Prepandemic Influenza Vaccine (H5N1) (Split Virion, Inactivated, Adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

отделянето на вируса на грип, инактивированные, които съдържат антиген: а/Виетнам/1194/2004 (H5N1) като щам се използва (NIBRG-14)

Предлага се от:

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

АТС код:

J07BB02

INN (Международно Name):

prepandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted)

Терапевтична група:

Ваксини

Терапевтична област:

Influenza, Human; Immunization; Disease Outbreaks

Терапевтични показания:

Активна имунизация срещу подтип H5N1 на вируса на грипа А. Тази справка се основава на имуногенност на данни от здрави доброволци на възраст между 18 и следваща година след въвеждането на две дози ваксини, приготвени от а/Виетнам/1194/2004 NIBRG-14 (H5N1 в) (виж раздел 5. Ваксината Prepandemic грип (H5N1) (split Вирион, инактивированный, адъювантом) Glaxosmithkline Байолоджикалз 3. 75 микрограма трябва да се прилага в съответствие с официално ръководство.

Каталог на резюме:

Revision: 3

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2008-09-26

Листовка

                26
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
27
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PREPANDEMIC INFLUENZA VACCINE (H5N1) (SPLIT VIRION, INACTIVATED,
ADJUVANTED) GLAXOSMITHKLINE
BIOLOGICALS 3,75 ΜG СУСПЕНЗИЯ И ЕМУЛСИЯ ЗА
ИНЖЕКЦИОННА ЕМУЛСИЯ
Ваксина срещу предпандемичен грип (H5N1)
(фрагментиран вирион, инактивиран, с
адювант)
(Prepandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated,
adjuvanted))
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТАЗИ
ВАКСИНА.
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или фа
рмацевт.
-
Тази ваксина е предписана лично на
Вас. Не я преотстъпвайте на други хора.
-
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна или забележите
други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар
или
фармацевт.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Prepandemic influenza vaccine
(H5N1) (split virion, inactivated,
adjuvanted)
GlaxoSmithKline Biologicals 3,75 µg и за какво се
използва
2.
Преди да използвате Prepandemic influenza vaccine
(H5N1) (split virion, inactivated,
adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals 3,75 µg
3.
Как да използвате Prepandemic influenza vaccine (H5N1)
(split virion, inactivated,
adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals 3,75 µg
4.
Възможни не
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Prepandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated,
adjuvanted) GlaxoSmithKline
Biologicals 3,75 µg суспензия и емулсия за
инжекционна емулсия
Ваксина срещу предпандемичен грип (H5N1)
(фрагментиран вирион, инактивиран, с
адювант)
_(Prepandemic influenza vaccine (H5N1)(split virion, inactivated,
adjuvanted)) _
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
След смесване 1 доза (0,5 ml) съдържа:
Фрагментиран грипен вирус,
инактивиран, съдържащ антиген
*
, еквивалентен на:
_ _
A/VietNam/1194/2004 (H5N1)-подобен щам (NIBRG-14)
3,75 микрограма
**
*
размножен в яйца
**
хемаглутинин
AS03 адювант, съставен от сквален (10,69
милиграма), DL-
α
-токоферол (11,86 милиграма) и
полисорбат 80 (4,86 милиграма)
След смесване на съдържимото на
флаконите със суспензията и емулсията
се получава
многодозова опаковка. За броя на
дозите в един флакон, вижте точка 6.5.
Помощни вещества: Ваксината съдържа 5
микрограма тиомерзал.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Суспензия и емулсия за инжекционна
емулсия.
Суспензията е безцветна леко
опалесцираща течност.
Емулсията е белезникава хомоге
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 03-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта испански 03-03-2018
Листовка Листовка чешки 03-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта чешки 03-03-2018
Листовка Листовка датски 03-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта датски 03-03-2018
Листовка Листовка немски 03-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта немски 03-03-2018
Листовка Листовка естонски 03-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта естонски 03-03-2018
Листовка Листовка гръцки 03-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 03-03-2018
Листовка Листовка английски 03-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 03-03-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 21-07-2013
Листовка Листовка френски 03-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта френски 03-03-2018
Листовка Листовка италиански 03-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта италиански 03-03-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 21-07-2013
Листовка Листовка латвийски 03-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 03-03-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 21-07-2013
Листовка Листовка литовски 03-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта литовски 03-03-2018
Листовка Листовка унгарски 03-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 03-03-2018
Листовка Листовка малтийски 03-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 03-03-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 21-07-2013
Листовка Листовка нидерландски 03-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 03-03-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 21-07-2013
Листовка Листовка полски 03-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта полски 03-03-2018
Листовка Листовка португалски 03-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта португалски 03-03-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 21-07-2013
Листовка Листовка румънски 03-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта румънски 03-03-2018
Листовка Листовка словашки 03-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта словашки 03-03-2018
Листовка Листовка словенски 03-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта словенски 03-03-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 21-07-2013
Листовка Листовка фински 03-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта фински 03-03-2018
Листовка Листовка шведски 03-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта шведски 03-03-2018