Olazax

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

оланзапин

Предлага се от:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. 

АТС код:

N05AH03

INN (Международно Name):

olanzapine

Терапевтична група:

психолептици

Терапевтична област:

Schizophrenia; Bipolar Disorder

Терапевтични показания:

AdultsOlanzapine е показан за лечение на шизофрения. Оланзапин е ефективен за поддържане на клиничното подобрение в рамките на продължаване на терапията при пациенти, които са показали отговор към лечението . Оланзапин е показан за лечение на умерени и тежки епизоди на мания. При пациенти епизод, чиято мания е отговорил на лечение с Оланзапин, Оланзапин е показан за предотвратяване на рецидив при пациенти с биполярно разстройство.

Каталог на резюме:

Revision: 12

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-12-11

Листовка

                106
Б. ЛИСТОВКА
107
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
OLAZAX 5 MG ТАБЛЕТКИ
OLAZAX 7,5 MG ТАБЛЕТКИ
OLAZAX 10 MG ТАБЛЕТКИ
OLAZAX 15 MG ТАБЛЕТКИ
OLAZAX 20 MG ТАБЛЕТКИ
Оланзапин (Оlanzapine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди,
независимо, че признаците на тяхното
заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани реакции
уведомете Вашия лекар или фармацевт.
Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Olazax и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Olazax
3.
Как да приемате Olazax
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Olazax
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА OLAZAX И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Olazax съдържа активното вещество
оланзапин. Ol
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Olazax 5 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 5 mg оланзапин (
_olanzapine_
).
Помощно вещество с известно действие:
всяка таблетка съдържа 0,23 mg аспартам.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Жълти, кръгли, плоски таблетки със
скосени ръбове и вдлъбнато релефно
означение „B” от
едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Възрастни
Оланзапин е показан за лечение на
шизофрения.
Оланзапин е ефективен за поддържане
на клиничното подобрение по време на
продължително
лечение при пациенти, показали
начален терапевтичен отговор.
Оланзапин е показан за лечение на
умерени до тежки манийни епизоди.
Оланзапин е показан за профилактика
на рецидиви на маниен епизод при
пациенти с
биполарни разстройства, при които по
време на маниен епизод е бил постигнат
клиничен
отговор с оланзапин (вж. точка 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Възрастни
Шизофрения:
_ _
Препоръчваната начална доза
оланзапин е 10 mg/дневно.
_ _
Манийни епизоди
_: _
Началната доза е 15 mg като единичн
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 31-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 31-07-2020
Листовка Листовка чешки 31-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 31-07-2020
Листовка Листовка датски 31-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 31-07-2020
Листовка Листовка немски 31-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 31-07-2020
Листовка Листовка естонски 31-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 31-07-2020
Листовка Листовка гръцки 31-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 31-07-2020
Листовка Листовка английски 31-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 31-07-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-09-2014
Листовка Листовка френски 31-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 31-07-2020
Листовка Листовка италиански 31-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 31-07-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-09-2014
Листовка Листовка латвийски 31-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 31-07-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-09-2014
Листовка Листовка литовски 31-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 31-07-2020
Листовка Листовка унгарски 31-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 31-07-2020
Листовка Листовка малтийски 31-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 31-07-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-09-2014
Листовка Листовка нидерландски 31-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 31-07-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-09-2014
Листовка Листовка полски 31-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 31-07-2020
Листовка Листовка португалски 31-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 31-07-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-09-2014
Листовка Листовка румънски 31-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 31-07-2020
Листовка Листовка словашки 31-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 31-07-2020
Листовка Листовка словенски 31-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 31-07-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-09-2014
Листовка Листовка фински 31-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 31-07-2020
Листовка Листовка шведски 31-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 31-07-2020
Листовка Листовка норвежки 31-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 31-07-2020
Листовка Листовка исландски 31-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 31-07-2020
Листовка Листовка хърватски 31-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 31-07-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 15-09-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите