Viekirax

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Омбитасвир, паритапревир, ритонавир

Предлага се от:

AbbVie Deutschland GmbH Co. KG

АТС код:

J05AP53

INN (Международно Name):

ombitasvir, paritaprevir, ritonavir

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

Хепатит C, хроничен

Терапевтични показания:

Viekirax е показан в комбинация с други лекарствени продукти за лечение на хроничен хепатит С (CHC) при възрастни. Вирусът на хепатит С (HCV) генотипа на определен вид дейност .

Каталог на резюме:

Revision: 28

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-01-14

Листовка

                83
Б. ЛИСТОВКА
84
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
VIEKIRAX 12,5 MG/75 MG/50 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
омбитасвир/паритапревир/ритонавир
(ombitasvir/paritaprevir/ritonavir)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.

Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, независимо че признаците
на тяхното заболяване са същите като
Вашите.

Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Viekirax и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Viekirax
3.
Как да приемате Viekirax
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Viekirax
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА VIEKIRAX И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Viekirax съдържа активните вещества
омбитасвир, паритапревир и 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Viekirax 12,5 mg/75 mg/50 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 12,5 mg
омбитасвир (ombitasvir), 75 mg паритапревир
(paritaprevir) и 50 mg ритонавир (ritonavir).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Розови, продълговати, двойноизпъкнали
филмирани таблетки с размери 18,8 mm x 10 mm
с
вдлъбнато релефно означение „AV1“ от
едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Viekirax е показан за лечение на хроничен
хепатит C (chronic hepatitis C, CHC) в комбинация с
други лекарствени продукти при
възрастни (вж. точки 4.2, 4.4, и 5.1).
За специфичната активност в
зависимост от генотипа на вируса на
хепатит С (hepatitis C virus,
HCV), вижте точки 4.4 и 5.1.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с Viekirax трябва да се започне
и да се проследява от лекар с опит в
лечението на
хроничен хепатит C.
Дозировка
Препоръчителната перорална доза на
Viekirax е две таблетки от 12,5 mg/75 mg/50 mg
веднъж
дневно, приети заедно с храна.
Viekirax трябва да се използва в
комбинация с други лекарствени
продукти за лечение на Н
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 12-08-2022
Листовка Листовка чешки 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 12-08-2022
Листовка Листовка датски 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 12-08-2022
Листовка Листовка немски 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 12-08-2022
Листовка Листовка естонски 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 12-08-2022
Листовка Листовка гръцки 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 12-08-2022
Листовка Листовка английски 05-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 05-03-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 08-02-2018
Листовка Листовка френски 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 12-08-2022
Листовка Листовка италиански 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 12-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 21-09-2018
Листовка Листовка латвийски 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 12-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 21-09-2018
Листовка Листовка литовски 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 12-08-2022
Листовка Листовка унгарски 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 12-08-2022
Листовка Листовка малтийски 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 12-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 21-09-2018
Листовка Листовка нидерландски 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 12-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 21-09-2018
Листовка Листовка полски 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 12-08-2022
Листовка Листовка португалски 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 12-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 21-09-2018
Листовка Листовка румънски 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 12-08-2022
Листовка Листовка словашки 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 12-08-2022
Листовка Листовка словенски 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 12-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 21-09-2018
Листовка Листовка фински 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 12-08-2022
Листовка Листовка шведски 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 12-08-2022
Листовка Листовка норвежки 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 12-08-2022
Листовка Листовка исландски 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 12-08-2022
Листовка Листовка хърватски 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 12-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 21-09-2018

Преглед на историята на документите