Exubera Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

exubera

pfizer limited - човешки инсулин - Захарен диабет - Лекарства, прилагани при диабет, - Хидравлични е показан за лечение на възрастни пациенти с диабет тип 2 notadequately контролиран с перорални антидиабетическими средства и нуждаещи се от лечение с инсулин. Хидравлични също така е показан за лечение на възрастни пациенти с диабет 1-ви тип, в допълнение към дълъг или междинен акт на подкожна въвеждането на инсулин, за които потенциалната полза ofadding вдишване на инсулин надхвърлят потенциалните проблеми на сигурността (виж раздел 4.

Onsenal Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

onsenal

pfizer limited - Целекоксиб - Аденоматозна полипоза coli - Антинеопластични средства - onsenal е показан за намаляване на броя на аденоматозна чревни полипи при фамилна аденоматозна полипоза (fap) като допълнение към хирургия и допълнително ендоскопско наблюдение (виж точка 4. Ефект onsenal-индуцирана на общественото намаляване на полип на натоварването на риска от развитие на рак на дебелото черво не е доказано (виж раздели 4. 4 и 5.

Deltyba Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

deltyba

otsuka novel products gmbh - Деламанид - Туберкулоза, мултирезистентни - Антимикобактериални - deltyba is indicated for use as part of an appropriate combination regimen for pulmonary multi-drug resistant tuberculosis (mdr-tb) in adults, adolescents, children and infants with a body weight of at least 10 kg when an effective treatment regimen cannot otherwise be composed for reasons of resistance or tolerability (see sections 4. 2, 4. 4 и 5. Трябва да се вземат предвид официалните препоръки за правилното използване на антибактериални агенти.

Toviaz Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

toviaz

pfizer europe ma eeig - фезотеродин фумарат - Пикочния мехур, прекалено активен - urologicals - Лечение на симптомите (повишена честота и / спешност и / или спешност инконтиненция), които могат да възникнат при пациенти със синдром на свръхактивен пикочен мехур.

Mavenclad Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

mavenclad

merck europe b.v. - Кладрибин - Множествена склероза - Имуносупресори - Лечение на възрастни пациенти с много активна рецидивираща множествена склероза (МС), както е определено чрез клинични или образни признаци.

Fablyn Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

fablyn

dr. friedrich eberth arzneimittel gmbh - lasofoxifene тартрат - Остеопороза, постменопауза - Полови хормони и слиза на половата система, - fablyn е показан за лечение на остеопороза при постменопаузални жени с повишен риск от фрактури. Наблюдавано е значително намаляване на честотата на фрактури на гръбначни и невертебрални фрактури, но не и на фрактури на бедрото (вж. Раздел 5. При определяне на избора на fablyn или други форми на терапия, включително естроген, жени в менопауза, трябва да се помисли за симптомите на менопаузата, въздействие върху матката и тъканите на млечните жлези и сърдечно-съдови рискове и предимства (виж раздел 5.

Levetiracetam Hospira Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

levetiracetam hospira

pfizer europe ma eeig - леветирацетам - епилепсия - Противоэпилептические средства, - levetiracetam hospira е посочено като монотерапия при лечение на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при възрастни и юноши от 16 годишна възраст с нововъведени диагноза епилепсия. Леветирацетам приключване на дефлация подкрепени е посочено като adjunctive терапия за лечение на парциальных епилептични гърчове с или без вторична генерализации яростната атака на възрастни, юноши и деца от 4 години с епилепсия. в лечението на миоклонические гърчове при възрастни и юноши на 12 години с непълнолетни Миоклоническая епилепсия. в терапията на първо място-генерализованных тонико-клонические на гърчове при възрастни и юноши на 12 години с идиопатична генерализирана епилепсия. Завършване на дефлация подкрепиха Леветирацетам концентрат е алтернатива за пациенти, когато пероральное прилагането на временно не е възможно.

Clopidogrel BMS Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel bms

bristol-myers squibb pharma eeig - clopidogrel (as hydrogen sulfate) - stroke; peripheral vascular diseases; myocardial infarction; acute coronary syndrome - Антитромботични агенти - Клопидогрел е показан за възрастни за профилактика на атеротромботических събития:- пациенти, страдащи от инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до по-малко от 6 месеца) или установена заболяване на периферните артерии. - Пациенти, страдащи от остър коронарным синдром:без вдигане на сегмента st остър коронарный синдром (нестабилна стенокардия или не-q-инфарктом на миокарда), включително пациенти, подложени на поставянето на стента след чрескожного коронарна интервенция, в комбинация с ацетилсалицилова киселина (ask). Възхода на сегмента st остър инфаркт на миокарда, в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия.

Peyona (previously Nymusa) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

peyona (previously nymusa)

chiesi farmaceutici spa - Цитрат кофеин - Апнея - psychoanaleptics, - Лечение на първичен сънна на недоносени новородени.

Quofenix Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

quofenix

a. menarini industrie farmaceutiche riunite s.r.l. - delafloxacin меглюмина - Кожни Заболявания, Бактериални - Антибактериални средства за подаване на заявления, - quofenix е показан за лечение на остри бактериални инфекции на кожата и структурата на кожата (absssi) при възрастни, когато това е неподходящо за използване на други антибактериални лекарства, които обикновено се препоръчват за първоначално лечение на тези инфекции (виж раздели 4. 4 и 5. Трябва да се вземат предвид официалните препоръки за правилното използване на антибактериални агенти.