Lonsurf

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

trifluridine, tipiracil хидрохлорид

Предлага се от:

Les Laboratoires Servier

АТС код:

L01BC59

INN (Международно Name):

trifluridine, tipiracil

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Колоректални неоплазми

Терапевтични показания:

Colorectal cancerLonsurf is indicated in combination with bevacizumab for the treatment of adult patients with metastatic colorectal cancer (CRC) who have received two prior anticancer treatment regimens including fluoropyrimidine-, oxaliplatin- and irinotecan-based chemotherapies, anti-VEGF agents, and/or anti-EGFR agents. Lonsurf is indicated as monotherapy for the treatment of adult patients with metastatic colorectal cancer (CRC) who have been previously treated with, or are not considered candidates for, available therapies including fluoropyrimidine-, oxaliplatin- and irinotecan-based chemotherapies, anti-VEGF agents, and anti EGFR agentsGastric cancerLonsurf is indicated as monotherapy for the treatment of adult patients with metastatic gastric cancer including adenocarcinoma of the gastroesophageal junction, who have been previously treated with at least two prior systemic treatment regimens for advanced disease.

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-04-25

Листовка

                41
Б. ЛИСТОВКА
42
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
LONSURF 15 MG/6,14 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
LONSURF 20 MG/8,19 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
трифлуридин/типирацил
(trifluridine/tipiracil)
.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
_ _
•
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, независимо че признаците
на тяхното заболяване са същите като
Вашите.
_ _
•
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Lonsurf и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Lonsurf
3.
Как да приемате Lonsurf
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Lonsurf
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА LONSURF И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Lonsurf е вид противораково
химиотерап
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ І
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Lonsurf 15 mg/6,14 mg филмирани таблетки
Lonsurf 20 mg/8,19 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Lonsurf 15 mg/6,14 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 15 mg
трифлуридин (trifluridine) и 6,14 mg типирацил
(tipiracil ) (под формата на хидрохлорид).
_Помощно вещество с известно действие
_
Всяка филмирана таблетка съдържа 90,735
mg лактоза монохидрат.
Lonsurf 20 mg/8,19 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 20 mg
трифлуридин (trifluridine) и 8,19 mg типирацил
(tipiracil) (под формата на хидрохлорид).
_Помощно вещество с известно действие
_
Всяка филмирана таблетка съдържа 120,980
mg лактоза монохидрат.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Lonsurf 15 mg/6,14 mg филмирани таблетки
Таблетката е филмирана, бяла,
двойноизпъкнала, с кръгла форма, с
диаметър 7,1 mm и
дебелина 2,7 mm. От едната страна със
сиво мастило на таблетката е
отпечатано „15“, а от
другата страна -„102“ и „15 mg“.
Lonsurf 20 mg/8,19 mg филмирани таблетки
Таблетката е филмирана, бледочервена,
двойноизпъкнала, с кръгла форма, с
диаметър 7,6 mm и
дебелина 3,2 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 11-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 11-09-2023
Листовка Листовка чешки 11-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 11-09-2023
Листовка Листовка датски 11-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 11-09-2023
Листовка Листовка немски 11-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 11-09-2023
Листовка Листовка естонски 11-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 11-09-2023
Листовка Листовка гръцки 11-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 11-09-2023
Листовка Листовка английски 11-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 11-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 11-09-2023
Листовка Листовка френски 11-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 11-09-2023
Листовка Листовка италиански 11-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 11-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 11-09-2023
Листовка Листовка латвийски 11-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 11-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 11-09-2023
Листовка Листовка литовски 11-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 11-09-2023
Листовка Листовка унгарски 11-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 11-09-2023
Листовка Листовка малтийски 11-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 11-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 11-09-2023
Листовка Листовка нидерландски 11-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 11-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 11-09-2023
Листовка Листовка полски 11-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 11-09-2023
Листовка Листовка португалски 11-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 11-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 11-09-2023
Листовка Листовка румънски 11-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 11-09-2023
Листовка Листовка словашки 11-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 11-09-2023
Листовка Листовка словенски 11-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 11-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 11-09-2023
Листовка Листовка фински 11-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 11-09-2023
Листовка Листовка шведски 11-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 11-09-2023
Листовка Листовка норвежки 11-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 11-09-2023
Листовка Листовка исландски 11-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 11-09-2023
Листовка Листовка хърватски 11-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 11-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 11-09-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите