Rivastigmine 3M Health Care Ltd

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ривастигмин

Предлага се от:

3M Health Care Limited

АТС код:

N06DA03

INN (Международно Name):

rivastigmine

Терапевтична група:

Psychoanaleptics, , Антихолинэстеразных

Терапевтична област:

Болест на Алцхаймер

Терапевтични показания:

Симптоматично лечение на лека до умерено тежка деменция от Алцхаймер.

Каталог на резюме:

Revision: 1

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2014-04-03

Листовка

                43
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
44
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
РИВАСТИГМИН 3M HEALTH CARE LTD. 4,6 MG/24 ЧАСА
ТРАНСДЕРМАЛЕН ПЛАСТИР
РИВАСТИГМИН 3M HEALTH CARE LTD. 9,5 MG/24 ЧАСА
ТРАНСДЕРМАЛЕН ПЛАСТИР
ривастигмин (rivastigmine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им
навреди, независимо че признаците на
тяхното заболяване са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява
Ривастигмин 3M Health Care Ltd.
и за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Ривастигмин 3M Health Care Ltd.
3.
Как да приемате
Ривастигмин 3M Health Care L
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ривастигмин 3M Health Care Ltd. 4,6 mg/24 часа
трансдермален пластир
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки трансдермален пластир
освобождава 4,6 mg ривастигмин за 24 часа.
Всеки трансдермален
пластир от 4,15 cm
2
съдържа 7,17 mg ривастигмин (rivastigmine).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Трансдермален пластир
Правоъгълни пластири, с размер около
2,5 cm на 1,8 cm със заоблени ъгли. Всеки
пластир се
състои от комбинация от прозрачна,
отделяща се лента, която се
отстранява, функционален слой,
съдържащ лекарството в адхезивна (DIA)
матрица и защитен покриващ слой.
Покриващият слой е
прозрачен до полу
прозрачен, с многократно повтарящ се
надпис "R5".
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Симптоматично лечение на лека до
умерено тежка Алцхаймерова деменция.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да се започне и да се
следи от лекар с опит в диагностиката
и лечението на
Алцхаймерова деменция. Диагнозата
трябва да се постави съгласно
съвременните препор
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 18-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта испански 18-09-2014
Листовка Листовка чешки 18-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта чешки 18-09-2014
Листовка Листовка датски 18-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта датски 18-09-2014
Листовка Листовка немски 18-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта немски 18-09-2014
Листовка Листовка естонски 18-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта естонски 18-09-2014
Листовка Листовка гръцки 18-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 18-09-2014
Листовка Листовка английски 18-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта английски 18-09-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 18-09-2014
Листовка Листовка френски 18-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта френски 18-09-2014
Листовка Листовка италиански 18-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта италиански 18-09-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 18-09-2014
Листовка Листовка латвийски 18-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 18-09-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 18-09-2014
Листовка Листовка литовски 18-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта литовски 18-09-2014
Листовка Листовка унгарски 18-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 18-09-2014
Листовка Листовка малтийски 18-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 18-09-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 18-09-2014
Листовка Листовка нидерландски 18-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 18-09-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 18-09-2014
Листовка Листовка полски 18-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта полски 18-09-2014
Листовка Листовка португалски 18-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта португалски 18-09-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 18-09-2014
Листовка Листовка румънски 18-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта румънски 18-09-2014
Листовка Листовка словашки 18-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта словашки 18-09-2014
Листовка Листовка словенски 18-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта словенски 18-09-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 18-09-2014
Листовка Листовка фински 18-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта фински 18-09-2014
Листовка Листовка шведски 18-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта шведски 18-09-2014
Листовка Листовка норвежки 18-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 18-09-2014
Листовка Листовка исландски 18-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта исландски 18-09-2014
Листовка Листовка хърватски 18-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 18-09-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 18-09-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите