функционален клас II. Tracleer също отбеляза спад в броя на новите дигиталната язви при пациенти със системна склеродермией и текущи заболявания цифрови язва .
Каталог на резюме:
Revision: 39
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/000401
Дата Оторизация:
2002-05-14
EMEA код:
EMEA/H/C/000401

Документи на други езици

Листовка Листовка - испански

16-10-2020

Данни за продукта Данни за продукта - испански

16-10-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - испански

03-12-2019

Листовка Листовка - чешки

16-10-2020

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

16-10-2020

Листовка Листовка - датски

16-10-2020

Данни за продукта Данни за продукта - датски

16-10-2020

Листовка Листовка - немски

16-10-2020

Данни за продукта Данни за продукта - немски

16-10-2020

Листовка Листовка - естонски

16-10-2020

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

16-10-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - естонски

03-12-2019

Листовка Листовка - гръцки

16-10-2020

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

16-10-2020

Листовка Листовка - английски

16-10-2020

Данни за продукта Данни за продукта - английски

16-10-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - английски

03-12-2019

Листовка Листовка - френски

16-10-2020

Данни за продукта Данни за продукта - френски

16-10-2020

Листовка Листовка - италиански

16-10-2020

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

16-10-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - италиански

03-12-2019

Листовка Листовка - латвийски

16-10-2020

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

16-10-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - латвийски

03-12-2019

Листовка Листовка - литовски

16-10-2020

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

16-10-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - литовски

03-12-2019

Листовка Листовка - унгарски

16-10-2020

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

16-10-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - унгарски

03-12-2019

Листовка Листовка - малтийски

16-10-2020

Данни за продукта Данни за продукта - малтийски

16-10-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - малтийски

03-12-2019

Листовка Листовка - нидерландски

16-10-2020

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

16-10-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - нидерландски

03-12-2019

Листовка Листовка - полски

16-10-2020

Данни за продукта Данни за продукта - полски

16-10-2020

Листовка Листовка - португалски

16-10-2020

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

16-10-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - португалски

03-12-2019

Листовка Листовка - румънски

16-10-2020

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

16-10-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - румънски

03-12-2019

Листовка Листовка - словашки

16-10-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

16-10-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словашки

03-12-2019

Листовка Листовка - словенски

16-10-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

16-10-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словенски

03-12-2019

Листовка Листовка - фински

16-10-2020

Данни за продукта Данни за продукта - фински

16-10-2020

Листовка Листовка - шведски

16-10-2020

Данни за продукта Данни за продукта - шведски

16-10-2020

Листовка Листовка - норвежки

16-10-2020

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки

16-10-2020

Листовка Листовка - исландски

16-10-2020

Данни за продукта Данни за продукта - исландски

16-10-2020

Листовка Листовка - хърватски

16-10-2020

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

16-10-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - хърватски

03-12-2019

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация на потребителя

Tracleer 62,5 mg филмирани таблетки

Бозентан (Bosentan)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте

точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Tracleer и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Tracleer

Как да приемате Tracleer

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Tracleer

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Tracleer и за какво се използва

Таблетките Tracleer съдържат бозентан, който блокира естествения хормон, наречен ендотелин-

1 (ЕТ-1), причиняващ стесняване на кръвоносните съдове. Така Tracleer води до разширяване

на кръвоносните съдове и принадлежи към група лекарства, наречени “eндотелин рецепторни

aнтaгoнисти”.

Tracleer се използва за лечение на:

Белодробна aртериална хипертония (БAХ): БAХ е заболяване със силно стесняване на

кръвоносните съдове в белите дробове, водещо до високо кръвно налягане в

кръвоносните съдове на белите дробове (белодробните артерии), които носят кръв от

сърцето към белите дробове. Това налягане намалява количеството кислород, което може

да влезе в кръвта в белите дробове, затруднявайки физическата активност. Tracleer

разширява белодробните артерии, като по този начин улеснява изтласкването на кръвта

от сърцето през тях. Tова понижава кръвното налягане и облекчава симптомите.

Tracleer се използва за лечение на пациенти с БАХ клас III за подобряване на физическия

капацитет (способността за извършване на физическа активност) и на симптомите.

Класът

отразява сериозността на болестта:

клас III

означава изразено ограничение на физическата

активност. Наблюдавано е известно подобрение и при пациенти с БАХ клас II.

Клас II

означава леко ограничение на физическата активност. БАХ, за която е показан Tracleer, може да

бъде:

първична (без идентифицирана причина или фамилна);

причинена от склеродермия (наречена още системна склероза, заболяване, при което има

необичаен растеж на съединителната тъкан, поддържаща кожата и другите органи);

причинена от конгенитални (вродени) сърдечни дефекти с шънтове (патологични

отвори), причиняващи необичаен поток на кръвта през сърцето и белите дробове.

Дигитални улцерации по върха на пръстите: (рани по пръстите на ръцете и краката)

при възрастни пациенти, страдащи от заболяване, наречено склеродермия. Tracleer

намалява броя на новопоявилите се язви по пръстите на ръцете и краката.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Tracleer

Не приемайте Tracleer

ако сте алергични към бозантан или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6).

ако имате чернодробни проблеми (посъветвайте се със своя лекар)

ако сте бременна или бихте могла да забременеете, тъй като не използвате надеждни

контрацептивни методи. Моля, прочетете информацията, озаглавена „Контрацептивни

средства“ и „Други лекарства и Tracleer“

ако приемате циклоспорин A (лекарство, използвано след трансплантация или за

лечение на псориазис)

Ако някое от горните се отнася до Вас, кажете на Вашия лекар.

Предупреждения и предпазни мерки

Изследвания, които Вашият лекар ще Ви назначи преди лечението

кръвни изследвания с цел проверка на чернодробната Ви функция

кръвни изследвания, за да се провери за анемия (нисък хемоглобин)

тест за бременност, ако сте жена с детероден потенциал

При някои от пациентите, приемащи Tracleer, са установени отклонения в чернодробните

функционални показатели и анемия (нисък хемоглобин).

Изследвания, които Вашият лекар ще Ви назначи по време на лечението

По време на лечението с Tracleer Вашият лекар ще Ви назначава редовни кръвни изследвания

за установяване на промени в чернодробната функция и нивото на хемоглобина.

Относно всички изследвания, моля вижте Сигналната карта на пациента (вътре в опаковката на

Tracleer таблетки). Важно е да провеждате тези редовни кръвни изследвания, докато приемате

Tracleer. Съветваме Ви да записвате датата на Вашето последно изследване, както и на

следващото изследване (попитайте Вашия лекар за датата) в Сигналната карта на пациента, за

да не забравите кога трябва да направите следващото изследване.

Кръвни изследвания за чернодробна функция

Teзи изследвания ще се правят всеки месец, докато трае лечението с Tracleer. Две седмици след

повишаване на дозата ще се направи допълнително изследване.

Кръвни изследвания за анемия

Teзи изследвания ще се правят всеки месец през първите 4 месеца на лечение, след това на

всеки 3 месеца, тъй като пациентите, приемащи Tracleer може да развият анемия.

Ако резултатите от тези изследвания са извън границите на нормата, Вашият лекар може да

реши да намали дозата или да спре лечението с Tracleer и да направи допълнителни

изследвания, за да установи причината.

Деца и юноши

Tracleer не се препоръчва при педиатрични пациенти със системна склероза и налична

дигитална язвена болест. Моля, вижте също точка 3 „Как да приемате Tracleer“.

Други лекарства и Tracleer

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други

лекарства, включително и лекарства, отпускани без рецепта. Особено важно е да уведомите

своя лекар, ако приемате:

циклоспорин A (лекарство, използвано след трансплантация и за лечение на псориазис),

който не трябва да се използва заедно с Tracleer.

сиролимус или такролимус, които са лекарства, използвани след трансплантация, тъй

като употребата им заедно с Tracleer не се препоръчва.

глибенкламид (лекарство за диабет), рифампицин (лекарство за туберкулоза), флуконазол

(лекарство срещу гъбични инфекции), кетоконазол (лекарство, използвано за лечението

на синдром на Кушинг) или невирапин (лекарство за HIV), тъй като тези лекарства

употребата им заедно с Tracleer не се препоръчва.

други лекарства за лечение на HIV инфекция, които могат да налагат специално

проследяване, ако се използват заедно с Tracleer.

хормонални контрацептиви, които не са ефикасни като единствен метод за контрацепция,

докато приемате Tracleer. Вътре в опаковката на Tracleer таблетки ще намерите

Сигналната карта на пациента, която трябва внимателно да прочетете. Вашият лекар

и/или гинеколог ще установи какъв метод за контрацепция е подходящ за Вас.

други лекарства за лечение на белодробна хипертония – силденафил и тадалафил.

варфарин (противосъсирващо средство).

симвастатин (използван за лечение на повишени нива на холестерол в кръвта -

хиперхолестеролемия).

Шофиране и работа с машини

Tracleer не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с

машини. Tracleer обаче може да причини хипотония (понижаване на кръвното налягане), от

което можете да се почувствате замаяни и да окаже влияние върху зрението и способността за

шофиране и работа с машини. Ако се чувствате замаяни или зрението Ви е замъглено, докато

приемате Tracleer, не шофирайте и не работете с инструменти или машини.

Жени в детеродна възраст

НЕ приемайте Tracleer, ако сте бременна или планирате бременност.

Тестове за бременност

Tracleer може да увреди неродените бебета, заченати преди започването или по време на

лечението. Ако сте жена, която би могла да забременее, Вашият лекар ще поиска да направите

тест за бременност, преди да започнете да приемате Tracleer и редовно, докато приемате

Tracleer.

Контрацептивни средства

Ако има вероятност да забременеете, използвайте надежден метод за предпазване от

забременяване (контрацепция), докато приемате Tracleer. Вашият лекар или гинеколог ще Ви

препоръча надеждни контрацептивни методи, докато приемате Tracleer.

Тъй като Tracleer може да направи хормоналните контрацептиви (например перорални,

инжекционни, имплантанти или пластири за кожата) неефективни, този метод, приложен

самостоятелно, не е надежден. Поради това, ако използвате хормонални контрацептиви, трябва

заедно с това да прилагате и бариерен метод (например женски кондом, диафрагма,

контрацептивна гъбичка или Вашият партньор трябва да използва кондом). Вътре в опаковката

на Tracleer таблетки ще намерите Сигнална карта на пациента, която трябва да попълните и да я

занесете на Вашия лекар при следващото посещение, за да може Вашият лекар или гинеколог

да прецени дали се нуждаете от допълнителни или алтернативни надеждни методи за

контрацепция. Препоръчва се всеки месец да правите тест за бременност, докато приемате

Tracleer и ако сте в детеродна възраст.

Уведомете веднага Вашия лекар, ако забременеете по време на приема на Tracleer или

планирате бременност в близко бъдеще.

Кърмене

Уведомете веднага Вашия лекар, ако кърмите. Препоръчва се да прекратите кърменето, ако

Ви бъде предписан Tracleer, тъй като не е известно дали това лекарство преминава в кърмата.

Фертилитет

Ако сте мъж и приемате Tracleer, възможно е това лекарство да намали броя на Вашите

сперматозоиди. Не може да се изключи, че това може да се отрази на способността Ви да имате

деца. Посъветвайте се с Вашия лекар, ако имате въпроси или притеснения във връзка с това.

Tracleer съдържа натрий

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на таблетка, т.е. може да се каже,

че практически не съдържа натрий.

3.

Как да приемате Tracleer

Лечението с Tracleer трябва да се започва и наблюдава само от лекар с опит в лечението на БАХ

или на системна склероза. Винаги приемайте това лекарство, точно както Ви е казал Вашият

лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Tracleer с храна и напитки

Tracleer може да се приема със или без храна.

Препоръчителна доза

Възрастни

Лечението при възрастните обикновено започва с доза от 62,5 mg два пъти дневно (сутрин и

вечер) през първите 4 седмици, след което обикновено Вашият лекар ще Ви посъветва да

приемате таблетка от 125 mg два пъти дневно в зависимост от това как реагирате на Tracleer.

Деца и юноши

Препоръката за дозиране при деца е само за БАХ. При деца на възраст 1 година и по-големи

лечението с Tracleer обикновено започва с 2 mg на kg телесно тегло два пъти дневно (сутрин и

вечер). Вашият лекар ще Ви посъветва относно дозировката.

Обърнете внимание, че Tracleer се предлага и под формата на разтворима таблетка от 32 mg,

която може да улесни правилното дозиране за деца и пациенти с ниско телесно тегло или за

такива, за които е трудно да преглъщат филмираните таблетки.

Ако Ви се струва, че ефектът на Tracleer е твърде силен или твърде слаб, говорете със своя

лекар, за да разберете дали дозата Ви трябва да се промени.

Как да приемате Tracleer

Tаблетките трябва да се приемат (сутрин и вечер), като се гълтат с вода. Tаблетките може да се

приемат със или без храна.

Ако сте приели повече от необходимата доза Tracleer

Ако приемете повече таблетки, отколкото Ви е казано, незабавно се свържете със своя лекар.

Ако сте пропуснали да приемете Tracleer

Ако забравите да приемете Tracleer, вземете дозата веднага, щом се сетите, след това

продължете да приемате таблетките в обичайното време. Не вземайте двойна доза, за да

компенсирате пропуснатите таблетки.

Ако сте спрели приема на Tracleer:

Внезапното спиране на лечението с Tracleer може да доведе до влошаване на Вашите

симптоми. Не спирайте приема на Tracleer, освен ако Вашият лекар не Ви каже. Вашият лекар

може да Ви назначи намаляване на дозата за няколко дни, преди пълното спиране на лечението.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Най-сериозните нежелани реакции на Tracleer са

Отклонения в чернодробната функция, които могат да засегнат повече от 1 на 10 души

Анемия (ниска стойност на хемоглобин в кръвта), която може да засегне до 1 на 10 души.

Анемията може понякога да налага кръвопреливане

Стойностите на Вашите чернодробни и кръвни показатели ще се наблюдават по време на

лечението с Tracleer (вижте точка 2). Важно е да правите тези изследвания според препоръките

на Вашия лекар.

Признаците на нарушена функция на черния дроб включват:

гадене (позиви за повръщане)

повръщане

треска (висока температура)

болка в стомаха (корема)

жълтеница (пожълтяване на кожата или бялото на очите)

тъмно оцветяване на урината

сърбеж на кожата

летаргия или умора (необичайна уморяемост или изтощение)

грипоподобен синдром (ставни и мускулни болки с температура)

Ако забележите някои от тези признаци, кажете незабавно на Вашия лекар.

Други нежелани реакции

Много чести (могат да засегнат повече от един на 10 души):

Главоболие

Oток (подуване на краката и глезените или други признаци за задръжка на течности)

Чести (могат да засегнат до един на 10 души):

Зачервяване на кожата

Реакции на свръхчувствителност (включващи възпаление, сърбеж и обрив на кожата)

Гастроезофагеална рефлуксна болест (връщане на киселини от стомаха в хранопровода)

Диария

Синкоп (припадък)

Сърцебиене (ускорена или неравномерна сърдечна дейност)

Ниско кръвно налягане

Запушен нос

Нечести (могат да засегнат до един на 100 души):

Тромбоцитопения (нисък брой тромбоцити)

Неутропения/левкопения (нисък брой бели кръвни клетки)

Повишени стойности на чернодробните функционални показатели с хепатит (възпаление

на черния дроб), включително възможно обостряне на съществуващ хепатит и/или

жълтеница (пожълтяване на кожата или бялото на очите)

Редки (могат да засегнат до един на 1000 души):

Aнафилаксия (генерализирана алергична реакция), aнгиоедем (оток, най-често около

очите,

устните, езика или гърлото)

Цироза (образуване на ръбци) на черния дроб, чернодробна недостатъчност

(сериозно нарушение на чернодробната функция)

Съобщава се също за замъглено зрение с неизвестна честота (от наличните данни не може да

бъде направена оценка).

Нежелани реакции при деца и юноши

Нежеланите реакции, съобщени при деца, лекувани с Tracleer, са същите като тези при

възрастните.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Tracleer

Съхранявайте това лекарство на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката и блистера

след „Годен до:“.

За белите бутилки от полиетилен с висока плътност – да се използва до 30 дни след

първоначалното отваряне.

За блистерите от PVC/PE/PVDC/алуминий:

Съхранявайте при температура под 30°C.

За белите бутилки от полиетилен с висока плътност:

Този лекарствен продукт не изисква специални условия за съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате.

Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Tracleer

Tracleer 62,5 mg филмирани таблетки: активното вещество е бозентан като

монохидрат. Всяка таблетка съдържа 62,5 mg бозентан (като монохидрат).

Другите съставки в ядрото на таблетката са: царевично нишесте, прежелатинизирано

нишесте, натриев нишестен гликолат (тип А), повидон, глицеролов дибехенат и

магнезиев стеарат. Филмовото покритие съдържа: хипромелоза, глицеролов триацетат,

талк, титанов диоксид (Е171), жълт железен оксид (Е172), червен железен оксид (Е172) и

етилцелулоза.

Как изглежда Tracleer и какво съдържа опаковката

Tracleer 62,5 mg филмирани таблетки са оранжево-бели, кръгли филмирани таблетки, с “62,5”

от едната страна.

Блистери от PVC/PE/PVDC/aлуминий, съдържащи 14 филмирани таблетки. Опаковката

съдържа 14, 56 или 112 филмирани таблетки (Tracleer 62,5 mg филмирани таблетки).

Бели бутилки от полиетилен с висока плътност със сушител силикагел, съдържащи

56 филмирани таблетки. Опаковките съдържат 56 филмирани таблетки (Tracleer 62,5 mg

филмирани таблетки).

Да не се поглъща сушителят.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба:

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Белгия

Производител:

Actelion Manufacturing GmbH

Emil-Barell-Strasse 7

79639 Grenzach-Wyhlen

Германия

Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Белгия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба.

België/Belgique/Belgien

Actelion, a division of Janssen-Cilag

International NV

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Lietuva

Actelion, a division of Janssen-Cilag

International NV

Tel: +370 5 278 68 88

lt@its.jnj.com

България

Actelion, a division of Janssen-Cilag

International NV

Тел.: +359 2 489 94 00

jjsafety@its.jnj.com

Luxembourg/Luxemburg

Actelion, a division of Janssen-Cilag

International NV

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Česká republika

Actelion, a division of Janssen-Cilag

International NV

Tel: +420 227 012 227

Magyarország

Actelion, a division of Janssen-Cilag

International NV

Tel: +36 1 884 2858

janssenhu@its.jnj.com

Danmark

Actelion, a division of Janssen-Cilag

International NV

Tlf: +45 4594 8282

Malta

Actelion, a division of Janssen-Cilag

International NV

Tel: +356 2397 6000

jacdk@its.jnj.com

Deutschland

Actelion, a division of Janssen-Cilag

International NV

Tel: +49 2137 955 955

jancil@its.jnj.com

Nederland

Actelion, a division of Janssen-Cilag

International NV

Tel: +31 76 711 1111

janssen@jacnl.jnj.com

Eesti

Actelion, a division of Janssen-Cilag

International NV

Tel: +372 617 7410

ee@its.jnj.com

Norge

Actelion, a division of Janssen-Cilag

International NV

Tlf: +47 24 12 65 00

jacno@its.jnj.com

Ελλάδα

Actelion, a division of Janssen-Cilag

International NV

Tηλ: +30 210 80 90 000

Österreich

Actelion, a division of Janssen-Cilag

International NV

Tel: +43 1 610 300

España

Actelion, a division of Janssen-Cilag

International NV

Tel: +34 91 722 81 00

contacto@its.jnj.com

Polska

Actelion, a division of Janssen-Cilag

International NV

Tel: +48 22 237 60 00

France

Actelion, a division of Janssen-Cilag

International NV

Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

medisource@its.jnj.com

Portugal

Actelion, a division of Janssen-Cilag

International NV

Tel: +351 214 368 600

Hrvatska

Actelion, a division of Janssen-Cilag

International NV

Tel: +385 1 6610 700

jjsafety@JNJCR.JNJ.com

România

Actelion, a division of Janssen-Cilag

International NV

Tel: +40 21 207 1800

Ireland

Actelion, a division of Janssen-Cilag

International NV

Tel: +353 1 800 709 122

Slovenija

Actelion, a division of Janssen-Cilag

International NV

Tel: +386 1 401 18 00

Janssen_safety_slo@its.jnj.com

Ísland

Actelion, a division of Janssen-Cilag

International NV

Sími: +354 535 7000

janssen@vistor.is

Slovenská republika

Actelion, a division of Janssen-Cilag

International NV

Tel: +421 232 408 400

Italia

Actelion, a division of Janssen-Cilag

International NV

Tel: 800.688.777 / +39 02 2510 1

janssenita@its.jnj.com

Suomi/Finland

Actelion, a division of Janssen-Cilag

International NV

Puh/Tel: +358 207 531 300

jacfi@its.jnj.com

Κύπρος

Actelion, a division of Janssen-Cilag

Sverige

Actelion, a division of Janssen-Cilag

International NV

Τηλ: +357 22 207 700

International NV

Tel: +46 8 626 50 00

jacse@its.jnj.com

Latvija

Actelion, a division of Janssen-Cilag

International NV

Tel: +371 678 93561

lv@its.jnj.com

United Kingdom

Janssen-Cilag Ltd.

Tel: +44 1 494 567 444

Дата на последно преразглеждане на листовката:

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата: http://www.ema.europa.eu/.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Tracleer 62,5 mg филмирани таблетки

Tracleer 125 mg филмирани таблетки

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Tracleer 62,5 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа 62,5 mg бозентан (bosentan) (като монохидрат).

Tracleer 125 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа 125 mg бозентан (bosentan) (като монохидрат).

Помощно вещество с известно действие

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на таблетка, т.е. може да се каже,

че практически не съдържа натрий.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмиранa таблеткa (таблетки):

Tracleer 62,5 mg филмирани таблетки

Оранжево-бели, кръгли, двойноизпъкнали, филмирани таблетки, с вдлъбнато релефно

означение “62,5” от едната страна.

Tracleer 125 mg филмирани таблетки

Оранжево-бели, овални, двойноизпъкнали, филмирани таблетки, с вдлъбнато релефно

означение “125” от едната страна.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Лечение на белодробна артериална хипертония (БАХ) за подобряване на физическия капацитет

и симптоматиката при пациенти с функционален клас III по СЗО. С доказана ефикасност при:

Първична (идиопатична и наследствена) белодробна артериална хипертония

Белодробна артериална хипертония, вторична на склеродермия, без значимо

интерстициално белодробно заболяване

Белодробна артериална хипертония, свързана с вродени системно-белодробни шънтове и

физиология на Айзенменгер.

Доказано е и известно подобрение при пациенти с белодробна артериална хипертония

функционален клас II по СЗО (вж. точка 5.1).

Tracleer е показан също и за намаляване на броя на новопоявили се дигитални улцерации по

върха на пръстите при пациенти със системна склероза и съществуващи улцерации по върха на

пръстите (виж точка 5.1).

4.2

Дозировка и начин на приложение

Начин на приложение

Таблетките се приемат през устата сутрин и вечер, със или без храна. Филмираните таблетки

трябва да се погълнат с вода.

Пациентите трябва да бъдат посъветвани да не поглъщат десиканта, който се намира в белите

бутилки от полиетилен с висока плътност.

Дозировка

Пулмонална артериална хипертония

Лечението трябва да бъде назначавано и проследявано само от лекар с опит в лечението на

БАХ.

В опаковката е включена Сигнална карта на пациента, предоставяща важна информация за

безопасност, с която пациентите трябва да са запознати преди и по време на лечение с Tracleer.

Възрастни

При възрастни пациенти лечението с Tracleer трябва да започва с доза от 62,5 mg два пъти

дневно за 4 седмици, която след това се повишава до поддържащата доза от 125 mg два пъти

дневно. Същите препоръки се отнасят за повторното включване на Tracleer след прекъсване на

лечението (вж. точка 4.4).

Педиатрична популация

Педиатрични фармакокинетични данни показват, че средните плазмени концентрации на

бозентан при деца с БАХ на възраст от 1 до 15 години са по-ниски, отколкото при възрастни

пациенти и не се повишават при повишаване на дозата на Tracleer над 2 mg/kg телесно тегло

или при повишаване на честотата на прилагане от два пъти дневно на три пъти дневно (вж.

точка 5.2). Повишаването на дозата или честотта на прилагане вероятно няма да доведе до

допълнителна клинична полза.

Въз основа на тези фармакокинетични резултати, когато се използва при деца с БАХ , на

възраст от 1 година нагоре, препоръчителната начална и поддържаща доза е 2 mg/kg сутрин и

вечер.

При новородени с персистираща белодробна хипертония на новороденото (ПБХН), ползата от

бозентан не е била доказана при стандартното лечение. Препоръки за дозировката не могат да

бъдат дадени (вж точки 5.1 и 5.2).

Лечение в случай на клинично влошаване на БАХ

В случай на клинично влошаване (например, намаляване на разстоянието поне с 10% при 6-

минутния тест с ходене, в сравнение с изследването преди лечението), въпреки поне 8-

седмичното лечение с Tracleer (таргетна доза най-малко 4 седмици), трябва да се мисли за

алтернативна терапия. Все пак, някои пациенти, които след 8-седмично лечение с Tracleer не са

показали отговор, могат да се повлияят благоприятно след още 4 до 8 седмици лечение.

В случай на късно клинично влошаване, въпреки лечението с Tracleer (т.е., след няколко

месечно лечение), трябва да се направи преоценка на лечението. Някои пациенти с

незадоволителен отговор на 125 mg Tracleer два пъти дневно могат леко да подобрят своя

физически капацитет при повишаване на дозата до 250 mg два пъти дневно. Трябва да се

направи внимателна оценка на полза/риск, като се има предвид, че чернодробната токсичност е

дозозависима (вж. точки 4.4 и 5.1).

Спиране на лечението

Опитът с рязкото спиране на Tracleer при пациенти с БАХ е ограничен. Не са наблюдавани

доказателства за остър ребаунд. Все пак, за да се предотврати възможната поява на увреждащо

клинично влошаване поради потенциалния ребаунд ефект, трябва да се мисли за постепенно

намаляване на дозата (намаляване дозата наполовина за 3 до 7 дни). За периода на спиране на

лечението се препоръчва интензивно проследяване. Ако е взето решение да се прекрати

лечението с Tracleer, това трябва да стане постепенно, докато се въвежда алтернативната

терапия.

Системна склероза в хода на дигитална язвена болест

Лечението може да бъде започнато и наблюдавано само от лекар притежаващ опит в лечението

на системна склероза.

В опаковката е включена Сигнална карта на пациента, предоставяща важна информация за

безопасност, с която пациентите трябва да са запознати преди и по време на лечение с Tracleer.

Възрастни

Лечението с Tracleer трябва да започне с доза от по 62,5 mg два пъти дневно в продължение на

4 седмици, като след това дозата се увеличи до достигане на поддържащата доза от по 125 mg

два пъти дневно. Същите препоръки се отнасят за повторното включване на Tracleer след

прекъсване на лечението (вж. точка 4.4).

Опитът от контролирани клинични проучвания при тези показания е ограничен до

продължителност от 6 месеца (вж. точка 5.1).

Реакцията на повлияване на пациента от лечението и необходимостта от продължаване на

терапията трябва редовно да се подлагат на преценка. Трябва да се прави внимателна оценка на

съотношението полза/риск, като се отчита чернодробната токсичност на бозентана (вж. точки

4.4 и 4.8).

Педиатрична популация

Няма информация за сигурността и безопасността при пациенти под 18 годишна възраст. Няма

информация за фармакокинетиката на Tracleer при малки деца с това заболяване.

Специални популации

Чернодробно увреждане

Tracleer е противопоказан при пациенти с умерена до тежка чернодробна дисфункция (вж.

точки 4.3, 4.4 и 5.2). При пациенти с леко чернодробно увреждане (т.е. Child-Pugh клас A) не е

необходимо коригиране на дозата (вж. точка 5.2).

Бъбречно увреждане

При пациенти с бъбречно увреждане не се налага коригиране на дозата. Не се налага

коригиране на дозата при пациенти, подлежащи на диализа (вж. точка 5.2).

Старческа възраст

Не се налага коригиране на дозата при пациенти на възраст над 65 години.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1

Умерено до тежко чернодробно увреждане, т.е. Child-Pugh клас B или C (вж. точка 5.2)

Основни стойности на чернодробните аминотрансферази, т.е., аспартат аминотрансфеза

(АСАТ) и/или аланин аминотрансфераза (АЛАТ),

по-високи от 3 × горната граница на

нормата (ГГН; вж. точка 4.4)

Едновременна употреба на циклоспорин A (вж. точка 4.5)

Бременност (вж. точки 4.4 и 4.6)

Жени с детероден потенциал, които не използват надеждни методи за контрацепция (вж.

точки 4.4, 4.5 и 4.6)

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Ефикасността на Tracleer при пациенти с тежка БАХ не е доказана. Ако клиничното състояние

се влошава (вж. точка 4.2), трябва да се обсъди преминаване към терапия, препоръчвана за

тежката фаза на заболяването (например, епопростенол).

Не е установен балансът полза/риск от бозентан при пациенти с БАХ I функционален клас,

според класификацията на СЗО.

Tracleer трябва да бъде започнат, само ако системното систолично кръвно налягане е по-високо

от 85 mmHg.

Не е доказано, че Tracleer има благоприятен ефект върху зарастването на съществуващи

дигитални язви.

Чернодробна функция

Свързаното с бозентан повишаване на чернодробните аминотрансферази, т.е., аспартат и

аланин аминотрансферази (АСАТ и/или АЛАТ), е дозозависимо. Промените в чернодробните

ензими обикновено възникват през първите 26 седмици от лечението (вж. точка 4.8). Тези

покачвания може да се дължат частично на конкурентното потискане на елиминацията на

жлъчните соли от хепатоцитите, но вероятно във възникването на чернодробната дисфункция

са включени и други механизми, които не са напълно установени. Не е изключена

акумулацията на бозентан в хепатоцитите, водеща до цитолиза с възможно тежко увреждане на

черния дроб, както и имунологичен механизъм. Рискът от чернодробна дисфункция може да се

повиши и при едновременното приемане с бозентан на лекарствени продукти, които са

инхибитори на експортната помпа за жлъчни соли, например, рифампицин, глибенкламид и

циклоспорин A (вж. точки 4.3 и 4.5), но данните за това са ограничени.

Нивата на чернодробните аминотрансферази трябва да бъдат изследвани преди започване

на лечението и след това на интервали от един месец докато продължава лечението.

Освен това, нивата на чернодробните аминотрансферази трябва да бъдат изследвани 2

седмици след всяко покачване на дозата.

Препоръки в случай на повишени АЛАТ / АСАТ

Нива на АСАТ / АЛАТ

Препоръки за лечение и проследяване

> 3 и

ГГН

Резултатът трябва да бъде потвърден с второ чернодробно

изследване; ако е потвърдено, трябва да се реши, на

индивидуална база, дали да се продължи по възможност с

намалена доза Tracleer или да се спре прилагането на Tracleer (вж.

точка 4.2). Проследяването на нивата на аминотрансферазите

трябва да продължи най-малко на всеки 2 седмици. Ако нивата на

аминотрансферазите се върнат до стойностите преди лечението,

трябва да се обсъди продължаването или повторното включване

на Tracleer, според описаните по-долу условия.

> 5 и

ГГН

Резултатът трябва да бъде потвърден с второ чернодробно

изследване; ако е потвърдено, лечението трябва да се спре и

нивата на аминотрансферазите да се проследяват най-малко на

всеки 2 седмици. Ако нивата на аминотрансферазите се върнат до

стойностите преди лечението, трябва да се обсъди повторното

включване на Tracleer, според описаните по-долу условия.

> 8

ГГН

Лечението трябва да бъде спряно и да не се обсъжда повторно

включване на Tracleer.

В случай на свързана с лечението клинична симптоматика на чернодробна увреда, т.е.

гадене, повръщане, температура, болка в корема, жълтеница, необичайна отпуснатост или

уморяемост, грипоподобен синдром (артралгия, миалгия, температура), лечението трябва да

бъде спряно и да не се обсъжда повторно включване на Tracleer.

Повторно включване на лечението

Повторно включване на лечението с Tracleer трябва да се обсъжда, само ако потенциалните

ползи от лечението с Tracleer надвишават потенциалните рискове и когато нивата на

чернодробните аминотрансферази са в рамките на стойностите преди лечението.

Препоръчително е мнението на хепатолог. Повторното включване трябва да следва указанията,

изброени в точка 4.2. В този случай нивата на аминотрансферазите трябва да бъдат

изследвани до 3 дни след повторното включване, след това отново след още 2 седмици и

по-нататък според горните препоръки.

ГГН = горна граница на нормата

Концентрация на хемоглобин

Лечението с бозентан е било свързано с дозозависимо понижение на концентрацията на

хемоглобина (вж. точка 4.8). При плацебо контролирани проучвания, свързаното с бозентан

понижение на концентрацията на хемоглобина не се е задълбочавало, а се е стабилизирало след

първите 4–12 седмици от лечението. Препоръчва се концентрацията на хемоглобина да се

изследва преди започване на лечението, всеки месец през първите 4 месеца, след което веднъж

на три месеца. Ако възникне клинично значимо понижение на хемоглобиновата концентрация,

трябва да се направи допълнителна оценка и изследване за установяване на причината и

необходимостта от специфично лечение. В периода след пускане на пазара, се съобщава за

случаи на анемия, която изисква вливане на червени кръвни клетки (вж. точка 4.8).

Жени с детероден потенциал

Тъй като Tracleer може да направи хормоналните контрацептиви неефективни, освен това

съществува риск от влошаване на белодробната хипертония при бременност, както и

тератогенните ефекти, наблюдавани при животни:

Лечението с Tracleer не трябва да бъде започвано при жени с детероден потенциал, освен

ако те не използват надеждна контрацепция и резултатът от теста за бременност преди

лечението не е отрицателен.

Хормоналните контрацептиви не могат да бъдат единствен контрацептивен метод по

време на лечение с Tracleer.

По време на лечение се препоръчва да се правят ежемесечни тестове за бременност с цел

ранно откриване на бременността.

За допълнителна информация вижте точки 4.5 и 4.6.

Белодробна венооклузивна болест

Има съобщения за случаи на белодробен оток при употребата на вазодилататори (главно

простациклини) от пациенти с белодробна венооклузивна болест. Следователно, ако при

лечението с Tracleer на пациенти с белодробна артериална хипертония се появят признаци на

белодробен оток, трябва да се има предвид възможността за свързана венооклузивна болест. В

постмаркетинговия период е имало редки съобщения за белодробен оток при пациенти,

лекувани с Tracleer, при които е имало съмнения за белодробна венооклузивна болест.

Пациенти с белодробна артериална хипертония и съпътстваща левокамерна недостатъчност

Не е провеждано специфично проучване при пациенти с белодробна хипертония и съпътстваща

левокамерна дисфункция. Обаче 1 611 пациенти (от които 804 са получавали бозентан и 807 са

получавали плацебо) с тежка хронична сърдечна недостатъчност (ХСН) са лекувани със средна

продължителност от 1,5 години в плацебо контролирано проучване (проучване AC-052-301/302

[ENABLE 1 & 2]). В това проучване има повишена честота на хоспитализациите, дължащи се

на хроничната сърдечна недостатъчност, през първите 4–8 седмици от лечението с,бозентан

което може да е в резултат от задръжката на течности. В това проучване задръжката на

течности се проявява с ранно наддаване на тегло, понижена концентрация на хемоглобина и по-

честата поява на отоци по краката. В края на проучването не е установена разлика в честотата

на хоспитализациите във връзка със сърдечната недостатъчност, нито в смъртността между

пациентите, приемали бозентан или плацебо. Следователно, препоръчва се пациентите да бъдат

проследявани за признаци за задръжка на течности (например наддаване на тегло), особено ако

страдат от съпътстваща тежка систолна дисфункция. Ако такива признаци се появят, се

препоръчва да се започне лечение с диуретици или да се повиши дозата на приеманите

диуретици. При пациенти с данни за задръжка на течности, лечението с диуретици трябва да се

обсъди преди започване на лечението с Tracleer.

Белодробна артериална хипертония, свързана с HIV инфекция

Опитът от клиничните проучвания с употреба на Tracleer при пациенти с белодробна

артериална хипертония, свързана с HIV инфекция, лекувани с антиретровирусни лекарствени

продукти, е ограничен (вж. точка 5.1). Проучване върху взаимодействията между бозентан и

лопинавир+ритoнавир при здрави хора показва повишени плазмени концентрации на бозентан,

с максимални нива през първите 4 дни на лечение ( вж. точка 4.5). При започване на лечение с

Tracleer при пациенти, които се нуждаят от ритoнавир-активирани протеазни инхибитори,

поносимостта на пациента към Tracleer трябва внимателно да се следи, като се обърне особено

внимание, в началото на въвеждащата фаза, на риска от хипотония и на чернодробните

функционални тестове. Повишеният риск от чернодробна токсичност и хематологичните

странични ефекти не могат да бъдат изключени при комбинирана употреба на бозентан с

антиретровирусни лекарства. Поради потенциала за такива взаимодействия, свързани с

индуциращия ефект на бозентана върху CYP450 (вж. точка 4.5), който може да окаже ефект

върху ефикасността на антиретровирусната терапия, тези пациенти също трябва да бъдат

проследявани внимателно по отношение на HIV инфекцията.

Белодробна артериална хипертония вследствие на хронична обструктивна белодробна болест

(ХОББ)

Безопасността и поносимостта на бозентан са проучени при експлораторно, неконтролирано

12-седмично проучване при 11 пациенти с белодробна хипертония вследствие на тежка ХОББ

(III степен по класификацията GOLD). Наблюдавани са повишена минутна вентилация и

понижено кислородно насищане, като най-честото нежелано събитие е била диспнея, която е

отзвучавала след спирането на бозентан.

Едновременна употреба с други лекарствени продукти

Едновременната употреба на Tracleer и циклоспорин А е противопоказана (вж. точки 4.3 и 4.5).

Едновременната употреба на Tracleer с глибенкламид, флуконазол и рифампицин не се

препоръчва. За повече подробности вж. точка 4.5.

Едновременното прилагане на Tracleer, както с инхибитор на CYP3A4, така и с инхибитор на

CYP2C9 трябва да се избягва (вж. точка 4.5).

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Бозентан е индуктор на цитохром P450 (CYP) изоензимите CYP2C9 и CYP3A4. Данните ин

витро предполагат и индукция на CYP2C19. Следователно, плазмените концентрации на

веществата, които се метаболизират от тези изоензими, ще бъдат понижени при

едновременното прилагане на Tracleer. Трябва да се има предвид възможността да се промени

ефективността на лекарствените продукти, които се метаболизират от тези изоензими. Може да

се наложи коригиране на дозата на тези продукти след започване, промяна на дозата или

спиране на съпътстващото лечение с Tracleer.

Бозентан се метаболизира от CYP2C9 и CYP3A4. Потискането на тези изоензими може да

повиши плазмената концентрация на бозентан (вижте кетоконазол). Не е проучено влиянието

на инхибиторите на CYP2C9 върху концентрациите на бозентан. Комбинацията трябва да бъде

използвана с повишено внимание.

Флуконазол и други инхибитори на CYP2C9 и CYP3A4: едновременното прилагане с

флуконазол, който потиска главно CYP2C9, но до известна степен и CYP3A4, може да доведе

до голямо повишаване на плазмените концентрации на бозентан. Комбинацията не се

препоръчва. По същата причина не се препоръчва едновременното прилагане на Tracleer както

с мощен инхибитор на CYP3A4 (като кетоконазол, итраконазол или ритонавир), така и с

инхибитор на CYP2C9 (като вориконазол).

Cyclosporine A: едновременното прилагане на Tracleer с циклоспорин A (инхибитор на

калциневрин) е противопоказано (вж. точка 4.3). При едновременното прилагане, началните

плазмени концентрации на бозентан са приблизително 30-пъти по-високи от тези, измерени

след бозентан, приложен самостоятелно. При стационарно състояние, плазмените

концентрации на бозентан са 3- дo 4-пъти по-високи от тези, измерени след бозентан, приложен

самостоятелно. Механизмът на това взаимодействие е най-вероятно инхибиране от страна на

циклоспорина на медиираното от транспортните протеини поемане на бозентан от

хепатоцитите. Концентрациите на циклоспорин A (субстрат на CYP3A4) в кръвта намаляват

приблизително с 50%. Tова най-вероятно се дължи на индукцията на CYP3A4 от страна на

бозентан.

Такролимус, сиролимус: едновременното прилагане на такролимус или сиролимус с Tracleer не

е изследвано при хора, но по аналогия с едновременното прилагане с циклоспорин А,

едновременното прилагане на такролимус или сиролимус с Tracleer може да доведе до

повишаване на плазмените концентрации на бозентан. Съпътстващото лечение с Tracleer може

да намали плазмените концентрации на такролимус и сиролимус. Поради това, едновременната

употреба на Tracleer и такролимус или сиролимус не се препоръчва. Пациентите, при които

комбинацията е наложителна, трябва да бъдат проследявани внимателно за нежелани реакции,

свързани с Tracleer, и за плазмените концентрации на такролимус и сиролимус.

Глибенкламид: едновременното прилагане с бозентан 125 mg два пъти дневно в продължение

на 5 дни понижава плазмените концентрации на глибенкламид (субстрат на CYP3A4) с 40%, с

възможно значително намаляване на хипогликемичния ефект. Плазмените концентрации на

бозентан също се понижават с 29%. Освен това при пациентите, получаващи комбинирана

терапия, се наблюдава по-голяма честота на повишаване на аминотрансферазите. Както

глибенкламидът, така и бозентанът потискат експортната помпа на жлъчните соли, което би

могло да обясни повишените аминотрансферази. Тази комбинация не трябва да се използва.

Няма налични данни за лекарствените взаимодействия с другите сулфанилурейни препарати.

Рифампицин: при 9 здрави пациента едновременното прилагане в продължение на 7 дни на

бозентан 125 mg два пъти дневно с рифампицин, мощен индуктор на CYP2C9 и CYP3A4,

понижава плазмените концентрации на бозентан с 58%, като в отделен случай това понижаване

би могло да достигне почти 90%. В резултат на това се очаква значително намален ефект на

бозентан при едновременното му прилагане с рифампицин. Едновременното прилагане на

рифампицин и Tracleer не се препоръчва. Липсват данни за другите индуктори на CYP3A4,

например карбамазепин, фенобарбитал, фенитоин и жълт кантарион, но тяхното едновременно

прилагане се очаква да доведе до намаляване на системната експозиция на бозентан. Не може

да бъде изключено клинично значимо намаляване на ефикасността.

Лoпинавир + ритoнавир (и други ритoнавир-подсилени протеазни инхибитори):

едновременното прилагане на бозентан 125 mg два пъти дневно и лoпинавир + ритoнавир 400 +

100 mg два пъти дневно за 9,5 дни при здрави доброволци води до начални плазмени

концентрации на бозентан, които са приблизително 48-пъти по-високи от измерените след

самостоятелно приложение на бозентан. В ден 9, плазмените концентрации на бозентан са

приблизително 5 пъти по-високи от тези при самостоятелно приложение на бозентан.

Инхибирането от страна на ритонавир на медиираното от транспортните протеини проникване

на бозентан в хепатоцитите и на CYP3A4, водещо до редуциране на клирънса на бозентан,

най-вероятно причинява това взаимодействие. Когато се прилага едновременно с лoпинавир +

ритoнавир или други ритoнавир-подсилени протеазни инхибитори, поносимостта на пациента

към Tracleer трябва да се следи.

След едновременното прилагане на бозентан за 9,5 дни плазмените експозиции на лoпинавир и

ритoнавир намаляват до клинично незначима степен (с приблизително 14% и 17%, съответно).

Независимо от това пълна индукция на бозентан може да не бъде достигната и последващо

понижаване на протеазните инхибитори не може да се изключи. Препоръчва се подходящо

проследяване на HIV терапията. Подобни ефекти могат да се очакват и при други

ритoнавир-подсилени протеазни инхибитори (вж. точка 4.4).

Други aнтиретровирусни лекарства: не могат да се направят специфични препоръки по

отношение на други налични aнтиретровирусни лекарства, поради липса на данни. Поради

подчертаната хепатотoксичност на нeвирапин, която може да се акумулира с

хепатотoксичността на бозентан, тази комбинация не се препоръчва.

Хормонални контрацептиви: едновременното прилагане на бозентан 125 mg два пъти дневно в

продължение на 7 дни с единична доза перорален контрацептив, съдържащ норетистерон 1 mg

+ етинил естрадиол 35 μг, намалява площта под кривата (AUC – Area Under the Curve) на

норетистерон и етинил естрадиол, съответно с 14% и 31%. Но намаляването на експозицията

при отделните пациенти е съответно до 56% и 66%. Следователно, самостоятелно приложени

контрацептиви на основата на хормони, независимо от пътя им на въвеждане (т.е. перорални,

инжекционни, трансдермални или имплантируеми лекарствени форми), не се считат за

надеждни методи за контрацепция (вж. точки 4.4 и 4.6).

Варфарин: едновременното прилагане с бозентан 500 mg два пъти дневно в продължение на 6

дни понижава плазмените концентрации както на S-варфарин (субстрат на CYP2C9), така и на

R-варфарин (субстрат на CYP3A4), съответно с 29% и с 38%. Клиничният опит с

комбинираното прилагане на бозентан и варфарин при пациенти с БАХ не е довел до клинично

значими промени в Международния нормализиран коефициент (INR - International Normalized

Ratio) или в дозата на варфарина (в началото срещу края на клиничните проучвания). Освен

това, честотата на промените в дозата на варфарина по време на проучванията, дължаща се на

промени в INR или на нежелани реакции, е сходна при пациентите, получаващи бозентан или

плацебо. Не се налага корекция на дозата на варфарина или на други подобни орални

антикоагулантни средства при започване на лечение с бозентан, но се препоръчва интензивно

проследяване на INR, особено в началото на лечението и в периода на покачване на дозата.

Симвастатин: едновременното прилагане с бозентан 125 mg два пъти дневно в продължение

на 5 дни понижава плазмените концентрации на симвастатин (субстрат на CYP3A4) и на

неговия активен метаболит

-хидрокси киселина, съответно с 34% и с 46%. Плазмените

концентрации на бозентан не се повлияват от съпътстващото лечение със симвастатин. Трябва

да се има предвид проследяване на нивата на холестерола и последващо коригиране на дозата.

Кетоконазол: едновременното прилагане в продължение на 6 дни на бозентан 62,5 mg два пъти

дневно с кетоконазол, мощен инхибитор на CYP3A4, повишава плазмените концентрации на

бозентан приблизително 2 пъти. Не се счита, че е необходимо да се коригира дозата на Tracleer.

Въпреки че не е доказано с проучвания ин виво, подобно повишаване на плазмените

концентрации на бозентан се очаква и с другите мощни инхибитори на CYP3A4 (като

итраконазол или ритонавир). Но когато се комбинира с инхибитор на CYP3A4, при пациентите,

слаби метаболизатори на CYP2C9, има риск от повишаване на плазмените концентрации на

бозентан в по-висока степен, което да доведе до възможни вредни нежелани реакции.

Епопростенол: ограничените данни, получени от проучване (AC-052-356 [BREATHE-3]), при

което 10 педиатрични пациенти са приемали комбинацията от бозентан и епопростенол сочат,

че както след прием на единична, така и на много дози, стойностите на максималната

концентрация (C

) и на площта под кривата (AUC – Area Under the Curve) за бозентан са

подобни при пациентите със или без постоянно вливане на епопростенол (вж. точка 5.1).

Силденафил: едновременното прилагане на бозентан 125 mg два пъти дневно (стационарно

плазмено ниво) и силденафил 80 mg три пъти дневно (при стационарно плазмено ниво),

прилагани едновременно в продължение на 6 дни при здрави доброволци, води до 63%

намаляване на AUC при силденафил и 50% увеличение на AUC при бозентан. При

едновременното им прилагане се препоръчва повишено внимание.

Тадалафил: бозентан (125 mg два пъти дневно) понижава системната експозиция на тадалафил

(40 mg веднъж дневно) с 42% и неговата C

с 27% след многократно едновременно прилагане.

Тадалафил не повлиява експозицията (AUC и C

) на бозентан или метаболитите му.

Дигоксин: едновременното прилагане в продължение на 7 дни на бозентан 500 mg два пъти

дневно с дигоксин намалява площта под кривата (AUC – Area Under the Curve), максималната

) и минималната (C

) концентрация на дигоксина, съответно до 12%, 9% и 23%.

Механизмът на това взаимодействие може да бъде индукция на P-гликопротеина. Няма

вероятност това взаимодействие да бъде от клинична значимост.

Педиатрична популация

Проучвания за взаимодействията са провеждани само при възрастни.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Проучванията при животни показват репродуктивна токсичност (тератогенност,

ембриотоксичност; вж. точка 5.3). Няма надеждна информация за употребата на Tracleer при

бременни жени. Потенциалният риск при хората все още не е известен. Tracleer е

противопоказен при бременност (вж. точка 4.3).

Жени с детероден потенциал

Преди започване на лечение с Tracleer при жени със запазен детероден потенциал трябва да се

провери, че не е налице бременност, трябва да се дадат подходящи съвети относно надеждни

методи за контрацепция, като трябва да се започне и прилагането на подходяща контрацепция.

Пациентите и лекарите, предписващи лечението, трябва да знаят, че поради възможни

фармакокинетични взаимодействия, Tracleer може да направи неефективни хормоналните

контрацептиви (вж. точка 4.5). Поради това, жените с детероден потенциал не трябва да

използват хормоналните контрацептиви (в това число перорални, инжекционни, трансдермални

или под формата на имплантати) като единствен метод на контрацепция, а да използват

допълнителен или алтернативен надежден метод на контрацепция. Ако съществува съмнение

относно това, какъв съвет да се даде на конкретен пациент, трябва да му се препоръча

консултация с гинеколог. Поради съществуващата вероятност от неуспех от прилагането на

хормонална контрацепция по време на лечение с Tracleer и като се има предвид рискът от

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/551408/2018

EMEA/H/C/000401

Tracleer (bosentan)

Общ преглед на Tracleer и основания за разрешаване в ЕС

Какво представлява Tracleer и за какво се използва?

Tracleer се използва за лечение на пациенти с белодробна артериална хипертония (БАХ) от

клас III за подобряване на физическия капацитет (способността да се извършва физическа

дейност) и намаляване на симптомите. БАХ представлява абнормно високо кръвно налягане в

артериите на белите дробове. „Класът“ показва сериозността на заболяването: „Клас III" на БАХ

означава значимо ограничение в двигателната активност. БАХ може да бъде:

първична (без установена причина или наследствена);

причинена от склеродермия (наричана също системна склероза — заболяване, при което се

наблюдава неестествен растеж на съединителната тъкан, поддържаща кожата и други

органи);

причинена от вродени дефекти на сърцето с шънтове (ненормални протоци), причиняващи

нарушено движение на кръвта в сърцето и белите дробове.

При пациенти с БАХ от клас II също може да настъпи известно подобрение при лечение с Tracleer.

„Клас II“ означава леко ограничение в двигателната активност.

Tracleer може да се използва и при възрастни със системна склероза, при които лошото

кръвообращение вследствие на заболяването е причинило развитието на „дигитални язви“

(разранявания по пръстите на ръцете и краката). Tracleer се прилага за намаляване на броя на

новообразуваните дигитални язви.

Tracleer съдържа активното вещество бозентан (bosentan).

Как се използва Tracleer?

Tracleer се отпуска по лекарско предписание и лечението трябва да бъде започнато и

проследявано само от лекар с опит в лечението на БАХ или системна склероза.

Tracleer (bosentan)

EMA/551408/2018

Страница 2/4

Предлага се под формата на филмирани таблетки (62,5 mg; 125 mg) и на диспергиращи таблетки

(32 mg).

Tracleer се приема сутрин и вечер. При възрастни лечението трябва да се започне с доза от

62,5 mg два пъти дневно в продължение на четири седмици, а след това да се увеличи до

обичайната доза от 125 mg два пъти дневно. При деца с БАХ на възраст 1 година и повече,

препоръчителната начална и поддържаща доза е 2 mg на килограм телесно тегло два пъти

дневно.

Пациентите трябва да приемат филмираните таблетки с вода. Диспергиращите таблетки са

предназначени за употреба само при пациенти, които не могат да преглъщат филмираните

таблетки. Преди приема те трябва да се разтворят с малко вода в лъжичка. За повече

информация относно употребата на Tracleer вижте листовката или се свържете с вашия лекар или

фармацевт.

Как действа Tracleer?

Активното вещество в Tracleer, бозентан, блокира естествено синтезирания хормон, наречен

ендотелин-1 (ЕТ-1), който причинява свиване на кръвоносните съдове. По този начин Tracleer

предотвратява свиването на кръвоносните съдове.

При БАХ силното стесняване на кръвоносните съдове в белите дробове увеличава кръвното

налягане и намалява количеството на кръвта, постъпваща в белите дробове. Чрез разширяването

на кръвоносните съдове кръвното налягане се намалява и симптомите се подобряват.

При пациентите със системна склероза и дигитална язвена болест се получава свиване на

кръвоносните съдове на пръстите на ръцете и краката, водещо до язви. Бозентан подобрява

кръвообращението и по този начин предотвратява развитието на нови дигитални язви.

Какви ползи от Tracleer са установени в проучванията?

Лечение на БАХ

За БАХ е доказано, че добавянето на Tracleer филмирани таблетки към текущото лечение на

пациента е по-ефективно от плацебо (сляпо лечение) за подобряване на разстоянието, което

пациентите могат да извървят за 6 минути (начин на измерване на физическия капацитет) след

16 седмици на лечение.

Това се основава на две проучвания при общо 245 възрастни с клас III или IV на заболяването,

което е било първично или причинено от склеродермия. В по-голямото проучване пациентите са в

състояние да извървят с 44 метра по-голямо разстояние. Подобни резултати са наблюдавани в

проучване при 54 възрастни с клас III на БАХ, което е свързано с вродени сърдечни дефекти.

Броят на пациентите с клас IV на заболяването е твърде малък, за да подкрепи употребата на

лекарството в тази група.

В проучване при 185 пациенти с клас II на заболяването разстоянието, което пациентите могат да

извървят за 6 минути, е сходно в групите, лекувани с Tracleer и плацебо. Същевременно, след

6 месеца на лечение Tracleer в сравнение с плацебо намалява съпротивлението на кръвотока с

23 %, което показва разширяване на кръвоносните съдове.

Подобрения са наблюдавани и в проучване при 19 деца на възраст между 3 и 15 години,

приемащи филмираните таблетки.

Tracleer (bosentan)

EMA/551408/2018

Страница 3/4

В две допълнителни проучвания се разглеждат ефектите на Tracleer диспергиращи таблетки при

деца: първото проучване включва 36 деца с БАХ на възраст между 2 и 11 години, а второто

проучване — 64 деца с БАХ на възраст от 3 месеца до 11 години. Показано е, че БАХ се запазва

без изменение при почти всички деца по време на 12- или 24-седмичните периоди на лечение.

Лечение на системна склероза с дигитални язви

Tracleer е по-ефективен от плацебо за намаляване на развитието на нови дигитални язви въз

основа на две проучвания при общо 312 възрастни. В първото проучване пациентите, приемащи

Tracleer, са получили средно 1,4 нови дигитални язви след 16 седмици в сравнение с 2,7 при

пациентите, приемащи плацебо. Подобни резултати са наблюдавани във второто проучване след

24 седмици. Във второто проучване, което разглежда също ефекта на Tracleer върху излекуването

на дигитални язви при 190 пациенти, не е установен никакъв ефект.

Какви са рисковете, свързани с Tracleer?

Най-честите нежелани реакции при Tracleer (които може да засегнат повече от 1 на 10 души) са

главоболие, задържане на течности, анемия (ниски нива на хемоглобин, протеинът в червените

кръвни клетки, който пренася кислорода в организма) и абнормни резултати в изследванията на

чернодробната функция. За пълния списък на нежеланите реакции, съобщени при Tracleer, вижте

листовката.

Tracleer не трябва да се прилага при пациенти, които имат определени чернодробни проблеми,

които са бременни или могат да забременеят и които не използват надеждни методи за

контрацепция, или които приемат циклоспорин (лекарство, което действа на имунната система).

За пълния списък на ограниченията вижте листовката.

Защо Tracleer е разрешен за употреба в ЕС?

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от употребата на Tracleer са по-големи от

рисковете и този продукт може да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Tracleer?

Фирмата, която произвежда Tracoleer, ще предостави сигнална карта на пациента, за да напомня

на пациентите необходимостта от редовни кръвни изследвания за чернодробна функция и за

използване на ефективни контрацептивни средства, за да се избегне бременност.

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Tracleer, които следва

да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени също в кратката

характеристика на продукта и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Tracleer непрекъснато се

проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Tracleer, внимателно се

оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Tracleer (bosentan)

EMA/551408/2018

Страница 4/4

Допълнителна информация за Tracleer:

Tracleer получава разрешение за употреба, валидно в EС, на 15 май 2002 г.

Допълнителна информация за Tracleer можете да намерите на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

Дата на последно актуализиране на текста 10-2019.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация