Pemetrexed Accord

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

пеметрексед динатриев хемипентахидрат

Предлага се от:

Accord Healthcare S.L.U.

АТС код:

L01BA04

INN (Международно Name):

pemetrexed

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Mesothelioma

Терапевтични показания:

Злокачественный плеврален mesotheliomaPemetrexed Accord в комбинация с цисплатином е показан за лечение на нейв химиотерапия пациенти с неоперабельной малигнен мезотелиом на плеврата. Немелкоклеточного на белите дробове cancerPemetrexed Accord в комбинация с цисплатином е предназначен за първа линия на лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове, отколкото други са в основата на плоскоклеточной гистологией. Пеметрексед Акорд включен като монотерапии за лечение на местнораспространенного или метастатичен немелкоклеточного рак на белите дробове, други, предимно от плоскоклетъчен хистология при пациенти със заболяване на които не прогрессировало веднага след платиносодержащей химиотерапия. Пеметрексед съгласие включен като монотерапии за втора линия на лечение при пациенти с локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове, отколкото други са в основата на плоскоклеточной гистологией.

Каталог на резюме:

Revision: 10

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-01-18

Листовка

                65
Б. ЛИСТОВКА
66
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ПЕМЕТРЕКСЕД ACCORD 25 MG/ML КОНЦЕНТРАТ ЗА
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
пеметрексед (рemetrexed)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ
-
Запазете тази листовка. Може да да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Пеметрексед Accord и
за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Пеметрексед Accord
3.
Как да използвате Пеметрексед Accord
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Пеметрексед Accord
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПЕМЕТРЕКСЕ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Пеметрексед Accord 25 mg/ml концентрат за
инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Eдин ml концентрат съдържа пеметрексед
динатрий хемипентахидрат,
еквивалентен на 25 mg
пеметрексед.
Един флакон с 4 ml концентрат съдържа
пеметрексед динатрий
хемипентахидрат, еквивалентен
на 100 mg пеметрексед.
Един флакон с 20 ml концентрат съдържа
пеметрексед динатрий
хемипентахидрат,
еквивалентен на 500 mg пеметрексед.
Един флакон с 34 ml концентрат съдържа
пеметрексед динатрий
хемипентахидрат,
еквивалентен на 850 mg пеметрексед.
Един флакон с 40 ml концентрат съдържа
пеметрексед динатрий
хемипентахидрат,
еквивалентен на 1000 mg пеметрексед.
_ _
_Помощно вещество с известно действие
_
Всеки ml разтвор съдържа 8,4 mg (0,4 mmol)
натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор
(стерилен концентрат).
Бистър, безцветен до бледожълт
разтвор.
pH е между 7,0 – 8,5
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Малигнен плеврален мезотелиом
Пеметрексед Accord в комбинация с
цисплатин е показан за лечение на
неподл
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 19-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 19-10-2023
Листовка Листовка чешки 19-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 19-10-2023
Листовка Листовка датски 19-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 19-10-2023
Листовка Листовка немски 19-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 19-10-2023
Листовка Листовка естонски 19-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 19-10-2023
Листовка Листовка гръцки 19-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 19-10-2023
Листовка Листовка английски 19-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 19-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 29-01-2016
Листовка Листовка френски 19-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 19-10-2023
Листовка Листовка италиански 19-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 19-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 29-01-2016
Листовка Листовка латвийски 19-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 19-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 29-01-2016
Листовка Листовка литовски 19-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 19-10-2023
Листовка Листовка унгарски 19-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 19-10-2023
Листовка Листовка малтийски 19-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 19-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 29-01-2016
Листовка Листовка нидерландски 19-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 19-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 29-01-2016
Листовка Листовка полски 19-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 19-10-2023
Листовка Листовка португалски 19-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 19-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 29-01-2016
Листовка Листовка румънски 19-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 19-10-2023
Листовка Листовка словашки 19-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 19-10-2023
Листовка Листовка словенски 19-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 19-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 29-01-2016
Листовка Листовка фински 19-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 19-10-2023
Листовка Листовка шведски 19-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 19-10-2023
Листовка Листовка норвежки 19-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 19-10-2023
Листовка Листовка исландски 19-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 19-10-2023
Листовка Листовка хърватски 19-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 19-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 29-01-2016

Преглед на историята на документите