Invirase

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
25-11-2021
Активна съставка:
саквинавир
Предлага се от:
Roche Registration GmbH
АТС код:
J05AE01
INN (Международно Name):
saquinavir
Терапевтична група:
Антивирусните медикаменти за подаване на заявления,
Терапевтична област:
ХИВ инфекции
Терапевтични показания:
Invirase е показан за лечение на възрастни пациенти, инфектирани с HIV-1. Invirase трябва да се прилага само в комбинация с ритонавир и други антиретровирусни лекарствени продукти.
Каталог на резюме:
Revision: 48
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/000113
Дата Оторизация:
1996-10-03
EMEA код:
EMEA/H/C/000113

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 25-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
испански 25-11-2021
Листовка Листовка
чешки 25-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 25-11-2021
Листовка Листовка
датски 25-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
датски 25-11-2021
Листовка Листовка
немски 25-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
немски 25-11-2021
Листовка Листовка
естонски 25-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 25-11-2021
Листовка Листовка
гръцки 25-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 25-11-2021
Листовка Листовка
английски 25-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
английски 25-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 17-05-2018
Листовка Листовка
френски 25-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
френски 25-11-2021
Листовка Листовка
италиански 25-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 25-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 17-05-2018
Листовка Листовка
латвийски 25-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 25-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 17-05-2018
Листовка Листовка
литовски 25-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 25-11-2021
Листовка Листовка
унгарски 25-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 25-11-2021
Листовка Листовка
малтийски 25-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 25-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 17-05-2018
Листовка Листовка
нидерландски 25-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 25-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 17-05-2018
Листовка Листовка
полски 25-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
полски 25-11-2021
Листовка Листовка
португалски 25-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 25-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 17-05-2018
Листовка Листовка
румънски 25-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 25-11-2021
Листовка Листовка
словашки 25-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 25-11-2021
Листовка Листовка
словенски 25-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 25-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 17-05-2018
Листовка Листовка
фински 25-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
фински 25-11-2021
Листовка Листовка
шведски 25-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 25-11-2021
Листовка Листовка
норвежки 25-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 25-11-2021
Листовка Листовка
исландски 25-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 25-11-2021
Листовка Листовка
хърватски 25-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 25-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 17-05-2018

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Invirase 500 mg филмирани таблетки

Саквинавир (Saquinavir)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други

хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите

като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка

Какво съдържа тази листовка:

Какво представлява Invirase и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Invirase

Как да приемате Invirase

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Invirase

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Invirase и за какво се използва

Invirase съдържа активното вещество саквинавир, което е антивирусен продукт. Той

принадлежи към класа лекарства, наречени протеазни инхибитори. Предназначен е за лечение

на инфекция, причинена от човешкия имунодефицитен вирус (ХИВ).

Invirase се използва за лечение на възрастни с НIV-1 инфекция. Invirase се предписва за

приложение в комбинация с ритонавир (Norvir) и други антиретровирусни лекарства.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Invirase

Не приемайте Invirase, ако имате:

алергия към саквинавир, ритонавир или към някоя от останалите съставки (вижте „Invirase

съдържа лактоза” по-нататък в тази точка и „Какво съдържа Invirase” в точка 6).

някакви проблеми със сърцето, които се установяват с електрокардиограма (ЕКГ, запис на

електрическите импулси на сърцето) – може да сте родени с това

много забавена сърдечна дейност (брадикардия)

слабо сърце (сърдечна недостатъчност)

анамнеза за неритмична сърдечна дейност (аритмии)

нарушен баланс на солите в кръвта, особено ниски концентрации на калий в кръвта

(хипокалиемия), които в момента не се контролират с лечение

тежки чернодробни проблеми като жълтеница, хепатит или чернодробна недостатъчност –

когато коремът Ви се пълни с течност, объркани сте или имате кървене от хранопровода

наскоро приет рилпивирин - лекарство за ХИВ.

Не приемайте Invirase, ако нещо от горното се отнася за Вас. Ако не сте сигурни, говорете с

Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Invirase.

Не приемайте Invirase,

ако приемате някое от следните лекарства:

Всяко лекарство, което може да промени сърдечната Ви дейност,

като например:

някои лекарства за ХИВ като атазанавир, лопинавир, рилпивирин

някои лекарства за сърце - амиодарон, бепридил, дизопирамид, дофетилид, флекаинид,

хидрохинидин, ибутилид, лидокаин, пропафенон, хинидин, соталол

някои лекарства за депресия - амитриптилин, имипрамин, тразодон, мапротилин

лекарства за други тежки психични проблеми – като клозапин, халоперидол, мезоридазин,

фенотиазини, сертиндол, султоприд, тиоридазин, зипразидон

някои лекарства за инфекции - като кларитромицин, дапсон, еритомицин, халофантрин,

пентамидин, спарфлоксацин

някои силни обезболяващи (наркотици) – като алфентанил, фентанил, метадон

лекарства за еректилна дисфункция - силденафил, варденафил, тадалафил

някои лекарства, които може да се използват за различни неща: цизаприд, дифеманил,

мизоластин, хинин, винкамин

някои лекарства, които се използват за предотвратяване на отхвърлянето на новите органи

след операция за трансплантация, като такролимус

някои лекарства, използвани за лечение на симптомите на доброкачествена хиперплазия на

простатата (увеличение на размера на простатата), като алфузозин

някои лекарства, които обичайно се използват за лечение на симптоми на алергия, като

терфенадин и астемизол

някои лекарства за тежки психични проблеми, като пимозид

някои лекарства (т.нар. инхибитори на тирозин киназата), използвани за лечение на

различни видове рак, като дазатиниб и сунитиниб.

Някои от тези други лекарства:

ерго-алкалоиди - за мигренозни пристъпи

триазолам и мидазолам (приет през устата) - за улесняване на заспиването и/или при

тревожност

рифампицин - за предотвратяване или лечение на туберкулоза

симвастатин и ловастатин - за понижаване на холестерола в кръвта

кветиапин – използва се за лечение на шизофрения, биполярни разстройства и голямо

депресивно разстройство

луразидон – използван за лечение на шизофрения.

Не приемайте Invirase с каквито и да е други лекарства, освен ако първо не сте говорили с

Вашия лекар. Лекарствата, изброени по-горе, могат да предизвикат сериозни нежелани

реакции, ако ги приемате заедно с Invirase.

Не приемайте Invirase, ако нещо от горното се отнася за Вас. Ако не сте сигурни, говорете с

Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Invirase.

Предупреждения и предпазни мерки

Трябва да знаете, че Invirase/ритонавир не може да излекува ХИВ инфекцията и е възможно да

продължите да развивате инфекции, както и други заболявания, свързани с ХИВ. Поради това

трябва да останете под наблюдението на Вашия лекар, когато провеждате лечение с

Invirase/ритонавир.

Когато приемате това лекарство, Вие пак можете да предавате ХИВ, въпреки че рискът е

понижен от ефективната антиретровирусна терапия. Обсъдете със своя лекар предпазните

мерки, необходими за избягване на инфектирането на други хора.

Засега има само ограничена информация относно употребата на Invirase/ритонавир при деца и

възрастни над 60 години.

Нарушен сърдечен ритъм (аритмии)

Invirase може да промени начина, по който бие сърцето Ви – това може да е сериозно. Това

може да се случи особено ако сте жена или сте в старческа възраст.

Ако приемате някакво лекарство, което намалява нивата на калий в кръвта, говорете с

Вашия лекар, преди да вземете Invirase.

Свържете се с Вашия лекар незабавно, ако получите сърцебиене или неритмична

сърдечна дейност по време на лечението.

Вашият лекар може да поиска да направи ЕКГ,

за да провери сърдечната Ви дейност.

Други състояния

Има определени състояния, които може да имате, или да сте имали, и които налагат специално

внимание преди или докато приемате Invirase/ритонавир. По тази причина, преди да приемете

това лекарство, трябва да кажете на Вашия лекар, ако страдате от диария, ако имате алергии

(вижте точка 4) или ако имате непоносимост към някои захари (вижте точка „Invirase съдържа

лактоза”).

Бъбречно заболяване: Консултирайте се с Вашия лекар, ако в миналото сте имали бъбречно

заболяване.

Чернодробно заболяване: Моля, говорете с Вашия лекар, ако в миналото сте имали чернодробно

заболяване. Пациенти с хроничен хепатит В или С, които се лекуват с антиретровирусни

продукти, са изложени на повишен риск от тежки и потенциално летални чернодробни

нежелани събития, като може да се наложи да се провеждат изследвания на кръвта за контрол

на чернодробната функция.

Инфекция: При някои пациенти с ХИВ инфекция в напреднал стадий (СПИН) и наличие на

опортюнистични инфекции в миналото може да се появят признаци и симптоми на възпаление

от предишни инфекции малко след началото на лечението срещу ХИВ. Счита се, че тези

симптоми се дължат на подобрение на имунния отговор на организма, което му позволява да се

бори с инфекциите, присъстващи в тялото без видими симптоми. Ако забележите симптоми на

инфекция, моля, незабавно уведомете Вашия лекар (вижте Точка 4).

След като започнете да приемате лекарства за лечение на ХИВ инфекцията, освен

опортюнистичните инфекции, може да възникнат също и автоимунни заболявания (състояние,

което настъпва, когато имунната система атакува здрава телесна тъкан). Автоимунните

заболявания може да се появят много месеци след началото на лечението. Ако забележите

някакви симптоми на инфекция или други симптоми като напр. мускулна слабост, слабост,

започваща от ръцете и краката и придвижваща се към торса на тялото, сърцебиене, треперене

или свръхактивност, моля, кажете веднага на Вашия лекар, за да потърсите необходимото

лечение.

Костни проблеми: При някои от пациентите, които провеждат комбинирана антиретровирусна

терапия, може да се развие костно заболяване, наречено остеонекроза (костната тъкан умира

поради прекъсване на притока на кръв към костта). Продължителността на комбинираната

антиретровирусна терапия, употребата на кортикостероиди, консумацията на алкохол, тежката

имуносупресия, по-високият индекс на телесна маса може да са някои от многото рискови

фактори за развитие на това заболяване. Признаци на остеонекрозата са скованост на ставите,

болки в ставите (особено в тазобедрената става, коляното и рамото) и затруднение в

движенията. Ако забележите някои от тези симптоми, моля, уведомете Вашия лекар.

Други лекарства и Invirase

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемете други лекарства.

Invirase/ритонавир

може да се приема

с редица други лекарства, които обикновено се използват

за лечение на НІV инфекция.

Има някои лекарства, които не трябва да се приемат с Invirase/ритонавир (вижте точка „Не

приемайте Invirase, ако приемате някое от следните лекарства:” по-горе). Има също някои

лекарства, при които

се налага да се намали дозата

на това лекарство или на Invirase, или на

ритонавир (вижте точка „Лекарствата, които може да взаимодействат със саквинавир или

ритонавир, включват:” по-долу). Обърнете се към Вашия лекар или фармацевт за повече

информация относно приема на Invirase/ритонавир с други лекарства.

Лекарствата, които може да взаимодействат със саквинавир или ритонавир, включват:

други лекарства за ХИВ - като нелфинавир, индинавир, невирапин, делавирдин,

ефавиренц, маравирок, кобицистат

някои лекарства, които повлияват имунната система – като циклоспорин, сиролимус

(рапамицин), такролимус

различни стероиди – като дексаметазон, етинил естрадиол, флутиказон

някои лекарства за сърце – като калциеви антагонисти, хинидин, дигоксин

лекарства, използвани за понижаване на холестерола в кръвта – като статини

противогъбични лекарства - кетоконазол, итраконазол, флуконазол, миконазол

противогърчови лекарства - като фенобарбитал, фенитоин, карбамазепин

седативни средства – като мидазолам, приложен с инжекция

някои антибиотици - като квинупристин/далфопристин, рифабутин, фузидова киселина

лекарства за лечение на депресия - като нефазодон, трициклични антидепресанти

лекарства против съсирване на кръвта - варфарин

растителни продукти, съдържащи жълт кантарион, или капсули с чесън

някои лекарства за лечение на заболявания, свързани с киселинността в стомаха – като

омепразол или други инхибитори на протонната помпа

лекарства, използвани за лечение на астма или друго белодробно заболяване като

хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), например салметерол

лекарства за подагра, като колхицин

лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане в артериите на белите

дробове (заболяване, известно като белодробна артериална хипертония), като бозентан.

Поради това не трябва да приемате Invirase/ритонавир едновременно с други лекарства без

съгласието на Вашия лекар.

Ако приемате противозачатъчни таблетки, трябва да използвате допълнителен или различен

метод за предпазване от забременяване, тъй като ритонавир може да намали ефективността на

пероралните контрацептиви.

Invirase с храна и напитки

Invirase трябва да се приема заедно с ритонавир по време на хранене или след консумация на

храна.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Уведомете Вашия лекар, ако сте бременна или планирате да забременеете. По време на

бременност това лекарство трябва да се взима само след консултация с Вашия лекар.

Не трябва да кърмите бебето си, ако приемате Invirase/ритонавир.

Шофиране и работа с машини

Не е изследван ефектът на Invirase върху способността да шофирате или да работите с машини.

Има съобщения обаче за замаяност, умора и зрително увреждане по време на лечение с Invirase.

Ако получите тези симптоми, не шофирайте и не работете с машини.

Invirase съдържа лактоза

Всяка филмирана таблетка съдържа лактоза (монохидрат) 38,5 mg. Ако Вашият лекар Ви е

казал, че имате непоносимост към някои захари, консултирайте се с него, преди да вземете това

лекарство.

3.

Как да приемате Invirase

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в

нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Invirase се предлага под формата на филмирана

таблетка от 500 mg. Вашият лекар ще предпише Invirase в комбинация с ритонавир (Norvir) и

други лекарства за лечение на ХИВ.

Как да приемате

Приемайте Invirase по едно и също време с Вашите капсули ритонавир (Norvir).

Приемайте Вашите филмирани таблетки Invirase по време на хранене или след храна.

Поглъщайте ги цели с вода.

Колко да приемате

Стандартна доза

Вземайте две филмирани таблетки от 500 mg Invirase два пъти дневно.

Вземайте една капсула от 100 mg ритонавир (Norvir) два пъти дневно.

Ако това е Вашето първо лекарство за ХИВ или ако приемате ритонавир (Norvir)

за първи

път

Вие трябва да приемате по-ниска доза Invirase през първата седмица.

Седмица 1:

Вземайте една филмирана таблетка от 500 mg Invirase два пъти дневно.

Вземайте една капсула от 100 mg ритонавир (Norvir) два пъти дневно.

От седмица 2:

Продължете със стандартната доза.

Ако сте приели повече от необходимата доза Invirase

Ако сте приели по-голяма от предписаната доза Invirase/ритонавир, трябва да се свържете с

Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете Invirase

Не взeмайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата отделна доза. Ако забравите да

вземете една доза, вземете я веднага щом си спомните с малко храна. След това продължете

според предписаната Ви схема на лечение. Не променяйте самоволно предписаната Ви доза.

Ако сте спрели приема на Invirase

Продължавайте да приемате това лекарство докато Вашият лекар не Ви посъветва друго.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

По време на лечение за ХИВ може да настъпи увеличаване на теглото и на нивата на липидите

и глюкозата в кръвта. Това отчасти е свързано с възстановяването на здравето и начина на

живот, а по отношение на липидите в кръвта понякога е свързано и със самите лекарства за

ХИВ. Вашият лекар ще направи изследвания за тези промени.

При лечение на ХИВ инфекцията не винаги е възможно да се разграничат нежелани реакции,

предизвикани от Invirase или от друго лекарство, с което се лекувате по същото време, или

предизвикани от усложненията на самата инфекция. Поради това е особено важно да

информирате Вашия лекар за всяка промяна в състоянието Ви.

Най-често наблюдаваните

(при повече от десет на сто души)

нежелани реакции на саквинавир,

приеман заедно с ритонавир, засягат стомашно-чревния тракт, като най-чести са гадене, диария,

умора, повръщане, образуване на газове и болка в корема. Промени в лабораторните показатели

(например при изследвания на кръв и урина) се съобщават също така много често.

Други съобщавани нежелани реакции (

при повече от един на сто, но по-малко от един на

десет души

), които могат да се появят, са: обрив, сърбеж, екзема и сухота на кожата, опадане на

косата, сухота в устата, главоболие, периферна невропатия (увреждане на нервите на краката и

ръцете, което може да се прояви като изтръпване, бодежи, пронизваща или пареща болка),

слабост, световъртеж, проблеми с либидото, промени на вкуса, язви в устата, сухи устни,

коремен дискомфорт, нарушено храносмилане, загуба на тегло, запек, засилване на апетита,

мускулни спазми и задух.

Други, по-рядко съобщавани нежелани реакции

(при повече от един на хиляда души, но при по-

малко от един на сто души)

включват: намален апетит, зрителни нарушения, възпаление на

черния дроб, гърчове, алергични реакции, мехури по кожата, сънливост, нарушение на

бъбречната функция, възпаление на панкреаса, пожълтяване на кожата или бялото на очите,

предизвикано от проблеми с черния дроб и синдром на Стивънс Джонсън (сериозно заболяване

с образуване на мехури по кожата, очите, устата и половите органи).

При пациенти с хемофилия тип А и В се съобщава за повишен риск от кървене при лечение с

този или друг протеазен инхибитор. Ако това се случи с Вас, незабавно потърсете помощта на

Вашия лекар.

Има съобщения за мускулни болки, чувствителност или слабост, особено при комбинирано

антиретровирусно лечение, включващо протеазни инхибитори и нуклеозидни аналози. В редки

случаи тези мускулни нарушения са били сериозни (рабдомиолиза).

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Invirase

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху бутилката и картонената

опаковка след „Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Invirase не изисква специални условия за съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Invirase

Активното вещество е саквинавир. Една филмирана таблетка Invirase съдържа 500 mg

саквинавир като саквинавир мезилат.

Другите съставки (помощни вещества) са: микрокристална целулоза, кроскармелоза

натрий, повидон, лактоза (монохидрат) 38,5 mg, магнезиев стеарат, хипромелоза, титанов

диоксид (Е171), талк, глицерол триацетат, железен окис жълт (Е172) и железен окис

червен (Е172).

Как изглежда Invirase и какво съдържа опаковката

Invirase 500 mg филмирани таблетки са светлооранжеви до сивкаво- или кафеникаво- оранжеви

таблетки, с овална форма, с надпис “SQV 500” от едната страна и “ROCHE” от другата страна.

Една пластмасова (HDPE) бутилка съдържа 120 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба

Roche Registration GmbH

Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Германия

Производител

Roche Pharma AG,

Emil-Barell-Strasse 1,

79639 Grenzach-Wyhlen,

Германия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

N.V. Roche S.A.

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

Lietuva

UAB “Roche Lietuva”

Tel: +370 5 2546799

България

Рош България ЕООД

Тел: +359 2 818 44 44

Luxembourg/Luxemburg

(Voir/siehe Belgique/Belgien)

Česká republika

Roche s. r. o.

Tel: +420 - 2 20382111

Magyarország

Roche (Magyarország) Kft.

Tel: +36 - 1 279 4500

Danmark

Roche a/s

Tlf: +45 - 36 39 99 99

Malta

(See Ireland)

Deutschland

Roche Pharma AG

Tel: +49 (0) 7624 140

Nederland

Roche Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 348 438050

Eesti

Roche Eesti OÜ

Tel: + 372 - 6 177 380

Norge

Roche Norge AS

Tlf: +47 - 22 78 90 00

Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E.

Τηλ: +30 210 61 66 100

Österreich

Roche Austria GmbH

Tel: +43 (0) 1 27739

España

Roche Farma S.A.

Tel: +34 - 91 324 81 00

Polska

Roche Polska Sp.z o.o.

Tel: +48 - 22 345 18 88

France

Roche

Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda

Tel: +351 - 21 425 70 00

Hrvatska

Roche d.o.o.

Tel: + 385 1 47 22 333

România

Roche România S.R.L.

Tel: +40 21 206 47 01

Ireland

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0) 1 469 0700

Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o.

Tel: +386 - 1 360 26 00

Ísland

Roche a/s

c/o Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Roche Slovensko, s.r.o.

Tel: +421 - 2 52638201

Italia

Roche S.p.A.

Tel: +39 - 039 2471

Suomi/Finland

Roche Oy

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

Kύπρος

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.

Τηλ: +357 - 22 76 62 76

Sverige

Roche AB

Tel: +46 (0) 8 726 1200

Latvija

Roche Latvija SIA

Tel: +371 - 6 7039831

United Kingdom (Northern Ireland)

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +44 (0) 1707 366000

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата: http://www.ema.europa.eu

Тази листовка е налична на всички езици на ЕС/ЕИП на уебсайта на Европейската агенция по

лекарствата.

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Invirase 500 mg филмирани таблетки

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Една филмирана таблетка съдържа 500 mg саквинавир (saqvinavir) като саквинавир мезилат.

Помощно вещество с известно действие: Лактоза монохидрат: 38,5 mg.

За пълния списък с помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмирани таблетки

Светлооранжеви до сивкаво- или кафеникаво-оранжеви филмирани таблетки, двойно

изпъкнали, с овална цилиндрична форма с надпис “SQV 500” от едната страна и “ROCHE” от

другата страна.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Invirase

показан за лечение на възрастни пациенти, инфектирани с НІV-1. Invirase трябва да се

прилага само в комбинация с ритонавир и други антиретровирусни лекарствени продукти (вж.

точка 4.2).

4.2

Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Лечението с Invirase

трябва да се започне от лекар с опит в лечението на НІV инфекцията.

В комбинация с ритонавир

Препоръчителната доза Invirase е 1 000 mg (2 х 500 mg филмирани таблетки) два пъти дневно с

ритонавир 100 mg два пъти дневно в комбинация с други антиретровирусни средства. При

лечение на нелекувани дотогава пациенти, започващи лечение с Invirase/ритонавир,

препоръчителната начална доза на Invirase е 500 mg (1 x 500 mg филмирана таблетка) два пъти

дневно с ритонавир 100 mg два пъти дневно в комбинация с други антиретровирусни средства

за първите 7 дни на лечение (вж. Кратката характеристика на продукта на INVIRASE 500 mg

филмирани таблетки). След 7 дни, препоръчителната доза на Invirase е 1 000 mg два пъти

дневно с ритонавир 100 mg два пъти дневно в комбинация с други антиретровирусни средства.

Пациентите, преминаващи на такава терапия веднага след лечение с друг протеазен инхибитор,

приеман с ритонавир, или след схема на лечение, основана на не-нуклеозиден инхибитор на

обратната транскриптаза, с изключение на рилпивирин (вж. точка 4.5), без период на очистване,

трябва обаче да започнат и да продължат Invirase в стандартната препоръчителна доза от

1 000 mg два пъти дневно с ритонавир 100 mg два пъти дневно.

Бъбречно увреждане:

Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти с леко до умерено бъбречно увреждане.

Необходимо е внимание при пациенти с тежко бъбречно увреждане (вж. точка 4.4).

Чернодробно увреждане:

Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти, инфектирани с HIV, с леко чернодробно

увреждане. Въз основа на ограничени данни изглежда не се налага коригиране на дозата при

прациенти с умерено чернодробно увреждане. Препоръчва се внимателно проследяване на

безопасността (включително за признаци на сърдечна аритмия) и на вирусологичното

повлияване поради повишена вариабилност на експозицията при тази популация.

Invirase/ритонавир е противопоказан при пациенти с декомпенсирано чернодробно увреждане

(вж. точки 4.3 и 4.4).

Педиатрична популация:

Безопасността и активността на саквинавир, подсилен с ритонавир, при инфектирани с HIV

пациенти под 2 години не са установени. При педиатрични пациенти на възраст ≥ 2 години не

могат да се направят препоръки за доза, която да бъде едновременно ефективна и под прага на

удължаване на QT и PR интервалите.

Възрастни над 60 години:

Опитът с Invirase при възрастни над 60 години е ограничен.

Начин на приложение

Invirase филмирани таблетки трябва да се поглъщат цели и да се приемат едновременно с

ритонавир по време на хранене или след консумация на храна (вж. точка 5.2).

4.3

Противопоказания

Invirase е противопоказан при пациенти с:

свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1

декомпенсирано чернодробно заболяване (виж точка 4.4)

вроденo или документирано придобито удължаване на QT интервала

електролитни нарушения, особено некоригирана хипокалиемия

клинично значима брадикардия

клинично значима сърдечна недостатъчност с намалена левокамерна фракция на

изтласкване

анамнеза за симптоматични аритмии

съпътстваща терапия с някои от следните лекарства, които могат да взаимодействат и

да доведат до животозастрашаващи нежелани реакции (вж. точки 4.4, 4.5 и 4.8):

лекарствени продукти, които удължават QT и/или PR интервала (вж. точки 4.4

и 4.5)

мидазолам, приложен перорално (за внимателното използване при парентерално

приложение на мидазолам, вж. точка 4.5), триазолам (възможност за продължителна

или засилена седация, потискане на дишането)

симвастатин, ловастатин (повишен риск от миопатия, включително рабдомиолиза)

ерго-алкалоиди (напр. ерготамин, дихидроерготамин, ергоновин и метилергоновин)

(възможност от поява на остра токсичност на ерго-производните)

рифампицин (риск от тежка хепатоцелуларна токсичност) (вж. точки 4.4; 4.5 и 4.8).

кветиапин (риск от кома, вж. точка 4.5)

луразидон (възможност за сериозни и/или животозастрашаващи реакции, вж. точка

4.5).

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Съображения при започване на лечение с Invirase:

Invirase не трябва да се прилага като

единствен протеазен инхибитор. Invirase трябва да се дава само в комбинация с ритонавир (вж.

точка 4.2). ). Не се препоръчва употребата на Invirase в комбинация с кобицистат, тъй като при

тази комбинация не са установени препоръки за прилагане.

Пациентите трябва да знаят, че саквинавир не лекува НІV инфекцията и при тях могат да

продължат проявите на заболявания, свързани с напреднал стадий на НІV инфекция,

включително и опортюнистични инфекции. Въпреки че е доказано, че ефективното вирусно

потискане с антиретровирусна терапия значително намалява риска от предаване по полов път,

не може да се изключи остатъчен риск. Трябва да се предприемат предпазни мерки в

съответствие с националните указания. На пациентите трябва да се каже също, че при тях могат

да се появят нежелани реакции, свързани с лекарствата, прилагани в комбинираното лечение.

Нарушения в сърдечната проводимост и реполяризацията:

Наблюдавано е дозозависимо удължаване на QT и PR интервалите при здрави доброволци,

получаващи Invirase, подсилен с ритонавир (вж. точка 5.1).

Поради това едновременната

употреба на Invirase, подсилен с ритонавир, с други лекарствени продукти, удължаващи

QT и/или PR интервала, е противопоказана (вж. точка 4.3).

Тъй като степента на удължаване на QT и PR се увеличава с повишение на концентрациите на

саквинавир, препоръчителната доза на Invirase, подсилен с ритонавир, не трябва да се

надхвърля. Приложението на Invirase, подсилен с ритонавир, в доза от 2 000 mg веднъж дневно

с ритонавир 100 mg веднъж дневно не е изследвано по отношение на риска от удължаване на

QT и не се препоръчва. Други лекарствени продукти, за които е известно, че повишават

плазмената концентрация на Invirase, подсилен с ритонавир, трябва да се прилагат внимателно.

Жените и пациентите в старческа възраст може да бъдат по-чувствителни към ефектите върху

QT и/или PR интервала, свързани с лекарството.

Клинично лечение:

Трябва да се помисли за извършване на начални и проследяващи електрокардиограми след

започване на лечението, напр. при пациенти, които приемат едновременно лекарства, за които е

известно, че увеличават експозицията на саквинавир (вж. точка 4.5). При поява на признаци

или симптоми, подозрителни за сърдечна аритмия, трябва да се извърши продължително

проследяване на ЕКГ. Приложението на Invirase, подсилен с ритонавир, трябва да се

преустанови, ако се докаже аритмия или при поява на удължаване на QT или PR интервала.

Пациенти, започващи лечение с Invirase, подсилен с ритонавир

Преди началото на лечението при всички пациенти трябва да се направи ЕКГ:

пациенти с QT интервал > 450 msec не трябва да се лекуват с Invirase, подсилен с

ритонавир. При пациенти с QT интервал < 450 msec се препоръчва извършване на

ЕКГ по време на лечението.

При нелекувани преди това пациенти, започващи лечение с Invirase/ритонавир

500/100 mg два пъти дневно през първите 7 дни от лечението, последвано от Invirase

1 000 mg два пъти дневно с ритонавир 100 mg два пъти дневно след 7 дни и изходен

QT интервал < 450 msec, се препоръчва извършване на ЕКГ след приблизително

10 дни от лечението.

Пациенти, получили последващо увеличение на QT-интервала до > 480 msec или

удължаване в сравнение с показателя преди лечението с > 20 msec, трябва да

преустановят приема на Invirase, подсилен с ритонавир.

Пациенти, които са стабилни при лечение с Invirase, подсилен с ритонавир,

и се нуждаят

от едновременно приложение на лекарствени продукти с потенциал за увеличаване на

експозицията на саквинавир, или пациенти, които приемат лекарствени продукти с

потенциал да увеличават експозицията на саквинавир, и се нуждаят от едновременно

приложение на Invirase, подсилен с ритонавир, когато няма алтернативна терапия и

ползите надвишават рисковете:

Преди началото на съпътстващото лечение трябва да се направи ЕКГ: пациенти с

QT интервал > 450 msec не трябва да започват съпътстваща терапия (вж. точка 4.5).

При пациенти с изходен QT интервал < 450 msec трябва да се извършва ЕКГ по

време на лечението. При пациенти, показващи последващо увеличение на QT-

интервала до > 480 msec или увеличение с > 20 msec след започване на

съпътстващото лечение, лекарят трябва да използва най-доброто клинично решение

за преустановяване на приложението или на Invirase, подсилен с ритонавир, или на

съпътстващото лечение или и на двете.

Важна информация за пациента:

Предписващите лекари трябва да се уверят, че пациентите са напълно информирани относно

следната информация за сърдечната проводимост и отклоненията в реполяризацията:

Пациентите, започващи лечение с Invirase, подсилен с ритонавир, трябва да са

предупредени за аритмогенния риск, свързан с удължаването на QT и PR, и да им е

казано да съобщават за всеки признак или симптом, подозрителни за сърдечна

аритмия (напр. сърцебиене, синкоп, пресинкоп) на своя лекар.

Лекарите трябва да попитат за известна фамилна анамнеза за внезапна смърт в

млада възраст, тъй като това може да показва вродено удължаване на QT.

Пациентите трябва да са уведомени колко важно е да не надхвърлят

препоръчителната доза.

На всеки пациент (или на всеки, който се грижи за пациент) трябва да се напомни да

прочете листовката, поставена в опаковката на Invirase.

Чернодробно заболяване:

Безопасността и ефикасността на саквинавир/ритонавир при

пациенти със съпътстващи значителни чернодробни нарушения не е установена, поради това

саквинавир/ритонавир трябва да се използва предпазливо при тази популация пациенти.

Комбинацията Invirase/ритонавир е противопоказана при пациенти с декомпенсирано

чернодробно заболяване (вж. точка 4.3). Пациентите с хроничен хепатит В или С, лекувани с

комбинирана антиретровирусна терапия, са изложени на повишен риск от тежки и потенциално

фатални чернодробни нежелани събития. В случай на едновременно антивирусно лечение за

хепатит В или С, моля направете справка в съответната продуктова информация за тези

лекарствени продукти.

Пациенти с предшестваща чернодробна дисфункция, включително и хроничен активен хепатит,

имат повишена честота на отклонения в чернодробната функция по време на комбинирана

антиретровирусна терапия и трябва да се мониторират в съответствие със стандартната

практика. При наличие на данни за влошаване на чернодробното заболяване при такива

пациенти трябва да се обмисли прекъсване или преустановяване на лечението.

Въз основа на ограничени данни изглежда не се налага коригиране на дозата при пациенти с

умерено чернодробно увреждане. Препоръчва се внимателно проследяване на безопасността

(включително за признаци на сърдечна аритмия) и на вирусологичното повлияване поради

повишена вариабилност на експозицията при тази популация (вж. точки 4.2 и 5.2). Има

съобщения за обостряне на хронична чернодробна дисфункция, включително портална

хипертония, при пациенти със съпътстващ хепатит В или хепатит С, цироза и други

съпътстващи чернодробни нарушения.

Бъбречно увреждане:

Бъбречният клирънс представлява незначителен път за елиминиране,

като основният път на метаболизъм и излъчване на саквинавир е чернодробният. Поради това

при лечение на пациенти с бъбречно увреждане не се налага начална корекция на дозата. Няма

проучвания обаче върху пациенти с тежко увредена бъбречна функция и лечението със

саквинавир/ритонавир при такива пациенти следва да се провежда особено внимателно.

Пациенти с хронична диария или малабсорбция:

Няма данни за подсилен саквинавир и

съществува ограничена информация за безопасността и ефикасността на неусилен саквинавир

при пациенти с хронична диария или малабсорбция. Не е известно дали пациенти с такива

състояния могат да получават саквинавир в субтерапевтични нива.

Педиатрична популация:

Безопасността и активността на саквинавир, подсилен с ритонавир,

при инфектирани с HIV пациенти под 2 години не са установени. При педиатрични пациенти на

възраст ≥ 2 години не могат да се направят препоръки за доза, която да бъде едновременно

ефективна и под прага на удължаване на QT и PR интервалите. По тази причина не се

препоръчва употребата при тази популация.

Възрастни над 60 години:

Опитът с Invirase при възрастни над 60 години е ограничен.

Пациентите в старческа възраст могат да са по-чувствителни към лекарствени ефекти върху QT

и/или PR интервала.

Непоносимост към лактоза:

Invirase 500 mg филмирани таблетки съдържа лактоза. Пациенти

с редки наследствени проблеми на непоносимост към галактоза, Lapp лактазен дефицит или

синдром на глюкозо-галактозна малабсорбция не трябва да приемат това лекарство.

Пациенти с хемофилия:

Има съобщения за повишена честота на кървене, включително

спонтанни кожни хематоми и хемартрози, при хемофилици тип А и В, лекувани с протеазни

инхибитори. На някои пациенти е прилаган допълнително Фактор VІІІ. При повече от

половината съобщени случаи лечението с протеазни инхибитори е продължило или започнало

отново в случаите, когато е било прекъснато. Установена е причинно-следствена връзка, макар

че механизмът на действие е неясен. Поради това пациентите с хемофилия трябва да бъдат

предупредени за възможността от зачестяване на кървенето.

Тегло и метаболитни параметри:

По време на антиретровирусна терапия може да настъпи

увеличаване на теглото и на нивата на липидите и глюкозата в кръвта. Такива промени до

известна степен могат да бъдат свързани с контрола на заболяването и начина на живот.

Относно липидите, в някои случаи има доказателства за ефект на лечението, докато относно

увеличаването на теглото няма твърди доказателства, които да свързват това с някакво

конкретно лечение. За проследяване на липидите и глюкозата в кръвта се прави справка с

установените насоки за лечение на HIV. Липидните нарушения трябва да се лекуват по

клинично подходящ начин.

Остеонекроза:

Въпреки че етиологията се приема за многофакторна (включваща приложение

на кортикостероиди, консумация на алкохол, тежка имуносупресия, по-висок индекс на телесна

маса), са съобщавани случаи на остеонекроза, особено при пациенти с напреднало HIV

заболяване и/или с продължителна експозиция на комбинирана антиретровирусна терапия

(КАРТ). Пациентите трябва да бъдат посъветвани да потърсят консултация с лекар, ако получат

болки в ставите, скованост на ставите или затруднение в движенията.

Синдром на имунно реактивиране:

При пациенти, инфектирани с НІV, с тежък имунен

дефицит, при започване на комбинирана антиретровирусна терапия (КАРТ) може да се появи

възпалителна реакция към асимптомни или остатъчни условни патогени и да предизвика

сериозни клинични състояния или влошаване на симптомите. Обикновено такива реакции са

наблюдавани през първите няколко седмици или месеци от началото на КАРТ. Подходящи

примери са цитомегаловирусен ретинит, генерализирани и/или фокални микобактериални

инфекции и пневмония, причинена от

Pneumocystis carinii

. Всички симптоми на възпаление

трябва да се оценяват и, при необходимост, да се започне лечение.

Съобщава се също и за автоимунни заболявания (като напр. болестта на Graves и автоимунен

хепатит), настъпващи в условията на имунно реактивиране. Съобщаваното време на поява

обаче варира повече и те може да възникнат много месеци след започване на лечението.

CYP3A4 взаимодействия

: Саквинавир може да взаимодейства и да променя

фармакокинетиката на други лекарства, които са субстрати на CYP3A4 и/или P-gp, и трябва да

се прилага предпазливо. Обратно, други лекарства, които индуцират CYP3A4, може също да

понижат плазмените концентрации на саквинавир. Може да бъде показано проследяване на

плазмената концентрация на саквинавир. Вижте таблица 1, точка 4.5 за лекарствата, за които се

знае и/или които имат потенциал да взаимодействат със саквинавир, и специфичните

препоръки.

Взаимодействие с ритонавир:

Препоръчителните дози на Invirase и ритонавир са 1 000 mg

Invirase плюс 100 mg ритонавир два пъти дневно. Доказано е, че прилагането на по-високи дози

ритонавир е било свързано с повишена честота на нежеланите събития. Едновременното

прилагане на саквинавир и ритонавир е довело до тежки нежелани събития, предимно диабетна

кетоацидоза и чернодробни увреждания, особено при пациенти с предхождащо чернодробно

заболяване.

Взаимодействие с типранавир:

Едновременната употреба на подсилен саквинавир и

типранавир, приложени заедно с ниска доза ритонавир в двойно подсилена схема на лечение,

води до значително намаление на плазмените концентрации на саквинавир (вж. точка 4.5).

Поради това, едновременното приложение на подсилен саквинавир и типранавир заедно с

ниска доза ритонавир не се препоръчва.

Взаимодействие с инхибитори на HMG-CoA редуктазата:

Трябва да се внимава, ако

Invirase/ритонавир се прилагат едновременно с аторвастатин, който се метаболизира в по-малка

степен от CYP3A4. При това положение трябва да се обмисли приложение на намалена доза

аторвастатин. Ако е показано лечение с инхибитор на HMG-CoA редуктазата, препоръчва се

използването на правастатин или флувастатин при внимателно мониториране (вж. точка 4.5)

.

Перорални контрацептиви:

Тъй като концентрацията на етинил естрадиол може да се намали

при едновременно приложение с Invirase/ритонавир, трябва да се използват алтернативни или

допълнителни контрацептивни мерки при приложение на перорални контрацептиви на базата

на естрогени (вж. точка 4.5).

Глюкокортикоиди:

Едновременното приложение на подсилен саквинавир и флутиказон или

други глюкокортикоиди, които се метаболизират от CYP3А4, не се препоръчва освен ако

потенциалната полза от лечението надхвърля риска от системни кортикостероидни ефекти,

включително синдром на Cushing и потискане на надбъбрека (вж. точка 4.5).

Взаимодействие с ефавиренц:

Доказано е, че комбинирането на саквинавир и ритонавир с

ефавиренц е свързано с повишен риск от чернодробна токсичност; трябва да се проследява

чернодробната функция, когато саквинавир и ритонавир се прилагат едновременно с

ефавиренц. По време на клиничните изпитвания при здрави доброволци или инфектирани с

НІV пациенти не са отбелязани клинично значими промени в концентрацията на саквинавир

или ефавиренц (вж. точка 4.5).

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Повечето проучвания за взаимодействията на саквинавир са проведени с неусилен Invirase или

неусилен саквинавир меки капсули. Ограничен брой клинични изпитвания са проведени с

Invirase, подсилен с ритонавир, или със саквинавир меки капсули, подсилени с ритонавир.

Наблюденията от проучвания за лекарствените взаимодействия при приложение на неусилен

саквинавир може да не са представителни за ефектите при лечение със саквинавир/ритонавир.

Освен това резултатите, получени със саквинавир меки капсули, може да нямат прогностична

стойност за величината на тези взаимодействия с Invirase/ритонавир.

Метаболизмът на саквинавир се медиира от цитохром Р450, със специфичен изоензим CYP3A4,

който осъществява 90 % от чернодробния метаболизъм. Освен това, проучванията

in vitro

показват, че саквинавир е субстрат и инхибитор на Р-glycoprotein (P-gp). Поради това

лекарствени продукти, които имат същия път на метаболизиране или изменят активността на

CYP3A4 и/или на P-gp (вж. “Други потенциални взаимодействия”), могат да променят

фармакокинетиката на саквинавир. Аналогично, саквинавир може също да промени

фармакокинетиката на други лекарствени продукти, които са субстрати на CYP3A4 или P-gp.

Ритонавир може да повлияе фармакокинетиката на други лекарствени продукти, защото е

мощен инхибитор на CYP3A4 и P-gp. Поради това, когато саквинавир се прилага едновременно

с ритонавир, трябва да се помисли за потенциалните ефекти на ритонавир върху другите

лекарствени продукти (вж. Кратката характеристика на продукта на Norvir).

Въз основа на установеното дозо-зависимо удължаване на QT и PR интервалите при здрави

доброволци, получаващи Invirase/ритонавир (вж. точки 4.3, 4.4 и 5.1), може да се появят

адитивни ефекти на удължаване на QT и PR интервала. Поради това едновременната употреба

на Invirase, подсилен с ритонавир, с други лекарствени продукти, които може да удължат QT

и/или PR интервала, е противопоказана. Комбинирането на Invirase/ритонавир с лекарства, за

които е известно, че увеличават експозицията на саквинавир, не се препоръчва и трябва да се

избягва при наличие на алтернативни възможности за лечение. Ако едновременната употреба

се счита за необходима, защото потенциалната полза за пациента надхвърля риска, се изисква

особено внимание (вж. точка 4.4; за информация относно отделните лекарства вж. Таблица 1).

Таблица 1: Взаимодействия с други лекарствени продукти и препоръки за дозиране

Лекарствен продукт по

терапевтичнa област (доза

на Invirase, използвана при

проучването)

Взаимодействие

Препоръки по отношение на

едновременното прилагане

Антиретровирусни средства

Нуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза (НИОТ)

Залцитабин и/или

Зидовудин

Няма завършени проучвания за

фармакокинетичните

взаимодействия.

Употребата на неусилен

саквинавир със залцитабин и/или

зидовудин е проучена при

възрастни. Абсорбцията,

разпределението и

елиминирането на всяко едно от

лекарствата не се променят,

когато те се прилагат заедно.

Взаимодействието със

залцитабин е малко вероятно

поради различните пътища на

метаболизъм и екскреция.

Съобщава се за 25 % намаление

на AUC на зидовудин (200 mg

през 8 часа) при комбиниране с

ритонавир (300 mg през 6 часа).

Фармакокинетиката на ритонавир

не се променя.

Не се налага корекция на

дозата

Диданозин

400 mg еднократна доза

(саквинавир/ритонавир

1 600/100 mg веднъж

дневно)

AUC на саквинавир

30 %

на саквинавир

25 %

на саквинавир

Не се налага корекция на

дозата

Тенофовир дизопроксил

фумарат 300 mg веднъж

дневно

(саквинавир/ритонавир

1 000/100 mg два пъти

дневно)

AUC на саквинавир

на саквинавир

на саквинавир

Не се налага корекция на

дозата.

Ненуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза (ННИОТ)

Делавирдин

(саквинавир/ритонавир)

Взаимодействието с

Invirase/ритонавир не е проучено.

Делавирдин

(неусилен саквинавир)

AUC на саквинавир ↑ 348 %.

Данните относно безопасността

при употребата на тази

комбинация са ограничени и

липсват данни за нейната

ефикасност. При едно малко

предварително проучване е

наблюдавано повишение на

хепатоцелуларните ензими при

13 % от лицата през първите

няколко седмици на лечение с

комбинацията делавирдин и

саквинавир (6 % степен 3 или 4).

Хепатоцелуларните промени

трябва да се проследяват

често при предписване на

тази комбинация

Лекарствен продукт по

терапевтичнa област (доза

на Invirase, използвана при

проучването)

Взаимодействие

Препоръки по отношение на

едновременното прилагане

- Ефавиренц 600 mg веднъж

дневно

(саквинавир/ритонавир

1 600/200 mg веднъж дневно,

или

саквинавир/ритонавир

1 000/100 mg два пъти дневно,

или

саквинавир/ритонавир

1 200/100 mg веднъж дневно)

Саквинавир

Ефавиренц

Не се налага корекция на

дозата. Трябва да се

проследява чернодробната

функция (вж. точка 4.4).

- Рилпивирин

Преминаването директно от

схема на лечение, съдържаща

рилпивирин, към

Invirase/ритонавир, както и

съпътстваща употреба, са

противопоказани поради

потенциал за

животозастрашаваща

сърдечна аритмия (вж. точки

4.3 и 4.4).

- Невирапин

(саквинавир/ритонавир)

Взаимодействието с

Invirase/ритонавир не е изпитвано.

Невирапин

(неусилен саквинавир)

AUC на саквинавир

24 %

AUC на невирапин

Не се налага корекция на

дозата.

HIV протеазни инхибитори (ПИ)

Атазанавир 300 mg веднъж

дневно

(саквинавир/ритонавир

1 600/100 mg веднъж

дневно)

AUC на саквинавир ↑ 60 %

на саквинавир ↑ 42 %

AUC на ритонавир ↑ 41 %

на ритонавир ↑ 34 %

Атазанавир

Няма клинични данни за

комбинацията на

саквинавир/ритонавир

1 000/100 mg два пъти дневно с

атазанавир.

Противопоказан в

комбинация с

Invirase/ритонавир поради

потенциал за

животозастрашаваща

сърдечна аритмия (вж. точки

4.3 и 4.4).

Фозампренавир

700 mg два пъти дневно

(саквинавир/ритонавир

1 000/100 mg два пъти

дневно)

AUC на саквинавир

15 %

на саквинавир

на саквинавир

24 % (остава

над таргетния праг за

ефективната терапия)

Не се налага корекция на

дозата на Invirase/ритонавир.

- Индинавир

(саквинавир/ритонавир)

Ниска доза ритонавир повишава

концентрацията на индинавир.

Повишените концентрации на

индинавир може да доведат

до нефролитиаза.

Индинавир 800 mg три

пъти дневно

(саквинавир 600-1200 mg

еднократна доза)

AUC на саквинавир ↑ 4,6-7,2 пъти

Индинавир

Няма данни за безопасност и

ефикасност на тази комбинация.

Не са установени подходящи дози

за комбинацията.

Прочетете целия документ

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/165191/2018

EMEA/H/C/000113

Invirase (saquinavir)

Общ преглед на Invirase и защо е разрешен за употреба в ЕС

Какво представлява Invirase и за какво се използва?

Invirase e антивирусно лекарство, което се използва за лечение на възрастни, заразени с

човешкия имунодефицитен вирус тип 1 (ХИВ 1) — вирус, който причинява синдром на придобита

имунна недостатъчност (СПИН). Invirase трябва да се използва само в комбинация с ритонавир

(друго противовирусно лекарство) и други противовирусни лекарства.

Съдържа активното вещество саквинавир (saquinavir).

Как се използва Invirase?

Invirase се отпуска по лекарско предписание и лечението трябва да се започне от лекар с опит в

лечението на инфекция с ХИВ.

Invirase се предлага под формата на капсули (200 mg) и таблетки (500 mg). За пациенти,

приемали в миналото лекарства за лечение на инфекция с ХИВ, препоръчителната доза Invirase е

1 000 mg със 100 mg ритонавир два пъти дневно. За пациенти, които не приемат лекарства за

лечение на инфекция с ХИВ, лечението с Invirase започва с доза от 500 mg два пъти дневно с

ритонавир 100 mg два пъти дневно през първите 7 дни от лечението, прилагани в комбинация с

други лекарства за лечение на инфекция с ХИВ. След 7 дни препоръчителната доза Invirase е

1 000 mg два пъти дневно със 100 mg ритонавир два пъти дневно в комбинация с други лекарства

за лечение на инфекция с ХИВ.

За повече информация относно употребата на Invirase вижте листовката или се свържете с Вашия

лекар или фармацевт.

Как действа Invirase?

Активното вещество в Invirase, саквинавир, е протеазен инхибитор. То блокира ензима, наречен

протеаза, който участва във възпроизвеждането на ХИВ. Когато ензимът е блокиран, вирусът не

се възпроизвежда нормално и това забавя разпространението на инфекцията. Ритонавир е друг

протеазен инхибитор, който се използва за „усилвател“. Той забавя разграждането на

саквинавир, като по този начин нивата на саквинавир в кръвта се увеличават. Това позволява

ефективно лечение, като същевременно не се налага по-висока доза саквинавир. Приеман в

комбинация с други лекарства за лечение на инфекция с ХИВ, Invirase намалява вирусния товар

Invirase (saquinavir)

EMA/165191/2018

Страница 2/3

(количеството на ХИВ в кръвта) и го поддържа на ниско ниво. Invirase не лекува ХИВ инфекцията

или СПИН, но може да забави увреждането на имунната система и развитието на инфекции и

заболявания, свързани със СПИН.

Какви ползи от Invirase са установени в проучванията?

Установено е, че Invirase е ефективен при лечението на инфекция с ХИВ в шест основни

проучвания, включващи общо 1 576 пациенти.

В първите четири проучвания Invirase в комбинация с други лекарства за лечение на инфекция с

ХИВ, но без ритонавир, намалява вирусния товар и подобрява функционирането на имунната

система.

Две допълнителни проучвания, включващи 656 пациенти, сравняват Invirase с индинавир или

лопинавир (други лекарства за лечение на инфекция с ХИВ). Лекарствата са прилагани в

комбинация с ритонавир и две други лекарства за лечение на инфекция с ХИВ. Тези проучвания

измерват вирусния товар след 48 седмици. Invirase в комбинация с ритонавир е толкова

ефективен, колкото и индинавир, но по-ефективен от лопинавир за намаляване на вирусния

товар под 50 копия/ml.

Какви са рисковете, свързани с Invirase?

Най-честите нежелани реакции, наблюдавани при Invirase в комбинация с ритонавир (които може

да засегнат повече от 1 на 10 пациенти), са диария, гадене (повдигане), повишени нива на

чернодробните ензими, холестерола и триглицеридите (вид мазнина) в кръвта, както и намалени

нива на тромбоцитите в кръвта (клетки, които подпомагат кръвосъсирването). За пълния списък

на всички нежелани реакции, съобщени при Invirase, вижте листовката.

Invirase не трябва да се прилага при пациенти, които имат тежки чернодробни проблеми,

удължен QT интервал (промяна на електрическата активност на сърцето), завишени нива на

електролитите в кръвта (по-специално ниски нива на калий), брадикардия (бавен сърдечен

ритъм) или сърдечна недостатъчност (когато сърцето не функционира нормално). Лекарството не

трябва да се прилага при пациенти, които са имали аритмия (нестабилен сърдечен ритъм).

Лекарството не трябва да се прилага и при пациенти, които приемат някое от следните лекарства,

които могат да причинят увреждащи нежелани реакции в комбинация с Invirase:

лекарства, които могат да причинят удължаване на QT интервала или удължаване на PR

интервала (друг тип промяна в сърдечната дейност);

орално приеман мидазолам, триазолам (използвани за облекчаване на тревожност или

нарушения в съня);

симвастатин, ловастатин (използвани за намаляване на нивата на холестерол);

ергот-алкалоиди, например ерготамин, дихидроерготамин, ергоновин и метилергоновин

(използвани за лечение на мигрена);

рифампицин (използван за лечение на туберкулоза);

луразидон, кветиапин (използван за лечение на психиатрични заболявания като

шизофрения).

За пълния списък на ограниченията вижте листовката.

Invirase (saquinavir)

EMA/165191/2018

Страница 3/3

Защо Invirase е разрешен за употреба в ЕС?

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от употребата на Invirase са по-големи от

рисковете и този продукт може да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Invirase?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Invirase, които следва

да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени в кратката характеристика

на продукта и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Invirase непрекъснато се

проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Invirase, внимателно се

оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Допълнителна информация за Invirase

Invirase получава разрешение за употреба, валидно в EС, на 4 октомври 1996 г.

Допълнителна информация за Invirase можете да намерите на уебсайта на

Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

Дата на последно актуализиране на текста 03-2018.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация