Gonazon

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

AzaGly-нафарелин

Предлага се от:

Intervet International BV

АТС код:

QH01CA

INN (Международно Name):

azagly-nafarelin

Терапевтична група:

Dogs; Salmonidae (Salmonid fish)

Терапевтична област:

Хипофизни и хипоталамични хормони и аналози

Терапевтични показания:

Жената сьомга, риба, като атлантическата сьомга (Salmo Салар), дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss), речна пъстърва (Salmo trutta) и арктически гольца (Езерен alpinus)индукция и за синхронизиране на овулацията за производство на очите-яйца и се изпържи. Кучета (женски)профилактика гонадной функция при сук чрез дългосрочна блокада на синтеза на гонадотропин .

Каталог на резюме:

Revision: 7

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2003-07-20

Листовка

                29/37
B. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт който вече не е
разрешен за употреба
30/37
ЛИСТОВКА
GONAZON КОНЦЕНТРАТ ЗА РАЗТВОР ЗА
ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЖЕНСКИ САЛМОНИДНИ РИБИ
1.
ИМЕ
И
ПОСТОЯННИЯ
АДРЕС
НА
УПРАВЛЕНИЕ
НА
ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА
ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
ЛИЦА
Притежател на лиценза за употреба и
производител:
Intervet International BV
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
The Netherlands
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Gonazon концентрат за разтвор за
инжектиране на женски Салмонидни риби
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Azagly-nafarelin 1600

g/ml as azagly-nafarelin acetate.
Помощно вещество: Benzyl alcohol
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Индуциране и синхронизиране на
овулацията за производството на
личинки и зарибителен
материал.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да
не
се
използва
Gonazon
преди
настъпване
на
естествена
овулация
на
около
10%
от
популацията.
Продуктът
да
не
се
използва
при
риби,
отглеждани
при
температура
на
водата,
която
обикновено възпрепятства овулацията,
защото това може да доведе до
влошаване качеството на
хайвера.
6.
НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ
Ако забележите някакво сериозно
въздействие или други ефекти, които не

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1/37
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт който вече не е
разрешен за употреба
2/37
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Gonazon концентрат за разтвор за
инжектиране на женски Салмонидни
риби.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
ФЛАКОН С КОНЦЕНТРАТ:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ(И):
Azagly-nafarelin 1600

g/ml as azagly-nafarelin acetate.
ПОМОЩНО ВЕЩЕСТВО(А):
Benzyl alcohol (1%)
ФЛАКОН С РАЗТВОРИТЕЛ:
ПОМОЩНО ВЕЩЕСТВО(А):
Benzyl alcohol (1%)
За пълен списък на помощните вещества,
виж т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Концентрат за инжективен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДЪТ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН
Женски
Салмонидни
риби
като
атлантическа
сьомга
(_Salmo_
_salar_),
дъгова
пъстърва
(_Oncorhynchus_
_mykiss_),
кафява
пъстърва
(_Salmo_
_trutta_)
и
арктическа
пъстърва
(_Salvelinus_
_alpinus_).
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ ЗА ОТДЕЛНИТЕ
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Индуциране и синхронизиране на
овулацията за производството на
личинки и зарибителен
материал.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва Gonazon преди
настъпване на естествена овулация при
приблизително 10%
от популацията.
Продуктът
да
не
се
използва
при
риби,
отглеждани
при
температура
на
водата,
която
обикновено възпрепятства о
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта испански 15-08-2012
Листовка Листовка чешки 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта чешки 15-08-2012
Листовка Листовка датски 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта датски 15-08-2012
Листовка Листовка немски 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта немски 15-08-2012
Листовка Листовка естонски 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта естонски 15-08-2012
Листовка Листовка гръцки 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 15-08-2012
Листовка Листовка английски 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта английски 15-08-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-08-2012
Листовка Листовка френски 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта френски 15-08-2012
Листовка Листовка италиански 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта италиански 15-08-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-08-2012
Листовка Листовка латвийски 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 15-08-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-08-2012
Листовка Листовка литовски 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта литовски 15-08-2012
Листовка Листовка унгарски 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 15-08-2012
Листовка Листовка малтийски 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 15-08-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-08-2012
Листовка Листовка нидерландски 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 15-08-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-08-2012
Листовка Листовка полски 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта полски 15-08-2012
Листовка Листовка португалски 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта португалски 15-08-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-08-2012
Листовка Листовка румънски 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта румънски 15-08-2012
Листовка Листовка словашки 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта словашки 15-08-2012
Листовка Листовка словенски 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта словенски 15-08-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-08-2012
Листовка Листовка фински 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта фински 15-08-2012
Листовка Листовка шведски 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта шведски 15-08-2012
Листовка Листовка норвежки 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 15-08-2012
Листовка Листовка исландски 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта исландски 15-08-2012

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите