Vosevi Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

vosevi

gilead sciences ireland uc - Софосбувир, velpatasvir, voxilaprevi - Хепатит c, хроничен - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - vosevi is indicated for the treatment of chronic hepatitis c virus (hcv) infection in patients aged 12 years and older and weighing at least 30 kg. (виж раздели 4. 2, 4. 4 и 5.

Prevymis Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

prevymis

merck sharp & dohme b.v. - letermovir - Цитомегаловирусни инфекции - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - prevymis е показан за профилактика на цитомегаловирус (cmv) реактивиране и заболяване при възрастни cmv-серопозитивни получателите [r +] на алогенната хематопоетична трансплантация на стволови клетки (hsct). Трябва да се вземат предвид официалните препоръки за правилното използване на антивирусни лекарства.

Harvoni Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

harvoni

gilead sciences ireland uc - ледипасвир, софосбувир - Хепатит c, хроничен - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - harvoni is indicated for the treatment of chronic hepatitis c (chc) in adult and paediatric patients aged 3 years and above (see sections 4. 2, 4. 4 и 5. Вирусът на хепатит С (hcv) генотип-специфична активност виж раздели 4. 4 и 5.

Rossta 10 mg film - coated tablets  България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

rossta 10 mg film - coated tablets 

Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД,," - Розувастатин - 10 mg film - coated tablets 

Rossta 20 mg film - coated tablets  България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

rossta 20 mg film - coated tablets 

Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД,," - Розувастатин - 20 mg film - coated tablets 

Rossta 40 mg film - coated tablets  България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

rossta 40 mg film - coated tablets 

Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД,," - Розувастатин - 40 mg film - coated tablets