Recocam

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

мелоксикам

Предлага се от:

Bimeda Animal Health Limited

АТС код:

QM01AC06

INN (Международно Name):

meloxicam

Терапевтична група:

Horses; Pigs; Cattle

Терапевтична област:

Oxicams

Терапевтични показания:

CattleFor се използва при остра дихателна инфекция с подходящи антибактериални терапия за намаляване на клиничните признаци при едрия рогат добитък. За употреба при диария в комбинация с перорална рехидратираща терапия за намаляване на клиничните признаци при телета на възраст над една седмица и млади, нелектирани говеда. За допълнителна терапия при лечение на остър мастит, в комбинация с антибиотична терапия. Използвате PigsFor в неинфекционной патология на опорно-двигателния апарат, за да се намалят симптомите на куцота и възпаления. За допълнителна терапия при лечението на пуперперна септицемия и токсемия (синдром на мастит-метрит-агалактия) с подходяща антибиотична терапия. HorsesFor да се използват за намаляване на възпалението и облекчаване на болката при остри и хронични опорно-двигателния апарат. За облекчаване на болка, свързана с колики от коне.

Каталог на резюме:

Revision: 5

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-09-13

Листовка

                20
B. ЛИСТОВКА
21
ЛИСТОВКА:
RECOCAM 20 MG/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР ЗА
ГОВЕДА, СВИНЕ И КОНЕ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител отговорен за
освобождаване на партидата:
Bimeda Animal Health Limited,
2, 3 & 4 Airton Close,
Tallaght, Dublin 24,
Ирландия
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Recocam 20 mg/ml инжекционен разтвор за
говеда, свине и коне
Мелоксикам
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ)
СУБСТАНЦИЯ(ИИ) И ЕКСЦИПИЕНТА
(ИТЕ)
Един ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Мелоксикам
20 mg
ЕКСЦИПИЕНТ:
Етанол 99,9%
150 mg
Бистър жълт разтвор
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Говеда
За употреба при остри респираторни
инфекции с подходяща антибиотична
терапия за
намаляване на клиничните признаци при
говеда.
За употреба при диария в комбинация с
перорална рехидратираща терапия за
намаляване на
клиничните признаци при телета на
възраст над една седмица и млади
нелактиращи говеда.
Като допълнителна терапия при лечение
на остър мастит
в комбинация с антибиотична терапия.
Свине
За употреба при незаразни двигателни
нарушения за намаляване на симптомите
на куцота и
въ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Recocam 20 mg/ml инжекционен разтвор за
говеда, свине и коне
2.
КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Мелоксикам
20 mg
ЕКСЦИПИЕНТ:
Етанол
150 mg
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Бистър жълт разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО
Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Говеда, свине и коне.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Говеда
За употреба при остри респираторни
инфекции с подходяща антибиотична
терапия за
намаляване на клиничните признаци при
говеда.
За употреба при диария в комбинация с
перорална рехидратираща терапия за
намаляване на
клиничните признаци при телета на
възраст над една седмица и млади
нелактиращи говеда.
Като допълнителна терапия при лечение
на остър мастит
в комбинация с антибиотична терапия.
Свине
За употреба при незаразни двигателни
нарушения за намаляване на симптомите
на куцота и
възпаление.
Като допълнителна терапия при лечение
на пуерперална септицемия и токсемия
(синдром на
маст
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 24-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта испански 24-06-2019
Листовка Листовка чешки 24-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта чешки 24-06-2019
Листовка Листовка датски 24-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта датски 24-06-2019
Листовка Листовка немски 24-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта немски 24-06-2019
Листовка Листовка естонски 24-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта естонски 24-06-2019
Листовка Листовка гръцки 24-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 24-06-2019
Листовка Листовка английски 24-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 24-06-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 21-07-2013
Листовка Листовка френски 24-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта френски 24-06-2019
Листовка Листовка италиански 24-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта италиански 24-06-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 21-07-2013
Листовка Листовка латвийски 24-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 24-06-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 21-07-2013
Листовка Листовка литовски 24-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта литовски 24-06-2019
Листовка Листовка унгарски 24-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 24-06-2019
Листовка Листовка малтийски 24-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 24-06-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 21-07-2013
Листовка Листовка нидерландски 24-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 24-06-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 21-07-2013
Листовка Листовка полски 24-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта полски 24-06-2019
Листовка Листовка португалски 24-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта португалски 24-06-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 21-07-2013
Листовка Листовка румънски 24-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта румънски 24-06-2019
Листовка Листовка словашки 24-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта словашки 24-06-2019
Листовка Листовка словенски 24-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта словенски 24-06-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 21-07-2013
Листовка Листовка фински 24-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта фински 24-06-2019
Листовка Листовка шведски 24-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта шведски 24-06-2019
Листовка Листовка норвежки 24-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 24-06-2019
Листовка Листовка исландски 24-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта исландски 24-06-2019
Листовка Листовка хърватски 24-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 24-06-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите