Emselex

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

дарифенацин хидробромид

Предлага се от:

pharmaand GmbH

АТС код:

G04BD10

INN (Международно Name):

darifenacin hydrobromide

Терапевтична група:

Urologicals, лекарства за уриниране и инконтиненция

Терапевтична област:

Urinary Incontinence, Urge; Urinary Bladder, Overactive

Терапевтични показания:

Симптоматично лечение на импулсна инконтиненция и / или повишена честота и спешност в урината, които могат да се появят при възрастни пациенти с синдром на свръхактивен пикочен мехур.

Каталог на резюме:

Revision: 26

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2004-10-22

Листовка

                42
Б. ЛИСТОВКА
43
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
EMSELEX
7,5_ _MG ТАБЛЕТКИ С УДЪЛЖЕНО
ОСВОБОЖДАВАНЕ
Дарифенацин (Darifenacin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Emselex и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Emselex
3.
Как да приемате Emselex
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Emselex
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА EMSELEX И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАК ДЕЙСТВА EMSELEX
Emselex понижава активността на
свръхактивния пикочен мехур. Това Ви
позволя
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Emselex 7,5 mg таблетки с удължено
освобождаване
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 7,5 mg
дарифенацин (darifenacin) (като хидробромид)
_._
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка с удължено освобождаване
Бяла кръгла изпъкнала таблетка с
вдлъбнато релефно означение “DF” от
едната страна и “7.5”
от другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Симптоматично лечение на импулсна
инконтиненция и/или повишени честота
и позиви за
уриниране каквито могат да се
наблюдават при възрастни пациенти със
синдром на
свръхактивен пикочен мехур.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
_Възрастни _
Препоръчителната начална доза е 7,5
_ _
mg дневно. Две седмици след започване
на терапията
пациентите трябва да се подложат на
повторна оценка. За тези, при които се
налага
по-значително облекчаване на
симптомите, дозата може да се повиши
до 15
_ _
mg дневно в
зависимост от индивидуалния отговор.
_Пациенти в напреднала възраст (≥65
години) _
Препоръчителната начална доза за
пациенти в напреднала в
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 27-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 27-10-2023
Листовка Листовка чешки 27-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 27-10-2023
Листовка Листовка датски 27-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 27-10-2023
Листовка Листовка немски 27-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 27-10-2023
Листовка Листовка естонски 27-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 27-10-2023
Листовка Листовка гръцки 27-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 27-10-2023
Листовка Листовка английски 27-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 27-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 24-05-2013
Листовка Листовка френски 27-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 27-10-2023
Листовка Листовка италиански 27-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 27-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 24-05-2013
Листовка Листовка латвийски 27-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 27-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 24-05-2013
Листовка Листовка литовски 27-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 27-10-2023
Листовка Листовка унгарски 27-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 27-10-2023
Листовка Листовка малтийски 27-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 27-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 24-05-2013
Листовка Листовка нидерландски 27-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 27-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 24-05-2013
Листовка Листовка полски 27-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 27-10-2023
Листовка Листовка португалски 27-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 27-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 24-05-2013
Листовка Листовка румънски 27-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 27-10-2023
Листовка Листовка словашки 27-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 27-10-2023
Листовка Листовка словенски 27-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 27-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 24-05-2013
Листовка Листовка фински 27-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 27-10-2023
Листовка Листовка шведски 27-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 27-10-2023
Листовка Листовка норвежки 27-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 27-10-2023
Листовка Листовка исландски 27-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 27-10-2023
Листовка Листовка хърватски 27-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 27-10-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите