Mirvaso

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

бримонидин тартрат

Предлага се от:

Galderma International

АТС код:

D11AX21

INN (Международно Name):

brimonidine

Терапевтична група:

Други дерматологични препарати

Терапевтична област:

Кожни заболявания

Терапевтични показания:

Mirvaso е показан за симптоматично лечение на еритема на розацея при възрастни пациенти.

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-02-20

Листовка

                22
Б. ЛИСТОВКА
23
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
MIRVASO 3 MG/G ГЕЛ
бримонидин (brimonidine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар. Това
включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Mirvaso и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Mirvaso
3.
Как да използвате Mirvaso
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Mirvaso
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА MIRVASO И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Mirvaso съдържа активното вещество
бримонидин, което принадлежи към
група лекарства,
наричани обикновено „алфа агонисти”.
Лекарството се прилага вър
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Mirvaso 3 mg/g гел
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един грам гел съдържа 3,3 mg бримонидин
(brimonidine), еквивалентни на 5 mg бримонидин
тартрат.
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
Един грам гел съдържа 1 mg
метилпарахидроксибензоат (E218) и 55 mg
пропиленгликол
(E1520).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Гел
Бял до светложълт непрозрачен
хидрогел.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Mirvaso е показан за симптоматично
лечение на лицев еритем при розацея
при възрастни
пациенти.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Едно приложение на 24 часа, по време,
удобно за пациента, докато е налице
лицев еритем.
Максималната препоръчителна дневна
доза е с общо тегло 1 g гел, което
отговаря на
приблизително количество колкото пет
малки грахови зърна.
Лечението трябва да започне с по-малко
количество от гела (по-малко от
максималното) в
продължение на най-малко една седмица.
След това количеството от гела може да
се увеличава
постепенно въз основа на поносимостта
и отговора на пациента.
_Специални популации_
_Па
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 19-04-2023
Листовка Листовка чешки 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 19-04-2023
Листовка Листовка датски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 19-04-2023
Листовка Листовка немски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 19-04-2023
Листовка Листовка естонски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 19-04-2023
Листовка Листовка гръцки 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 19-04-2023
Листовка Листовка английски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 19-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 14-03-2014
Листовка Листовка френски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 19-04-2023
Листовка Листовка италиански 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 19-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 14-03-2014
Листовка Листовка латвийски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 19-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 14-03-2014
Листовка Листовка литовски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 19-04-2023
Листовка Листовка унгарски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 19-04-2023
Листовка Листовка малтийски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 19-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 14-03-2014
Листовка Листовка нидерландски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 19-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 14-03-2014
Листовка Листовка полски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 19-04-2023
Листовка Листовка португалски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 19-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 14-03-2014
Листовка Листовка румънски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 19-04-2023
Листовка Листовка словашки 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 19-04-2023
Листовка Листовка словенски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 19-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 14-03-2014
Листовка Листовка фински 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 19-04-2023
Листовка Листовка шведски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 19-04-2023
Листовка Листовка норвежки 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 19-04-2023
Листовка Листовка исландски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 19-04-2023
Листовка Листовка хърватски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 19-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 14-03-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите