Eurartesim

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

piperaquine tetraphosphate, Artenimol

Предлага се от:

Alfasigma S.p.A.

АТС код:

P01BF05

INN (Международно Name):

piperaquine tetraphosphate, artenimol

Терапевтична група:

антипротозойни

Терапевтична област:

малария

Терапевтични показания:

Eurartesim е показан за лечение на неусложнена малария Plasmodium falciparum при възрастни, деца и бебета на 6 месеца и повече и с тегло 5 kg или повече. Трябва да се вземат предвид официалните препоръки за правилното използване на малария агенти.

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-10-27

Листовка

                47
Б. ЛИСТОВКА
48
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
EURARTESIM 160 MG/20 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Пипераквинов тетрафосфат (Piperaquine
tetraphosphate)/артенимол (artenimol)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Eurartesim и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди Вие или
Вашето дете да приемете Eurartesim
3.
Как да приемате Eurartesim
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Eurartesim
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА EURARTESIM И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Eurartesim съдържа активните вещества
пиперакви
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Eurartesim 160 mg/20 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 160 mg
пипераквинов тетрафосфат (piperaquine
tetraphosphate) (под формата на тетрахидрат;
PQP) и 20 mg артенимол (artenimol).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Бяла, продълговата, двойноизпъкнала,
филмирана таблетка (размер 11,5 x 5,5 mm /
дебелина
4,4 mm) с делителна черта, маркирана от
едната страна с буквите “S” и “T”.
Таблетката може да бъде разделена на
равни дози.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Eurartesim е показан за лечение на
неусложнена малария, предизвикана от
_Plasmodium _
_falciparum_
, при възрастни, юноши, деца и
кърмачета на 6 месеца и повече, и с
тегло 5 kg или
повече.
Трябва да се обърне внимание на
официалните насоки за подходяща
употреба на
антималарийните лекарствени
продукти, включително информация за
разпространението на
резистентност към
артенимол/пипераквин в географския
регион, където е придобита
инфекцията (вж. точка 4.4).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Дозата Eurar
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 30-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 30-08-2023
Листовка Листовка чешки 30-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 30-08-2023
Листовка Листовка датски 30-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 30-08-2023
Листовка Листовка немски 30-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 30-08-2023
Листовка Листовка естонски 30-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 30-08-2023
Листовка Листовка гръцки 30-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 30-08-2023
Листовка Листовка английски 30-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 30-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 26-09-2016
Листовка Листовка френски 30-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 30-08-2023
Листовка Листовка италиански 30-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 30-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 26-09-2016
Листовка Листовка латвийски 30-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 30-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 26-09-2016
Листовка Листовка литовски 30-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 30-08-2023
Листовка Листовка унгарски 30-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 30-08-2023
Листовка Листовка малтийски 30-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 30-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 26-09-2016
Листовка Листовка нидерландски 30-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 30-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 26-09-2016
Листовка Листовка полски 30-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 30-08-2023
Листовка Листовка португалски 30-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 30-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 26-09-2016
Листовка Листовка румънски 30-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 30-08-2023
Листовка Листовка словашки 30-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 30-08-2023
Листовка Листовка словенски 30-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 30-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 26-09-2016
Листовка Листовка фински 30-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 30-08-2023
Листовка Листовка шведски 30-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 30-08-2023
Листовка Листовка норвежки 30-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 30-08-2023
Листовка Листовка исландски 30-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 30-08-2023
Листовка Листовка хърватски 30-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 30-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 26-09-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите