Quadrisol

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ведапрофен

Предлага се от:

VETCOOL B.V.

АТС код:

QM01AE90

INN (Международно Name):

vedaprofen

Терапевтична група:

Коне

Терапевтична област:

Противовъзпалителни и противоревматические средства

Терапевтични показания:

Намаляване на възпалението и облекчаване на болки, свързани с нарушения на опорно-двигателния апарат и увреждания на меките тъкани (травми и хирургически травми). В случай на очаквана хирургична травма, Quadrisol може да бъде прилаган профилактично най-малко три часа преди операционната операция.

Каталог на резюме:

Revision: 18

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1997-12-04

Листовка

                14
B. ЛИСТОВКА
15
ЛИСТОВКА
QUADRISOL 100 MG/ML ГЕЛ ЗА ПЕРОРАЛНО
ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ КОНЕ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
VETCOOL B.V.
Otto Hahnweg 24
3542 AX Utrecht
NETHERLANDS
Производители, отговорни за
освобождаване на партидата:
Purna Pharmaceuticals N.V.
Rijksweg 17
B-2870 Puurs
БЕЛГИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Quadrisol 100 mg/ml гел за перорално
приложение при коне.
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ)
СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТА
(ИТЕ)
Vedaprofen:
100 mg
Propylene glycol:
130 mg
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Намаляване на възпалението и
облекчаване на болките, съпътстващи
мускулно-скелетни
заболявания и поражения на меките
тъкани (травматични наранявания и
хирургични травми).
В случай на очаквана хирургическа
намеса, Quadrisol може да се даде
профилактично поне 3
часа преди началото на хирургическа
интервенция.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при животни,
страдащи от разстройство на
храносмилателния тракт,
сърдечна, белодробна или чернодробна
недостатъчност. Да не се използва при
жребчета под 6
месечна възраст. Да не се използва при
лактиращи кобили
Да не се използва в случа
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Quadrisol 100 mg/ml гел за перорално
приложение при коне.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 ml от разтвора съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ(И):
Vedaprofen:
100 mg
ПОМОЩНО ВЕЩЕСТВО(А):
Propylene glycol:
130 mg
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Гел за перорално приложение
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Коне.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Намаляване на възпалението и
облекчаване на болките, съпътстващи
мускулно-скелетни
заболявания и поражения на меките
тъкани (травматични наранявания и
хирургични травми).
В случай на очаквана хирургическа
намеса, Quadrisol може да се даде
профилактично поне 3
часа преди началото на хирургическа
интервенция.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при животни страдащи
от разстройство на храносмилателния
тракт,
сърдечна, белодробна или чернодробна
недостатъчност. Да не се използва при
жребчета под 6
месечна възраст. Да не се използва при
лактиращи кобили.
Да не се използва в случай на
свръхчуствителност към активнат
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 24-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта испански 24-08-2017
Листовка Листовка чешки 24-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта чешки 24-08-2017
Листовка Листовка датски 24-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта датски 24-08-2017
Листовка Листовка немски 24-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта немски 24-08-2017
Листовка Листовка естонски 24-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта естонски 24-08-2017
Листовка Листовка гръцки 24-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 24-08-2017
Листовка Листовка английски 24-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта английски 24-08-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 24-08-2017
Листовка Листовка френски 24-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта френски 24-08-2017
Листовка Листовка италиански 24-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта италиански 24-08-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 24-08-2017
Листовка Листовка латвийски 24-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 24-08-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 24-08-2017
Листовка Листовка литовски 24-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта литовски 24-08-2017
Листовка Листовка унгарски 24-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 24-08-2017
Листовка Листовка малтийски 24-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 24-08-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 24-08-2017
Листовка Листовка нидерландски 24-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 24-08-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 24-08-2017
Листовка Листовка полски 24-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта полски 24-08-2017
Листовка Листовка португалски 24-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта португалски 24-08-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 24-08-2017
Листовка Листовка румънски 24-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта румънски 24-08-2017
Листовка Листовка словашки 24-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта словашки 24-08-2017
Листовка Листовка словенски 24-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта словенски 24-08-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 24-08-2017
Листовка Листовка фински 24-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта фински 24-08-2017
Листовка Листовка шведски 24-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта шведски 24-08-2017
Листовка Листовка норвежки 24-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 24-08-2017
Листовка Листовка исландски 24-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта исландски 24-08-2017
Листовка Листовка хърватски 24-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 24-08-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите