Exubera

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

човешки инсулин

Предлага се от:

Pfizer Limited

АТС код:

A10AF01

INN (Международно Name):

insulin human

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет

Терапевтични показания:

Хидравлични е показан за лечение на възрастни пациенти с диабет тип 2 notadequately контролиран с перорални антидиабетическими средства и нуждаещи се от лечение с инсулин. Хидравлични също така е показан за лечение на възрастни пациенти с диабет 1-ви тип, в допълнение към дълъг или междинен акт на подкожна въвеждането на инсулин, за които потенциалната полза ofadding вдишване на инсулин надхвърлят потенциалните проблеми на сигурността (виж раздел 4.

Каталог на резюме:

Revision: 6

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2006-01-24

Листовка

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
57
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
58
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ЕXUBERA 1 MG ПРАХ
ЗА ИНХАЛАЦИЯ, ПРЕДВАРИТЕЛНО ДОЗИРАН
EXUBERA 3 MG ПРАХ ЗА ИНХАЛАЦИЯ,
ПРЕДВАРИТЕЛНО ДОЗИРАН
Insulin human (човешки инсулин)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
специализираната в
лечение на диабет медицинска сестра
или фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на дру
ги хора. То може
да им навреди, независимо от това, че
техните симптоми са същите като
Вашите.
-
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля у
ведомете Вашия лекар или
фармацевт.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява EXUBERA и за какво се
използва
2.
Преди да приемете EXUBERA
3.
Как да приемате EXUBERA
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате EXUBERA
6.
Допълнителна информация
Приемът на три отдел
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
EXUBERA 1 mg прах за инхалация,
предварително дозиран
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки еднодозов блистер съдържа 1 mg
човешки инсулин (
_human insulin_
).
Експозицията на човешки инсулин след
прилагане на три блистера от 1 mg е
значително по-
голяма, отколкото след един блистер от
3 mg. Поради това блистер от 3 mg не е
взаимозаменяем
с три блистера от 1 m
g (вж. точки 4.2, 4.4 и 5.2).
Произведен чрез рекомбинантна
ДНК-технология в
_Escherichia coli_
.
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инхалация, предварително
дозиран.
Бял прах.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
EXUBERA е показана за лечение на пациенти
в зряла възраст със захарен диабет тип
2,
неадекватно контролирани с перорални
антидиабетни лекарства и изискващи
инсу
линова
терапия.
EXUBERA е показана също за лечението на
пациенти в зряла възраст със захарен
диабет тип 1
в допълнение на подкожен инсулин с
продължително или интермедиерно
действие, пр
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 17-11-2008
Данни за продукта Данни за продукта испански 17-11-2008
Листовка Листовка чешки 17-11-2008
Данни за продукта Данни за продукта чешки 17-11-2008
Листовка Листовка датски 17-11-2008
Данни за продукта Данни за продукта датски 17-11-2008
Листовка Листовка немски 17-11-2008
Данни за продукта Данни за продукта немски 17-11-2008
Листовка Листовка естонски 17-11-2008
Данни за продукта Данни за продукта естонски 17-11-2008
Листовка Листовка гръцки 17-11-2008
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 17-11-2008
Листовка Листовка английски 17-11-2008
Данни за продукта Данни за продукта английски 17-11-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 17-11-2008
Листовка Листовка френски 17-11-2008
Данни за продукта Данни за продукта френски 17-11-2008
Листовка Листовка италиански 17-11-2008
Данни за продукта Данни за продукта италиански 17-11-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 17-11-2008
Листовка Листовка латвийски 17-11-2008
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 17-11-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 17-11-2008
Листовка Листовка литовски 17-11-2008
Данни за продукта Данни за продукта литовски 17-11-2008
Листовка Листовка унгарски 17-11-2008
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 17-11-2008
Листовка Листовка малтийски 17-11-2008
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 17-11-2008
Листовка Листовка нидерландски 17-11-2008
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 17-11-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 17-11-2008
Листовка Листовка полски 17-11-2008
Данни за продукта Данни за продукта полски 17-11-2008
Листовка Листовка португалски 17-11-2008
Данни за продукта Данни за продукта португалски 17-11-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 17-11-2008
Листовка Листовка румънски 17-11-2008
Данни за продукта Данни за продукта румънски 17-11-2008
Листовка Листовка словашки 17-11-2008
Данни за продукта Данни за продукта словашки 17-11-2008
Листовка Листовка словенски 17-11-2008
Данни за продукта Данни за продукта словенски 17-11-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 17-11-2008
Листовка Листовка фински 17-11-2008
Данни за продукта Данни за продукта фински 17-11-2008
Листовка Листовка шведски 17-11-2008
Данни за продукта Данни за продукта шведски 17-11-2008

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите