Ozempic

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

semaglutide

Предлага се от:

Novo Nordisk A/S

АТС код:

A10BJ06

INN (Международно Name):

semaglutide

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет

Терапевтични показания:

Лечение на възрастни пациенти с недостатъчно контролиран диабет тип 2, като допълнение към диета и физически упражнения:като монотерапии при метформина се счита за неподходящ поради непоносимост или противопоказания;в допълнение към други лекарства за лечение на захарен диабет. Според резултатите от проучване по отношение на комбинации, влияние върху гликемичния контрол и сърдечно-съдови събития, както в добре проучените групи, вижте раздели 4. 4, 4. 5 и 5.

Каталог на резюме:

Revision: 10

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2018-02-08

Листовка

                47
Б. ЛИСТОВКА
48
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
OZEMPIC 0,25 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА ПИСАЛКА
семаглутид (semaglutide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
–
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
–
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
–
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
–
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва
всички възможни, неописани в тази
листовка нежелани
реакции. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Ozempic и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Ozempic
3.
Как да използвате Ozempic
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Ozempic
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА OZEMPIC И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Ozempic съдържа активното вещ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ozempic 0,25 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Ozempic 0,5 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Ozempic 1 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Ozempic 2 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Ozempic 0,25 m
g инжекционен разтвор
Един ml от разтвора съдържа 1,34 mg
семаглутид (semaglutide)*. Една
предварително
напълнена писалка съдържа 2 mg
семаглутид* в 1,5 ml разтвор. Всяка доза
съдържа 0,25 mg
семаглутид в 0,19 ml разтвор.
Ozempic 0,5 m
g инжекционен разтвор
Един ml от разтвора съдържа 1,34 mg
семаглутид (semaglutide)*. Една
предварително
напълнена писалка съдържа 2 mg
семаглутид* в 1,5 ml разтвор. Всяка доза
съдържа 0,5 mg
семаглутид в 0,37 ml разтвор.
Ozempic 1 m
g инжекционен разтвор
Един ml от разтвора съдържа 1,34 mg
семаглутид (semaglutide)*. Една
предварително
напълнена писалка съдържа 4 mg
семаглутид* в 3,0 ml разтвор. Всяка доза
съдържа 1 mg
семаглутид в 0,74 ml разтвор.
Ozempic 2 m
g инжекционен разтвор
Един ml от разтвора съдържа 2,68 mg
семаглутид (semaglutide)*. Една
предварително
напълнена писалка съдържа 8 mg
семаглу
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 03-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 03-05-2023
Листовка Листовка чешки 03-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 03-05-2023
Листовка Листовка датски 03-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 03-05-2023
Листовка Листовка немски 03-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 03-05-2023
Листовка Листовка естонски 03-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 03-05-2023
Листовка Листовка гръцки 03-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 03-05-2023
Листовка Листовка английски 03-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 03-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 21-02-2018
Листовка Листовка френски 03-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 03-05-2023
Листовка Листовка италиански 03-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 03-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 21-02-2018
Листовка Листовка латвийски 03-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 03-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 21-02-2018
Листовка Листовка литовски 03-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 03-05-2023
Листовка Листовка унгарски 03-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 03-05-2023
Листовка Листовка малтийски 03-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 03-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 21-02-2018
Листовка Листовка нидерландски 03-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 03-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 21-02-2018
Листовка Листовка полски 03-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 03-05-2023
Листовка Листовка португалски 03-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 03-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 21-02-2018
Листовка Листовка румънски 03-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 03-05-2023
Листовка Листовка словашки 03-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 03-05-2023
Листовка Листовка словенски 03-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 03-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 21-02-2018
Листовка Листовка фински 03-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 03-05-2023
Листовка Листовка шведски 03-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 03-05-2023
Листовка Листовка норвежки 03-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 03-05-2023
Листовка Листовка исландски 03-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 03-05-2023
Листовка Листовка хърватски 03-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 03-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 21-02-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите