Invirase

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

саквинавир

Предлага се от:

Roche Registration GmbH

АТС код:

J05AE01

INN (Международно Name):

saquinavir

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

Invirase е показан за лечение на възрастни пациенти, инфектирани с HIV-1. Invirase трябва да се прилага само в комбинация с ритонавир и други антиретровирусни лекарствени продукти.

Каталог на резюме:

Revision: 50

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1996-10-03

Листовка

                47
Б. ЛИСТОВКА
48
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
INVIRASE 500 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
САКВИНАВИР (SAQUINAVIR)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Invirase и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Invirase
3.
Как да приемате Invirase
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Invirase
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА INVIRASE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Invirase съдържа активното вещество
саквинавир, което е антивирусен
продукт. Той
принадле
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Invirase 500 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Една филмирана таблетка съдържа 500 mg
саквинавир (saqvinavir) като саквинавир
мезилат.
Помощно вещество с известно действие:
Лактоза монохидрат: 38,5 mg.
За пълния списък с помощните вещества
вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирани таблетки
Светлооранжеви до сивкаво- или
кафеникаво-оранжеви филмирани
таблетки, двойно
изпъкнали, с овална цилиндрична форма
с надпис “SQV 500” от едната страна и
“ROCHE” от
другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Invirase
е
показан за лечение на възрастни
пациенти, инфектирани с НІV-1. Invirase
трябва да се
прилага само в комбинация с ритонавир
и други антиретровирусни лекарствени
продукти (вж.
точка 4.2).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Лечението с Invirase
трябва да се започне от лекар с опит в
лечението на НІV инфекцията.
_В комбинация с ритонавир _
Препоръчителната доза Invirase е 1 000 mg (2 х
500 mg филмирани таблетки) два пъти
дневно с
ритонавир 100 mg два пъти дневно в
комбинация с други антиретровирусни
средства. При
лечение на нелекува
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-03-2023
Листовка Листовка чешки 13-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-03-2023
Листовка Листовка датски 13-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-03-2023
Листовка Листовка немски 13-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-03-2023
Листовка Листовка естонски 13-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-03-2023
Листовка Листовка гръцки 13-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-03-2023
Листовка Листовка английски 13-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 17-05-2018
Листовка Листовка френски 13-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-03-2023
Листовка Листовка италиански 13-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 17-05-2018
Листовка Листовка латвийски 13-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 17-05-2018
Листовка Листовка литовски 13-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-03-2023
Листовка Листовка унгарски 13-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-03-2023
Листовка Листовка малтийски 13-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 17-05-2018
Листовка Листовка нидерландски 13-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 17-05-2018
Листовка Листовка полски 13-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-03-2023
Листовка Листовка португалски 13-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 17-05-2018
Листовка Листовка румънски 13-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-03-2023
Листовка Листовка словашки 13-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-03-2023
Листовка Листовка словенски 13-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 17-05-2018
Листовка Листовка фински 13-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-03-2023
Листовка Листовка шведски 13-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-03-2023
Листовка Листовка норвежки 13-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-03-2023
Листовка Листовка исландски 13-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-03-2023
Листовка Листовка хърватски 13-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 13-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 17-05-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите