Foscan

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

темопорфин

Предлага се от:

Biolitec Pharma Ltd

АТС код:

L01XD05

INN (Международно Name):

temoporfin

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Head and Neck Neoplasms; Carcinoma, Squamous Cell

Терапевтични показания:

Foscan е показан за палиативно лечение на пациенти с напреднал главата и шията плоскоклетъчен карцином при липса на предварително терапии и неподходящи за лъчетерапия, хирургия или системна химиотерапия.

Каталог на резюме:

Revision: 18

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2001-10-24

Листовка

                19
Б. ЛИСТОВКА
20
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
FOSCAN 1 MG/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
Темопорфин (Temoporfin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
медицинска
сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Foscan и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Foscan
3.
Как да използвате Foscan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Foscan
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА FOSCAN И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Активната съставка във Foscan е
темопорфин.
Foscan е порфирин фоточувствително
лекарство, което увеличава Вашата
чувствителност към
светлина и се активира от лазерна
светлина при лечение, наричано
фотодинамична терапия.
Foscan се използва за лечението на р
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Foscan 1 mg/ml инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml съдържа 1 mg темопорфин (temoporfin).
_Помощни вещества с известно
действие_:
Всеки ml съдържа 376 mg етанол безводен и
560 mg пропиленгликол.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор
Тъмновиолетов разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Foscan е показан за палиативно лечение
при пациенти с напреднал стадий на
сквамозноклетъчен карцином на
главата и шията, който не се е повлиял
от предшестващо
лечение и не е подходящ за
лъчетерапия, хирургично лечение или
системна химиотерапия.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Фотодинамичната терапия с Foscan трябва
да се прилага само в специализирани
онкологични
центрове, където многопрофилен екип
определя лечението на пациента и под
наблюдението на
лекари с опит във фотодинамичната
терапия.
Дозировка
Дозата е 0,15 mg/kg телесно тегло.
_Педиатрична популация_
Няма съответно приложение на Foscan в
педиатричната популация.
Начин на приложение
Foscan се прилага чрез интравенозна
канюл
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 18-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта испански 18-04-2016
Листовка Листовка чешки 18-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта чешки 18-04-2016
Листовка Листовка датски 18-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта датски 18-04-2016
Листовка Листовка немски 18-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта немски 18-04-2016
Листовка Листовка естонски 18-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта естонски 18-04-2016
Листовка Листовка гръцки 18-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 18-04-2016
Листовка Листовка английски 18-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта английски 18-04-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 18-04-2016
Листовка Листовка френски 18-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта френски 18-04-2016
Листовка Листовка италиански 18-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта италиански 18-04-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 18-04-2016
Листовка Листовка латвийски 18-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 18-04-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 18-04-2016
Листовка Листовка литовски 18-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта литовски 18-04-2016
Листовка Листовка унгарски 18-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 18-04-2016
Листовка Листовка малтийски 18-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 18-04-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 18-04-2016
Листовка Листовка нидерландски 18-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 18-04-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 18-04-2016
Листовка Листовка полски 18-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта полски 18-04-2016
Листовка Листовка португалски 18-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта португалски 18-04-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 18-04-2016
Листовка Листовка румънски 18-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта румънски 18-04-2016
Листовка Листовка словашки 18-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта словашки 18-04-2016
Листовка Листовка словенски 18-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта словенски 18-04-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 18-04-2016
Листовка Листовка фински 18-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта фински 18-04-2016
Листовка Листовка шведски 18-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта шведски 18-04-2016
Листовка Листовка норвежки 18-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 18-04-2016
Листовка Листовка исландски 18-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта исландски 18-04-2016
Листовка Листовка хърватски 18-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 18-04-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 18-04-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите