Fablyn

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Lasofoxifene тартрат

Предлага се от:

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

АТС код:

G03

INN (Международно Name):

lasofoxifene

Терапевтична група:

Полови хормони и слиза на половата система,

Терапевтична област:

Остеопороза, постменопауза

Терапевтични показания:

Fablyn е показан за лечение на остеопороза при постменопаузални жени с повишен риск от фрактури. Наблюдавано е значително намаляване на честотата на фрактури на гръбначни и невертебрални фрактури, но не и на фрактури на бедрото (вж. Раздел 5. При определяне на избора на Fablyn или други форми на терапия, включително естроген, жени в менопауза, трябва да се помисли за симптомите на менопаузата, въздействие върху матката и тъканите на млечните жлези и сърдечно-съдови рискове и предимства (виж раздел 5.

Каталог на резюме:

Revision: 2

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2009-02-24

Листовка

                36
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
37
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
FABLYN 500 МИКРОГРАМА ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
лазофоксифен (lasofoxifene)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.

Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го п
реотстъпвай
те на други хора. То може да
им навреди, независимо от това, че
техните симптоми са същите като
Вашите.

Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар
или фармацевт.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво пред
ст
авлява FABLYN и за какво се използва
2.
Преди да приемете FABLYN
3.
Как да приемате FABLYN
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате FABLYN
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА FABLYN И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
FABLYN се използва за лечение на
остеопороза при жени след менопауза
(постменопаузална
остеопороза), при които има вероятност
от счу
пване на кости, ос
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
FABLYN 500 микрограма филмирани таблетки.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа
лазофоксифен тартарат (
_lasofoxifene tartrate_
), еквивалентен на
500 микрограма лазофоксифен
_(lasofoxifene_
).
Помощно вещество: Всяка филмирана
таблетка съдържа 71,34 mg лактоза.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка.
Триъгълни филмирани таблетки с
прасковен цв
ят, с вд
лъбнато релефно означение “Pfizer” от
едната страна и “OPR 05” от другата
страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
FABLYN е показан за лечение на
остеопороза при жени след менопауза с
повишен риск от
фрактури. Демонстрирано е
статистически значимо намаляване на
честотата на вертебралните и
невертебралните фрактури, но не и на
шийкат
а на бедренат
а кост (вж. точка 5.1).
При определяне на избора на FABLYN или
други терапии, включително естрогени,
при жени след
менопауза трябва да се обърне
внимание на симптомите на
менопаузата, ефектите върху тъканите
на матката и гърд
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 21-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта испански 21-06-2012
Листовка Листовка чешки 21-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта чешки 21-06-2012
Листовка Листовка датски 21-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта датски 21-06-2012
Листовка Листовка немски 21-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта немски 21-06-2012
Листовка Листовка естонски 21-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта естонски 21-06-2012
Листовка Листовка гръцки 21-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 21-06-2012
Листовка Листовка английски 21-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта английски 21-06-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 22-06-2012
Листовка Листовка френски 21-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта френски 21-06-2012
Листовка Листовка италиански 21-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта италиански 21-06-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 22-06-2012
Листовка Листовка латвийски 21-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 21-06-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 22-06-2012
Листовка Листовка литовски 21-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта литовски 21-06-2012
Листовка Листовка унгарски 21-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 21-06-2012
Листовка Листовка малтийски 21-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 21-06-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 22-06-2012
Листовка Листовка нидерландски 21-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 21-06-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 22-06-2012
Листовка Листовка полски 21-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта полски 21-06-2012
Листовка Листовка португалски 21-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта португалски 21-06-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 22-06-2012
Листовка Листовка румънски 21-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта румънски 21-06-2012
Листовка Листовка словашки 21-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта словашки 21-06-2012
Листовка Листовка словенски 21-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта словенски 21-06-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 22-06-2012
Листовка Листовка фински 21-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта фински 21-06-2012
Листовка Листовка шведски 21-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта шведски 21-06-2012
Листовка Листовка норвежки 21-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 21-06-2012
Листовка Листовка исландски 21-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта исландски 21-06-2012

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите