Ifirmacombi

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
09-02-2022
Активна съставка:
Ирбесартан, гидрохлортиазид
Предлага се от:
Krka, d.d., Novo mesto
АТС код:
C09DA04
INN (Международно Name):
irbesartan, hydrochlorothiazide
Терапевтична група:
Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин
Терапевтична област:
Хипертония
Терапевтични показания:
Лечение на есенциална хипертония. Тази фиксирана дозирана комбинация е показана при възрастни пациенти, чието кръвно налягане не се контролира адекватно само с ирбесартан или хидрохлоротиазид.
Каталог на резюме:
Revision: 14
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/002302
Дата Оторизация:
2011-03-04
EMEA код:
EMEA/H/C/002302

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
испански 09-02-2022
Листовка Листовка
чешки 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 09-02-2022
Листовка Листовка
датски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
датски 09-02-2022
Листовка Листовка
немски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
немски 09-02-2022
Листовка Листовка
естонски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 09-02-2022
Листовка Листовка
гръцки 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 09-02-2022
Листовка Листовка
английски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
английски 09-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 22-01-2016
Листовка Листовка
френски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
френски 09-02-2022
Листовка Листовка
италиански 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 09-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 22-01-2016
Листовка Листовка
латвийски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 09-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 22-01-2016
Листовка Листовка
литовски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 09-02-2022
Листовка Листовка
унгарски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 09-02-2022
Листовка Листовка
малтийски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 09-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 22-01-2016
Листовка Листовка
нидерландски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 09-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 22-01-2016
Листовка Листовка
полски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
полски 09-02-2022
Листовка Листовка
португалски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 09-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 22-01-2016
Листовка Листовка
румънски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 09-02-2022
Листовка Листовка
словашки 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 09-02-2022
Листовка Листовка
словенски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 09-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 22-01-2016
Листовка Листовка
фински 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
фински 09-02-2022
Листовка Листовка
шведски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 09-02-2022
Листовка Листовка
норвежки 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 09-02-2022
Листовка Листовка
исландски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 09-02-2022
Листовка Листовка
хърватски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 09-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 22-01-2016

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Ifirmacombi 150 mg/12,5 mg филмирани таблетки

Ifirmacombi 300 mg/12,5 mg филмирани таблетки

Ifirmacombi 300 mg/25 mg филмирани таблетки

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Ifirmacombi 150 mg/12,5 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа 150 mg ирбесартан (irbesartan) (като ирбесартан

хидрохлорид) и 12,5 mg хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide).

Ifirmacombi 300 mg/12,5 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа 300 mg ирбесартан (irbesartan) (като ирбесартан

хидрохлорид) и 12,5 mg хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide).

Ifirmacombi 300 mg/25 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа 300 mg ирбесартан (irbesartan) (като ирбесартан

хидрохлорид) и 25 mg хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide).

За пълния списък на помощните вещества, вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмирана табелтка (таблетка).

Ifirmacombi 150 mg/12,5 mg филмирани таблетки

Бледо розови, двойноизпъкнали, овални, филмирани таблетки.

Ifirmacombi 300 mg/12,5 mg филмирани таблетки

Бели, двойноизпъкнали, с форма на капсула, филмирани таблетки.

Ifirmacombi 300 mg/25 mg филмирани таблетки

Бледо розови, двойноизпъкнали, с форма на капсула, филмирани таблетки.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Лечение на есенциална хипертония.

Тази фиксирана дозова комбинация е показана при възрастни пациенти, чието кръвно налягане

не е адекватно контролирано от самостоятелното приложение на ирбесартан или

хидрохлоротиазид (вж. точка 5.1).

4.2

Дозировка и начин на приложение

Дозиравка

Ifirmacombi може да се приема веднъж дневно, със или без храна.

Може да се препоръча титриране на дозата с отделните съставки (т.е ирбесартан и

хидрохлоротиазид).

Когато е клинично подходящо директното преминаване от монотерапия към фиксираните

комбинации може да се има предвид следното:

Ifirmacombi 150 mg/12,5 mg може да се прилага при пациенти, чието кръвно налягане не е

адекватно контролирано при самостоятелното приложение на хидрохлоротиазид или

ирбесартан 150 mg,

Ifirmacombi 300 mg/12,5 mg може да се прилага при пациенти, при които не е постигнат

достатъчен контрол при самостоятелното приложение на ирбесартан 300 mg или

Ifirmacombi 150 mg/12,5 mg,

Ifirmacombi 300 mg/25 mg може да се прилага при пациенти, при които не е постигнат

достатъчен контрол с Ifirmacombi 300 mg/12,5 mg.

Не се препоръчва еднократен дневен прием на дози по-високи от 300 mg ирбесартан/25 mg

хидрохлоротиазид. Когато е необходимо, Ifirmacombi може да бъде прилаган заедно с друг

антихипертензивен лекарствен продукт (вж. точки 4.3, 4.4, 4.5 и 5.1).

Специални популации

Бъбречно увреждане:

Поради съдържанието на хидрохлоротиазид, Ifirmacombi не се препоръчва при пациенти с

тежка бъбречна дисфункция (креатининов клирънс < 30 ml/min).

При тази група за предпочитане са бримковите, вместо тиазидните диуретици. Не е необходимо

адаптиране на дозата при пациенти с увредена бъбречна функция, чийто креатининов клирънс е

≥ 30 ml/min (вж. точки 4.3 и 4.4).

Чернодробно увреждане:

Ifirmacombi не показан при пациенти с тежко чернодробно увреждане.

Необходимо е повишено внимание при приложението на тиазиди при пациенти с увредена

чернодробна функция. Не е необходима промяна на дозата при пациенти с леко до умерено

чернодробно увреждане (вж. точка 4.3).

Пациенти в старческа възраст:

Не се налага промяна на дозата на Ifirmacombi при пациентите в старческа възраст.

Педиатричнa популация:

Ifirmacombi не се препоръчва за употреба при деца и юноши, тъй като безопасността и

ефикасността не са установени. Няма налични данни.

Начин на приложение

Перорално приложение.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активните съставки или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1, или към други производни на сулфонамидите (хидрохлоротиазид е

производно на сулфонамидите)

Втори и трети триместър на бременността (вж. точки 4.4 и 4.6)

Тежко бъбречно увреждане (креатининов клирънс < 30 ml/min)

Рефрактерна хипокалиемия, хиперкалцемия

Тежко чернодробно увреждане, билиарна цироза и холестаза

Едновременната употреба на Ifirmacombi с алискирен-съдържащи продукти е

противопоказана при пациенти със захарен диабет или бъбречно увреждане (GFR < 60

ml/min/1,73 m

) (вж. точки 4.5 и 5.1).

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Хипотония – пациенти с намален вътресъдов обем:

Ifirmacombi рядко води до симптоматична хипотония при хипертензивни пациенти без други

рискови фактори за хипотония. Симптоматична хипотония може да се очаква при пациенти с

недостатъчен обем и/или недостиг на натрий в резултат на интензивна диуретична терапия,

диета с ограничен прием на натрий или повръщане. Тези състояния трябва да бъдат коригирани

преди започване на лечението с Ifirmacombi.

Стеноза на бъбречната артерия - Реноваскуларна хипертония:

Съществува повишен риск от тежка хипотония и бъбречна недостатъчност, в случай, че

пациенти с двустранна стеноза на бъбречната артерия или стеноза на артерията на единствения

функциониращ бъбрек, бъдат лекувани с инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим или

ангиотензин II рецепторни антагонисти. Въпреки, че това не е документирано при Ifirmacombi,

подобен ефект трябва да се очаква.

Бъбречно увреждане и бъбречна трансплантация:

Когато Ifirmacombi се прилага при пациенти с увредена бъбречна функция, се препоръчва

периодично проследяване на серумните нива на калий и креатинина и пикочната киселина.

Няма опит от приложението на Ifirmacombi при пациенти със скорошна бъбречна

трансплантация. Ifirmacombi не трябва да се прилага при пациенти с тежко бьбречно увреждане

(креатининов клирънс < 30 ml/min) (вж. т. 4.3). Свързана с тиазидните диуретици азотемия

може да се появи при пациенти с увредена бъбречна функция. Не е необходима промяна на

дозата при пациенти с бъбречно увреждане, чийто креатининов клирънс е ≥ 30 ml/min. Въпреки

това, при пациентите с леко до умерено бъбречно увреждане (креатининов клирънс ≥ 30

ml/min, но < 60 ml/min), тази фиксирана дозова комбинация трябва да се прилага с повишено

внимание.

Двойно блокиране на ренин ангиотензин-алдостероновата система (РААС):

Има данни, че едновременната употреба на АСЕ инхибитори, ангиотензин II-рецепторни

блокери или алискирен повишава риска от хипотония, хиперкалиемия и намаляване на

бъбречната функция (включително остра бъбречна недостатъчност). Поради това не се

препоръчва двойно блокиране на РAAС чрез комбинираната употреба на АСЕ инхибитори,

ангиотензин II-рецепторни блокери или алискирен (вж. точки 4.5 и 5.1).

Ако се прецени, че терапията с двойно блокиране е абсолютно необходима, това трябва да

става само под наблюдението на специалист и при често внимателно мониториране на

бъбречната функция, електролитите и кръвното налягане.

АСЕ инхибитори и ангиотензин II-рецепторни блокери не трябва да се използват едновременно

при пациенти с диабетна нефропатия.

Чернодробно увреждане:

Тиазидите трябва да се прилагат с внимание при пациентите с увредена чернодробна функция

или прогресиращо чернодробно заболяване, тъй като малки промени във водно-електролитния

баланс може да ускорят появата на чернодробна кома. Няма клиничен опит с Ifirmacombi при

пациенти с чернодробно увреждане.

Аортна стеноза и стеноза на митралната клапа, обструктивна хипертрофична кардиомиопатия:

Както и при останалите вазодилататори, необходимо е повишено внимание при пациентите

страдащи от аортна стеноза или стеноза на митралната клапа или обструктивна хипертрофична

кардиомиопатия.

Първичен алдостеронизъм:

Пациентите с първичен алдостеронизъм обикновено не отговарят на антихипертензивни

средства, действащи чрез инхибиране на ренин-ангиотензиновата система. Ето защо, не се

препоръчва употребата на Ifirmacombi.

Метаболитни и ендокринни ефекти:

Лечението с тиазиди може да наруши глюкозния толеранс. Латентният захарен диабет може да

се манифестира по време на лечението с тиазиди. Ирбесартан може да предизвика

хипогликемия, особено при пациенти с диабет. При пациенти, лекувани с инсулин или

антидиабетни стедства, трябва да се обмисли подходящо проследяване на кръвната захар;

когато е показано, може да се наложи коригиране на дозата инсулин или на антидиабетните

средства (вж. точка 4.5).

Повишение на холестерола и нивата на триглицеридите може да бъде свързано с тиазидната

диуретична терапия, въпреки че при доза от 12,5 mg съдържаща се в Ifirmacombi, е съобщаван

минимален ефект или липса на такъв. При някои пациенти приемащи тиазиди, е възможно

ускоряване на появата на хиперурикемия или подагра.

Електролитен дисбаланс:

Както при всички пациенти на диуретично лечение, е необходимо периодично проследяване на

серумните електролити, през определен интервал от време.

Тиазидите, включително хидрохлоротиазид може да доведат до нарушение на баланса на

електролитите (хипокалиемия,, хипонатриемия и хипохлоремична алкалоза). Предупредителни

признаци на водния или електролитен дисбаланс са сухота в устата, жажда, слабост,

летаргия,сънливост, безпокойство, мускулна болка и крампи, мускулна слабост, хипотония,

олигурия, тахикардия и нарушения от страна на стомашно-чревния тракт, като гадене и

повръщане.

Въпреки, че при употребата на тиазидни диуретици е възможно развитието на хипокалиемия,

едновременното лечение с ирбесартан може да намали индуцираната от диуретика

хипокалиемия. Рискът от хипокалиемия е по-голям при пациентите с чернодробна цироза, при

пациентите с форсирана диуреза, при пациентите с неадекватен перорален прием на

електролити и при пациентите на подлежащо лечение с кортикостероиди или АКТХ. Обратно

на това, поради съдържанието на ирбесартан в Ifirmacombi е възможна появата на

хиперкалиемия, особено при наличието на бъбречно увреждане и/или сърдечна недостатъчност

и захарен диабет. При пациентите с повишен риск се препоръчва съответно проследяване на

серумния калий. Калий-съхраняващи диуретици, калиеви добавки или калий съдържащите

заместители на солта трябва да се прилагат внимателно по време на лечението с Ifirmacombi

(вж. точка 4.5).

Няма данни, че ирбесартан би могъл да намали или предотврати индуцираната от диуретика

хипонатриемия. Недостигът на хлориди обикновено е лек и не изисква лечение.

Тиазидите може да понижат екскрецията на калций чрез урината и да доведат да появата на

интермитентно и леко повишение на серумния калций при отсъствието на известни нарушения

на калциевия метаболизъм. Значителната хиперкалциемия може да бъде признак на скрит

хиперпаратиреоидизъм. Приемът на тиазиди трябва да бъде преустановен преди провеждането

на изследвания на функцията на паращитовидните жлези.

Тиазидите са показали повишение на екскрецията на магнезия с урината, което може да доведе

до хипомагнезиемия.

Литий:

Комбининацията на литий и Ifirmacombi не се препоръчва (вж. точка 4.5).

Анти-допингов тест:

Хидрохлоротиазидът, съдържащ се в този лекарствен продукт може да доведе до положителен

аналитичен резултат при анти-допингов тест.

Общи:

Пациентите, чийто съдов тонус и бъбречна функция зависят предимно от активността на ренин-

ангиотензин-алдостероновата система (напр. пациенти с тежка конгестивна сърдечна

недостатъчност или подлежащо бъбречно заболяване, включително стеноза на бъбречната

артерия), лечението с инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим или ангиотензин II

рецепторни антагонисти, повлияващи тази система, е свързано с остра хипотония, азотемия,

олигурия или рядко остра бъбречна недостатъчност (вж. точка 4.5). Както при останалите

антихипертензивни средства, прекомерното понижение на кръвното налягане при пациентите с

исхемична

кардиопатия или исхемично сърдечно-съдово заболяване, може да доведе до инфаркт на

миокарда или инсулт.

Реакции на свръхчувствителност към хидрохлоротиазид може да настъпят при пациенти със

или без анамнеза за алергия или бронхиална астма, но са по-характерни при пациентите с

такава анамнеза.

Екзацербация или активиране на системен лупус еритематодес е съобщено при употребата на

тиазидни диуретици.

Съобщени са случаи на реакции на фоточуствителност при употреба на тиазидни диуретици

(вж. точка 4.8). Ако по време на лечението се прояви реакция на фоточуствителност,

препоръчва се лечението да се прекрати. Ако се счита за необходимо повторно прилагане на

диуретика, препоръчва се изложените на слънце или на изкуствена UVА светлина области да се

защитят.

Бременност:

Лечение с ангиотензин II рецепторни антагонисти (AIIRAs) не трябва да се започва по време на

бременност. Пациентките, които планират бременност, трябва да преминат на алтернативно

антихипертензивно лечение с установен профил на безопасност при употреба по време на

бременност, освен ако продължително лечение с AIIRAs е крайно наложително.

Когато се установи бременност, лечението с AIIRAs трябва незабавно да се прекрати и ако е

подходящо, да се започне алтернативно лечение (вж. точки 4.3 и 4.6).

Хороидален излив, oстра миопия и вторична остра закритоъгълна глаукома:

Сулфонамидите или лекарствата, производни на сулфонамидите, могат да предизвикат

идиосинкратична реакция, водеща до хороидален излив с дефект на зрителното поле, преходна

миопия и остра закритооъгълна глаукома като резултат. Макар че хидрохлоротиазидът е

сулфонамид, досега са докладвани само изолирани случаи на остра закритоъгълна глаукома с

хидрохлоротиазид. Симптомите включват остро начало на намалена зрителна острота или очна

болка, които обикновено се появяват в рамките на няколко часа до седмици от започване на

приема. Нелекуваната остра закритоъгълна глаукома може да доведе до трайна загуба на

зрението. Първичното лечение е възможно най-бързо прекратяване на приема на лекарствения

продукт. Може да се обсъди необходимостта от незабавно медицинско или хирургично лечение

ако вътреочното налягане остане неконтролирано. Рисковите фактори за развитие на остра

закритоъгълна глаукома може да включват анамнеза за алергия към сулфонамиди или

пеницилин (вж. точка 4.8).

Немеланомен рак на кожата:

В две епидемиологични проучвания, основаващи се на датския национален раков регистър, е

наблюдаван повишен риск от немеланомен рак на кожата (НМРК) [базалноклетъчен карцином

(БКК) и сквамозноклетъчен карцином (СКК)] при нарастваща експозиция на кумулативна доза

хидрохлоротиазид (ХХТЗ). Фотосенсибилизиращите ефекти на ХХТЗ могат да действат като

вероятен механизъм за развитие на НМРК.

Пациентите, приемащи ХХТЗ, трябва да бъдат информирани за риска от НМРК и съветвани

редовно да проверяват кожата си за нови лезии и незабавно да съобщават при поява на

подозрителни кожни лезии. На пациентите трябва да се препоръчат възможни превантивни

мерки, като ограничено излагане на слънчева светлина и ултравиолетови лъчи, а в случай на

експозиция, подходяща защита, за да се сведе до минимум рискът от рак на кожата.

Подозрителните кожни лезии трябва да бъдат подложени на незабавно изследване,

потенциално включващо хистологични изследвания на биопсични материали. Преразглеждане

на употребата на ХХТЗ може да се наложи и при пациенти, които са имали предходен НМРК

(вж. също точка 4.8).

Остра респираторна токсичност:

След прием на хидрохлоротиазид се съобщават много редки тежки случаи на остра

респираторна токсичност, включително остър респираторен дистрес синдром (ОРДС). След

прием на хидрохлоротиазид обикновено се развива белодробен оток в рамките на минути до

часове. В началото симптомите включват диспнея, повишена температура, влошаване на

белодробната функция и хипотония. При съмнение за ARDS трябва да бъде спрян приемът на

Ifirmacombi и да се приложи подходящо лечение. Хидрохлоротиазид не трябва да се прилага

при пациенти, които преди това са получавали ОРДС след прием на хидрохлоротиазид.

Натрий:

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. може да се каже, че

практически не съдържа натрий.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Други антихипертензивни средства:

Антихипертензивният ефект на Ifirmacombi може да бъде повишен при едновременна употреба

на други антихипертензивни средства. Ирбесартан и хидрохлоротиазид (в дози до 300 mg

ирбесартан/25 mg хидрохлоротиазид) са прилагани безопасно заедно с други

антихипертензивни средства, включително блокери на калциевите канали и бета-адренергични

блокери. Предшестващото лечение с висока доза диуретици, може да доведе до появата на

хиповолемия и риск от хипотония, при започване на лечението с ирбесартан с или без тиазидни

диуретици, освен в случаите, когато обемът на течности не е първо коригиран (вж. точка 4.4).

Продукти, съдържащи алискирен или АСЕ инхибитори:

Данни от клинични проучвания показват, че двойната блокада на ренин-ангиотензин-

алдостерон-система (РААС) чрез комбинирано използване на АСЕ-инхибитори, ангиотензин II

рецепторни блокери или алискирен е свързано с по-висока честота на нежелани реакции като

хипотония, хиперкалиемия и намалена бъбречна функция (включително остра бъбречна

недостатъчност), в сравнение с използването само на едно, действащо на РААС средство (вж

точки 4.3, 4.4 и 5.1).

Литий:

Докладвано е обратимо повишаване на серумните концентрации на литий и литиева

токсичност, при едновременното приложение на литий и инхибитори на ангиотензин

конвертиращия ензим. Подобни ефекти при ирбесартан са докладвани много рядко. Освен това,

тиазидите понижават бъбречният клирънс на литий така, че рискът от литиева токсичност може

да бъде повишен при Ifirmacombi. Ето защо, комбинирането на литий и Ifirmacombi не се

препоръчва (вж. точка 4.4). Ако тази комбинация е доказано необходима, то се препоръчва

внимателно проследяване на серумните нива на литий.

Лекарствени продукти, повлияващи калия:

Понижаващият съдържанието на калий ефект на хидрохлоротиазид се намалява от калий

съхраняващия ефект на ирбесартан. Освен това, този ефект на хидрохлоротиазид върху

серумният калий може да се очаква да бъде потенциран от други лекарствени продукти

свързани със загубата на калий и хипокалиемия (напр. други калийуретични диуретици,

лаксативи, амфотерицин, карбеноксолон, пеницилин G натрий).

Обратно на това, въз основа на опита от употребата на други лекарства, повлияващи ренин-

ангиотензиновата система, едновременното приложение с калий-съхраняващи диуретици,

калиеви добавки, заместители на солта, съдържащи калий или други лекарства, които може да

повишат серумните нива на калия (напр. хепарин натрий), може да доведе до повишаване на

нивата на серумния калий. Препоръчва се съответно проследяване на серумния калий при

пациентите с повишен риск (вж. точка 4.4).

Лекарствени продукти, повлияващи се от нарушението на серумния калий:

Препоръчва се периодично проследяване на серумния калий при приложението на Ifirmacombi

с лекарствени продукти повлияващи се от нарушението на серумния калий (например,

сърдечни гликозиди, антиаритмични средства).

Нестероидни противовъзпалителни средства:

При едновременната употреба на ангиотензин II антагонисти и нестероидни

противовъзпалителни средства (като селективни COX 2 инхибитори, ацетилсалицилова

киселина (> 3 g/дневно) и не-селективни НПВС), може да настъпи намаляване на

антихипертензивния ефект.

Подобно на ACE инхибиторите, едновременното приложение на ангиотензин II антагонисти и

нестероидни противовъзпалителни средства може да доведе до повишаване на риска от

влошаване на бъбречната функция, включително възможността за поява на остра бъбречна

недостатъчност, повишение на серумния калий, особено при пациенти с предшестващо

нарушение на бъбречната функция. Комбинирането трябва да става с повишено внимание

особено при пациентите в старческа възраст. Пациентите трябва да бъдат съответно

хидратирани, като е необходимо проследяване на бъбречната функция след започване на

комбинираното лечение и периодично след това.

Репаглинид:

Ирбесартан има потенциал да инхибира OATP1B1. В клинично проучване се съобщава, че

ирбесартан повишава Cmax и AUC на репаглинид (субстрат на OATP1B1) съответно с 1,8 пъти

и 1,3 пъти, когато се прилага 1 час преди репаглинид. В друго проучване не се съобщава за

съответно фармакокинетично взаимодействие при едновременно приложение на двете

лекарства. Поради това може да се наложи коригиране на дозата на антидиабетното лекарство,

като и на репаглинид (вж. точка 4.4).

Допълнителна информация относно взаимодействията на ирбесартан:

При клинични проучвания, фармакокинетиката на ирбесартан не е повлияна от

хидрохлоротиазид. Ирбесартан се метаболизира основно с помощта на CYP2C9 и в по-малка

степен чрез глюкурониране. Не са наблюдавани значими фармакокинетични и

фармакодинамични взаимодействия при едновременното приложение на ирбесартан с

варфарин, който се метаболизира с помощта на CYP2C9. Ефектите на индукторите на CYP2C9

като, рифампицин върху фармакокинетиката на ирбесартан, не са проучени.

Фармакокинетиката на дигоксин не се променя при едновременно приложение с ирбесартан.

Допълнителна информация относно взаимодействията на хидрохлоротиазид:

При съвместното им приложение, представените по-долу лекарствени продукти може да

взаимодействат с тиазидните диуретици:

Алкохол: може да настъпи потенциране на ортостатичната хипотония;

Антидиабетни лекарствени продукти (перорални средства и инсулини): може да е необходимо

коригиране на дозата на антидиабетния лекарствен продукт (вж. точка 4.4);

Колестирамин и колестиполови смоли: абсорбцията на хидрохлоротиазид е нарушена в

присъствието на анионни обменни смоли; Ifirmacombi трябва да се приема поне един час преди

или четири часа след приема на такива лекарства;

Кортикостероиди, АКТХ: недостигът на електролити, особено хипокалиемия, може да бъде

повишен;

Сърдечни гликозиди: предизвиканата от тиазидите хипокалиемия или хипомагнезиемия

благоприятства появата на индуцираната от дигиталиса сърдечна аритмия (вж. точка 4.4);

Нестероидни противовъзпалителни средства: приложението на нестероидни

противовъзпалителни средства може да намали диуретичния, натриуретичния и

антихипертензивен ефект на тиазидните диуретици при някои пациенти;

Пресорни амини (напр. норадреналин): ефектът на пресорните амини може да бъде намален, но

не в такава степен, че да изключи възможността за тяхната употреба;

Недеполяризиращи релаксанти на скелетната мускулатура (напр. тубокурарин): ефектът на

недеполяризиращи релаксанти на скелетната мускулатура може да бъде потенциран от

хидрохлоротиазида;

Лекарствени продукти за лечение на подагра: може да е необходима промяна на дозата на

антиподагрозните лекарствени продукти, тъй като хидрохлоротиазид може да повиши нивата

на серумната пикочна киселина. Може да е необходимо повишаване дозата на пробенецид или

сулфинпиразон. Едновременното приложение с тиазидни диуретици може да повиши честотата

на хипертензивните реакции при алопуринол;

Калциеви соли: тиазидните диуретици може да повишат нивата на серумния калций поради

понижена екскреция. Ако трябва да бъдат приложени калциеви добавки или лекарствени

продукти съхраняващи калция (напр. лечение с витамин D), то е необходимо проследяване

нивата на серумния калций и съответна промяна на дозата на калция;

Карбамазепин: едновременната употреба на карбамазепин и хидрохлоротиазид се свързва с

риск от симптоматична хипонатриемия. При едновременна употреба електролитите трябва да

бъдат проследявани. Ако е възможно, трябва да се използва друг клас диуретици;

Други взаимодействия: хипергликемичният ефект на бета-блокерите и диазоксид може да бъде

увеличен от тиазидите. Антихолинергичните средства (напр. атропин, бепериден) може да

повишат бионаличността на тиазидните диуретици чрез понижение на стомашно-чревния

мотилитет и скоростта на изпразване на стомаха. Тиазидите може да повишат риска от

нежеланите ефекти, причинени от амантадин. Тиазидите може да понижат бъбречната

екскреция на цитотоксичните лекарствени продукти (напр. циклофосфамид, метотрексат) и да

потенцират техните миелосупресивни ефекти.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Ангиотензин II рецепторни антагонисти (AIIRAs):

Употребата на AIIRAs не се препоръчва по време на първия триместър на бременността (вж.

точка 4.4). Употребата на AIIRAs е противопоказана по време на втори и трети триместър

набременността (вж. точки 4.3 и 4.4).

Епидемиологичните данни относно риска от тератогенност след експозиция на

АСЕинхибитори по време на първия триместър на бременността не са убедителни. Все пак леко

увеличение на риска не може да бъде изключено. Докато няма контролирани епидемиологични

данни относно риска от употреба на ангиотензин II рецепторни антагонисти (AIIRAs), подобни

рискове могат да съществуват и при този клас лекарства. Ако продължителното лечение с

AIIRAs не е крайно наложително, пациентките, които планират бременност, трябва да

преминат на алтернативно антихипертензивно лечение, с установен профил на безопасност при

употреба по време на бременност. Когато се установи бременност, лечението с AIIRAs трябва

незабавно да се прекрати и ако е подходящо, да се започне алтернативно лечение.

Известно е, че експозицията на AIIRAs по време на втори и трети триместър индуцира

фетотоксичност при хора (намалена бъбречна функция, олигохидрамнион, забавена

осификация на черепа) и неонатална токсичност (бъбречна недостатъчност, хипотония,

хиперкалиемия) (вж. точка 5.3).

В случай, че AIIRAs са прилагани през втория триместър на бременността, препоръчва се

ехографско изследване на бъбречната функция и черепа.

Новородените, чиито майки са приемали AIIRAs, трябва строго да се наблюдават за хипотония

(вж. точки 4.3 и 4.4).

Хидрохлоротиазид

Има ограничен опит с хидрохлоротиазид по време на бременност, особено по време на първия

триместър. Проучванията при животни са недостатъчни. Хидрохлоротиазид преминава през

плацентата. Въз основа на фармакологичния механизъм на действие, употребата на

хидрохлоротиазид по време на втория и третия триместър може да предизвика

фето-плацентарна перфузия и може да причини фетални и неонатални ефекти като жълтеница,

нарушение на електролитния баланс и тромбоцитопения.

Хидрохлоротиазид не трябва да се използва за гестационен едем, гестационна хипертония или

прееклампсия, поради риска от намаляване на плазмения обем и плацентарна хипоперфузия,

без благоприятен ефект върху хода на болестта.

Хидрохлоротиазид не трябва да се използва за лечение на есенциална хипертония при

бременни жени, освен в редки случаи, когато не може да бъде приложено друго лечение.

Тъй като Ifirmacombi съдържа хидрохлоротиазид, той не се препоръчва по време на първия

триместър на бременността. При планиране на бременност, пациентките трябва да преминат на

подходящо алтернативно лечение.

Кърмене

Ангиотензин II рецепторни антагонисти (AIIRAs)

Тъй като липсва информация относно употребата на Ifirmacombi по време на кърмене,

Ifirmacombi не се препоръчва, а се предпочитат алтернативни терапии с по-добре установен

профил на безопасност по време на кърмене, особено при кърмене на новородено или

преждевременно родено дете.

Не е известно дали ирбесартан или неговите метаболити се екскретират в кърмата.

Наличните фармакодинамични/токсикологични данни при плъхове, показват екскреция на

ирбесартан или неговите метаболити в млякото (за подробности вж. точка 5.3).

Хидрохлоротиазид

Хидрохлоротиазид се екскретира в малки количества в кърмата. Тиазидите във високи дози,

водещи до интензивна диуреза, могат да потиснат производството на кърма. Използването на

Ifirmacombi по време на кърмене не се препоръчва. Ако Ifirmacombi се използва по време на

кърмене, дозите трябва да се поддържат възможно най-ниски.

Фертилитет

Ирбесартан няма ефект върху фертилитета на третирани плъхове и тяхното потомство, до

дозови нива, причиняващи първите симптоми на токсичност при родителите (вж. точка 5.3).

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Въз основа на фармакодинамичните си свойства, не се очаква Ifirmacombi да повлияе на

способността за шофиране и табота с машини. В случай на шофиране или работа с машини,

трябва да се има предвид възможността за поява на замаяност или отпадналост, по време на

лечението на хипертония.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Ifirmacombi 150 mg/12,5 mg филмирани таблетки

Ifirmacombi 300 mg/12,5 mg филмирани таблетки

Ifirmacombi 300 mg/25 mg филмирани таблетки

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Ifirmacombi 150 mg/12,5 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа 150 mg ирбесартан (irbesartan) (като ирбесартан

хидрохлорид) и 12,5 mg хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide).

Ifirmacombi 300 mg/12,5 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа 300 mg ирбесартан (irbesartan) (като ирбесартан

хидрохлорид) и 12,5 mg хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide).

Ifirmacombi 300 mg/25 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа 300 mg ирбесартан (irbesartan) (като ирбесартан

хидрохлорид) и 25 mg хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide).

За пълния списък на помощните вещества, вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмирана табелтка (таблетка).

Ifirmacombi 150 mg/12,5 mg филмирани таблетки

Бледо розови, двойноизпъкнали, овални, филмирани таблетки.

Ifirmacombi 300 mg/12,5 mg филмирани таблетки

Бели, двойноизпъкнали, с форма на капсула, филмирани таблетки.

Ifirmacombi 300 mg/25 mg филмирани таблетки

Бледо розови, двойноизпъкнали, с форма на капсула, филмирани таблетки.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Лечение на есенциална хипертония.

Тази фиксирана дозова комбинация е показана при възрастни пациенти, чието кръвно налягане

не е адекватно контролирано от самостоятелното приложение на ирбесартан или

хидрохлоротиазид (вж. точка 5.1).

4.2

Дозировка и начин на приложение

Дозиравка

Ifirmacombi може да се приема веднъж дневно, със или без храна.

Може да се препоръча титриране на дозата с отделните съставки (т.е ирбесартан и

хидрохлоротиазид).

Когато е клинично подходящо директното преминаване от монотерапия към фиксираните

комбинации може да се има предвид следното:

Ifirmacombi 150 mg/12,5 mg може да се прилага при пациенти, чието кръвно налягане не е

адекватно контролирано при самостоятелното приложение на хидрохлоротиазид или

ирбесартан 150 mg,

Ifirmacombi 300 mg/12,5 mg може да се прилага при пациенти, при които не е постигнат

достатъчен контрол при самостоятелното приложение на ирбесартан 300 mg или

Ifirmacombi 150 mg/12,5 mg,

Ifirmacombi 300 mg/25 mg може да се прилага при пациенти, при които не е постигнат

достатъчен контрол с Ifirmacombi 300 mg/12,5 mg.

Не се препоръчва еднократен дневен прием на дози по-високи от 300 mg ирбесартан/25 mg

хидрохлоротиазид. Когато е необходимо, Ifirmacombi може да бъде прилаган заедно с друг

антихипертензивен лекарствен продукт (вж. точки 4.3, 4.4, 4.5 и 5.1).

Специални популации

Бъбречно увреждане:

Поради съдържанието на хидрохлоротиазид, Ifirmacombi не се препоръчва при пациенти с

тежка бъбречна дисфункция (креатининов клирънс < 30 ml/min).

При тази група за предпочитане са бримковите, вместо тиазидните диуретици. Не е необходимо

адаптиране на дозата при пациенти с увредена бъбречна функция, чийто креатининов клирънс е

≥ 30 ml/min (вж. точки 4.3 и 4.4).

Чернодробно увреждане:

Ifirmacombi не показан при пациенти с тежко чернодробно увреждане.

Необходимо е повишено внимание при приложението на тиазиди при пациенти с увредена

чернодробна функция. Не е необходима промяна на дозата при пациенти с леко до умерено

чернодробно увреждане (вж. точка 4.3).

Пациенти в старческа възраст:

Не се налага промяна на дозата на Ifirmacombi при пациентите в старческа възраст.

Педиатричнa популация:

Ifirmacombi не се препоръчва за употреба при деца и юноши, тъй като безопасността и

ефикасността не са установени. Няма налични данни.

Начин на приложение

Перорално приложение.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активните съставки или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1, или към други производни на сулфонамидите (хидрохлоротиазид е

производно на сулфонамидите)

Втори и трети триместър на бременността (вж. точки 4.4 и 4.6)

Тежко бъбречно увреждане (креатининов клирънс < 30 ml/min)

Рефрактерна хипокалиемия, хиперкалцемия

Тежко чернодробно увреждане, билиарна цироза и холестаза

Едновременната употреба на Ifirmacombi с алискирен-съдържащи продукти е

противопоказана при пациенти със захарен диабет или бъбречно увреждане (GFR < 60

ml/min/1,73 m

) (вж. точки 4.5 и 5.1).

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Хипотония – пациенти с намален вътресъдов обем:

Ifirmacombi рядко води до симптоматична хипотония при хипертензивни пациенти без други

рискови фактори за хипотония. Симптоматична хипотония може да се очаква при пациенти с

недостатъчен обем и/или недостиг на натрий в резултат на интензивна диуретична терапия,

диета с ограничен прием на натрий или повръщане. Тези състояния трябва да бъдат коригирани

преди започване на лечението с Ifirmacombi.

Стеноза на бъбречната артерия - Реноваскуларна хипертония:

Съществува повишен риск от тежка хипотония и бъбречна недостатъчност, в случай, че

пациенти с двустранна стеноза на бъбречната артерия или стеноза на артерията на единствения

функциониращ бъбрек, бъдат лекувани с инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим или

ангиотензин II рецепторни антагонисти. Въпреки, че това не е документирано при Ifirmacombi,

подобен ефект трябва да се очаква.

Бъбречно увреждане и бъбречна трансплантация:

Когато Ifirmacombi се прилага при пациенти с увредена бъбречна функция, се препоръчва

периодично проследяване на серумните нива на калий и креатинина и пикочната киселина.

Няма опит от приложението на Ifirmacombi при пациенти със скорошна бъбречна

трансплантация. Ifirmacombi не трябва да се прилага при пациенти с тежко бьбречно увреждане

(креатининов клирънс < 30 ml/min) (вж. т. 4.3). Свързана с тиазидните диуретици азотемия

може да се появи при пациенти с увредена бъбречна функция. Не е необходима промяна на

дозата при пациенти с бъбречно увреждане, чийто креатининов клирънс е ≥ 30 ml/min. Въпреки

това, при пациентите с леко до умерено бъбречно увреждане (креатининов клирънс ≥ 30

ml/min, но < 60 ml/min), тази фиксирана дозова комбинация трябва да се прилага с повишено

внимание.

Двойно блокиране на ренин ангиотензин-алдостероновата система (РААС):

Има данни, че едновременната употреба на АСЕ инхибитори, ангиотензин II-рецепторни

блокери или алискирен повишава риска от хипотония, хиперкалиемия и намаляване на

бъбречната функция (включително остра бъбречна недостатъчност). Поради това не се

препоръчва двойно блокиране на РAAС чрез комбинираната употреба на АСЕ инхибитори,

ангиотензин II-рецепторни блокери или алискирен (вж. точки 4.5 и 5.1).

Ако се прецени, че терапията с двойно блокиране е абсолютно необходима, това трябва да

става само под наблюдението на специалист и при често внимателно мониториране на

бъбречната функция, електролитите и кръвното налягане.

АСЕ инхибитори и ангиотензин II-рецепторни блокери не трябва да се използват едновременно

при пациенти с диабетна нефропатия.

Чернодробно увреждане:

Тиазидите трябва да се прилагат с внимание при пациентите с увредена чернодробна функция

или прогресиращо чернодробно заболяване, тъй като малки промени във водно-електролитния

баланс може да ускорят появата на чернодробна кома. Няма клиничен опит с Ifirmacombi при

пациенти с чернодробно увреждане.

Аортна стеноза и стеноза на митралната клапа, обструктивна хипертрофична кардиомиопатия:

Както и при останалите вазодилататори, необходимо е повишено внимание при пациентите

страдащи от аортна стеноза или стеноза на митралната клапа или обструктивна хипертрофична

кардиомиопатия.

Първичен алдостеронизъм:

Пациентите с първичен алдостеронизъм обикновено не отговарят на антихипертензивни

средства, действащи чрез инхибиране на ренин-ангиотензиновата система. Ето защо, не се

препоръчва употребата на Ifirmacombi.

Метаболитни и ендокринни ефекти:

Лечението с тиазиди може да наруши глюкозния толеранс. Латентният захарен диабет може да

се манифестира по време на лечението с тиазиди. Ирбесартан може да предизвика

хипогликемия, особено при пациенти с диабет. При пациенти, лекувани с инсулин или

антидиабетни стедства, трябва да се обмисли подходящо проследяване на кръвната захар;

когато е показано, може да се наложи коригиране на дозата инсулин или на антидиабетните

средства (вж. точка 4.5).

Повишение на холестерола и нивата на триглицеридите може да бъде свързано с тиазидната

диуретична терапия, въпреки че при доза от 12,5 mg съдържаща се в Ifirmacombi, е съобщаван

минимален ефект или липса на такъв. При някои пациенти приемащи тиазиди, е възможно

ускоряване на появата на хиперурикемия или подагра.

Електролитен дисбаланс:

Както при всички пациенти на диуретично лечение, е необходимо периодично проследяване на

серумните електролити, през определен интервал от време.

Тиазидите, включително хидрохлоротиазид може да доведат до нарушение на баланса на

електролитите (хипокалиемия,, хипонатриемия и хипохлоремична алкалоза). Предупредителни

признаци на водния или електролитен дисбаланс са сухота в устата, жажда, слабост,

летаргия,сънливост, безпокойство, мускулна болка и крампи, мускулна слабост, хипотония,

олигурия, тахикардия и нарушения от страна на стомашно-чревния тракт, като гадене и

повръщане.

Въпреки, че при употребата на тиазидни диуретици е възможно развитието на хипокалиемия,

едновременното лечение с ирбесартан може да намали индуцираната от диуретика

хипокалиемия. Рискът от хипокалиемия е по-голям при пациентите с чернодробна цироза, при

пациентите с форсирана диуреза, при пациентите с неадекватен перорален прием на

електролити и при пациентите на подлежащо лечение с кортикостероиди или АКТХ. Обратно

на това, поради съдържанието на ирбесартан в Ifirmacombi е възможна появата на

хиперкалиемия, особено при наличието на бъбречно увреждане и/или сърдечна недостатъчност

и захарен диабет. При пациентите с повишен риск се препоръчва съответно проследяване на

серумния калий. Калий-съхраняващи диуретици, калиеви добавки или калий съдържащите

заместители на солта трябва да се прилагат внимателно по време на лечението с Ifirmacombi

(вж. точка 4.5).

Няма данни, че ирбесартан би могъл да намали или предотврати индуцираната от диуретика

хипонатриемия. Недостигът на хлориди обикновено е лек и не изисква лечение.

Тиазидите може да понижат екскрецията на калций чрез урината и да доведат да появата на

интермитентно и леко повишение на серумния калций при отсъствието на известни нарушения

на калциевия метаболизъм. Значителната хиперкалциемия може да бъде признак на скрит

хиперпаратиреоидизъм. Приемът на тиазиди трябва да бъде преустановен преди провеждането

на изследвания на функцията на паращитовидните жлези.

Тиазидите са показали повишение на екскрецията на магнезия с урината, което може да доведе

до хипомагнезиемия.

Литий:

Комбининацията на литий и Ifirmacombi не се препоръчва (вж. точка 4.5).

Анти-допингов тест:

Хидрохлоротиазидът, съдържащ се в този лекарствен продукт може да доведе до положителен

аналитичен резултат при анти-допингов тест.

Общи:

Пациентите, чийто съдов тонус и бъбречна функция зависят предимно от активността на ренин-

ангиотензин-алдостероновата система (напр. пациенти с тежка конгестивна сърдечна

недостатъчност или подлежащо бъбречно заболяване, включително стеноза на бъбречната

артерия), лечението с инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим или ангиотензин II

рецепторни антагонисти, повлияващи тази система, е свързано с остра хипотония, азотемия,

олигурия или рядко остра бъбречна недостатъчност (вж. точка 4.5). Както при останалите

антихипертензивни средства, прекомерното понижение на кръвното налягане при пациентите с

исхемична

кардиопатия или исхемично сърдечно-съдово заболяване, може да доведе до инфаркт на

миокарда или инсулт.

Реакции на свръхчувствителност към хидрохлоротиазид може да настъпят при пациенти със

или без анамнеза за алергия или бронхиална астма, но са по-характерни при пациентите с

такава анамнеза.

Екзацербация или активиране на системен лупус еритематодес е съобщено при употребата на

тиазидни диуретици.

Съобщени са случаи на реакции на фоточуствителност при употреба на тиазидни диуретици

(вж. точка 4.8). Ако по време на лечението се прояви реакция на фоточуствителност,

препоръчва се лечението да се прекрати. Ако се счита за необходимо повторно прилагане на

диуретика, препоръчва се изложените на слънце или на изкуствена UVА светлина области да се

защитят.

Бременност:

Лечение с ангиотензин II рецепторни антагонисти (AIIRAs) не трябва да се започва по време на

бременност. Пациентките, които планират бременност, трябва да преминат на алтернативно

антихипертензивно лечение с установен профил на безопасност при употреба по време на

бременност, освен ако продължително лечение с AIIRAs е крайно наложително.

Когато се установи бременност, лечението с AIIRAs трябва незабавно да се прекрати и ако е

подходящо, да се започне алтернативно лечение (вж. точки 4.3 и 4.6).

Хороидален излив, oстра миопия и вторична остра закритоъгълна глаукома:

Сулфонамидите или лекарствата, производни на сулфонамидите, могат да предизвикат

идиосинкратична реакция, водеща до хороидален излив с дефект на зрителното поле, преходна

миопия и остра закритооъгълна глаукома като резултат. Макар че хидрохлоротиазидът е

сулфонамид, досега са докладвани само изолирани случаи на остра закритоъгълна глаукома с

хидрохлоротиазид. Симптомите включват остро начало на намалена зрителна острота или очна

болка, които обикновено се появяват в рамките на няколко часа до седмици от започване на

приема. Нелекуваната остра закритоъгълна глаукома може да доведе до трайна загуба на

зрението. Първичното лечение е възможно най-бързо прекратяване на приема на лекарствения

продукт. Може да се обсъди необходимостта от незабавно медицинско или хирургично лечение

ако вътреочното налягане остане неконтролирано. Рисковите фактори за развитие на остра

закритоъгълна глаукома може да включват анамнеза за алергия към сулфонамиди или

пеницилин (вж. точка 4.8).

Немеланомен рак на кожата:

В две епидемиологични проучвания, основаващи се на датския национален раков регистър, е

наблюдаван повишен риск от немеланомен рак на кожата (НМРК) [базалноклетъчен карцином

(БКК) и сквамозноклетъчен карцином (СКК)] при нарастваща експозиция на кумулативна доза

хидрохлоротиазид (ХХТЗ). Фотосенсибилизиращите ефекти на ХХТЗ могат да действат като

вероятен механизъм за развитие на НМРК.

Пациентите, приемащи ХХТЗ, трябва да бъдат информирани за риска от НМРК и съветвани

редовно да проверяват кожата си за нови лезии и незабавно да съобщават при поява на

подозрителни кожни лезии. На пациентите трябва да се препоръчат възможни превантивни

мерки, като ограничено излагане на слънчева светлина и ултравиолетови лъчи, а в случай на

експозиция, подходяща защита, за да се сведе до минимум рискът от рак на кожата.

Подозрителните кожни лезии трябва да бъдат подложени на незабавно изследване,

потенциално включващо хистологични изследвания на биопсични материали. Преразглеждане

на употребата на ХХТЗ може да се наложи и при пациенти, които са имали предходен НМРК

(вж. също точка 4.8).

Остра респираторна токсичност:

След прием на хидрохлоротиазид се съобщават много редки тежки случаи на остра

респираторна токсичност, включително остър респираторен дистрес синдром (ОРДС). След

прием на хидрохлоротиазид обикновено се развива белодробен оток в рамките на минути до

часове. В началото симптомите включват диспнея, повишена температура, влошаване на

белодробната функция и хипотония. При съмнение за ARDS трябва да бъде спрян приемът на

Ifirmacombi и да се приложи подходящо лечение. Хидрохлоротиазид не трябва да се прилага

при пациенти, които преди това са получавали ОРДС след прием на хидрохлоротиазид.

Натрий:

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. може да се каже, че

практически не съдържа натрий.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Други антихипертензивни средства:

Антихипертензивният ефект на Ifirmacombi може да бъде повишен при едновременна употреба

на други антихипертензивни средства. Ирбесартан и хидрохлоротиазид (в дози до 300 mg

ирбесартан/25 mg хидрохлоротиазид) са прилагани безопасно заедно с други

антихипертензивни средства, включително блокери на калциевите канали и бета-адренергични

блокери. Предшестващото лечение с висока доза диуретици, може да доведе до появата на

хиповолемия и риск от хипотония, при започване на лечението с ирбесартан с или без тиазидни

диуретици, освен в случаите, когато обемът на течности не е първо коригиран (вж. точка 4.4).

Продукти, съдържащи алискирен или АСЕ инхибитори:

Данни от клинични проучвания показват, че двойната блокада на ренин-ангиотензин-

алдостерон-система (РААС) чрез комбинирано използване на АСЕ-инхибитори, ангиотензин II

рецепторни блокери или алискирен е свързано с по-висока честота на нежелани реакции като

хипотония, хиперкалиемия и намалена бъбречна функция (включително остра бъбречна

недостатъчност), в сравнение с използването само на едно, действащо на РААС средство (вж

точки 4.3, 4.4 и 5.1).

Литий:

Докладвано е обратимо повишаване на серумните концентрации на литий и литиева

токсичност, при едновременното приложение на литий и инхибитори на ангиотензин

конвертиращия ензим. Подобни ефекти при ирбесартан са докладвани много рядко. Освен това,

тиазидите понижават бъбречният клирънс на литий така, че рискът от литиева токсичност може

да бъде повишен при Ifirmacombi. Ето защо, комбинирането на литий и Ifirmacombi не се

препоръчва (вж. точка 4.4). Ако тази комбинация е доказано необходима, то се препоръчва

внимателно проследяване на серумните нива на литий.

Лекарствени продукти, повлияващи калия:

Понижаващият съдържанието на калий ефект на хидрохлоротиазид се намалява от калий

съхраняващия ефект на ирбесартан. Освен това, този ефект на хидрохлоротиазид върху

серумният калий може да се очаква да бъде потенциран от други лекарствени продукти

свързани със загубата на калий и хипокалиемия (напр. други калийуретични диуретици,

лаксативи, амфотерицин, карбеноксолон, пеницилин G натрий).

Обратно на това, въз основа на опита от употребата на други лекарства, повлияващи ренин-

ангиотензиновата система, едновременното приложение с калий-съхраняващи диуретици,

калиеви добавки, заместители на солта, съдържащи калий или други лекарства, които може да

повишат серумните нива на калия (напр. хепарин натрий), може да доведе до повишаване на

нивата на серумния калий. Препоръчва се съответно проследяване на серумния калий при

пациентите с повишен риск (вж. точка 4.4).

Лекарствени продукти, повлияващи се от нарушението на серумния калий:

Препоръчва се периодично проследяване на серумния калий при приложението на Ifirmacombi

с лекарствени продукти повлияващи се от нарушението на серумния калий (например,

сърдечни гликозиди, антиаритмични средства).

Нестероидни противовъзпалителни средства:

При едновременната употреба на ангиотензин II антагонисти и нестероидни

противовъзпалителни средства (като селективни COX 2 инхибитори, ацетилсалицилова

киселина (> 3 g/дневно) и не-селективни НПВС), може да настъпи намаляване на

антихипертензивния ефект.

Подобно на ACE инхибиторите, едновременното приложение на ангиотензин II антагонисти и

нестероидни противовъзпалителни средства може да доведе до повишаване на риска от

влошаване на бъбречната функция, включително възможността за поява на остра бъбречна

недостатъчност, повишение на серумния калий, особено при пациенти с предшестващо

нарушение на бъбречната функция. Комбинирането трябва да става с повишено внимание

особено при пациентите в старческа възраст. Пациентите трябва да бъдат съответно

хидратирани, като е необходимо проследяване на бъбречната функция след започване на

комбинираното лечение и периодично след това.

Репаглинид:

Ирбесартан има потенциал да инхибира OATP1B1. В клинично проучване се съобщава, че

ирбесартан повишава Cmax и AUC на репаглинид (субстрат на OATP1B1) съответно с 1,8 пъти

и 1,3 пъти, когато се прилага 1 час преди репаглинид. В друго проучване не се съобщава за

съответно фармакокинетично взаимодействие при едновременно приложение на двете

лекарства. Поради това може да се наложи коригиране на дозата на антидиабетното лекарство,

като и на репаглинид (вж. точка 4.4).

Допълнителна информация относно взаимодействията на ирбесартан:

При клинични проучвания, фармакокинетиката на ирбесартан не е повлияна от

хидрохлоротиазид. Ирбесартан се метаболизира основно с помощта на CYP2C9 и в по-малка

степен чрез глюкурониране. Не са наблюдавани значими фармакокинетични и

фармакодинамични взаимодействия при едновременното приложение на ирбесартан с

варфарин, който се метаболизира с помощта на CYP2C9. Ефектите на индукторите на CYP2C9

като, рифампицин върху фармакокинетиката на ирбесартан, не са проучени.

Фармакокинетиката на дигоксин не се променя при едновременно приложение с ирбесартан.

Допълнителна информация относно взаимодействията на хидрохлоротиазид:

При съвместното им приложение, представените по-долу лекарствени продукти може да

взаимодействат с тиазидните диуретици:

Алкохол: може да настъпи потенциране на ортостатичната хипотония;

Антидиабетни лекарствени продукти (перорални средства и инсулини): може да е необходимо

коригиране на дозата на антидиабетния лекарствен продукт (вж. точка 4.4);

Колестирамин и колестиполови смоли: абсорбцията на хидрохлоротиазид е нарушена в

присъствието на анионни обменни смоли; Ifirmacombi трябва да се приема поне един час преди

или четири часа след приема на такива лекарства;

Кортикостероиди, АКТХ: недостигът на електролити, особено хипокалиемия, може да бъде

повишен;

Сърдечни гликозиди: предизвиканата от тиазидите хипокалиемия или хипомагнезиемия

благоприятства появата на индуцираната от дигиталиса сърдечна аритмия (вж. точка 4.4);

Нестероидни противовъзпалителни средства: приложението на нестероидни

противовъзпалителни средства може да намали диуретичния, натриуретичния и

антихипертензивен ефект на тиазидните диуретици при някои пациенти;

Пресорни амини (напр. норадреналин): ефектът на пресорните амини може да бъде намален, но

не в такава степен, че да изключи възможността за тяхната употреба;

Недеполяризиращи релаксанти на скелетната мускулатура (напр. тубокурарин): ефектът на

недеполяризиращи релаксанти на скелетната мускулатура може да бъде потенциран от

хидрохлоротиазида;

Лекарствени продукти за лечение на подагра: може да е необходима промяна на дозата на

антиподагрозните лекарствени продукти, тъй като хидрохлоротиазид може да повиши нивата

на серумната пикочна киселина. Може да е необходимо повишаване дозата на пробенецид или

сулфинпиразон. Едновременното приложение с тиазидни диуретици може да повиши честотата

на хипертензивните реакции при алопуринол;

Калциеви соли: тиазидните диуретици може да повишат нивата на серумния калций поради

понижена екскреция. Ако трябва да бъдат приложени калциеви добавки или лекарствени

продукти съхраняващи калция (напр. лечение с витамин D), то е необходимо проследяване

нивата на серумния калций и съответна промяна на дозата на калция;

Карбамазепин: едновременната употреба на карбамазепин и хидрохлоротиазид се свързва с

риск от симптоматична хипонатриемия. При едновременна употреба електролитите трябва да

бъдат проследявани. Ако е възможно, трябва да се използва друг клас диуретици;

Други взаимодействия: хипергликемичният ефект на бета-блокерите и диазоксид може да бъде

увеличен от тиазидите. Антихолинергичните средства (напр. атропин, бепериден) може да

повишат бионаличността на тиазидните диуретици чрез понижение на стомашно-чревния

мотилитет и скоростта на изпразване на стомаха. Тиазидите може да повишат риска от

нежеланите ефекти, причинени от амантадин. Тиазидите може да понижат бъбречната

екскреция на цитотоксичните лекарствени продукти (напр. циклофосфамид, метотрексат) и да

потенцират техните миелосупресивни ефекти.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Ангиотензин II рецепторни антагонисти (AIIRAs):

Употребата на AIIRAs не се препоръчва по време на първия триместър на бременността (вж.

точка 4.4). Употребата на AIIRAs е противопоказана по време на втори и трети триместър

набременността (вж. точки 4.3 и 4.4).

Епидемиологичните данни относно риска от тератогенност след експозиция на

АСЕинхибитори по време на първия триместър на бременността не са убедителни. Все пак леко

увеличение на риска не може да бъде изключено. Докато няма контролирани епидемиологични

данни относно риска от употреба на ангиотензин II рецепторни антагонисти (AIIRAs), подобни

рискове могат да съществуват и при този клас лекарства. Ако продължителното лечение с

AIIRAs не е крайно наложително, пациентките, които планират бременност, трябва да

преминат на алтернативно антихипертензивно лечение, с установен профил на безопасност при

употреба по време на бременност. Когато се установи бременност, лечението с AIIRAs трябва

незабавно да се прекрати и ако е подходящо, да се започне алтернативно лечение.

Известно е, че експозицията на AIIRAs по време на втори и трети триместър индуцира

фетотоксичност при хора (намалена бъбречна функция, олигохидрамнион, забавена

осификация на черепа) и неонатална токсичност (бъбречна недостатъчност, хипотония,

хиперкалиемия) (вж. точка 5.3).

В случай, че AIIRAs са прилагани през втория триместър на бременността, препоръчва се

ехографско изследване на бъбречната функция и черепа.

Новородените, чиито майки са приемали AIIRAs, трябва строго да се наблюдават за хипотония

(вж. точки 4.3 и 4.4).

Хидрохлоротиазид

Има ограничен опит с хидрохлоротиазид по време на бременност, особено по време на първия

триместър. Проучванията при животни са недостатъчни. Хидрохлоротиазид преминава през

плацентата. Въз основа на фармакологичния механизъм на действие, употребата на

хидрохлоротиазид по време на втория и третия триместър може да предизвика

фето-плацентарна перфузия и може да причини фетални и неонатални ефекти като жълтеница,

нарушение на електролитния баланс и тромбоцитопения.

Хидрохлоротиазид не трябва да се използва за гестационен едем, гестационна хипертония или

прееклампсия, поради риска от намаляване на плазмения обем и плацентарна хипоперфузия,

без благоприятен ефект върху хода на болестта.

Хидрохлоротиазид не трябва да се използва за лечение на есенциална хипертония при

бременни жени, освен в редки случаи, когато не може да бъде приложено друго лечение.

Тъй като Ifirmacombi съдържа хидрохлоротиазид, той не се препоръчва по време на първия

триместър на бременността. При планиране на бременност, пациентките трябва да преминат на

подходящо алтернативно лечение.

Кърмене

Ангиотензин II рецепторни антагонисти (AIIRAs)

Тъй като липсва информация относно употребата на Ifirmacombi по време на кърмене,

Ifirmacombi не се препоръчва, а се предпочитат алтернативни терапии с по-добре установен

профил на безопасност по време на кърмене, особено при кърмене на новородено или

преждевременно родено дете.

Не е известно дали ирбесартан или неговите метаболити се екскретират в кърмата.

Наличните фармакодинамични/токсикологични данни при плъхове, показват екскреция на

ирбесартан или неговите метаболити в млякото (за подробности вж. точка 5.3).

Хидрохлоротиазид

Хидрохлоротиазид се екскретира в малки количества в кърмата. Тиазидите във високи дози,

водещи до интензивна диуреза, могат да потиснат производството на кърма. Използването на

Ifirmacombi по време на кърмене не се препоръчва. Ако Ifirmacombi се използва по време на

кърмене, дозите трябва да се поддържат възможно най-ниски.

Фертилитет

Ирбесартан няма ефект върху фертилитета на третирани плъхове и тяхното потомство, до

дозови нива, причиняващи първите симптоми на токсичност при родителите (вж. точка 5.3).

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Въз основа на фармакодинамичните си свойства, не се очаква Ifirmacombi да повлияе на

способността за шофиране и табота с машини. В случай на шофиране или работа с машини,

трябва да се има предвид възможността за поява на замаяност или отпадналост, по време на

лечението на хипертония.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Прочетете целия документ

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/712450/2015

EMEA/H/C/002302

Резюме на EPAR за обществено ползване

Ifirmacombi

Ирбесартан/хидрохлоротиазид

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Ifirmacombi. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба

(CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и

препоръки за условията на употреба на Ifirmacombi.

Какво представлява Ifirmacombi?

Ifirmacombi представлява лекарство, което съдържа две активни вещества, ирбесартан

(irbesartan) и хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide). Предлага се под формата на таблетки

(150 mg ирбесартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид; 300 mg ирбесартан и 25 mg хидрохлоротиазид;

300 mg ирбесартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид).

Ifirmacombi е „генерично лекарство“. Това означава, че Ifirmacombi е подобно на „референтното

лекарство“ CoAprovel, което вече е разрешено в Европейския съюз (ЕС). За повече информация

относно генеричните лекарства вижте документа тип „въпроси и отговори“ тук

За какво се използва Ifirmacombi?

Ifirmacombi се използва при възрастни пациенти, които имат есенциална хипертония (високо

кръвно налягане), която не се контролира в достатъчна степен от лечение само с ирбесартан или

хидрохлоротиазид. „Есенциална“ означава, че няма очевидна причина за хипертонията.

Лекарствeният продукт се отпуска по лекарско предписание.

Как се използва Ifirmacombi?

Дозата Ifirmacombi, която ще се прилага, зависи от дозата ирбесартан или хидрохлоротиазид,

която преди това е приемал пациентът. Дози, по-високи от 300 mg ирбесартан и 25 mg

хидрохлоротиазид веднъж дневно, не се препоръчват. Ifirmacombi може да бъде добавен към

други лечения за хипертония.

Ifirmacombi

EMA/712450/2015

Страница 2/2

Как действа Ifirmacombi?

Ifirmacombi съдържа две активни вещества, ирбесартан и хидрохлоротиазид.

Ирбесартан е „антагонист на ангиотензин II рецепторите“, което означава, че той блокира

действието на хормон, наречен ангиотензин II. Ангиотензин II е мощен вазоконстриктор

(вещество, което свива кръвоносните съдове). Като блокира рецепторите, с които обикновено се

свързва ангиотензин ІІ, ирбесартан спира действието на хормона и позволява на кръвоносните

съдове да се разширят.

Хидрохлоротиазид е диуретик, който представлява друг вид лечение за хипертония. Той действа,

като увеличава отделянето на урина, намалява количеството на течностите в кръвта и понижава

кръвното налягане.

Комбинацията от двете активни вещества има натрупващ се ефект и понижава в по-голяма степен

кръвното налягане в сравнение със самостоятелната им употреба. Чрез понижаване на кръвното

налягане се намаляват рисковете, свързани с високото кръвно налягане, например рискът от

получаване на удар.

Как е проучен Ifirmacombi?

Тъй като Ifirmacombi е генерично лекарство, направените проучвания целят да докажат

единствено, че продуктът е биоеквивалентен на референтното лекарство CoAprovel. Две

лекарства се считат за биоеквивалентни, когато произвеждат едни и същи нива на активното

вещество в организма.

Какви са ползите и рисковете, свързани с Ifirmacombi?

Тъй като Ifirmacombi е генерично лекарство и биоеквивалент на референтното лекарство, приема

се, че ползите и рисковете са същите като при референтното лекарство.

Защо Ifirmacombi е разрешен за употреба?

CHMP заключи, че в съответствие с изискванията на ЕС е доказано, че Ifirmacombi е със сравнимо

качество и представлява биоеквивалент на CoAprovel. Следователно CHMP счита, че както при

CoAprovel, ползите превишават установените рискове. Комитетът препоръча на Ifirmacombi да се

издаде разрешение за употреба.

Допълнителна информация за Ifirmacombi:

На 4 март 2011 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Ifirmacombi, валидно

в Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Ifirmacombi може да се намери на уебсайта на Агенцията

на ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports

. За повече

информация относно лечението с Ifirmacombi прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Пълният текст на EPAR относно референтното лекарство също може да се намери на уебсайта на

Агенцията.

Дата на последно актуализиране на текста 11-2015.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация