Porcilis PCV M Hyo

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Свинският цирковирус тип 2 (pcv2) субъединицы антиген ORF2, микоплазма hyopneumoniae щам J инактивированная

Предлага се от:

Intervet International B.V.

АТС код:

QI09AL08

INN (Международно Name):

porcine circovirus type 2 ORF2 subunit antigen, Mycoplasma hyopneumoniae inactivated

Терапевтична група:

Свине за угояване)

Терапевтична област:

Immunologicals for suidae, Inactivated viral and inactivated bacterial vaccines

Терапевтични показания:

За активна имунизация на свинете за намаляване на виремии, вирусния товар в белите дробове и от лимфоидни тъкани, за изолиране на вируса, причинени от свинският цирковирус тип 2 (pcv2) на инфекцията и тежестта на увреждане на белите дробове, причинени от mycoplasma hyopneumoniae инфекция. За да се намали загубата на дневно повишаване на теглото по време на периода на доизграждане срещу инфекции с Mycoplasma hyopneumoniae и / или PCV2 (наблюдавани при полеви изследвания).

Каталог на резюме:

Revision: 7

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-11-06

Листовка

                19
B. ЛИСТОВКА
20
ЛИСТОВКА:
PORCILIS PCV M HYO ИНЖЕКЦИОННА ЕМУЛСИЯ ЗА
ПРАСЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител отговорен за
освобождаване на партидата:
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
The NETHERLANDS
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Porcilis PCV M Hyo инжекционна емулсия за
прасета
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
2 ml съдържат:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
Porcine circovirus type 2 (PCV2) ORF2 субединичен
антиген
≥ 2 828 AU
1
_Mycoplasma hyopneumoniae_
инактивиран щам J
≥ 2,69 RPU
2
АДЖУВАНТИ:
Light mineral oil
0,268 ml
Aluminium (като hydroxide)
2,0 mg.
1
Антигенни единици определени в
_in vitro_
тест за активност
(ELISA).
2
Относителни антигенни единици,
определени срещу референтна ваксина.
Хомогенна, бяла до почти бяла емулсия
след разклащане.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За активна имунизация на прасета за
ограничаване на виремията, вирусното
натрупване в
белите дробове и лимфоидните тъкани
вирусизлъчителство, причинени от
свински цирковирус
тип 2 (PCV2) инфекция и тежки белодробни
лезии, причинени от
_ Mycoplasma hyopneumoniae_
инфекция. За намаляване загубата на
д
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Porcilis PCV M Hyo инжекционна емулсия за
прасета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
2 ml съдържат:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
Porcine circovirus type 2 (PCV2) ORF2 субединичен
антиген
≥ 2 828 AU
1
_Mycoplasma hyopneumoniae_
инактивиран щам J
≥ 2,69 RPU
2
АДЖУВАНТИ:
Light mineral oil
0,268 ml
Aluminium (като hydroxide)
2,0 mg.
1
Антигенни единици определени в
_in vitro_
тест за активност
(ELISA).
2
Относителни антигенни единици,
определени срещу референтна ваксина.
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционна емулсия.
Хомогенна, бяла до почти бяла емулсия
след разклащане.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Прасета за угояване.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За активна имунизация на прасета за
ограничаване на виремията, вирусното
натрупване в
белите дробове и лимфоидните тъкани,
вирусизлъчителство, причиненo от
свински цирковирус
тип 2 (PCV2) инфекция, и тежки белодробни
лезии, причинени от
_ _
_Mycoplasma hyopneumoniae_
инфекция. За намаляване загубата на
дневния прираст по време на
угоителния им пер
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 18-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 18-06-2020
Листовка Листовка чешки 18-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 18-06-2020
Листовка Листовка датски 18-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 18-06-2020
Листовка Листовка немски 18-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 18-06-2020
Листовка Листовка естонски 18-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 18-06-2020
Листовка Листовка гръцки 18-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 18-06-2020
Листовка Листовка английски 18-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 18-06-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 04-09-2018
Листовка Листовка френски 18-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 18-06-2020
Листовка Листовка италиански 18-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 18-06-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 04-09-2018
Листовка Листовка латвийски 18-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 18-06-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 04-09-2018
Листовка Листовка литовски 18-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 18-06-2020
Листовка Листовка унгарски 18-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 18-06-2020
Листовка Листовка малтийски 18-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 18-06-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 04-09-2018
Листовка Листовка нидерландски 18-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 18-06-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 04-09-2018
Листовка Листовка полски 18-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 18-06-2020
Листовка Листовка португалски 18-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 18-06-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 04-09-2018
Листовка Листовка румънски 18-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 18-06-2020
Листовка Листовка словашки 18-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 18-06-2020
Листовка Листовка словенски 18-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 18-06-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 04-09-2018
Листовка Листовка фински 18-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 18-06-2020
Листовка Листовка шведски 18-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 18-06-2020
Листовка Листовка норвежки 18-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 18-06-2020
Листовка Листовка исландски 18-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 18-06-2020
Листовка Листовка хърватски 18-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 18-06-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 04-09-2018

Преглед на историята на документите