Firmagon

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

дегареликс

Предлага се от:

Ferring Pharmaceuticals A/S

АТС код:

L02BX02

INN (Международно Name):

degarelix

Терапевтична група:

Ендокринна терапия

Терапевтична област:

Простатни неоплазми

Терапевтични показания:

FIRMAGON is a gonadotrophin releasing hormone (GnRH) antagonist indicated:- for treatment of adult male patients with advanced hormone-dependent prostate cancer. - for treatment of high-risk localised and locally advanced hormone dependent prostate cancer in combination with radiotherapy. - as neo-adjuvant treatment prior to radiotherapy in patients with high-risk localised or locally advanced hormone dependent prostate cancer.

Каталог на резюме:

Revision: 19

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-02-17

Листовка

                32
Б. ЛИСТОВКА
33
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
FIRMAGON 80 MG ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
дегареликс (degarelix)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
−
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
−
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
−
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява FIRMAGON и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате FIRMAGON
3.
Как да използвате FIRMAGON
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате FIRMAGON
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА FIRMAGON И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
FIRMAGON съдържа дегареликс.
Дегареликс е синтетичен хормонален
блокер, използван при лечението на рак
на простатата и за
лечението на високорисков рак на
простатата преди лъчетерапия и в
комбинация с лъчетерапия при
възрастни мъже. Дегареликс наподобява
един 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
FIRMAGON 80 mg прах и разтворител за
инжекционен разтвор
FIRMAGON 120 mg прах и разтворител за
инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
FIRMAGON 80 mg прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Всеки флакон съдържа 80 mg дегареликс
(degarelix) (под формата на ацетат). След
разтваряне всеки
ml от разтвора съдържа 20 mg дегареликс.
FIRMAGON 120 mg прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Всеки флакон съдържа 120 mg дегареликс
(degarelix) (под формата на ацетат). След
разтваряне всеки
ml от разтвора съдържа 40 mg дегареликс.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах и разтворител за инжекционен
разтвор
Прах: бял до почти бял прах.
Разтворител: бистър, безцветен
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
FIRMAGON е антагонист на
гонадотропин-освобождаващия хормон
(GnRH) показан за:
-лечение на възрастни мъже с напреднал
хормонозависим рак на простатата.
-лечение на високорисков локализиран
и локално напреднал, хормонозависим
рак на простатата в
комбинация с лъчетерапия.
-неоадювантно лечение преди
лъчетерапия при пациенти с

                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 30-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 30-03-2022
Листовка Листовка чешки 30-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 30-03-2022
Листовка Листовка датски 30-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 30-03-2022
Листовка Листовка немски 30-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 30-03-2022
Листовка Листовка естонски 30-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 30-03-2022
Листовка Листовка гръцки 30-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 30-03-2022
Листовка Листовка английски 30-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 30-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 03-11-2021
Листовка Листовка френски 30-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 30-03-2022
Листовка Листовка италиански 30-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 30-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 03-11-2021
Листовка Листовка латвийски 30-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 30-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 03-11-2021
Листовка Листовка литовски 30-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 30-03-2022
Листовка Листовка унгарски 30-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 30-03-2022
Листовка Листовка малтийски 30-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 30-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 03-11-2021
Листовка Листовка нидерландски 30-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 30-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 03-11-2021
Листовка Листовка полски 30-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 30-03-2022
Листовка Листовка португалски 30-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 30-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 03-11-2021
Листовка Листовка румънски 30-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 30-03-2022
Листовка Листовка словашки 30-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 30-03-2022
Листовка Листовка словенски 30-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 30-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 03-11-2021
Листовка Листовка фински 30-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 30-03-2022
Листовка Листовка шведски 30-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 30-03-2022
Листовка Листовка норвежки 30-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 30-03-2022
Листовка Листовка исландски 30-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 30-03-2022
Листовка Листовка хърватски 30-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 30-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 03-11-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите