Invirase

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

саквинавир

Предлага се от:

Roche Registration GmbH

АТС код:

J05AE01

INN (Международно Name):

saquinavir

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

Invirase е показан за лечение на възрастни пациенти, инфектирани с HIV-1. Invirase трябва да се прилага само в комбинация с ритонавир и други антиретровирусни лекарствени продукти.

Каталог на резюме:

Revision: 50

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

1996-10-03

Листовка

                47
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
48
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
INVIRASE 500 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
САКВИНАВИР (SAQUINAVIR)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Invirase и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Invirase
3.
Как да приемате Invirase
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Invirase
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА INVIRASE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Invirase съдържа активното вещест
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Invirase 500 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Една филмирана таблетка съдържа 500 mg
саквинавир (saqvinavir) като саквинавир
мезилат.
Помощно вещество с известно действие:
Лактоза монохидрат: 38,5 mg.
За пълния списък с помощните вещества
вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирани таблетки
Светлооранжеви до сивкаво- или
кафеникаво-оранжеви филмирани
таблетки, двойно
изпъкнали, с овална цилиндрична форма
с надпис “SQV 500” от едната страна и
“ROCHE” от
другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Invirase
е
показан за лечение на възрастни
пациенти, инфектирани с НІV-1. Invirase
трябва да се
прилага само в комбинация с ритонавир
и други антиретровирусни лекарствени
продукти (вж.
точка 4.2).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Лечението с Invirase
трябва да се започне от лекар с опит в
лечението на НІV инфекцията.
_В комбинация с ритонавир _
Препоръчителната доза Invirase е 1 000 mg (2 х
500 mg филмирани таблетки) два пъти
дневно с
ритонавир 100 mg два пъти дневно в
комбинация с 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 25-09-2023
Листовка Листовка чешки 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 25-09-2023
Листовка Листовка датски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 25-09-2023
Листовка Листовка немски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 25-09-2023
Листовка Листовка естонски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 25-09-2023
Листовка Листовка гръцки 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 25-09-2023
Листовка Листовка английски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 25-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 25-09-2023
Листовка Листовка френски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 25-09-2023
Листовка Листовка италиански 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 25-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 25-09-2023
Листовка Листовка латвийски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 25-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 25-09-2023
Листовка Листовка литовски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 25-09-2023
Листовка Листовка унгарски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 25-09-2023
Листовка Листовка малтийски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 25-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 25-09-2023
Листовка Листовка нидерландски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 25-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 25-09-2023
Листовка Листовка полски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 25-09-2023
Листовка Листовка португалски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 25-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 25-09-2023
Листовка Листовка румънски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 25-09-2023
Листовка Листовка словашки 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 25-09-2023
Листовка Листовка словенски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 25-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 25-09-2023
Листовка Листовка фински 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 25-09-2023
Листовка Листовка шведски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 25-09-2023
Листовка Листовка норвежки 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 25-09-2023
Листовка Листовка исландски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 25-09-2023
Листовка Листовка хърватски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 25-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 25-09-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите