NovoEight

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

туроктоког алфа

Предлага се от:

Novo Nordisk A/S

АТС код:

B02BD02

INN (Международно Name):

turoctocog alfa

Терапевтична група:

фактор за съсирването на кръвта VIII

Терапевтична област:

Хемофилия А

Терапевтични показания:

Лечение и профилактика на кървене при пациенти с хемофилия А (дефицит на вроден дефицит на фактор VІІІ). Novoeight може да се използва за всички възрастови групи.

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-11-13

Листовка

                48
Б. ЛИСТОВКА
49
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NOVOEIGHT 250 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
NOVOEIGHT 500 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
NOVOEIGHT 1 000 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
NOVOEIGHT 1 500 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
NOVOEIGHT 2 000 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
NOVOEIGHT 3 000 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
туроктоког алфа (човешки
коагулационен фактор VIII (рДНК)) [turoctocog
alfa (human
coagulation factor VIII (rDNA))]
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
–
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
–
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
–
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
–
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява NovoEight и за ка
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
NovoEight 250 IU прах и разтворител за
инжекционeн разтвор
NovoEight 500 IU прах и разтворител за
инжекционeн разтвор
NovoEight 1 000 IU прах и разтворител за
инжекционeн разтвор
NovoEight 1 500 IU прах и разтворител за
инжекционeн разтвор
NovoEight 2 000 IU прах и разтворител за
инжекционeн разтвор
NovoEight 3 000 IU прах и разтворител за
инжекционeн разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
NovoEight 250 IU прах и разтворител за
инжекционe
н разтвор.
Всеки флакон с прах съдържа номинално
250 IU човешки коагулационен фактор VІІІ
(рДНК),
туроктоког алфа
_(turoctocog alfa)_
.
След реконституиране NovoEight съдържа
приблизително 62,5 IU/ml човешки
коагулационен
фактор VІІІ (рДНК), туроктоког алфа.
NovoEight 500 IU прах и разтворител за
инжекционe
н разтвор.
Всеки флакон с прах съдържа номинално
500 IU човешки коагулационен фактор VІІІ
(рДНК),
туроктоког алфа
_(turoctocog alfa)_
.
След реконституиране NovoEight съдържа
приблизително 125 IU/ml човешки
коагулационен
фактор VІІІ (рДНК), туроктоког алфа.
NovoEight 1 000 IU прах и разтворител за
инжекционe
н разтвор.
Всеки флакон с прах съдържа номинално
1 000 IU човешки коагулационен фактор
VІІІ (рДНК),

                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 19-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 19-05-2021
Листовка Листовка чешки 19-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 19-05-2021
Листовка Листовка датски 19-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 19-05-2021
Листовка Листовка немски 19-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 19-05-2021
Листовка Листовка естонски 19-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 19-05-2021
Листовка Листовка гръцки 19-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 19-05-2021
Листовка Листовка английски 19-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 19-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 29-01-2020
Листовка Листовка френски 19-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 19-05-2021
Листовка Листовка италиански 19-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 19-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 29-01-2020
Листовка Листовка латвийски 19-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 19-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 29-01-2020
Листовка Листовка литовски 19-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 19-05-2021
Листовка Листовка унгарски 19-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 19-05-2021
Листовка Листовка малтийски 19-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 19-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 29-01-2020
Листовка Листовка нидерландски 19-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 19-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 29-01-2020
Листовка Листовка полски 19-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 19-05-2021
Листовка Листовка португалски 19-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 19-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 29-01-2020
Листовка Листовка румънски 19-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 19-05-2021
Листовка Листовка словашки 19-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 19-05-2021
Листовка Листовка словенски 19-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 19-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 29-01-2020
Листовка Листовка фински 19-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 19-05-2021
Листовка Листовка шведски 19-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 19-05-2021
Листовка Листовка норвежки 19-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 19-05-2021
Листовка Листовка исландски 19-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 19-05-2021
Листовка Листовка хърватски 19-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 19-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 29-01-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите