Olanzapine Apotex

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

оланзапин

Предлага се от:

Apotex Europe BV

АТС код:

N05AH03

INN (Международно Name):

olanzapine

Терапевтична група:

психолептици

Терапевтична област:

Schizophrenia; Bipolar Disorder

Терапевтични показания:

Оланзапин е показан за лечение на шизофрения. Оланзапин е ефективен за поддържане на клиничното подобрение в рамките на продължаване на терапията при пациенти, които са показали отговор към лечението . Оланзапин е показан за лечение на умерени и тежки епизоди на мания. При пациенти епизод, чиято мания е отговорил на лечение с Оланзапин, Оланзапин е показан за предотвратяване на рецидив при пациенти с биполярно разстройство.

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2010-06-10

Листовка

                166
Б. ЛИСТОВКА
167
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
OLANZAPINE APOTEX 2,5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
OLANZAPINE APOTEX 5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
OLANZAPINE APOTEX 7,5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
OLANZAPINE APOTEX 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Оланзапин (Olanzapine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
_–_
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
_–_
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
_–_
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, независимо че признаците
на тяхното заболяване са същите като
Вашите.
_–_
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Olanzapine Apotex и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Olanzapine Apotex
3.
Как да приемате Olanzapine Apotex
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Olanzapine Apotex
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Olanzapine Apotex 2,5 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 2,5 mg
оланзапин
_(olanzapine)_
.
Помощно вещество с известно действие:
всяка филмирана таблетка съдържа 63,17 mg
лактоза
монохидрат.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
_ _
Бели, кръгли, биконвексни филмирани
таблетки, гравирани с “APO” от едната
страна и “OLA”
над “2.5” от другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
_Възрастни _
Оланзапин е показан за лечение на
шизофрения.
Оланзапин е ефективен за поддържане
на клиничното подобрение по време на
продължително
лечение при пациенти, показали
начален терапевтичен отговор.
Оланзапин е показан за лечение на
умерени до тежки манийни епизоди.
Оланзапин е показан за профилактика
на рецидиви на маниен епизод при
пациенти с биполарни
разстройства, при които по време на
маниен епизод е бил постигнат
клиничен отговор с
оланзапин (вж. точка 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
_Възрастни _
Шизофрения:
_ _
Препоръчваната начална доз
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 09-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 09-03-2023
Листовка Листовка чешки 09-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 09-03-2023
Листовка Листовка датски 09-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 09-03-2023
Листовка Листовка немски 09-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 09-03-2023
Листовка Листовка естонски 09-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 09-03-2023
Листовка Листовка гръцки 09-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 09-03-2023
Листовка Листовка английски 09-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 09-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 23-06-2010
Листовка Листовка френски 09-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 09-03-2023
Листовка Листовка италиански 09-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 09-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 23-06-2010
Листовка Листовка латвийски 09-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 09-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 23-06-2010
Листовка Листовка литовски 09-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 09-03-2023
Листовка Листовка унгарски 09-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 09-03-2023
Листовка Листовка малтийски 09-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 09-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 23-06-2010
Листовка Листовка нидерландски 09-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 09-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 23-06-2010
Листовка Листовка полски 09-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 09-03-2023
Листовка Листовка португалски 09-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 09-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 23-06-2010
Листовка Листовка румънски 09-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 09-03-2023
Листовка Листовка словашки 09-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 09-03-2023
Листовка Листовка словенски 09-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 09-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 23-06-2010
Листовка Листовка фински 09-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 09-03-2023
Листовка Листовка шведски 09-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 09-03-2023
Листовка Листовка норвежки 09-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 09-03-2023
Листовка Листовка исландски 09-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 09-03-2023
Листовка Листовка хърватски 09-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 09-03-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите