NovoMix

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

инсулин аспарт

Предлага се от:

Novo Nordisk A/S

АТС код:

A10AD05

INN (Международно Name):

insulin aspart

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет

Терапевтични показания:

Лечение на захарен диабет.

Каталог на резюме:

Revision: 28

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2000-08-01

Листовка

                64
Б. ЛИСТОВКА
65
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NOVOMIX 30 PENFILL 100 ЕДИНИЦИ/ML ИНЖЕКЦИОННА
СУСПЕНЗИЯ В ПАТРОН
30% разтворим инсулин аспарт (insulin аspart)
и 70% инсулин аспарт (insulin аspart),
кристализиран с протамин
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
медицинска сестра
или фармацевт.
•
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо от това, че
признаците на тяхното заболяване са
същите като
Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
медицинска сестра
или фармацевт. Това включва и всякакви
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява NovoMix 30 и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате NovoMix 30
3.
Как да използвате NovoMix 30
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате NovoMix 30
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна и
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ І
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
NovoMix 30 Penfill 100 единици/ml инжекционна
суспензия в патрон
NovoMix 30 FlexPen 100 единици/ml инжекционна
суспензия в предварително напълнена
писалка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
_ _
NovoMix 30 Penfill
1 ml от суспензията съдържа 100 единици
разтворим инсулин аспарт (insulin
aspart)*/протамин-
кристализиран инсулин аспарт (insulin
aspart)* в съотношение 30/70 (еквивалентни
на 3,5 mg).
1 патрон съдържа 3 ml еквивалентни на 300
единици.
NovoMix 30 FlexPen
1 ml от суспензията съдържа 100 единици
разтворим инсулин аспарт (insulin
aspart)*/протамин-
кристализиран инсулин аспарт (insulin
aspart)* в съотношение 30/70 (еквивалентни
на 3,5 mg).
1 предварително напълнена писалка
съдържа 3 ml еквивалентни на 300 единици.
*Инсулин аспарт e произведен в
_Saccharomyces cerevisiae_
по рекомбинантна ДНК технология.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционна суспензия.
Суспензията е мътна, бяла и подобна на
вода.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
NovoMix 30 е показан за лечение на захарен
диабет при възрастни, юноши и деца на
възраст 10
и повече години.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
ДОЗИРОВ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 12-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 12-11-2020
Листовка Листовка чешки 12-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 12-11-2020
Листовка Листовка датски 12-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 12-11-2020
Листовка Листовка немски 12-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 12-11-2020
Листовка Листовка естонски 12-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 12-11-2020
Листовка Листовка гръцки 12-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 12-11-2020
Листовка Листовка английски 12-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 12-11-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 16-08-2019
Листовка Листовка френски 12-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 12-11-2020
Листовка Листовка италиански 12-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 12-11-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 16-08-2019
Листовка Листовка латвийски 12-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 12-11-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 16-08-2019
Листовка Листовка литовски 12-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 12-11-2020
Листовка Листовка унгарски 12-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 12-11-2020
Листовка Листовка малтийски 12-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 12-11-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 16-08-2019
Листовка Листовка нидерландски 12-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 12-11-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 16-08-2019
Листовка Листовка полски 12-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 12-11-2020
Листовка Листовка португалски 12-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 12-11-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 16-08-2019
Листовка Листовка румънски 12-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 12-11-2020
Листовка Листовка словашки 12-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 12-11-2020
Листовка Листовка словенски 12-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 12-11-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 16-08-2019
Листовка Листовка фински 12-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 12-11-2020
Листовка Листовка шведски 12-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 12-11-2020
Листовка Листовка норвежки 12-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 12-11-2020
Листовка Листовка исландски 12-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 12-11-2020
Листовка Листовка хърватски 12-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 12-11-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 16-08-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите