Idelvion

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

албутрепеннаког алфа

Предлага се от:

CSL Behring GmbH

АТС код:

B02BD04

INN (Международно Name):

albutrepenonacog alfa

Терапевтична група:

Антихеморагични

Терапевтична област:

Хемофилия Б

Терапевтични показания:

Лечение и профилактика на кървене при пациенти с хемофилия В (дефицит на вроден дефицит на фактор IX).

Каталог на резюме:

Revision: 12

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-05-11

Листовка

                45
Б. ЛИСТОВКА
46
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
IDELVION 250 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
IDELVION 500 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
IDELVION 1000 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
IDELVION 2000 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
IDELVION 3500 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
албутрепенонаког алфа (albutrepenonacog alfa)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява IDELVION и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използват
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
IDELVION 250 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
IDELVION 500 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
IDELVION 1000 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
IDELVION 2000 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
IDELVION 3500 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
IDELVION 250 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Всеки флакон съдържа номинално 250 IU
рекомбинантен фузионен протеин,
свързващ
коагулационен фактор IX с албумин (rIX-FP),
(албутрепенонаког алфа (albutrepenonacog alfa)).
След разтваряне с 2,5 ml вода за инжекции
разтворът съдържа 100 IU/ml
албутрепенонаког
алфа.
IDELVION 500 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Всеки флакон съдържа номинално 500 IU
рекомбинантен фузионен протеин,
свързващ
коагулационен фактор IX с албумин (rIX-FP),
(албутрепенонаког алфа (albutrepenonacog alfa)).
След разтваряне с 2,5 ml вода за инжекции
разтворът съдържа 200 IU/ml
албутрепенонаког
алфа.
IDELVION 1000 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Всеки флакон съдържа номинално 1000 IU
рекомбинантен фузионен протеин,
свързващ
коагулационен фактор IX с албумин (
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 18-09-2023
Листовка Листовка чешки 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 18-09-2023
Листовка Листовка датски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 18-09-2023
Листовка Листовка немски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 18-09-2023
Листовка Листовка естонски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 18-09-2023
Листовка Листовка гръцки 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 18-09-2023
Листовка Листовка английски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 18-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 27-05-2016
Листовка Листовка френски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 18-09-2023
Листовка Листовка италиански 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 18-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 27-05-2016
Листовка Листовка латвийски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 18-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 27-05-2016
Листовка Листовка литовски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 18-09-2023
Листовка Листовка унгарски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 18-09-2023
Листовка Листовка малтийски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 18-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 27-05-2016
Листовка Листовка нидерландски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 18-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 27-05-2016
Листовка Листовка полски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 18-09-2023
Листовка Листовка португалски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 18-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 27-05-2016
Листовка Листовка румънски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 18-09-2023
Листовка Листовка словашки 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 18-09-2023
Листовка Листовка словенски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 18-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 27-05-2016
Листовка Листовка фински 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 18-09-2023
Листовка Листовка шведски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 18-09-2023
Листовка Листовка норвежки 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 18-09-2023
Листовка Листовка исландски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 18-09-2023
Листовка Листовка хърватски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 18-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 27-05-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите