Pixuvri

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

пиксантрон дималеат

Предлага се от:

Les Laboratoires Servier

АТС код:

L01DB11

INN (Международно Name):

pixantrone dimaleate

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Лимфом, Не-Ходжкин

Терапевтични показания:

Pixuvri е показан като монотерапия за лечение на възрастни пациенти с рецидивиращи или рефрактерни агресивни неходжкинови В-клетъчни лимфоми (НХЛ). В полза на pixantrone лечение не е установена при пациенти, когато се използва като пета линия или по-голяма химиотерапия при пациенти, които са рефрактерни на миналата музикотерапия.

Каталог на резюме:

Revision: 23

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2012-05-10

Листовка

                26
Б.
ЛИСТОВКА
27
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ПОТРЕБИТЕЛЯ
PIXUVRI 29 MG ПРАХ ЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА
ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР
пиксантрон
(pixantrone)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар. Това
включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Pixuvri и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Pixuvri
3.
Как да използвате Pixuvri
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Pixuvri
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PIXUVRI И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Pixuvri принадлежи към
фармакотерапевтична група лекарства,
известни като
антинеопластични средства. Те се
използват за лечение на рак.
Pixuvri се използва за лечение на
възрастни пациенти с многократно
рецидивирал или труден
за лечение агресивен неходжкинов
лимфом. Pixuvri убива раков
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ
I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Pixuvri
29 mg прах за концентрат за инфузионен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един флакон съдържа пиксантронов
дималеат, еквивалентен на 29 mg
пиксантрон (pixantrone).
След реконституиране всеки ml от
концентрата съдържа пиксантрон
дималеат, еквивалентен на 5,8 mg
пиксантрон.
Помощно вещество с известно действие:
Един флакон съдържа 39 mg натрий.
След реконституиране и разреждане,
този лекарствен продукт съдържа
приблизително 1g (43 mmol)
натрий на доза, еквивалентен на 50% от
препоръчителния от СЗО максимален
дневен прием от 2g
натрий за възрастен.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за концентрат за инфузионен
разтвор.
Тъмно син лиофилизиран прах.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Pixuvri е показан като монотерапия за
лечение на възрастни пациенти с
многократно рецидивирал или
рефрактерeн агресивeн неходжкинов
B-клетъчeн лимфом (НХЛ). Ползата от
лечението с пиксантрон не
е установена при пациенти при
използването му като пета или
последваща линия химиотерапия при
рефрактерност на последн
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 07-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 07-12-2021
Листовка Листовка чешки 07-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 07-12-2021
Листовка Листовка датски 07-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 07-12-2021
Листовка Листовка немски 07-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 07-12-2021
Листовка Листовка естонски 07-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 07-12-2021
Листовка Листовка гръцки 07-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 07-12-2021
Листовка Листовка английски 07-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 07-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 31-05-2012
Листовка Листовка френски 07-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 07-12-2021
Листовка Листовка италиански 07-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 07-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 31-05-2012
Листовка Листовка латвийски 07-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 07-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 31-05-2012
Листовка Листовка литовски 07-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 07-12-2021
Листовка Листовка унгарски 07-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 07-12-2021
Листовка Листовка малтийски 07-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 07-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 31-05-2012
Листовка Листовка нидерландски 07-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 07-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 31-05-2012
Листовка Листовка полски 07-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 07-12-2021
Листовка Листовка португалски 07-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 07-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 31-05-2012
Листовка Листовка румънски 07-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 07-12-2021
Листовка Листовка словашки 07-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 07-12-2021
Листовка Листовка словенски 07-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 07-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 31-05-2012
Листовка Листовка фински 07-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 07-12-2021
Листовка Листовка шведски 07-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 07-12-2021
Листовка Листовка норвежки 07-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 07-12-2021
Листовка Листовка исландски 07-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 07-12-2021
Листовка Листовка хърватски 07-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 07-12-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите