Efavirenz Teva

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)

17-10-2019

Активна съставка:
ефавиренц
Предлага се от:
Teva B.V.
АТС код:
J05AG03
INN (Международно Name):
efavirenz
Терапевтична група:
Антивирусните медикаменти за подаване на заявления,
Терапевтична област:
ХИВ инфекции
Терапевтични показания:
Ефавиренц е показан при комбинирано антивирусно лечение на възрастни, юноши и деца на 3-годишна възраст, инфектирани с човешки имунодефицит-вирус-1 (HIV-1). Эфавиренз не са надлежно проучени при пациенти с напреднал състояние на ХИВ-инфекция, а именно при пациенти с показател за броя на твоите cd4 < 50 клетки/мм3 или при неефективност протеазни инхибитора (ПИ)-съдържащи схеми. Въпреки че кръстосана резистентност эфавиренза с протеазни инхибитори (ПИ) документирани не е потвърдено, в момента няма достатъчно данни за ефективността се използват по-късно ПЕЕ на базата на комбинирана терапия при неефективност схеми, съдържащи эфавиренз.
Каталог на резюме:
Revision: 9
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/002352
Дата Оторизация:
2012-01-09
EMEA код:
EMEA/H/C/002352

Документи на други езици

Листовка Листовка - испански

17-10-2019

Данни за продукта Данни за продукта - испански

17-10-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - испански

27-01-2012

Листовка Листовка - чешки

17-10-2019

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

17-10-2019

Листовка Листовка - датски

17-10-2019

Данни за продукта Данни за продукта - датски

17-10-2019

Листовка Листовка - немски

17-10-2019

Данни за продукта Данни за продукта - немски

17-10-2019

Листовка Листовка - естонски

17-10-2019

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

17-10-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - естонски

27-01-2012

Листовка Листовка - гръцки

17-10-2019

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

17-10-2019

Листовка Листовка - английски

17-10-2019

Данни за продукта Данни за продукта - английски

17-10-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - английски

27-01-2012

Листовка Листовка - френски

17-10-2019

Данни за продукта Данни за продукта - френски

17-10-2019

Листовка Листовка - италиански

17-10-2019

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

17-10-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - италиански

27-01-2012

Листовка Листовка - латвийски

17-10-2019

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

17-10-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - латвийски

27-01-2012

Листовка Листовка - литовски

17-10-2019

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

17-10-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - литовски

27-01-2012

Листовка Листовка - унгарски

17-10-2019

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

17-10-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - унгарски

27-01-2012

Листовка Листовка - малтийски

17-10-2019

Данни за продукта Данни за продукта - малтийски

17-10-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - малтийски

27-01-2012

Листовка Листовка - нидерландски

17-10-2019

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

17-10-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - нидерландски

27-01-2012

Листовка Листовка - полски

17-10-2019

Данни за продукта Данни за продукта - полски

17-10-2019

Листовка Листовка - португалски

17-10-2019

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

17-10-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - португалски

27-01-2012

Листовка Листовка - румънски

17-10-2019

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

17-10-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - румънски

27-01-2012

Листовка Листовка - словашки

17-10-2019

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

17-10-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словашки

27-01-2012

Листовка Листовка - словенски

17-10-2019

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

17-10-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словенски

27-01-2012

Листовка Листовка - фински

17-10-2019

Данни за продукта Данни за продукта - фински

17-10-2019

Листовка Листовка - шведски

17-10-2019

Данни за продукта Данни за продукта - шведски

17-10-2019

Листовка Листовка - норвежки

17-10-2019

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки

17-10-2019

Листовка Листовка - исландски

17-10-2019

Данни за продукта Данни за продукта - исландски

17-10-2019

Листовка Листовка - хърватски

17-10-2019

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

17-10-2019

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Ефавиренц Teva 600 mg филмирани таблетки

ефавиренц (efavirenz)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други

хора. То може да им навреди, независимо, че признаците на тяхното заболяване са

същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар,

фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции,

неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази тази листовка:

Какво представлява Ефавиренц Teva и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Ефавиренц Teva

Как да приемате Ефавиренц Teva

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Ефавиренц Teva

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Ефавиренц Teva

и за какво се използва

Ефавиренц Tevа, който съдържа ефавиренц като активно вещество, е представител на

група антиретровирусни лекарства наречени ненуклеозидни инхибитори на обратната

транскриптаза (ННИОТ). Той представлява

антиретровирусно лекарство, което повлиява

инфекцията с човешки имунодефицитен вирус

(НІV-1) посредством намаляване на

количеството на вируса в кръвта. Използва се при възрастни, юноши и деца на възраст 3 и

повече години.

Вашият лекар Ви е предписал Ефавиренц Teva, тъй като имате HIV инфекция. В съчетание с

други антиретровирусни лекарства, Efavirenz Teva намалява нивото на вируса в кръвта. Това ще

подсили имунната Ви система и ще намали риска от развитие на заболявания, свързани с HIV

инфекция.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Ефавиренц Teva

Не приемайте Ефавиренц Teva

Ако сте алергични

към ефавиренц или някоя от другите съставки на това лекарство

(изброени в точка 6). Свържете се с Вашия лекар или фармацевт за съвет.

Ако имате тежко чернодробно заболяване

Ако имате

проблеми със

сър

цето

,

като промяна в сърдечния ритъм или сърдечната

честота

,

забавен сърдечен ритъм

или тежко сърдечно заболяване

.

Ако някой от членовете на Вашето семейство (родители, баби и дядовци, братя или

сестри) внезапно е починал от сърдечен проблем или е бил роден със сърдечни проблеми.

Ако Вашият лекар Ви е казвал, че имате високи или ниски стойности на електролити в

кръвта, като калий или магнезий.

Ако в момента приемат

някое от

следните лекарства (вижте също “Други лекарства и

Ефавиренц Teva”):

астемизол или терфенадин

(използвани за лечение на алергични симптоми)

бепридил

(използван за лечение на сърдечно заболяване)

цизаприд

(използван за лечение на киселини)

ерготаминови алкалоиди

(например ерготамин, дихидроерготамин, ергоновин

или метилергоновин) (използвани за лечение на мигрена и клъстърно главоболие)

мидазолам или триазолам

(използвани за по-добър сън)

пимозид, имипрамин, амитриптилин или кломипрамин

(използвани за лечение

на определени психични състояния)

лбасвир или гразопревир

(използвани за лечение на хепатит С)

жълт кантарион

Hypericum perforatum

) (билка използвана при депресия и

тревожност)

флекаинид, метопролол

(използвани за лечение на неравномерен сърдечен ритъм)

определени антибиотици

(макролиди, флуороквинолони, имидазол)

триазолови противогъбични средства

някои

антималарийни средства

метадон

(използван за лечение на опиатна зависимост)

Ако приемате някое от тези лекарства, кажете на Вашия лекар незабавно.

Прием на

тези лекарства едновременно с Ефавиренц Teva може да създаде възможност за сериозни

и/или животозастрашаващи нежелани реакции или да спре нормалното действие на

Ефавиренц Teva.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да приемете Ефавиренц Teva.

Ефавиренц Teva трябва да се приема с други лекарства, които действат срещу HIV

вируса.

Ако лечението с Efavirenz Teva е започнато, тъй като досегашното лечение не е

довело до предпазване от размножаване на вируса, едновременно трябва да бъде

започнато лечение и с друго лекарство, които не сте приемали до момента.

Когато приемате това лекарство,

все още сте в състояние да предавате заразата с НІV

въпреки че рискът се понижава от ефективна антиретровирусна терапия. Необходимо е да

вземате предпазни мерки, за да избегнете заразяването на други хора чрез полов контакт

или кръвопреливане. Обсъдете с Вашия лекар необходимите предпазни мерки, за да

избегнете инфектиране на други хора. Това лекарство не може да излекува HIV

инфекцията и Вие може да продължите да развивате инфекции или други заболявания,

свързани с HIV.

Вие трябва да бъдете под наблюдение от Вашия лекар, докато приемате Ефавиренц Teva.

Моля, кажете на Вашия лекар:

ако сте имали предшестващо психично заболяване

, включително депресия или

наркотична, или алкохолна зависимост. Кажете на Вашия лекар незабавно, ако се

чувствате депресирани, имате суицидни намерения или странни мисли (вижте т. 4

Възможни нежелани реакции

ако сте имали предходни гърчове (припадък или пристъп)

или ако сте

провеждали противогърчово лечение с лекарства като карбамазепин, фенобарбитал

и фенитоин. Ако приемате някое от тези лекарства, може да се наложи Вашият

лекар да провери нивата на противъгърчовите лекарства в кръвта Ви, за да се увери,

че те няма да се повлияят, докато приемате Ефавиренц Teva. Вашият лекар може да

ви даде друго противогърчово лекарство.

ако сте имали предшестващо чернодробно заболяване, включително активен

хроничен хепатит.

При пациенти с хроничен хепатит В или С на лечение с

комбинация от антиретровирусни средства, съществува повишен риск от развитие

на тежки и потенциално животозастрашаващи чернодробни проблеми. Вашият

лекар може да Ви направи кръвни изследвания, за да провери как функционира

черния Ви дроб или може да смени лекарството Ви с друго.

Ако имате тежко

чернодробно заболяване, не приемайте Teva

(вижте точка 2

Не приемайте

Ефавиренц Teva

ако имате сърдечно нарушение, като необичаен електрически сигнал, наречен

удължаване на QT интервала

След като започнете да приемате Ефавиренц Teva, внимавайте за:

признаци на замаяност, проблеми със съня, сънливост, затруднено

концентриране или необичайни сънища.

Тези нежелани реакции може да се

проявят през първите 1 или 2 дни от лечението и обикновено отминават след

първите 2 до 4 седмици.

всякакви признаци на кожен обрив

. Ако забележите прояви на тежък обрив с

мехури или висока температура, прекратете приема на Ефавиренц Teva и незабавно

кажете на Вашия лекар. Ако сте имали обрив при лечение с друг ННИОТ, може да

сте с по-висок риск да получите обрив при лечение с Ефавиренц Teva.

всякаква признаци на възпаление или инфекция

. При някои пациенти с

напреднала HIV инфекция (СПИН) и анамнеза за опортюнистична инфекция,

признаци и симптоми на възпаление от предишни инфекции може да възникнат

скоро след като анти-HIV лечението е започнало. Предполага се, че тези симптоми

се дължат на засилен имунен отговор, което дава възможност на организма да се

бори срещу съществуващи инфекции без изразена симптоматика. Ако забележите

каквито и да е симптоми на инфекция, моля кажете на Вашия лекар незабавно.

В допълнение към опортюнистичните инфекции може да настъпят също и

автоимунни нарушения (състояния, които настъпват, когато имунната система

атакува здравата тъкан на организма), след като започнете да приемате лекарства за

лечение на HIV инфекцията. Автоимунните заболявания може да възникнат много

месеци след началото на лечението. Ако забележите каквито и да е симптоми на

инфекция или други симптоми, като мускулна слабост, слабост започваща в ръцете

и краката и преминаваща нагоре към тялото, сърцебиене, треперене или

свръхактивност, информирайте незабавно Вашия лекар, за да потърси

необходимото лечение.

проблеми с костите.

При някои от пациентите, които провеждат комбинирана

антиретровирусна терапия, може да се развие костно заболяване наречено

остеонекроза (костната тъкан умира, поради прекъсване на притока на кръв към

костта). Продължителността на комбинираната антиретровирусна терапия,

употребата на кортикостероиди, консумацията на алкохол, тежката имуносупресия,

по-високият индекс на телесна маса може да са някои от многото рискови фактори

за развитие на това заболяване. Признаците на остеонекроза са скованост на

ставите, болки в ставите (особено в тазобедрената става, коляното и рамото) и

затруднение в движенията. Ако забележите някой от тези признаци, моля кажете на

Вашия лекар.

Деца и юноши

Ефавиренц Teva филмирани таблетки не се препоръчват при деца на възраст под 3 години или с

телесно тегло под 40 kg.

Други лекарства и Ефавиренц Teva

Не трябва да приемате Ефавиренц Teva с определени лекарства.

Те са изброени в “Не

приемайте Ефавиренц Teva“ в началото на точка 2. Те включват някои често приемани

лекарства и една билка (жълт кантарион), които може да предизвикат значителни

взаимодействия.

Кажете на Вашия лекар,

фармацевт или медицинска сестра ако приемате, наскоро сте

приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Ефавиренц Teva може да взаимодейства с други лекарства. В резултат на това количеството на

Teva или други лекарства в кръвта Ви може да бъдат повлияни. Това може да попречи на

правилното действие на лекарството или да влоши която и да е от нежеланите реакции. В някои

случаи Вашият лекар може да бъде принуден да промени дозата Ви или да провери нивата в

кръвта Ви.

Важно е да кажете на Вашия лекар, ако приемате някое от следните:

Други лекарства използвани при HIV инфекция

протеазни инхибитори: дарунавир, индинавир, лопинавир/ритонавир, ритонавир,

атазанавир усилен с ритонавир, саквинавир или фозампренавир/саквинавир.

Вашият лекар може да прецени да Ви даде друго лекарство или да промени дозата

на протеазните инхибитори.

маравирок

комбинирана таблетка, съдържаща ефавиренц, емтрицитабин и тенофовир, която

по настоящем е позната като Atripla, не трябва да се приема с Ефавиренц Teva,

освен ако Вашият лекар не Ви е препоръчал, тъй като тя съдържа ефавиренц, което

е активното вещество в Ефавиренц Teva.

Лекарства, използвани за лечение на инфекция с хепатит C вирус

: боцепревир,

телапревир, елбасвир/гразопревир, симепревир, софосбувир/велпатасвир,

софосбувир/велпатасвир/воксилапревир, глекапревир/пибрентасвир.

Лекарства използвани за лечение на бактериални инфекции

, включително

туберкулоза и СПИН-свързан микобактериум авиум комплекс: кларитромицин,

рифабутин, рифампицин. Вашият лекар може да прецени дали да промени дозата или да

Ви даде алтернативен антибиотик. В допълнение, Вашият лекар може да ви предпише по-

висока доза Ефавиренц Teva.

Лекарства използвани за лечение на гъбични инфекции (противогъбични):

вориконазол. Ефавиренц Teva може да понижи количеството на вориконазол в

кръвта, а вориконазол може да повиши количеството на ефавиренц в кръвта Ви.

Ако приемате тези две лекарства едновременно, дозата вориконазол трябва да бъде

повишена, а дозата ефавиренц да бъде намалена. Първо трябва да проверите при

Вашия лекар.

итраконазол. Ефавиренц Teva може да намали количеството на итраконазол в

кръвта Ви.

позаконазол. Ефавиренц Teva може да намали количеството на позаконазол в

кръвта Ви.

Лекарства, използвани за лечение на малария:

артеметер/лумефантрин: Ефавиренц Teva може да намали количеството на

артеметер/лумефантрин в кръвта Ви.

атоваквон/прогванил: Ефавиренц Teva може да намали количеството на

атоваквон/прогванил в кръвта Ви.

Лекарства използвани за лечение на гърчове/пристъпи (антиконвулсанти):

карбамазепин, фенитоин, фенобарбитал. Ефавиренц Teva може да намали или увеличи

количеството на антиконвулсантите в кръвта Ви. Карбамазепин може да стане причина за

възможно по-слаб ефект на

Ефавиренц Teva. Вашият лекар може да прецени

необходимостта да Ви даде друг антиконвулсант.

Лекарства използвани за понижаване нивото на мазнините в кръвта (наречени още

статини):

аторвастатин, правастатин, симвастатин. Ефавиренц Teva може да намали

количеството на статините в кръвта Ви. Вашият лекар ще провери нивото на холестерола

Ви и ще прецени необходимостта от промяна на дозата на статина.

Метадон

(лекарство използвано за лечение на опиатна зависимост): Вашият лекар може

да препоръча алтернативно лечение.

Сертралин

(лекарство използвано за лечение на депресия): Вашият лекар може да реши

да промени Вашата доза сертралин.

Бупропион (лекарство използвано за лечение на депресия или което Ви помага да спрете

да пушите): може да се наложи Вашият лекар да промени Вашата доза бупропион.

Дилтиазем или подобни лекарства (наречени блокери на калциевите канали , които

са лекарства, обикновено използвани за високо кръвно налягане или сърдечни

проблеми):

когато започнете да приемате Ефавиренц Teva, може да се наложи Вашият

лекар да коригира дозата на блокера на калциевите канали.

Имуносупресанти като циклоспорин, сиролимус или такролимус

(лекарства

използвани за предотвратяване отхвърлянето на органна трансплантация): когато

започнете или спрете да приемате Ефавиренц Teva, Вашият лекар ще наблюдава

непрекъснато Вашите плазмени нива на имуносупресанта и може да се наложи да

промени дозата.

Хормонални контрацептиви като например хапчета против забременяване,

инжекционни контрацептиви (например Депо-Провера) или имплантирани

контрацептиви (например Импланон)

: Вие трябва да използвате и надеждни бариерни

методи за контрацепция (вижте Бременност, кърмене и фертилитет). Ефавиренц Teva

може да намали действието на хормоналните контрацептиви. При жени, които приeмат

Ефавиренц Teva е настъпвала бременност, докато са използвали инплантиран

контрацептив, въпреки че не е установено, че лечението с Ефавиренц Teva е причина за

неуспешната контрацепция.

Варфарин или аценокумарол

(лекарства използвани за намаляване на способността на

кръвта да се съсирва) може да се наложи Вашият лекар да коригира дозата на варфарин или

аценокумарол.

Екстракти от Гинко билоба

(растителен препарат)

Лекарства, които влияят на съредчния ритъм:

Лекарства, използвани за лечение на проблеми на сърдечния ритъм:

като

флекаинид или метопролол.

Лекарства, използвани за лечение на депресия

, като имипрамин, амитриптилин

или кломипрамин.

Антибиотици

, включващи следните видове: макролиди, флуороквинолони или

имидазол.

Ефавиренц Teva с храна и напитки

Прием на Ефавиренц Teva на празен стомах може да намали нежеланите реакции. Сокът от

грейпфрут трябва да се избягва при прием на Ефавиренц Teva.

Бременност, кърмене и фертилитет

Жените не трябва да забременяват по време на лечение

с Ефавиренц Tеva, както и

12

седмици след това

. Вашият лекар може да поиска да направи изследване за бременност, за да е

сигурен, че не сте бременна преди да започнете лечение с Ефавиренц Teva.

Ако има възможност да забременеете, докато получавате Ефавиренц Teva

, трябва да

използвате надежден бариерен контрацептивен метод (например презерватив) с други

контрацептивни методи, включително перорален (хапче) или други хормонални контрацептиви

(например имплантати, инжекция). Ефавиренц може да остане в кръвта Ви известно време след

прекратяване на лечението. Поради това трябва да продължите да използвате контрацептивни

мерки като описаните по-горе 12 седмици след като прекратите лечението с Ефавиренц Teva.

Кажете на Вашия лекар незабавно, ако сте бременна или планирате да забременеете.

Ако

сте бременна може да приемате Ефавиренц Teva само в случай, че Вие и Вашият лекар решите,

че лечението е абсолютно необходимо. Обърнете се за съвет към Вашия лекар или фармацевт

преди да приемате каквото и да е лекарство.

Сериозни дефекти на плода са наблюдавани при неродени животни и бебета на жени лекувани

по време на бременността с ефавиренц или с комбинирано лекарство, съдържащо ефавиренц,

емтрицитабин и тенофовир. Ако се приемали Ефавиренц Teva или комбинирана таблетка,

съдържаща ефавиренц, емтрицитабин и тенофовир по време на бременността, Вашият лекар

може да реши да се правят редовни изследвания на кръвта и други диагностични изследвания,

за да наблюдава развитието на Вашето дете.

Вие не трябва да кърмите Вашето бебе,

ако приемате Ефавиренц Teva.

Шофиране и работа с машини

Ефавиренц Teva съдържа ефавиренц и може да причини замаяност, нарушена

концентрация и сънливост.

Ако имате подобни оплаквания, не шофирайте и не използвайте

каквито и да е инструменти или машини.

Ефавиренц Teva съдържа лактоза

Това лекарство съдържа 9,98 mg лактоза (като монохидрат) на таблетка.

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него

преди да приемете този лекарствен продукт.

Ефавиренц Teva съдържа натрий

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на таблетка, т.е. може да се каже,

че практически не съдържа натрий.

3.

Как да приемате

Ефавиренц Teva

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не

сте сигурни, посъветвайте с Вашия лекар или фармацевт. Вашият лекар ще Ви даде инструкции

за правилно дозиране.

Дозата за възрастни е 600 mg веднъж дневно.

Може да се наложи дозата на Ефавиренц Teva да бъде увеличена или намалена, ако

приемате и други определени лекарства (вижте Други лекарства и Ефавиренц Teva).

Ефавиренц Teva е за перорално приложение. Препоръчва се да се приема на празен

стомах, за предпочитане преди лягане. Това може да направи някои нежелани реакции

(например замаяност, сънливост) по-малко неприятни. На празен стомах обикновено

означава 1 час преди или два часа след хранене.

Препоръчва се капсулата да се поглъща цяла с вода.

Ефавиренц Teva трябва да се приема всеки ден.

Ефавиренц Teva не трябва да се използва никога самостоятелно при лечение на HIV.

Трябва винаги да се използва в комбинация с други лекарства против HIV.

Употреба при деца и юноши

Ефавиренц Teva филмирани таблетки не са подходящи за деца с тегло под 40 kg.

Дозата при деца с телесно тегло 40 kg или повече е 600 mg веднъж дневно.

Ако сте приели повече от необходимата доза Ефавиренц Teva

Ако сте приели много голямо количество Ефавиренц Teva, свържете се с Вашия лекар или в

най-близкото спешно отделение за съвет. Носете опаковката с Вас, за да може по-лесно да

покажете какво сте приели.

Ако сте пропуснали да приемете Ефавиренц Teva

Опитайте се да не пропускате приема на лекарството.

Ако сте пропуснали доза

, вземете

следващата доза възможно най-скоро, но вземайте двойна доза, за да компенсирате пропусната.

Ако се нуждаете от помощ, за да планирате най-доброто време за прием на лекарството,

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте спрели приема на Ефавиренц Teva

Когато наличния Ефавиренц Teva започне да се изчерпва

, вземете допълнително

количество от Вашия лекар или фармацевт. Това е много важно, тъй като ако спрете

лекарството дори и за кратко време, количеството на вируса в кръвта може да започне да се

увеличава. След това повлияването на вируса може да стане по-трудно.

Ако имате някакви допълнителни въпроси свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

При лечение на HIV инфекция невинаги е възможно да се каже дали някои от нежеланите

реакции са причинени от Ефавиренц Teva или от други лекарства, които приемате

едновременно или от самото HIV заболяване.

По време на лечение за ХИВ може да настъпи увеличаване на теглото и на нивата на липидите

и глюкозата в кръвта. Това отчасти е свързано с възстановяването на здравето и начина на

живот, а по отношение на липидите в кръвта понякога е свързано и със самите лекарства за

ХИВ. Вашият лекар ще направи изследвания за тези промени.

Най-съществените нежелани реакции докладвани при употребата на ефавиренц в съчетание с

други лекарства против HIV са кожен обрив и неврологични симптоми.

Ако получите обрив, трябва да потърсите съдействието на Вашия лекар, тъй като някои обриви

може да бъдат сериозни. Повечето обриви обаче отзвучават без да се налага каквато и да е

промяна в лечението с Ефавиренц Teva. Обрив се наблюдава по-често при деца, отколкото при

възрастни лекуване с ефавиренц.

Неврологичните симптоми обикновено се наблюдават при започване на лечението за първи път

и най-често изчезват през първите няколко седмици. В едно проучване неврологичните

симптоми често се появяват през първите 1-3 часа след прием на дозата. Ако имате такива

оплаквания, Вашият лекар може да Ви предложи да приемате Ефавиренц Teva преди сън и на

празен стомах. Някои пациенти имат по-сериозни симптоми, които може да засегнат

настроението или способността за трезво мислене. Някои пациенти действително са извършили

самоубийство. Тези проблеми по-често настъпват при пациенти, които имат данни за

предшестващо душевно заболяване. Винаги съобщавайте на Вашия лекар незабавно за тези или

каквито и да е други нежелани реакции, докато приемате Ефавиренц Teva.

Кажете на Вашия лекар, ако забележите някоя от следните нежелани реакции:

Много чести (засягат повече от 1 потребител на 10)

кожен обрив

Чести (засягат 1 до 10 потребители на 100)

необичайни сънища, затруднена концентрация, замаяност, главоболие, проблеми със

съня, сънливост, проблеми с координацията или баланса

стомашна болка, диария, гадене, повръщане

сърбеж

уморяемост

тревожно усещане, депресия

Изследванията може да покажат:

повишени чернодробни ензими в кръвта

повишени триглицериди (мастни киселини) в кръвта

Нечести (засягат 1 до 10 потребители на 1 000)

нервност, забравяне, обърканост, гърчове, неестествени мисли

замъглено виждане

усещане за световъртеж (вертиго)

болка в корема (стомаха) причинена от възпаление на панкреаса

алергична реакция (свръхчувствителност), която може да причини тежки кожни реакции

(еритема мултиформе, синдром на Stevens-Johnson)

пожълтяване на кожата или бялото на очите, сърбеж или болка в корема (стомаха)

причинени от възпаление на черния дроб

уголемяване на гърдите при мъже

гневно поведение, повлияванена настроението, виждане или чуване на нещо, което в

действителност не съществува (халюцинации), мания (психично състояние

характеризиращо се с пристъпи на свръхактивност, превъзбуденост или

раздразнителност), параноя, суицидни мисли, кататония (състояние, при което пациентът

за определено време е неподвижен и безмълвен)

заглъхване, звънтене или друг постоянен шум в ушите

тремор (треперене)

почервеняване

Изследванията може да покажат:

повишен холестерол в кръвта

Редки (засягат 1 до 10 потребители на 10 000)

сърбящ обрив причинен от реакция към слънцето

чернодробна недостатъчност, в някои случаи водеща до смърт или трансплантация на

черен дроб е настъпила с ефавиренц. Повечето случаи са при пациенти, които вече са

имали чернодробно заболяване, но има и няколко случая при пациенти без налични

чернодробни заболявания.

необяснимо чувство на дистрес, несвързано с халюцинации, но което може да затрудни

ясното и разумно мислене

самоубийство

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Ефавиренц Teva

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност отбелязан върху картонената кутия и

блистера, след “Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Efavirenz Teva

Всяка филмирана таблетка Ефавиренц Teva съдържа 600 mg от активното вещество

ефавиренц.

Другите съставки са микрокристална целулоза, хидроксипропилцелулоза, натриев

лаурилсулфат, натриев нишестен гликолат (типА), полоксамер 407 и магнезиев стеарат в

ядрото на таблетката. Филмовото покритие съдържа хипромелоза, лактоза монохидрат,

титанов диоксид, макрогол/PEG 3350, триацетин и жълт железен оксид.

Как изглежда Ефавиренц Teva

и какво съдържа опаковката

Филмирана таблетка: жълта, с форма на капсула филмирана таблетка, с вдлъбнато

релефно означение “Teva” от едната страна на таблетката и “7541” от другата.

Ефавиренц Teva е в опаковки от, 30, 90 или 30 х 1 филмирани таблетки (в перфорирани

еднодозови блистери) или групова опаковка или картонена кутия, съдържаща 90

филмирани таблетки (3 опаковки от 30 x 1 филмирана таблетка). Не всички видове

опаковки може да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба

Teva BV, Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Нидерландия

Производител

Pliva Croatia Ltd, Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb, Хърватска

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

Belgique/België/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél/Tel: +32 38207373

Lietuva

UAB Sicor Biotech

Tel: +370 52660203

България

Актавис ЕАД

Тел: +359 24899585

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 38207373

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o

Tel: +420 251007111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +36 12886400

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44985511

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland

L-Irlanda

Tel: +353 19630330

Deutschland

ratiopharm GmbH

Tel: +49 73140202

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 8000228400

Eesti

UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Tel: +372 6610801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66775590

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 2118805000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1970070

España

Teva Pharma, S.L.U.

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o

Tel: +34 9138732 80

Tel: +48 223459300

France

Teva Santé

Tél: +33 155917800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda.

Tel: +351 214767550

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel:+ 385 13720000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L.

Tel: +40 212306524

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 19630330

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 15890390

Ísland

ratiopharm Oy

Finnland

Sími: +358 201805900

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 257267911

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 201805900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε.

Ελλάδα

Τηλ: +30 2118805000

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42121100

Latvija

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

Tel: +371 67323666

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44 1977628500

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Ефавиренц Teva 600 mg филмирани таблетки

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка филмирана таблетка съдържа 600 mg ефавиренц (efavirenz).

Помощни вещества с известно действие

Всяка филмирана таблетка съдържа 9,98 mg лактоза (като монохидрат).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмирана таблетка

Жълта, с форма на капсула филмирана таблетка, с вдлъбнато релефно означение “Teva” от

едната страна на таблетката и “7541” от другата.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Ефавиренц е показан за комбинирано антиретровирусно лечение на възрастни, юноши и деца

на 3 години и повече, заразени с човешки имунодефицитен вирус-1 (HIV-1).

Ефавиренц не е адекватно проучван при пациенти с напреднало HIV заболяване, по-конкретно

при пациенти с CD

брой < 50 клетки/mm

или след неуспешно лечение със схема, включваща

протеазен инхибитор (ПИ).

Въпреки че не е доказано наличие на кръстосана резистентност на ефавиренц с ПИ, наличните

до момента данни за ефикасността на комбинираната терапия базирана на ПИ след

неефективна терапевтична схема, включваща eфавиренц не са достатъчни.

За обобщени клинични и фармакодинамични данни вж. точка 5.1.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Терапията трябва да бъде започната от лекар с опит в лечението на HIV инфекция.

Дозировка

Ефавиренц трябва да бъде даван в комбинация с други антиретровирусни лекарства (вж. точка

4.5).

За да се подобри поносимостта на нежеланите реакции от страна на нервната система се

препоръчва прием на лекарството преди сън (вж. точка 4.8).

Възрастни и подрастващи с тегло над 40 kg

Препоръчителната доза на ефавиренц в комбинация с нуклеозиден инхибитор на обратната

транскриптаза НИОТ със или без ПИ (вж. точка 4.5) е 600 mg перорално веднъж дневно.

Ефавиренц филмирани таблетки не са подходящи за деца с телесно тегло под 40 kg. За такива

пациенти има други лекарствени форми.

Корекция на дозата

Aко ефавиренц се прилага едновременно с вориконазол, поддържащата доза на вориконазол

трябва да се увеличава до 400 mg на всеки 12 часа, а дозата на ефавиренц трябва да бъде

намалена с 50%, т.е. до 300 mg веднъж дневно. Когато лечението с вориконазол се прекрати е

необходимо да се премине към първоначалната доза на ефавиренц (вж. точка 4.5).

Ако ефавиренц се прилага едновременно с рифампицин при пациенти с телесно тегло 50 kg или

повече, може да се обмисли увеличаване на дозата на ефавиренц до 800 mg дневно (вж. точка

4.5).

Специални популации

Бъбречно увреждане

Фармакокинетиката на ефавиренц не е проучвана при пациенти с бъбречна недостатъчност; все

пак по-малко от 1% от дозата ефавиренц се екскретира непроменена в урината, поради което

влиянието на бъбречното увреждане върху елиминирането на ефавиренц би трябвало да е

минимално (вж. точка 4.4).

Чернодробно увреждане

Пациенти с леко чернодробно заболяване биха могли да се лекуват с нормално препоръчваната

за тях доза ефавиренц. Пациентите трябва да бъдат мониторирани внимателно за свързани с

дозата нежелани реакции, особено симптоми от страна на нервната система (вж. точки 4.3 и

4.4).

Начин на приложение

Препоръчително е Ефавиренц Teva да се приема на гладно. Повишените концентрации на

ефавиренц, наблюдавани след приложение на ефавиренц с храна може да доведат до

повишаване на честотата на нежеланите реакции (вж точки 4.4 и 5.2).

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или някое от помощните вещества изброени в

точка 6.1.

Пациенти с тежко чернодробно увреждане (Клас С по Child Pugh) (вж. точка 5.2).

Едновременно прилагане с терфенадин, астемизол, цизаприд, мидазолам, триазолам, пимозид,

бепридил или ерготаминови алкалоиди (например ерготамин, дихидроерготамин, ергоновин и

метилергоновин), тъй като ефавиренц се конкурира с тях за CYP3A4 и може да потисне

метаболизма им и да създаде опасност от сериозни и/или животозастрашаващи нежелани

реакции (например сърдечна аритмия, трайно седиране или потискане на дишането) (вж. точка

4.5).

Едновременно прилагане с eлбасвир и гразопревир поради възможността за значително

понижаване на плазмените концентрации на елбасвир и гразопревир (вж. точка 4.5).

Растителни продукти, съдържащи жълт кантарион

(Hypericum perforatum)

, поради риск от

намаляване на плазмената концентрация и понижаване клиничната ефикасност на ефавиренц

(вж. точка 4.5).

Пациенти с:

фамилна анамнеза за взезапна смърт или вродено удължаване на QTc интервала на

електрокардиограмите, или с всяко друго заболяване, за което е известно, че удължава

QTc интервала.

анамнеза за симптоматични сърдечни аритмии или с клинично значима брадикардия, или

със застойна сърдечена недостатъчност, придружена от намалена фракция на изтласкване

на лявата камера.

тежки нарушения на електролитния баланс, напр. хипокалиемия или хипомагнезиемия.

Пациенти, приемащи лекарства, за които е известно, че удължават QTc интервала

(проаритмични средства).

Тези лекарства включват:

антиаритмични лекарства от клас ІА и III,

невролептици и антидепресанти,

определени антибиотици, включително някои средства от следните класове: макролиди,

флуороквинолони, имидазол и триазолови противогъбични средства,

някои антихистамини без седативен ефект (терфенадин, астемизол),

цизаприд,

флекаинид,

някои

антималарийни средства,

метадон.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Ефавиренц не трябва да се прилага като монотерапия за лечение на HIV или да се добавя като

единствено средство към неефекасна терапевтична схема. Бързо се появява резистентен вирус,

когато ефавиренц се прилага като монотерапия. При избор на нови антиретровирусни средства,

които да се използват заедно с ефавиренц, трябва да се вземе предвид възможността за

кръстосана резистентност (вж. точка 5.1).

Едновременен прием на ефавиренц с таблетка с фиксирана комбинация, съдържаща ефавиренц,

емтрицитабин и тенофовир дизопроксил не се препоръчва , освен ако не е необходимо за

коригиране на дозата (например с рифампицин).

Едновременното прилагане на софосбувир/велпатасвир и ефавиренц не се препоръчва

(вж. точка 4.5).

Едновременното прилагане на велпатасвир/софосбувир/воксилапревир и ефавиренц не се

препоръчва (вж. точка 4.5).

Едновременното прилагане на глекапревир/пибрентасвир и ефавиренц може значително да

намали плазмените концентрации на глекапревир и пибрентасвир, което води до понижен

терапевтичен ефект. Едновременното приложение на глекапревир/пибрентасвир и ефавиренц

не се препоръчва (вж. точка 4.5).

Едновременното прилагане с екстракти от Гинко билоба не се препоръчва (вж. точка 4.5).

При едновременно предписване на други лекарства заедно с eфавиренц, лекарите трябва да се

съобразяват със съответната Кратка характеристика на продукта.

Макар че ефективното вирусно потискане с антиретровирусна терапия доказано значително

намалява риска от предаване по полов път, не може да бъде изключен остатъчен риск. Трябва

да се вземат предпазни мерки за предотвратяване на предаването в съответствие с

националните указания.

Ако приложението на някой от антиретровирусните лекарствени продукти от комбинираната

терапия се прекъсне, поради подозирана непоносимост, трябва сериозно да се обмисли

прекратяване употребата на всички антиретровирусни лекарствени продукти. Приложението на

антиретровирусните лекарствени продукти трябва да се възстанови едновременно с

отзвучаване на проявите на непоносимост. Междинна монотерапия и последователно

въвеждане на антиретровирусните средства не е препоръчително, поради повишен риск от

селекция на резистентни вируси.

Обрив

В клинични проучвания с ефавиренц има описани случаи на лек до средно тежък кожен обрив,

които обикновено отзвучават в хода на лечението. Подходящи антихистамини и/или

кортикостероиди може да подобрят поносимостта и да ускорят изчистването на обрива. Тежък

обрив свързан с образуване на мехури, влажни ерозии или улцерации е наблюдаван при по-

малко от 1% от пациентите на лечение с ефавиренц. Честотата на поява на еритема мултиформе

или синдром на Stevens-Johnson е приблизително 0,1%. Лечението с ефавиренц трябва да се

прекрати при пациенти, при които се развива тежък обрив с везикулация, десквамация, засягане

на лигавиците или треска. Ако лечението с ефавиренц се прекрати, трябва да се обмисли

прекъсване на терапията с другите антиретровирусни средства, за да се избегне поява на

резистентни вируси (вж. точка 4.8).

Опитът с ефавиренц при пациенти, които са прекратили лечението с други антиретровирусни

средства от групата на ННИОТ е ограничен (вж. точка 4.8). Ефавиренц не се препоръчва при

пациенти, които са имали животозастрашаваща кожна реакция (напр. синдром на Stevens-

Johnson), докато са приемали друг ННИОТ.

Психични симптоми

Докладвани са психични нежелани реакции при пациенти на лечение с ефавиренц. Пациенти с

предшестваща анамнеза за психични разстройства показват повишен риск от тези сериозни

психични нежелани реакции. В частност, тежка депресия е докладвана по-често при пациенти с

предшестваща анамнеза за депресия. По време на постмаркетинговия период са докладвани

случаи на тежка депресия, самоубийство, делюзии, наподобяващо психоза поведение и

кататония. Пациентите трябва да бъдат посъветвани, ако наблюдават симптоми като тежка

депресия, психоза или суицидни намерения, незабавно да се консултират с лекуващия лекар за

оценка на вероятността тези симптоми да са свързани с използването на ефавиренц, и ако е така

да се прецени дали рискът от продължаване на терапията надвишава ползата от нея (вж. точка

4.8).

Неврологични симптоми

Симптоми, които включват, но не се ограничават до замаяност, безсъние, сънливост, нарушена

концентрация и кошмарни сънища са често докладвани нежелани реакции при пациенти, които

са получавали ефавиренц 600 mg дневно в клинични проучвания (вж. точка 4.8).

Неврологичните симптоми обикновено се появяват през първите един или два дни от началото

на лечението и обикновено отзвучават след първите 2-4 седмици. Пациентите трябва да бъдат

информирани, че ако наблюдават тези чести симптоми, вероятно е те да се подобрят при

продължаване на лечението и не предсказват последващо начало на някои от по-редките

психични симптоми.

Припадъци

Наблюдавани са гърчове при възрастни и педиатрични пациенти, които получават ефавиренц,

основно при наличие на известна анамнеза за припадъци. При пациенти, които успоредно

получават антиконвулсивни лекарствени продукти, метаболизирани предимно през черния

дроб като фенитоин, карбамазепин и фенобарбитал, може да е необходимо периодично

мониториране на плазмените им нива. В проучване върху лекарствените взаимодействия,

плазмените концентрации на карбамазепин се понижават когато карбамазепин се прилага

едновременно с ефавиренц (вж. точка 4.5). Трябва да се предприемат предпазни мерки при

пациенти с анамнеза за припадъци.

Чернодробни събития

Няколко от постмаркетинговите съобщения за чернодробна недостатъчност са били при

пациенти без предшестващо чернодробно заболяване или други рискови фактори, които може

да бъдат установени (вж. точка 4.8). Трябва да се обмисли проследяване на чернодробните

ензими при пациенти без предшестващи чернодробни нарушения или други рискови фактори.

Удължен QTс интервал

При употреба на ефавиренц се наблюдава удължаване на QTc интервала (вж. точки 4.5 и 5.1).

При едновременно прилагане с лекарство с известен риск от

Torsade de Pointes

или когато ще

се приема от пациенти с повишен риск от

Torsade de Pointes

, е необходимо да се обмислят

алтернативи на лечението с ефавиренц.

Ефект на храната

Прилагането на eфавиренц с храна може да увеличи експозицията на ефавиренц (вж. точка 5.2)

и да доведе до увеличаване честотата на нежеланите реакции (вж. точка 4.8). Препоръчва се

eфавиренц да се приема на празен стомах, за предпочитане преди лягане.

Синдром на имунно реактивиране

При HIV инфектирани пациенти с тежък имунен дефицит, при започване на комбинирана

антиретровирусна терапия (КАРТ) може да възникне възпалителна реакция към

асимптоматични или остатъчни опортюнистични патогени и да причини сериозни заболявания

или влошаване на симптомите. Обикновено подобни реакции са наблюдавани през първите

няколко седмици или месеци от започване на КАРТ. Примери за такива реакции са възпаление

на ретината предизвикано от цитомегаловирус, генерализирани и/или локализирани

микобактериални инфекции и пневмония предизвикана от

Pneumocystis jiroveci

(известна преди

като

Pneumocystis carinii

). Всички възпалителни симптоми трябва да бъдат оценявани и при

необходимост да се назначи лечение. В условията на имунно реактивиране сe съобщава също за

развитие на автоимунни нарушения (като болест на Graves и автоимунен хепатит); обаче,

времето до настъпването им, което се съобщава е по-променливо и тези събития може да се

случат много месеци след започване на лечението.

Тегло и метаболитни параметри

По време на антиретровирусна терапия може да настъпи увеличаване на теглото и на нивата на

липидите и глюкозата в кръвта. Такива промени до известна степен могат да бъдат свързани с

контрола на заболяването и начина на живот. Относно липидите, в някои случаи има

доказателства за ефект на лечението, докато относно увеличаването на теглото, няма твърди

доказателства, които да свързват това с някакво конкретно лечение. За проследяване на

липидите и глюкозата в кръвта се прави справка с установените насоки за лечение на HIV.

Липидните нарушения трябва да се лекуват по клинично подходящ начин.

Остеонекроза

Въпреки че етиологията се приема за многофакторна (включително приложение на

кортикостероиди, консумация на алкохол, тежка имуносупресия, по-висок индекс на телесна

маса) са съобщавани случаи на остеонекроза, особено при пациенти с напреднало HIV

заболяване и/или с продължителна експозиция на комбинирана антиретровирусна терапия

(КАРТ). Пациентите трябва да бъдат посъветвани да потърсят консултация с лекар, ако получат

болки в ставите, скованост на ставите или затруднение в движенията.

Специални популации

Чернодробно заболяване

Ефавиренц е противопоказан при пациенти с тежко чернодробно увреждане (вж. точки 4.3 и

5.2) и не се препоръчва при пациенти с умерено тежко чернодробно увреждане, поради

недостатъчни данни за определяне необходимостта от корекция на дозата. Поради значителния

метаболизъм на ефавиренц по пътя на цитохром Р450 и ограничения опит при пациенти с

хронично чернодробно заболяване, трябва да се внимава при приложение на ефавиренц при

пациенти с леко чернодробно увреждане. Пациентите трябва да бъдат мониторирани

внимателно за свързани с дозата нежелани реакции, особено от страна на нервната система.

Трябва да се провеждат периодично лабораторни изследвания за оценка на чернодробната им

функция (вж. точка 4.2).

Безопасността и ефикасността на ефавиренц не са установени при пациенти със значителни

чернодробни нарушения. При пациенти с хроничен хепатит В или С и лекувани с комбинирана

антиретровирусна терапия, съществува повишен риск от развитие на тежки и потенциално

фатални чернодробни нежелани реакции. Пациенти с предходни нарушения на чернодробната

функция, включително хроничен активен хепатит, имат по-висока честота на отклонения в

чернодробната функция по време на комбинирана антиретровирусна терапия и следва да бъдат

мониторирани според стандартната практика. Ако са налице данни за влошаване на

чернодробното заболяване или продължително повишаване стойностите на серумните

трансаминази 5 или повече пъти над горна граница на нормата, трябва да се преоцени ползата

от продължаване на терапията с ефавиренц спрямо потенциалния риск от значително токсично

чернодробно увреждане. При такива пациенти трябва да се обмисли временно прекъсване или

прекратяване на терапията (вж. точка 4.8).

При пациенти на лечение с други лекарствени продукти свързани с чернодробна токсичност,

също се препоръчва мониториране на чернодробните ензими. В случай на едновременна

антивирусна терапия за хепатит В или С, моля вижте съответната лекарствена информация за

тези лекарствени продукти.

Бъбречно увреждане

Фармакокинетиката на ефавиренц не е проучвана при пациенти с бъбречна недостатъчност; все

пак, по-малко от 1% от дозата ефавиренц се екскретира непроменена в урината, така че

влиянието на бъбречното увреждане върху елиминиране на ефавиренц би трябвало да е

минимално (вж. точка 4.2). Няма опит при пациенти с тежка бъбречна недостатъчност и при

тази популация се препоръчва стриктно мониториране на безопасността.

Пациенти в старческа възраст

Наблюдаваният брой на хората в старческа възраст, включени в клиничните проучвания не е

достатъчен, за да може да се прецени дали те реагират по различен начин от по-младите

пациенти.

Педиатрична популация

Обрив е съобщен при 59 от 182 (32%) от лекуваните с ефавиренц деца, като при шест от тях той

е бил тежък. При децата може да се обмисли профилактика с подходящи антихистамини, преди

започване на лечението с ефавиренц.

Помощни вещества

Лактоза

Пациенти с редки наследствени проблеми на непоносимост към галактоза, пълен лактазен

дефицит или глюкозо-галактозна малабсорбция не трябва да приемат този лекарствен продукт.

Натрий

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на таблетка, т.е. може да се каже,

че практически не съдържа натрий.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Ефавиренц

in vivo

e индуктор на CYP3A4, CYP2B6 и UGT1A1. При едновременно прилагане с

ефавиренц плазмените концентрации на съединения, които са субстрати на тези ензими, можe

да се понижат.

In vitro,

ефавиренц е също така и инхибитор на CYP3A4

.

Поради това,

теорeтично ефавиренц може първоначално да увеличи експозицията на CYP3A4 субстрати и е

необходимо повишено внимание при CYP3A4 субстрати с тесен терапевтичен индекс

(вж. точка 4.3). Ефавиренц може да бъде индуктор на CYP2C19 и CYP2C9; обаче е

наблюдавано също

in vitro

инхибиране и нетният ефект на едновременното прилагане със

субстрати на тези ензими не е ясен (вж. точка 5.2).

Експозицията на ефавиренц може да бъде увеличена когато се прилага с лекарствени продукти

(например ритонавир) или храна (например сок от грейпфрут), които инхибират активността на

CYP3A4 или CYP2B6. Съединения или растителни препарати (например екстракти от Гинко

билоба и жълт кантарион), които индуцират тези ензими, могат да предизвикат понижаване на

плазмените концентрации на ефавиренц. Едновременното прилагане с жълт кантарион е

противопоказано (вж. точка 4.3). Едновременното прилагане с екстракти от Гинко билоба не се

препоръчва (вж. точка 4.4).

Лекарства, удължаващи QT интервала

Ефавиренц е противопоказан при съпътстваща употреба на лекарства (които може да причинят

удължаване на QTc интервала и

Torsade de Pointes

) като: антиаритмични лекарства от клас ІА и

III, невролептици и антидепресанти, определени антибиотици, включително някои средства от

следните класове: макролиди, флуороквинолони, имидазол и триазолови противогъбични

средства, някои антихистамини без седативен ефект (терфенадин, астемизол), цизаприд,

флекаинид, някои антималарийни средства и метадон (вж. точка 4.3).

Педиатрична популация

Проучвания за взаимодействията са провеждани само при възрастни.

Противопоказания за едновременно приложение

Eфавиренц не трябва да се приема едновременно с терфенадин, астемизол, цизаприд,

мидазолам, триазолам, пимозид, бепридил или ерготаминови алкалоиди (например ерготамин,

дихидроерготамин, ергоновин и метилергоновин), тъй като потискането на техния метаболизъм

може да доведе до сериозни, животозастрашаващи събития. (вж. точка 4.3).

Елбасвир/гразопревир

Едновременното прилагане на ефавиренц с елбасвир/гразопревир е противопоказано, тъй като

може да доведе до загуба на вирycологичен отговор на елбасвир/гразопревир. Тази загуба се

дължи на значително понижаване на плазмените концентрации на елбасвир и гразопревир,

причинени от индуцирането на CYP3A4 (вж. точка 4.3).

Жълт кантарион (Hypericum perforatum)

Едновременно прилагане на ефавиренц и жълт кантарион или растителни продукти, които

съдържат жълт кантарион е противопоказано. При eдновременно приложение с жълт

кантарион, плазмените нива на ефавиренц може да се понижат, поради индуциране от жълтия

кантарион на метаболизиращи лекарството ензими и/или транспортни протеини. Ако пациент

вече приема жълт кантарион, той трябва да спре употребата на жълтия кантарион и да се

проверят вирусните нива и ако е възможно нивата на ефавиренц. Нивата на ефавиренц може да

се повишат при спиране приема на жълт кантарион и може да се наложи дозата на ефавиренц

да бъде коригирана. Индуциращият ефект на жълтия кантарион може да се запази най-малко 2

седмици след спиране на лечението (вж. точка 4.3).

Други взаимодействия

Взаимодействията между ефавиренц и протеазните инхибитори, антиретровирусните средства

различни от протеазни инхибитори и други неантиретровирусни лекарствени продукти са

описани в Таблица 1 по-долу (повишаването е отбелязано с “↑”, понижаването с “↓”, без

промяна с “↔”, а веднъж на 8 или 12 часа като “q8h” или “q12h”). Ако са определени, 90% или

95% доверителни интервали са дадени в скоби. Проучванията са проведени със здрави

доброволци, освен ако е посочено друго.

Таблица 1: Взаимодействия между ефавиренц и други лекарствени продукти при възрастни

Лекарствен продукт по

терапевтична област

(доза)

Ефекти върху нивата на

лекарствата

Средна промяна в проценти

в AUC, C

max

, C

min

с

доверителни интервали, ако

са налични

a

(механизъм)

Препоръки за

eдновременно приложение

с ефавиренц

ПРОТИВОИНФЕКЦИОЗНИ

Антиретровирусни

Протеазни инхибитори (ПИ)

Атазанавир/ритонавир/ефав

иренц

(400 mg веднъж

дневно/100 mg веднъж

дневно/600 mg веднъж

дневно, всички приемани с

храна)

Атазанавир (pm):

AUC: ↔* (↓ 9 до ↑ 10)

: ↑ 17%* (↑ 8 до ↑ 27)

: ↓ 42%* (↓ 31 до ↓ 51)

Едновременно приложение

на ефавиренц с

атазанавир/ритонавир не се

препоръчва. Ако е

необходимо eдновременно

приложение на атазанавир и

ННИОТ, може да се обмисли

увеличаване на дозата както

на атазанавир, така и на

ритонавир съответно на

400 mg и 200 mg, в

комбинация с ефавиренц,

при внимателно клинично

наблюдение.

Атазанавир/ритонавир/ефав

иренц

(400 mg веднъж

дневно/200 mg веднъж

дневно/600 mg веднъжо

дневно, всички приемани с

храна)

Атазанавир (pm):

AUC: ↔*/** (↓ 10 до ↑ 26)

: ↔*/** (↓ 5 до ↑ 26)

: ↑ 12*/** (↓ 16 до ↑ 49)

(CYP3A4 индукция).

* Когато се сравнява с

атазанавир 300 mg/ритонавир

100 mg веднъж дневно вечер,

без ефавиренц. Това

понижаване в C

на атазанавир

може да повлияе негативно

върху ефикасността на

атазанавир.

** Въз основа на сравнение на

исторически данни

Дарунавир/ритонавир/ефави

ренц

(300 mg два пъти

дневно*/100 mg два пъти

дневно/600 mg еднократно

дневно)

*по-ниски от

препоръчителните дози

подобни находки се очакват

с препоръчителните дози.

Дарунавир:

AUC: ↓ 13%

: ↓ 31%

: ↓ 15 %(CYP3A4 индукция)

Ефавиренц:

AUC : ↑21%

: ↑17%

(CYP3A4 потискане)

: ↑ 15%

Ефавиренц в комбинация с

дарунавир/ритонавир

800/100 mg веднъж дневно

може да доведе до

субоптимални стойности на

на дарунавир. Ако

ефавиренц се приема в

комбинация с

дарунавир/ритонавир,

дарунавир/ритонавир

600/100 mg трябва да се

използва в режим два пъти

дневно

Тази комбинация

Лекарствен продукт по

терапевтична област

(доза)

Ефекти върху нивата на

лекарствата

Средна промяна в проценти

в AUC, C

max

, C

min

с

доверителни интервали, ако

са налични

a

(механизъм)

Препоръки за

eдновременно приложение

с ефавиренц

трябва да се прилага с

внимание. Вижте също реда

за ритонавир по-долу.

Фозампренавир/ритонавир/е

фавиренц

(700 mg два пъти

дневно/100 mg два пъти

дневно/600 mg веднъж

дневно)

Няма клинично значимо

фармакокинетично

взаимодействие.

Не се налага корекция на

дозата за който и да е от тези

лекарствени продукти.

Вижте също реда за

ритонавир по-долу

Фозампренавир/нелфинавир/

ефавиренц

Взаимодействието не е

проучено.

Не се налага корекция на

дозата на нито един от тези

лекарствени продукти.

Фозампренавир/саквинавир/

ефавиренц

Взаимодействието не е

проучено.

Не се препоръчва, тъй като

експозицията на двата ПИ се

очаква да се понижи

значимо.

Индинавир/ефавиренц

(800 mg q8h/200 mg веднъж

дневно)

Индинавир:

AUC: ↓ 31% (↓ 8 до ↓ 47)

: ↓ 40%

Подобно намаление на

експозицията на индинавир се

наблюдава, когато индинавир 1

000 mg q8h се прилага с

ефавиренц 600 mg дневно.

(CYP3A4 индукция)

Ефавиренц:

Няма клинично значимо

фармакокинетично

взаимодействие.

Независимо от това че

клиничната значимост на

понижените концентрации

на индинавир не е

установена, степента на

наблюдаваното

фармакокинетично

взаимодействие трябва да се

има предвид, когато се

избира схема, която съдържа

едновременно ефавиренц и

индинавир.

Не се налага корекция на

дозата ефавиренц когато се

прилага с индинавир или

индинавир/ритонавир.

Вижте също реда за

ритонавир по-долу.

Индинавир/ритонавир/ефави

ренц

(800 mg два пъти

дневно/100 mg два пъти

дневно/600 mg веднъж

дневно)

Индинавир:

AUC: ↓ 25% (↓ 16 до ↓ 32)

: ↓ 17% (↓ 6 до ↓ 26)

: ↓ 50% (↓ 40 до ↓ 59)

Ефавиренц:

Няма клинично значимо

взаимодействие. Средната

геометричната C

за

индинавир (0,33 mg/l), когато се

прилага с ритонавир и

ефавиренц е по-висока от

историческите данни за средна

(0,15 mg/l), когато

индинавир се прилага

самостоятелно в доза 800 mg

q8h. При инфектирани с HIV-1

пациенти (n = 6),

фармакокинетиката на

индинавир и ефавиренц общо

взето е сравнима с

Лекарствен продукт по

терапевтична област

(доза)

Ефекти върху нивата на

лекарствата

Средна промяна в проценти

в AUC, C

max

, C

min

с

доверителни интервали, ако

са налични

a

(механизъм)

Препоръки за

eдновременно приложение

с ефавиренц

наблюдаваната при данни от

неинфектирани доброволци.

Лопинавир/ритонавир меки

капсули или перорален

разтвор/ефавиренц

Лопинавир/ритонавир

таблетки/ефавиренц

Значително намаление на

експозицията на лопинавир.

Трябва да се има предвид

увеличаване на дозите

лопинавир/ритонавир мека

капсула или перорален

разтвор с 33% (4

капсули/~6,5 ml два пъти

дневно наместо 3

капсули/5 ml два пъти

дневно), когато се прилагат с

ефавиренц. Това трябва да

става с повишено внимание,

тъй като подобна корекция

на дозата може да се окаже

недостатъчна при някои

пациенти. Дозировките на

лопинавир/ритонавир

таблетки трябва да се

увеличат до 500/125 mg два

пъти дневно, когато се

прилагат с ефавиренц

600 mg веднъж дневно.

Вижте също реда за

ритонавир по-долу.

(400/100 mg два пъти

дневно/600 mg веднъж

дневно)

Лопинавир концентрации: ↓ 30-

(500/125 mg два пъти

дневно/600 mg веднъж

дневно)

Лопинавир концентрации:

подобни на

лопинавир/ритонавир

400/100 mg два пъти дневно без

ефавиренц.

Нелфинавир/ефавиренц

(750 mg q8h/600 mg веднъж

дневно)

Нелфинавир:

AUC: ↑ 20% (↑ 8 до ↑ 34)

: ↑ 21% (↑ 10 до ↑ 33)

Комбинацията общо взето се

понася добре.

Не се налага корекция на

дозата за който и да е от тези

лекарствени продукти.

Ритонавир/ефавиренц

(500 mg два пъти

дневно/600 mg веднъж

дневно)

Ритонавир:

Сутрешна AUC: ↑ 18% (↑ 6 до ↑

Вечерна AUC: ↔

Сутрешна C

: ↑ 24% (↑ 12 до ↑

Вечерна C

: ↔

Сутрешна C

: ↑ 42% (↑ 9 до ↑

Вечерна C

: ↑ 24% (↑ 3 до ↑

Ефавиренц:

AUC: ↑ 21% (↑ 10 до ↑ 34)

: ↑ 14% (↑ 4 до ↑ 26)

: ↑ 25% (↑ 7 до ↑ 46)

(инхибиране на CYP-медииран

окислителен метаболизъм)

Когато ефавиренц се прилага

едновременно с ритонавир

Когато се използва

ефавиренц с ниска доза

ритонавир, трябва да се има

предвид възможността от

повишаване честотата на

свързаните с ефавиренц

нежелани събития, поради

възможното

фармакодинамично

взаимодействие.

Лекарствен продукт по

терапевтична област

(доза)

Ефекти върху нивата на

лекарствата

Средна промяна в проценти

в AUC, C

max

, C

min

с

доверителни интервали, ако

са налични

a

(механизъм)

Препоръки за

eдновременно приложение

с ефавиренц

500 mg или 600 mg два пъти

дневно, комбинацията не се

понася добре (например

появяват се замаяност, гадене,

парестезия и повишени

чернодробни ензими). Няма

достатъчно данни за

поносимостта на ефавиренц с

ниска доза ритонавир (100 mg

веднъж или два пъти дневно).

Саквинавир/ритонавир/ефав

иренц

Взаимодействието не е

проучено.

Няма данни, за да може да се

направи препоръка за

дозиране. Вижте също реда

за ритонавир по-долу.

Използването на ефавиренц

в комбинация със

саквинавир като единствен

протеазен инхибитор не се

препоръчва.

CCR5 антагонист

Маравирок/ефавиренц

(100 mg два пъти

дневно/600 mg веднъж

дневно

Маравирок:

: ↓ 45% (↓ 38 до ↓ 51)

: ↓ 51% (↓ 37 до ↓ 62)

Концентрацията на ефавиренц

не е измерена, не се очаква

ефект.

Направете справка с КХП на

продукти, които съдържат

маравирок.

Интегразен инхибитор

Ралтегравир/ефавиренц

(400 mg еднократна доза/-)

Ралтегравир:

AUC ↓ 36%

C12: ↓ 21%

: ↓ 36%

(UGT1A1 индукция)

Не се налага корекция на

дозата ралтегравир.

НИОТ и ННИОТ

НИОТ/ефавиренц

Не са провеждани специални

проучвания за

взаимодействието между

ефавиренц и НИОТ, освен

ламивудин, зидовудин и

тенофовир дизопроксил. Не се

очакват клинично значими

взаимодействия, тъй като

НИОТ се метаболизират по път

различен от този на ефавиренц

и е малко вероятно да се

конкурират за същите

метаболитни ензими и пътища

на елиминиране.

Не се налага корекция на

дозата за който и да е от

лекарствените продукти.

ННИОТ/ефавиренц

Взаимодействието не е

проучено.

Тъй като прилагането на два

ННИОТ не е доказало

предимство по отношение

Лекарствен продукт по

терапевтична област

(доза)

Ефекти върху нивата на

лекарствата

Средна промяна в проценти

в AUC, C

max

, C

min

с

доверителни интервали, ако

са налични

a

(механизъм)

Препоръки за

eдновременно приложение

с ефавиренц

ефикасност и безопасност,

едновременното прилагане

на ефавиренц и друг ННИОТ

не се препоръчва.

Хепатит C антивирусни средства

Боцепревир/eфавиренц

(800 mg 3 пъти

дневно/600 mg веднъж

дневно)

Боцепревир:

AUC: ↔ 19 %*

: ↔ 8 %

: ↓ 44 %

Ефавиренц:

AUC: ↔ 20 %

: ↔ 11 %

(CYP3A индукция – ефект

върху боцепревир)

*0-8 часа

Без ефект (↔) равно на

понижаване на средното

изчислено отношение ≤ 20 %

или повишаване на средното

изчислено отношение ≤ 25 %

При едновременно

прилагане с ефавиренц, най-

ниската плазмена

концентрация на боцепревир

се понижава. Клиничната

значимост на това

наблюдавано понижаване на

най-ниската концентрация

на боцепревир не е оценена

директно.

Телапревир/eфавиренц

(1,125 mg q8h/600 mg

веднъж дневно)

Телапревир (съотнесен към

750 mg q8h):

AUC: ↓ 18 % (↓ 8 до ↓ 27)

: ↓ 14 % (↓ 3 до ↓ 24)

: ↓ 25 % (↓ 14 до ↓ 34)%

Ефавиренц:

AUC: ↓ 18 % (↓ 10 до ↓ 26)

: ↓ 24 % (↓ 15 до ↓ 32)

: ↓ 10 % (↑ 1 до ↓ 19)%

(CYP3A индукция от

ефавиренц)

При едновременно

прилагане на ефавиренц и

телапревир да се използва

1 125 mg телапревир на

8 часа.

Симепревир/eфавиренц

(150 mg веднъж

дневно/600 mg веднъж

дневно)

Симепревир:

AUC: ↓ 71 % (↓ 67 до ↓ 74)

Cmax: ↓ 51 % (↓ 46 до ↓ 56)

Cmin: ↓ 91 % (↓ 88 до ↓ 92)

Ефавиренц:

AUC: ↔

Cmax: ↔

Cmin: ↔

Без ефект (↔) равно на

понижаване на средното

изчислено отношение ≤ 20 %

или повишаване на средното

изчислено отношение ≤ 25 %

(CYP3A4 индукция от

ефавиренц)

Едновременното прилагане

на симепревир с ефавиренц

води до значително

понижаване на плазмените

концентрации на симепревир

поради CYP3A индукция от

ефавиренц, което може да

доведе до загуба на

терапевтичен ефект на

симепревир. Не се

препоръчва едновременното

прилагане на симепревир и

ефавиренц.

Лекарствен продукт по

терапевтична област

(доза)

Ефекти върху нивата на

лекарствата

Средна промяна в проценти

в AUC, C

max

, C

min

с

доверителни интервали, ако

са налични

a

(механизъм)

Препоръки за

eдновременно приложение

с ефавиренц

Софосбувир/ велпатасвир

↔софосбувир

↓велпатасвир

↔ефавиренц

Едновременното прилагане

на софасубувир/велпатасвир

и ефавиренц води до

намаляване (приблизително

50%) на системната

експозиция на велпатасвир.

Механизмът на ефекта върху

велпатасвир е индуциране на

CYP3A и CYP2B6 от

ефавиренц. Едновременното

прилагане на

софобувир/вепатасвир и

ефавиренц не се препоръчва.

Вижте КХП на

софосбувир/велпатасвир за

повече информация.

Велпатасвир/софосбувир/

воксилапревир

↓велпатасвир

↓воксилапревир

Едновременното прилагане

на велпатасвир/софосбувир/

воксилапревир и ефавиренц

не се препоръчва, тъй като

може да намали

концентрациите на

велпатасвир и

воксилапревир. Вижте КХП

на

велпатасвир/софосбувир/вок

силапревир за повече

информация.

Протеазен инхибитор:

Елбасвир/гразопревир

↓елбасвир

↓гразопревир

↔ефавиренц

Едновременното прилагане

на ефавиренц и

елбасвир/гразопревир е

противопоказано, тъй като

може да доведе до загуба на

вирycологичен отговор на

елбасвир/гразопревир. Тази

загуба се дължи на

значително понижаване на

плазмените концентрации на

елбасвир и гразопревир,

причинени от индуцирането

на CYP3A4. Вижте КХП на

елбасвир/гразопревир за

повече информация.

Глекапревир/пибрентасвир

↓глекапревир

↓пибрентасвир

Едновременното прилагане

на

глекапревир/пибрентасвир и

ефавиренц може значително

да намали плазмените

концентрации на

глекапревир и пибрентасвир,

Лекарствен продукт по

терапевтична област

(доза)

Ефекти върху нивата на

лекарствата

Средна промяна в проценти

в AUC, C

max

, C

min

с

доверителни интервали, ако

са налични

a

(механизъм)

Препоръки за

eдновременно приложение

с ефавиренц

което води до понижен

терапевтичен ефект.

Едновременното прилагане

на

глекапревир/пибрентасвир и

ефавиренц не се препоръчва.

Вижте КХП на

глекапревир/пибрентасвир за

повече информация.

Антибиотици

Азитромицин/ефавиренц

(600 mg еднократна доза/400

mg веднъж дневно)

Няма клинично значимо

фармакокинетично

взаимодействие.

Не се налага корекция на

дозата за който и да е от тези

лекарствени продукти.

Кларитромицин/Ефавиренц

(500 mg q12h/400 mg веднъж

дневно)

Кларитромицин:

AUC: ↓ 39% (↓ 30 до ↓ 46)

: ↓ 26% (↓ 15 до ↓ 35)

Кларитромицин

14-хидроксиметаболит:

AUC: ↑ 34% (↑ 18 до ↑ 53)

: ↑ 49% (↑ 32 до ↑ 69)

Ефавиренц:

AUC: ↔

: ↑ 11% (↑ 3 до ↑ 19)

(CYP3A4 индукция)

Обрив се развива при 46% от

неинфектирани доброволци

получили ефавиренц и

кларитромицин.

Клиничната значимост на

тези промени в плазмените

нива на кларитромицин не е

известна. Може да се

обмисли прилагането на

алтернативи на

кларитромицин (напр.

азитромицин). Не се налага

корекция на дозата

ефавиренц.

Други макролидни

антибиотици (напр.

еритромицин)/ефавиренц

Взаимодействието не е

проучено.

Няма данни, за да може да се

дадат препоръки за

дозиране.

Антимикобактериални средства

Рифабутин/ефавиренц

(300 mg веднъж

дневно/600 mg веднъж

дневно)

Рифабутин:

AUC: ↓ 38% (↓ 28 до ↓ 47)

: ↓ 32% (↓ 15 до ↓ 46)

: ↓ 45% (↓ 31 до ↓ 56)

Ефавиренц:

AUC: ↔

: ↔

: ↓ 12% (↓ 24 до ↑ 1)

(CYP3A4 индукция)

Дневната доза рифабутин

трябва да се увеличи с 50%

при приложение с

ефавиренц. Да се обсъди

удвояване на дозата

рифабутин в схеми, при

които рифабутин се прилага

2 или 3 пъти седмично в

комбинация с ефавиренц.

Клиничният ефект на тази

корекция на дозата не е

адекватно оценен. При

корекция на дозата трябва да

се вземат предвид

индивидуалната поносимост

и вирусологичния отговор

Лекарствен продукт по

терапевтична област

(доза)

Ефекти върху нивата на

лекарствата

Средна промяна в проценти

в AUC, C

max

, C

min

с

доверителни интервали, ако

са налични

a

(механизъм)

Препоръки за

eдновременно приложение

с ефавиренц

(вж. точка 5.2).

Рифампицин/ефавиренц

(600 mg веднъж

дневно/600 mg веднъж

дневно)

Ефавиренц:

AUC: ↓ 26% (↓ 15 до ↓ 36)

: ↓ 20% (↓ 11 до ↓ 28)

: ↓ 32% (↓ 15 до ↓ 46)

(CYP3A4 и CYP2B6 индукция)

Когато се взема с

рифампицин

от пациенти с

телесно тегло 50 kg или повече,

увеличаването на дневната

доза ефавиренц до 800 mg

може да осигури експозиция

подобна на дневна доза

600 mg, при прием без

рифампицин. Клиничният

ефект на това увеличаване

на дозата не е адекватно

оценен. При корекция на

дозата трябва да се вземат

предвид индивидуалната

поносимост и вирологичния

отговор (вж. точка 5.2). Не

се налага корекция на дозата

рифампицин, включително

600 mg.

Противогъбични средства

Итраконазол/ефавиренц

(200 mg q12h/600 mg веднъж

дневно)

Итраконазол:

AUC: ↓ 39% (↓ 21 до ↓ 53)

: ↓ 37% (↓ 20 до ↓ 51)

: ↓ 44% (↓ 27 до ↓ 58)

(понижаване концентрациите на

итраконазол: CYP3A4

индукция)

Хидроксиитраконазол:

AUC: ↓ 37% (↓ 14 до ↓ 55)

: ↓ 35% (↓ 12 до ↓ 52)

: ↓ 43% (↓ 18 до ↓ 60)

Ефавиренц:

Няма клинично значима

фармакокинетична промяна.

Тъй като не може да се

направи препоръка за дозата

на итраконазол, трябва да се

обмисли алтернативно

противогъбично лечение.

Позаконазол/ефавиренц

--/400 mg веднъж дневно

Позаконазол:

AUC: ↓ 50%

: ↓ 45%

(UDP-G индукция)

Едновременното прилагане

на позаконазол и ефавиренц

трябва да се избягва, освен

ако ползата за пациента

надвишава риска.

Вориконазол/ефавиренц

(200 mg два пъти

дневно/400 mg веднъж

дневно)

Вориконазол:

AUC: ↓ 77%

: ↓ 61%

Ефавиренц:

AUC: ↑ 44%

: ↑ 38%

Когато ефавиренц се прилага

едновременно с

вориконазол, поддържащата

доза на вориконазол трябва

да бъде увеличена на 400 mg

два пъти дневно, а дозата

ефавиренц трябва да бъде

намалена с 50%, т.e., на

Вориконазол/ефавиренц

(400 mg два пъти

Вориконазол:

AUC: ↓ 7% (↓ 23 до ↑ 13)*

Лекарствен продукт по

терапевтична област

(доза)

Ефекти върху нивата на

лекарствата

Средна промяна в проценти

в AUC, C

max

, C

min

с

доверителни интервали, ако

са налични

a

(механизъм)

Препоръки за

eдновременно приложение

с ефавиренц

дневно/300 mg веднъж

дневно)

: ↑ 23% (↓ 1 до ↑ 53)*

Ефавиренц:

AUC: ↑ 17% (↑ 6 до ↑ 29)**

: ↔**

*в сравнение с 200 mg два пъти

дневно самостоятелно

** в сравнение с 600 mg два

пъти дневно самостоятелно

(конкурентно инхибиране на

окислителния метаболизъм)

300 mg веднъж дневно.

Когато лечението с

вориконазол се прекрати,

трябва да се възстанови

началната доза ефавиренц.

Флуконазол/ефавиренц

(200 mg веднъж

дневно/400 mg веднъж

дневно)

Няма клинично значимо

фармакокинетично

взаимодействие.

Не се налага корекция на

дозата за който и да е от

лекарствените продукти.

Кетоконазол и други

имидазолови

противогъбични

Взаимодействието не е

проучено.

Няма данни, за да може да се

дадат препоръки за

дозиране.

АНТИМАЛАРИЙНИ СРЕДСТВА

Артеметер/лумефантрин/

eфавиренц

(20/120 mg таблетка, 6 дози,

всяка от по 4 таблетки за

3 дни/600 mg веднъж дневно)

Артеметер:

AUC: ↓ 51 %

Cmax: ↓ 21 %

Дихидроартемизинин:

AUC: ↓ 46 %

Cmax: ↓ 38 %

Лумефантрин:

AUC: ↓ 21 %

Cmax: ↔

Ефавиренц:

AUC: ↓ 17 %

Cmax: ↔

(CYP3A4 индукция)

Изисква се повишено

внимание при

едновременно прилагане на

ефавиренц и

артеметер/лумефантрин

таблетки, тъй като

понижените концентрации

на артеметер,

дихидроартемизинин или

лумефантрин може да

доведат до понижаване на

антималарийната

ефикасност.

Атоваквoн и прогванил

хидрохлорид/ефавиренц

(250/100 mg еднократна

доза/600 mg веднъж дневно)

Атоваквoн:

AUC: ↓ 75 % (↓ 62 до ↓ 84)

Cmax: ↓ 44 % (↓ 20 до ↓ 61)

Прогванил:

AUC: ↓ 43 % (↓ 7 до ↓ 65)

Cmax: ↔

Едновременното прилагане

на атоваквoн/прогванил с

ефавиренц трябва да се

избягва.

СРЕДСТВА, НАМАЛЯВАЩИ КИСЕЛИННОСТТА

Алуминиев хидроксид-

магнезиев хидроксид-

симетикон

антиацид/ефавиренц

(30 ml еднократна

доза/400 mg еднократна

доза)

Както алуминиев/магнезиев

хидроксид антиацидите, така и

фамотидин не променят

абсорбцията на ефавиренц.

Едновременното прилагане

на ефавиренц с лекарствени

продукти, които променят

стомашното pH не се очаква

да повлияе върху

абсорбцията на ефавиренц.

Фамотидин/Ефавиренц

(40 mg еднократна

доза/400 mg еднократна

доза)

Лекарствен продукт по

терапевтична област

(доза)

Ефекти върху нивата на

лекарствата

Средна промяна в проценти

в AUC, C

max

, C

min

с

доверителни интервали, ако

са налични

a

(механизъм)

Препоръки за

eдновременно приложение

с ефавиренц

СРЕДСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ТРЕВОЖНИ СЪСТОЯНИЯ

Лоразепам/ефавиренц

(2 mg еднократна

доза/600 mg веднъж дневно)

Лоразепам:

AUC: ↑ 7% (↑ 1 до ↑ 14)

: ↑ 16% (↑ 2 до ↑ 32)

Тези промени не са отчетени

като клинично значими.

Не се налага корекция на

дозата и за двата

лекарствени продукта.

АНТИКОАГУЛАНТИ

Варфарин/ефавиренц

Аценокумарол/ефавиренц

Взаимодействието не е

проучено. Възможно е

ефавиренц да повиши или

понижи плазмените

концентрации и ефектите на

варфарин или аценокумарол.

Може да е необходима

корекция на дозата варфарин

или аценокумарол.

АНТИКОНВУЛСАНТИ

Карбамазепин/ефавиренц

(400 mg веднъж

дневно/600 mg веднъж

дневно)

Карбамазепин:

AUC: ↓ 27% (↓ 20 до ↓ 33)

: ↓ 20% (↓ 15 до ↓ 24)

: ↓ 35% (↓ 24 до ↓ 44)

Ефавиренц:

AUC: ↓ 36% (↓ 32 до ↓ 40)

: ↓ 21% (↓ 15 до ↓ 26)

: ↓ 47% (↓ 41 до ↓53)

(понижени концентрации на

карбамазепин: CYP3A4

индукция; понижени

концентрации на ефавиренц:

CYP3A4 и CYP2B6 индукция)

В стационарно състояние AUC,

и C

на активния епоксид

метаболит на карбамазепин

остават непроменени.

Едновременното прилагане на

по-високи дози ефавиренц или

карбамазепин не е проучвано.

Не може да се направи

препоръка за корекция на

дозата. Трябва да се обмисли

прилагането на алтернативен

антиконвулсант. Плазмените

нива на карбамазепин трябва

периодично да се

проследяват.

Фенитоин, фенобарбитал и

други антиконвулсанти,

които са субстрати на

CYP450 изоензими

Взаимодействието не е

проучено. Съществува

възможност за понижаване или

повишаване на плазмените

концентрации на фенитоин,

фенобарбитал и други

антиконвулсанти, които са

субстрати на CYP450

изоензими, когато се прилагат

едновременно с ефавиренц.

Когато ефавиренц се прилага

едновременно с

антиконвулсанти, които са

субстрат на CYP450

изоензими, трябва да се

провежда редовно

проследяване нивата на

антиконвулсанта.

Валпроева

киселина/ефавиренц

(250 mg два пъти

дневно/600 mg веднъж

дневно)

Няма клинично значим ефект

върху фармакокинетиката на

ефавиренц. Ограничените

данни предполагат липса на

ефект върху фармакокинетиката

Не се налага корекция на

дозата ефавиренц.

Пациентите трябва да бъдат

проследявани за контрол на

гърчовете.

Лекарствен продукт по

терапевтична област

(доза)

Ефекти върху нивата на

лекарствата

Средна промяна в проценти

в AUC, C

max

, C

min

с

доверителни интервали, ако

са налични

a

(механизъм)

Препоръки за

eдновременно приложение

с ефавиренц

на валпроевата киселина.

Вигабатрин/ефавиренц

Габапентин/ефавиренц

Взаимодействието не е

проучено. Не се очакват

клинично значими

взаимодействия, тъй като

вагабатрин и габапентин се

елиминират изключително в

непроменен вид в урината и е

малко вероятно да се

конкурират за същите

метаболитни ензими и пътища

на елиминиране с ефавиренц.

Не се налага корекция на

дозата и за двата

лекарствени продукта.

АНТИДЕПРЕСАНТИ

Селективни инхибитори на обратния захват на серотонин (SSRI)

Сертралин/ефавиренц

(50 mg веднъж

дневно/600 mg веднъж

дневно)

Сертралин:

AUC: ↓ 39% (↓ 27 до ↓ 50)

: ↓ 29% (↓ 15 до ↓ 40)

: ↓ 46% (↓ 31 до ↓ 58)

Ефавиренц:

AUC: ↔

: ↑ 11% (↑ 6 до ↑ 16)

: ↔

(CYP3A4 индукция)

Увеличаването на дозата на

сертралин трябва да бъде

водено от клиничния

отговор. Не се налага

корекция на дозата

ефавиренц.

Пароксетин/ефавиренц

(20 mg веднъж дневно

/600 mg веднъж дневно)

Няма клинично значимо

фармакокинетично

взаимодействие.

Не се налага корекция на

дозата и за двата

лекарствени продукта.

Флуоксетин/ефавиренц

Взаимодействието не е

проучено. Тъй като флуоксетин

има сходен метаболитен

профил като пароксетин, т.e.

силен CYP2D6 инхибиторен

ефект, подобна липса на

заимодействие може да се

очаква за флуоксетин.

Не се налага корекция на

дозата и за двата

лекарствени продукта.

Инхибитор на обратното захващане на норепинефрин и допамин

Бупропион/ефавиренц

[150 mg еднократна доза (с

удължено

освобождаване)/600 mg веднъж

дневно]

Бупропион:

AUC: ↓ 55 % (↓ 48 до ↓ 62)

: ↓ 34 % (↓ 21 до ↓ 47)

Хидроксибупропион:

AUC: ↔

: ↑ 50 % (↑ 20 до ↑ 80)

(CYP2B6 индукция)

Увеличаването на дозата на

бупропион трябва да бъде

водено от клиничния

отговор, но не трябва да се

превишава максималната

препоръчителна доза

бупропион. Не се налага

корекция на дозата

ефавиренц.

АНТИХИСТАМИНИ

Цетиризин/ефавиренц

(10 mg еднократна

доза/600 mg веднъж дневно)

Цетиризин:

AUC: ↔

: ↓ 24% (↓ 18 до ↓ 30)

Тези промени не се считат за

Не се налага корекция на

дозата и за двата

лекарствени продукта.

Лекарствен продукт по

терапевтична област

(доза)

Ефекти върху нивата на

лекарствата

Средна промяна в проценти

в AUC, C

max

, C

min

с

доверителни интервали, ако

са налични

a

(механизъм)

Препоръки за

eдновременно приложение

с ефавиренц

клинично значими.

Ефавиренц:

Няма клинично значимо

фармакокинетично

взаимодействие.

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ СРЕДСТВА

Блокери на калциевите канали

Дилтиазем/ефавиренц

(240 mg веднъж

дневно/600 mg нъж дневно)

Дилтиазем:

AUC: ↓ 69% (↓ 55 до ↓ 79)

: ↓ 60% (↓ 50 до ↓ 68)

: ↓ 63% (↓ 44 до ↓ 75)

Дезацетил дилтиазем:

AUC: ↓ 75% (↓ 59 до ↓ 84)

: ↓ 64% (↓ 57 до ↓ 69)

: ↓ 62% (↓ 44 до ↓ 75)

N-монодезметил дилтиазем:

AUC: ↓ 37% (↓ 17 до ↓ 52)

: ↓ 28% (↓ 7 до ↓ 44)

: ↓ 37% (↓ 17 до ↓ 52)

Ефавиренц:

AUC: ↑ 11% (↑ 5 до ↑ 18)

: ↑ 16% (↑ 6 до ↑ 26)

: ↑ 13% (↑ 1 до ↑ 26)

(CYP3A4 индукция)

Повишаването на

фармакокинетичните параметри

на ефавиренц не се счита за

клинично значимо.

Корекцията на дозата на

дилтиазем трябва да бъде

водена от клиничния отговор

(прочетете Кратката

характеристика на продукта

дилтиазем). Не се налага

корекция на дозата

ефавиренц.

Верапамил, фелодипин,

нифедипин и никардипин

Взаимодействието не е

проучено. Когато ефавиренц се

прилага едновременно с блокер

на калциевите канали, който е

субстрат на CYP3A4 ензима,

има потенциал за понижаване

плазмените концентрации на

блокера на калциевите канали.

Корекцията на дозата на

блокерите на калциевите

канали трябва да се

ръководи от клиничния

отговор (прочетете Кратката

характеристика на продукта

за съответния блокер на

калциевите канали).

ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ПОНИЖАВАЩИ ЛИПИДИТЕ

HMG Co-A редуктазен инхибитор

Аторвастатин/ефавиренц

(10 mg веднъж дневно

/600 mg веднъж дневно)

AUC: ↓ 43% (↓ 34 до ↓ 50)

: ↓ 12% (↓ 1 до ↓ 26)

2-хидрокси аторвастатин:

AUC: ↓ 35% (↓ 13 до ↓ 40)

: ↓ 13% (↓ 0 до ↓ 23)

4-хидрокси аторвастатин:

Периодично трябва да се

проследява нивото на

холестерола. Може да се

наложи корекция на дозата

аторвастатин (прочетете

Кратката характеристика на

продукта аторвастатин). Не

се налага корекция на дозата

Лекарствен продукт по

терапевтична област

(доза)

Ефекти върху нивата на

лекарствата

Средна промяна в проценти

в AUC, C

max

, C

min

с

доверителни интервали, ако

са налични

a

(механизъм)

Препоръки за

eдновременно приложение

с ефавиренц

AUC: ↓ 4% (↓ 0 до ↓ 31)

: ↓ 47% (↓ 9 до ↓ 51)

Общо активност на HMG Co-A

редуктазни инхибитори:

AUC: ↓ 34% (↓ 21 до ↓ 41)

: ↓ 20% (↓ 2 до ↓ 26)

ефавиренц.

Правастатин/ефавиренц

(40 mg веднъж дневно

/600 mg веднъж дневно)

Правастатин:

AUC: ↓ 40% (↓ 26 до ↓ 57)

: ↓ 18% (↓ 59 до ↑ 12)

Периодично трябва да се

проследява нивото на

холестерол. Може да се

наложи корекция на дозата

на правастатин (прочетете

кратката характеристика на

продукта правастатин). Не се

налага корекция на дозата

ефавиренц.

Симвастатин/ефавиренц

(40 mg веднъж дневно

/600 mg веднъж дневно)

Симвастатин:

AUC: ↓ 69% (↓ 62 до ↓ 73)

: ↓ 76% (↓ 63 до ↓ 79)

Симвастатин киселина:

AUC: ↓ 58% (↓ 39 до ↓ 68)

: ↓ 51% (↓ 32 до ↓ 58)

Обща активност на HMG Co-A

редуктазни инхибитори:

AUC: ↓ 60% (↓ 52 до ↓ 68)

: ↓ 62% (↓ 55 до ↓ 78)

(CYP3A4 индукция)

Едновременното прилагане на

ефавиренц с аторвастатин,

правастатин или симвастатин не

повлиява стойностите за AUC

или C

на ефавиренц.

Периодично трябва да се

проследява нивото на

холестерол. Може да се

наложи корекция на дозата

на симвастатин (прочетете

Кратката характеристика на

продукта симвастатин). Не

се налага корекция на дозата

ефавиренц.

Розувастатин/ефавиренц

Взаимодействието не е

проучено. Розувастатин се

отделя непроменен, предимно с

фекалиите, затова не се очаква

взаимодействие с ефавиренц.

Не се налага корекция на

дозата на единия или другия

лекарствен продукт.

ХОРМОНАЛНИ КОНТРАЦЕПТИВИ

Перорално:

Етинилестрадиол+

норгестимат / ефавиренц

(0,035 mg+0,25 mg веднъж

дневно/600 mg веднъж

дневно)

Етинилестрадиол:

AUC: ↔

: ↔

: ↓ 8% (↑ 14 до ↓ 25)

Норелгестромин (активен

метаболит):

AUC: ↓ 64% (↓ 62 до ↓ 67)

: ↓ 46% (↓ 39 до ↓ 52)

: ↓ 82% (↓ 79 до ↓ 85)

Трябва да се използва

надежден бариерен метод за

контрацепция в допълнение

към хормоналните

контрацептиви (вж. точка

4.6).

Лекарствен продукт по

терапевтична област

(доза)

Ефекти върху нивата на

лекарствата

Средна промяна в проценти

в AUC, C

max

, C

min

с

доверителни интервали, ако

са налични

a

(механизъм)

Препоръки за

eдновременно приложение

с ефавиренц

Левоноргестрел (активен

метаболит):

AUC: ↓ 83% (↓ 79 до ↓ 87)

: ↓ 80% (↓ 77 до ↓ 83)

: ↓ 86% (↓ 80 до ↓ 90)

(индукция на метаболизма)

Ефавиренц: няма клинично

значимо взаимодействие

Клиничната значимост на тези

ефекти не е известна.

Инжекция:

Депомедроксипрогестерон

ацетат (DMPA)/ ефавиренц

(150 mg i.m. еднократна доза

DMPA)

В 3-месечно проучване на

лекарствени взаимодействия не

са открити значими различия

във фармакокинетичните

параметри на МРА при

участниците в проучването,

получаващи ефавиренц–

съдържаща антиретровирусна

терапия и участниците, които

не получават антиретровирусна

терапия. Подобни резултати са

получени и от други

изследователи, въпреки че

плазмените нива на MPA са по-

променливи във второто

проучване. И в двете

проучвания нивата на

прогестерон в плазмата при

участниците, получаващи

ефавиренц и DMPA са останали

ниски, съответно с потискане на

овулацията.

Тъй като наличната

информация е ограничена,

трябва да се използва

надежден бариерен метод за

контрацепция в допълнение

към хормоналните

контрацептиви (вж. точка

4.6).

Имплантат:

Етоногестрел/ефавиренц

Може да се очаква намалена

експозиция на етоногестрел

(CYP3A4 индукция). Има редки

постмаркетингови съобщения за

неуспешна контрацепция при

пациенти с експозиция на

ефавиренц.

Трябва да се използва

надежден бариерен метод за

контрацепция в допълнение

към хормоналните

контрацептиви (вж. точка

4.6).

ИМУНОСУПРЕСОРИ

Имуносупресори, които се

метаболизират чрез CYP3A4

(напр. циклоспорин,

такролимус,

сиролимус)/ефавиренц

Взаимодействията не са

проучени. Може да се очаква

намалена експозиция на

имуносупресорите (CYP3A4

индукция). Тези

имуносупресори не се очаква да

повлияят експозицията на

ефавиренц.

Може да се наложи корекция

на дозата имуносупресор.

Препоръчва се внимателно

проследяване

концентрациите на

имуносупресора за период

не по-малък от 2 седмици

(до постигане на стабилни

Лекарствен продукт по

терапевтична област

(доза)

Ефекти върху нивата на

лекарствата

Средна промяна в проценти

в AUC, C

max

, C

min

с

доверителни интервали, ако

са налични

a

(механизъм)

Препоръки за

eдновременно приложение

с ефавиренц

концентрации), когато се

започва или прекратява

лечение с ефавиренц.

ОПИОИДИ

Метадон/ефавиренц

(стабилно поддържане, 35-

100 mg веднъж дневно

/600 mg веднъж дневно)

Метадон:

AUC: ↓ 52% (↓ 33 до ↓ 66)

: ↓ 45% (↓ 25 до ↓ 59)

(CYP3A4 индукция)

В проучване на инфектирани с

HIV венозни наркомани,

едновременното прилагане на

ефавиренц и метадон води до

понижени плазмени нива на

метадон и прояви на опиатна

абстиненция. Дозата метадон е

увеличена средно с 22% за да се

облекчат симптомите на

отнемане.

Едновременното прилагане с

ефавиренц трябва да се

избягва поради риска от

удължаване на

QTc интервала (вж.

точка 4.3).

Бупренорфин/налоксон/ефав

иренц

Бупренорфин:

AUC: ↓ 50%

Норбупренорфин:

AUC: ↓ 71%

Ефавиренц:

Няма клинично значими

фармакокинетични

взаимодействия.

Независимо от намаляването

на експозицията на

бупренорфин, няма

пациенти, които проявяват

симптоми на отнемане. При

eдновременно прилагане

може да не се наложи

корекция на дозата

бупренорфин или

ефавиренц.

90% доверителни интервали, ако не е посочено друго.

95% доверителни интервали.

Други взаимодействия:

ефавиренц не се свързва с канабиноидните рецептори. Съобщавани са

фалшиво позитивни резултати от уринен канабиноиден тест при някои скрининг тестове при

неинфектирани и инфектирани с HIV участници, приемащи ефавиренц. В такива случаи се

препоръчва потвърждаващ тест с по-специфичен метод като газова хроматография с

масспектрометрия (GC/MS).

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Жени с детероден потенциал

Вижте по-долу и точка 5.3. Ефавиренц не трябва да се използва по време на бременност, освен

ако клиничното състояние на пациентката изисква такова лечение. Жени с детероден потенциал

трябва да направят тест за бременност преди да се започне лечение с ефавиренц.

Контрацепция при мъже и жени

Винаги трябва да се използва и бариерен метод заедно с други средства за контрацепция

(например перорални или друг вид хормонални контрацептиви, вж. точка 4.5). Поради дългия

полуживот на ефавиренц се препоръчва използване на адекватни контрацептивни методи 12

седмици след прекратяване на лечението с ефавиренц.

Бременност

Има седем ретроспективни съобщения съответно за наблюдавани дефекти на невралната тръба,

включително менингомиелоцеле, всичките при майки изложени на ефавиренц съдържащи

схеми (с изключение на таблетки, съдържащи ефавиренц в комбинация с фиксирани дози) през

първия триместър. При прием на таблетка, съдържаща ефавиренц, емтрацитабин и тенофовир

дизопроксил фумарат в комбинация с фиксирани дози, допълнително са съобщени два случая

(1 проспективен и 1 ретроспективен), включващи събития свързани с дефекти на невралната

тръба. Причинно-следствената връзка на тези събития с употребата на ефавиренц не е

установена и знаменателят е неизвестен. Тъй като дефектите на невралната тръба се появяват

през първите 4 седмици от развитието на плода (период, в който невралните тръби са напълно

затворени), този потенциален риск би могъл да засегне жени, изложени на ефавиренц през

първия триместър от бременността.

Считано от юли 2013, в Регистъра за бременност на фона на антиретровирусна терапия (АРТ)

са получени проспективни съобщения за 904 бременности, с експозиция на ефавиренц-

съдържащи схеми в първия триместър, завършили с 766 живи раждания. Съобщено е за дефект

на невралната тръба при едно дете, а честотата и типът на другите вродени дефекти са били

подобни на тези, наблюдавани при деца, изложени на не-ефавиренц съдържащи схеми, както и

тези при HIV-отрицателни контроли. Честотата на дефектите на невралната тръба в общата

популация варира от 0,5-1 случай на 1 000 живи раждания.

Наблюдавани са малформации при фетуси на маймуни на лечение с ефавиренц (вж. точка 5.3).

Кърмене

Установено е, че ефавиренц се екскретира в кърмата. Няма достатъчно информация за ефектите

на ефавиренц при новородени/кърмачета. Рискът за новородените не може да бъде изключен.

Кърменето трябва да бъде прекратено по време на лечение с ефавиренц. Препоръчва се

инфектираните с HIV майки да не кърмят децата си при никакви обстоятелства, за да се избегне

предаването на HIV.

Фертилитет

Ефектът на ефавиренц върху мъжкия и женския фертилитет при плъхове е оценен при дози,

при които се постига системна експозиция към лекарството, При децанатата при хора, които са

получавали препоръчителната доза ефавиренц. В тези проучвания ефавиренц не е нарушавал

чифтосването или фертилитета на мъжките, или женските плъхове (дози до 100 mg/kg/два пъти

дневно) и не е повлиявал спермата или потомствата на лекуваните мъжки плъхове (дози до

200 mg/два пъти дневно). Репродуктивните характеристики на потомството родено от женски

плъхове, на които е даван ефавиренц, не са засегнати.

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Възможно е ефавиренц да предизвика замаяност, нарушения на концентрацията и/или

сънливост. На пациентите трябва да бъде обяснено, че ако получат някой от тези симптоми,

трябва да избягват рискови занимания като шофиране и работа с машини.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила за безопасност

Проведени са клинични проучвания с ефавиренц при над 9 000 пациенти. В група от 1 008

възрастни пациенти на лечение с ефавиренц 600 mg дневно в съчетание с ПИ и/или НИОТ в

контролирани клинични проучвания, най-често съобщаваните нежелани реакции, най-малко

средно тежко изразени при не по-малко от 5% от пациентите са били обрив (11,6%), замаяност

(8,5%), гадене (8,0%), главоболие (5,7%) и умора (5,5%). Най-проявените нежелани реакции

свързвани с приложение на ефавиренц са обрив и неврологични симптоми. Неврологичните

симптоми обикновено се проявяват след началото на лечението и в повечето случаи отшумяват

след първите 2-4 седмици. Тежки кожни реакции като синдром на Stevens-Johnson и еритема

мултиформе, психични нежелани реакции, включително тежка депресия, смърт чрез

самоубийство и наподобяващо психоза поведение, и припадъци са съобщени при пациентина

лечение с ефавиренц. Употребата на ефавиренц с храна може да увеличи експозицията на

ефавиренц и да доведе до повишена честота на нежеланите реакции (вж. точка 4.4).

Проследеният в дългосрочен план профил на безопасност на лечебните схеми, включващи

ефавиренц е оценен в контролирано проучване (006), в което пациентите са приемали

ефавиренц + зидовудин + ламивудин (n = 412, средна продължителност 180 седмици),

ефавиренц + индинавир (n = 415, средна продължителност 102 седмици) или индинавир +

зидовудин + ламивудин (n = 401, средна продължителност 76 седмици). Продължителната

употреба на ефавиренц в тези проучвания не е свързана с нови данни касаещи безопасността.

Табличен списък на нежеланите реакции

По-долу са описани нежеланите реакции с умерена и по-голяма тежест, с най-малко вероятна

връзка със схемата на лечение (на база на оценката на изследователя), съобщени в клинични

проучвания с ефавиренц прилаган в препоръчваната доза в рамките на комбинирана терапия

(n= 1 008). Освен това, в италик са изброени нежеланите реакции след пускане на пазара, които

са свързани с ефавиренц съдъжащи антиретровирусни схеми на лечение. Честотата е

дефинирана на базата на следната конвенция: много чести (≥ 1/10), чести (≥ 1/100 до < 1/10),

нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100), редки (≥ 1/10 000 до < 1/1 000) или много редки(< 1/10 000).

Нарушения на имунната система

Нечести

Свръхчувствителност

Нарушения на метаболизма и храненето

Чести

Хипертриглицеридемия*

Нечести

Хиперхолестеролемия*

Психични нарушения

Чести

Патологични сънища, тревожност, депресия, безсъние*

Нечести

Емоционална лабилност, агресия, състояние на обърканост, еуфорично

настроение, халюцинации, мания, параноя,

психоза

, суицидни опити,

суицидна идеация, кататония*

Редки

Делюзия

невроза

извършено

самоубийство

‡,

Нарушения на нервната система

Чести

Нарушение на церебеларната координация и равновесието

, нарушено

внимание (3,6%), замайване (8,5%), главоболие (5,7%), сънливост (2,0%)*

Нечести

Възбуда, амнезия, атаксия, нарушена координация, гърчове, абнормно

мислене*,

тремор

Нарушения на очите

Нечести

Замъглено виждане

Нарушения на ухото и лабиринта

Нечести

Шум в ушите

, вертиго

Съдови нарушения

Нечести

Зачервяване

Стомашно-чревни нарушения

Чести

Коремна болка, диария, гадене, повръщане

Нечести

Панкреатит

Хепатобилиарни нарушения

Чести

Повишена аспартат аминотрансфераза (АСАТ)*, повишена аланин

аминотрансфераза (АЛАТ)*, повишена гама-глутамилтрансфераза (ГГТ)*

Нечести

Остър хепатит

Редки

Чернодробна недостатъчност

‡,

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Много чести

Обрив (11,6%)*

Чести

Сърбеж

Нечести

Еритема мултиформе, cиндром на Stevens-Johnson*

Редки

Фотоалергичен дерматит

Нарушения на възпроизводителната система и гърдата

Нечести

Гинекомастия

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Чести

Умора

*,

†,‡

Вижте точка

в. Описание на избрани нежелани реакции

за повече подробности.

Описание на избрани нежелани реакции

Информация относно постмаркетингово наблюдение

Тези нежелани реакции са установени при наблюдението след пускане на пазара; все пак

честотата е определена на базата на данните от 16 клинични проучвания (n=3 969).

Тези нежелани реакции са установени при наблюдението след пускане на пазара, но не са

съобщени като свързани с лекарството събития за пациенти на лечение с ефавиренц в 16

клинични проучвания. Категорията за честота "редки" е определена въз основа на

указанията в Кратката характеристика на продукта (КХП) (ревизия 2, септември 2009) на

базата на изчислена горна граница за 95% доверителен интервал за 0 събития на дадения

брой участници на лечение с ефавиренц в тези клинични проучвания (n=3 969).

Обрив

В клинични проучвания 26% от пациентите на лечение с ефавиренц 600 mg са получили обрив

в сравнение със 17% от лекуваните пациенти в контролните групи. Кожен обрив е бил

определен като свързан с лечението с ефавиренц при 18% от лекуваните пациенти. Тежък

обрив е наблюдаван при по-малко от 1% от лекуваните с ефавиренц пациенти и 1,7% са

прекратили лечението поради обрив. Честотата на поява на еритема мултиформе и синдром на

Stevens-Johnson е приблизително 0,1%.

Обривите са обикновено леки до средно тежки макулопапулозни кожни ерупции, които се

появяват в първите две седмици от началото на лечението с ефавиренц. При повечето пациенти

обривът отзвучава с продължаване на лечението в рамките на един месец. Употребата на

фавиренц може да се възобнови при пациенти които са прекъснали лечението, поради обрив.

При възобновяване на лечението с ефавиренц се препоръчва използване на подходящи

антихистамини и/или кортикостероиди.

Опитът с ефавиренц при пациенти, които са прекратили лечението с други антиретровирусни

средства от групата на ННИОТ е ограничен. Съобщената честота на повтарящ се обрив след

преминаване от лечение с невирапин към ефавиренц, главно въз основа на ретроспективни

кохортни данни от публикувана литература варира от 13 до 18%, което е сравнимо с честотата

наблюдавана при пациенти на лечение с ефавиренц в клинични проучвания (вж. точка 4.4).

Психични симптоми

Сериозни психични нежелани реакции са докладвани при пациенти на лечение с ефавиренц. В

контролирани клинични проучвания честотата на специфичните сериозни психични реакции е:

Схеми включващи ефавиренц

Контролни схеми

(n=1 008)

(n=635)

тежка депресия

1,6%

0,6%

суицидни намерения

0,6%

0,3%

нефатални суицидни опити

0,4%

агресивно поведение

0,4%

0,3%

параноидни реакции

0,4%

0,3%

маниакални реакции

0,1%

Пациенти с анамнеза за психични разстройства са с по-висок риск за поява на тези сериозни

психични нежелани реакции, с честота варираща от 0,3% за маниакални реакции до 2,0% за

тежка депресия и суицидни намерения. Съществуват постмаркетингови съобщения за смърт

при самоубийство, делюзии, наподобяващо психоза поведение и кататония.

Неврологични симптоми

В контролирани клинични проучвяния често съобщаваните нежелани реакции включват, но не

се свеждат само до: замаяност, безсъние, сънливост, нарушено внимание и необичайни сънища.

Умерено тежко до тежко изразени неврологични симптоми са съобщавани при 19% (тежки 2%)

от пациентите в сравнение с 9% (тежки 1%) при пациенти, получаващи контролни схеми. В

клинични проучвания 2% от пациентите на лечение с ефавиренц са прекъснали лечението си,

поради такива симптоми.

Неврологичните симптоми обикновено се проявяват през първите един или два дни от

лечението и в повечето случаи отзвучават след първите 2-4 седмици. В проучване с

неинфектирани доброволци, медианата на времето на поява на характерния неврологичен

симптом е 1 час след прием на дозата, а медианата на продължителността е 3 часа.

Неврологични симптоми може да се появяват по-често когато ефавиренц се приема заедно с

храна, което би могло да се дължи на повишените плазмени нива на ефавиренц (вж. точка 5.2).

Приемпреди лягане подобрява поносимостта към тези симптоми и се препоръчва през първите

седмици от лечението, както и при пациенти при които тези симптоми продължават (вж. точка

4.2). С намаляване на дозата или разделянена дневната доза на няколко приема не е

демонстрирано осигуряване на предимство.

Анализът на дългосрочните данни показва, че след 24 седмици на лечение честотата на

нововъзникналите неврологични симптоми при пациенти на лечение с ефавиренц като цяло е

сходна с тази в контролната група.

Чернодробна недостатъчност

Малък брой от постмаркетинговите съобщения за чернодробна недостатъчност, включително

случаи при пациенти без предшестващи чернодробни заболявания или други установими

рискови фактори се характеризират с фулминантно протичане, прогресиращо в някои случаи до

трансплантация или смърт.

Синдром на имунно реактивиране

При HIV инфектирани пациенти с тежка имунна недостатъчност при започване на

комбинираната антиретровирусна терапия (КАРТ), може да се развие възпалителна реакция

към асимптоматични или остатъчни опортюнистични инфекции. Съобщава се също за развитие

на автоимунни нарушения (като болест на Graves и автоимунен хепатит); обаче, времето до

настъпването им, което се съобщава е по-променливо и тези събития може да се случат много

месеци след започване на лечението (вж. точка 4.4).

Остеонекроза

Съобщавани са случаи на остеонекроза, особено при пациенти с общоприети рискови фактори,

напреднало HIV заболяване или продължителна експозиция на комбинирана антиретровирусна

терапия (КАРТ). Честотата им не е известна (вж. точка 4.4)

Отклонения в лабораторните изследвания

Чернодробни ензими:

АСАТАЛАТ повече от пет пъти над горната референтна граница (ГРГ) е

наблюдавано при 3% от 1 008 пациенти на лечение с ефавиренц 600 mg (5-8% след

продължително лечение в проучване 006). Подобно повишаване е наблюдавано при пациенти

лекувани с контролните схеми на лечение (5% след продължително лечение). Повишаване на

ГГТ повече от пет пъти над ГРГ е установено при 4% от всички лекувани с ефавиренц 600 mg и

1,5-2% при контролните пациенти (7% при лекуваните с ефавиренц пациенти и 3% при

контролните пациенти, след продължително лечение). Изолирано повишаване на ГГТ при

лекувани с ефавиренц пациенти може да се дължи на ензимна индукция. В продължителното

проучване (006) 1% от пациентите от всяка терапевтична група са прекъснали, поради

нарушения, които засягат хепатобилиарната система.

Амилаза:

В клинично проучваната група от 1 008 пациенти е наблюдавано безсимптомно

повишаване на серумните нива на амилазата повече от 1,5 пъти над горната граница на нормата

при 10% от пациентите на лечение с ефавиренц и 6% от контролните групи пациенти.

Клиничното значение на безсимптомното повишаване на серумната амилаза не е известно.

Mетаболитни параметри

По време на антиретровирусна терапия може да настъпи увеличаване на теглото и на нивата на

липидите и глюкозата в кръвта (вж. точка 4.4).

Педиатрична популация

Нежеланите реакции при деца като цяло показват сходство с тези при възрастни пациенти.

Обрив е докладван по-често при деца (59 от 182 (32%) от лекуваните с ефавиренц), като по-

често е бил с по-голяма степен на тежест в сравнение с възрастните (много тежък обрив е

докладван при 6 от 182 (3,3%) от децата). Може да се обсъди профилактиране с подходящи

антихистамини преди започване на лечение с ефавиренц при деца.

Други специални популации

Чернодробни ензими при пациенти коинфектирани с хепатит В или С

В дългосрочните данни получени от проучване 006, 137 пациенти лекувани по схеми,

включващи ефавиренц (медиана на продължителност на терапията - 68 седмици) и 84 лекувани

по контролна схема (медиана на продължителност - 56 седмици) са били серопозитивни при

скрининг за хепатит B (положителни за повърхностен антиген) и/или хепатит C (положителни

за хепатит C антитела). Сред коинфектираните пациенти в проучване 006, повишения на AST 5

пъти по-високи от ГГН са настъпили при 13% от лекуваните с ефавиренц пациенти и при 7% от

контролите, а повишения на ALT 5 пъти по-високи от ГГН са настъпили съответно при 20% и

7%. От коинфектираните пациенти 3% от лекуваните с ефавиренц и 2% от контролната група са

прекъснали, поради чернодробни нарушения (вж. точка 4.4).

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за

лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка

подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в

Приложение V.

4.9

Предозиране

Някои пациенти са съобщавали по-тежки неврологични прояви след случаен прием на 600 mg

ефавиренц два пъти дневно. Един пациент е получил неволеви мускулни спазми.

Лечението при предозиране с ефавиренц трябва да включва общи поддържащи мерки,

включително следене на жизнените показатели и клиничното състояние на пациента. За

улесняване на елиминирането на неабсорбирания ефавиренц може да се даде активен въглен.

Не съществува специфичен антидот при предозиране на ефавиренц. Тъй като ефавиренц се

свързва в голяма степен с плазмените протеини, елиминирането на лекарството посредством

хемодиализа е малко вероятно.

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1

Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Антивирусни средства за системна употреба. Ненуклеозидни

инхибитори на обратната транскриптаза. ATC код: J05AG03.

Механизъм на действие

Ефавиренц е ННИОТ на HIV-1. Ефавиренц е неконкурентен инхибитор на HIV-1 обратната

транскриптаза (OT) и не потиска значимо HIV-2 OT или клетъчните ДНК-полимерази (α, β, γ

или δ).

Сърдечна електрофизиология

Ефектът на ефавиренц върху QTc интервала е оценен в отворено, контролирано с активно

вещество и плацебо проучване, с фиксирана еднократна последователност в три периода,

тройно кръстосано при 58 здрави участници, носители на CYP2B6

полиморфизъм. Средната

стойност на C

на ефавиренц при участници с CYP2B6*6/*6 генотип след приложение на

600 mg дневна доза в продължение на 14 дни е 2,25 пъти над средната стойност на C

наблюдавана при участници с CYP2B6*1/*1 генотип. Наблюдава се положителна връзка между

концентрацията на ефавиренц и удължения QTc интервал. Въз основа на връзката между

концентрацията и QTc интервала, средното QTc удължаване и неговата горна граница при 90 %

доверителен интервал са 8,7 ms и 11,3 ms при участници с CYP2B6*6/*6 генотип след

приложение на 600 mg дневна доза в продължение на 14 дни (вж.точка 4.5).

Противовирусна активност

Необходимата свободна концентрация за потискане на 90 до 95% от дивите щамове или

лабораторните и клинични изолати

in vitro

резистентни на зидовудин, се движи между 0,46 и

6,8 nM за лимфобластоидни клетъчни линии, мононуклеарни клетки от периферна кръв и

макрофаг/моноцитни култури.

Резистентност

Силата на действие на ефавиренц в клетъчни култури срещу варианти на вируса със

субституирани аминокиселини на позиции 48, 108, 179, 181 или 236 в молекулата на обратната

транскриптаза или варианти със субституирани аминокиселини на протеазата е сходна с тази

срещу дивите щамове. Единичните субституции довели до най-висока резистентност към

ефавиренц в клетъчни култури, съответсват на промяната на левцин с изолевцин на позиция

100 (L100I, 17 до 22 пъти по-резистентен) и лизин с аспарагин на позиция 103 (K103N, 18 до 33

пъти по-резистентен). Повече от стократна загуба на чувствителност е наблюдавана при

варианти на HIV с експресия на K103N, както и на други субституирани аминокиселини в

молекулата на обратната транскриптаза.

K103N е най-честата субституция в обратната транскриптаза при вирусни изолати от пациенти

със значително възстановяване на вирусния товар в клиничнипроучвания на ефавиренц заедно

с индинавир или зидовудин + ламивудин. Тази мутация е наблюдавана при 90% от пациентите

на лечение с ефавиренц с вирусологичен неуспех. Наблюдавана е също субституция на позиции

98, 100, 101, 108, 138, 188, 190 или 225 в молекулата на обратната транскриптаза, макар и по-

рядко и често само в съчетание с K103N. Типът на субституцията на аминокиселинни остатъци

в молекулата на обратната транскрипаза свързана с резистентност към ефавиренц, не показва

зависимост от другите противовирусни лекарства използвани заедно с ефавиренц.

Кръстосана резистентност

Изследването на кръстосаната резистентност на ефавиренц, невирапин и делавирдин в

клетъчни култури показва, че субституцията K103N осигурява загуба на чувствителност към

трите ННИОТ. Два от три изследвани резистентни към делавирдин клинични изолата показват

кръстосана резистентност към ефавиренц и са K103N положителни. Третият изолат, който е със

субституция на позиция 236 в молекулата на обратната транскриптаза, не показва кръстосана

резистентност с ефавиренц.

Вирусните изолати от мононуклеари от периферна кръв на пациенти включени в клиничните

проучвания на ефавиренц, при които лечението е неуспешно (възстановяване на вирусния

товар) са изследвани за чувствителност към ННИОТ. Тринадесет изолата описани преди това

като резистентни към ефавиренц показват резистентност и към невирапин и делавирдин. При

пет от тези резистентни към ННИОТ изолати е установена субституция K103N или заместване

на валин с изолевцин на позиция 108 (V108I) в молекулата на обратната транскриптаза. Три от

изследваните изолати от пациенти с неуспех на лечението с ефавиренц са останали

чувствителни към ефавиренц в клетъчна култура, а също и чувствителни и към невирапин и

делавирдин.

Потенциалът за кръстосана резистентност между ефавиренц и ПИ е нисък, поради различните

таргетни ензими. Рискът от кръстосана резистентност между ефавиренц и НИОТ е нисък,

поради различните места на свързване върху прицелния ензим и различния механизъм на

действие.

Клинична ефикасност

Eфавиренц не е проучван прецизно при пациенти с напреднало HIV заболяване, по-конкретно

при пациенти с CD

брой < 50 клетки/mm

или след терапевтичен режим, включващ ПИ или

ННИОТ. Клиничния опит от контролираните проучвания на комбинации, включващи

диданозин или залцитабин е ограничен.

Две контролирани проучвания (006 и ACTG 364) с продължителност приблизително една

година с ефавиренц в комбинация с НИОТ и/или ПИ са показали редукция на вирусния товар

под прага на чувствителност на тестовете и повишаване на CD

лимфоцитите при нелекувани с

антиретровирусна терапия и лекувани с НИОТ пациенти, инфектирани с HIV. Проучване 020 е

показало подобна активност при лекуваните с НИОТ пациенти за период от 24 седмици. В тези

проучвания ефавиренц е прилаган в доза 600 mg веднъж дневно; дозата на индинавир е била

1 000 mg на всеки 8 часа, когато е използван в комбинация с ефавиренц и 800 mg на 8 часа,

когато е даван без ефавиренц. Дозата на нелфинавир е била 750 mg три пъти дневно. Във

всички проучвания са използвани НИОТ в стандартни дози на 12 часа.

Проучване 006,

рандомизирано отворено клинично проучване, сравнява ефавиренц + зидовудин

+ ламивудин или ефавиренц +индинавир с индинавир + зидовудин + ламивудин при 1 266

пациенти, за които изискване още в началото на проучването е да не са приемали ефавиренц,

ламивудин, ННИОТ и ПИ. Средният начален брой на CD

клетките е 341 клетки/mm

средното начално ниво на HIV-РНК e 60 250 копия/ml. Резултатите за ефикасността от

клиничното проучване 006 на базата на 614 пациенти, които са включени за най-малко 48

седмици, са показани в Таблица 2. При анализ на степента на отговор (незавършили се равнява

на недостатъчен отговор [NC=F]), пациентите които приключват с участието си в проучването

по някаква причина рано или при които липсва измерване на HIV-РНК, което да е

предшествано, или последвано от измерване на стойности над границата за количествена

оценка, се приема, че имат HIV-РНК над 50 или над 400 копия/ml по време на пропуснатите

времеви точки.

Таблица 2: Резултати за ефикасност от проучване 006

Схеми на

лечение

Честота на респонденти (отговорили)

(NC = F

Плазмена HIV РНК

Средна промяна спрямо

изходния брой CD

клетки

клетки/mm

(S.E.M.

< 400 копия/ml

(95% C.I.

< 50 копия/ml

(95% C.I.

48 седмици

48 седмици

48 седмици

EFV +

ZDV + 3TC

(60%, 73%)

(55%, 69%)

(11,8)

EFV + IDV

(47%, 61%)

(41%, 55%)

(11,3)

IDV +

ZDV + 3TC

(38%, 52%)

(34%, 47%)

(12,3)

NC = F, незавършил = неуспешно лечение.

C.I., доверителен интервал.

S.E.M., стандартна грешка на средната стойност.

EFV, ефавиренц; ZDV, зидовудин; 3TC, ламивудин; IDV, индинавир.

Дългосрочните резултати на 168 седмица в клинично проучване 006 (160 пациента са

завършили проучването при лечение с EFV + IDV, 196 пациента с EFV + ZDV + 3TC и 127

съответно с IDV + ZDV + 3TC) показват стабилност на отговора от гледна точка на

съотношенията на пациенти с HIV RNA < 400 копия/ml, HIV RNA < 50 копия/ml и от гледна

точка на средната промяна от първоначалния брой на CD

клетките.

Резултатите за ефикасност от проучванията ACTG 364 и 020 са посочени в Таблица 3.

Проучването ACTG 364 обхваща 196 пациенти, които са лекувани с НИОТ, но не с ПИ или

ННИОТ. Проучването 020 обхваща 327 пациенти, които са лекувани с НИОТ, но не с ПИ или с

ННИОТ. На лекуващите е позволено да променят режима на НИОТ на пациентите си при

включването в проучването. Нивата на отговор са най-високи при пациентите с промяна в

НИОТ.

Таблица 3: Резултати за ефикасност от проучвания ACTG 364 и 020

Честота на респонденти (отговорили)

(NC = F

Плазмена HIV РНК

Средна промяна спрямо

изходния брой CD

клетки

Проучване

номер/Схеми на

лечение

(95% C.I.

(95% C.I.

клетки/mm

(S.E.M.

Проучване

ACTG 364

48 седмици

< 500 копия/ml

< 50 копия/ml

EFV + NFV +

НИОТs

(59, 82)

(17,9)

EFV + НИОТs

(46, 70)

(21,0)

NFV + НИОТs

(19, 42)

(13,6)

Проучване 020

24 седмици

< 400 копия/ml

< 50 копия/ml

EFV + IDV +

НИОТs

(52, 68)

(41, 58)

(9,1)

IDV + НИОТs

(43, 59)

(30, 45)

(9,9)

NC = F, незавършили = неуспешно лечение.

EFV, ефавиренц; ZDV, зидовудин; 3TC, ламивудин; IDV, индинавир; НИОТ, нуклеозиди

инхибитори на обратна транскриптаза; NFV, нелфинавир.

C.I., доверителен интервал за частта от пациентите в отговора.

S.E.M., стандартна грешка за средната стойност.

не е извършено.

Педиатрична популация

Проучване AI266922 е отворено проучване за оценка на фармакокинетиката, безопасността,

поносимостта и антивирусната активност на ефавиренц в комбинация с диданозин и

емтрицитабин при нелекувани досега с антиретровирусни средства педиатрични пациенти,

както и вече лекувани с такива. Тридесет и седем пациенти на възраст от 3 месеца до 6 години

(медиана 0,7 години) са лекувани с ефавиренц. На изходното ниво, средната плазмена HIV-1

РНК е 5,88 log

копия/ml, средният брой CD4+ клетки e 1 144 клетки/mm3, а средният процент

на CD4+ е 25%. Средната продължителност на проучваната терапия е 132 седмици; 27% от

пациентите са преустановили лечението преди седмица 48. Въз основа на ITT-анализ, общото

процентно съотношение на пациентите с HIV РНК < 400 копия/ml и < 50 копия/ml на

седмица 48 e съответно 57% (21/37) и 46% (17/37). Средното увеличение спрямо изходното

ниво в броя на CD4+ на седмица 48 е 215 клетки/mm3, а средното увеличение в процента на

CD4+ е 6%.

Проучване PACTG 1021 е отворено проучване за оценка на фармакокинетиката, безопасността,

поносимостта и антивирусната активност на ефавиренц в комбинация с диданозин и

емтрицитабин при непровеждали антиретровирусна терапия педиатрични пациенти.

Четиридесет и трима пациенти на възраст от 3 месеца до 21 години (медиана 9,6 години) са

приемали дози ефавиренц. На изходното ниво, средната плазмена HIV-1 РНК е

4,8 log10 копия/ml, средният брой CD4+ клетки e 367 клетки/mm

, а средният процент на CD4+

е 18%. Средната продължителност на проучваната терапия е 181 седмици; 16% от пациентите

са преустановили лечението преди седмица 48. Въз основа на ITT-анализ, общото процентно

съотношение на пациенти с HIV РНК < 400 копия/ml и < 50 копия/ml на седмица 48 e съответно

77% (33/43) и 70% (30/43). Средното увеличение спрямо изходното ниво в броя на CD4+ след

48-седмично лечение е 238 клетки/mm

, а средното увеличение в процента на CD4+ е 13%.

Проучване PACTG 382 е отворено проучване за оценка на фармакокинетиката, безопасността,

поносимостта и антивирусната активност на ефавиренц в комбинация с нелфинавир и НИОТ

при непровеждали лечение с антиретровирусни средства и провеждали лечение с НИОТ

педиатрични пациенти. Сто и двама пациенти на възраст от 3 месеца до 16 години (медиана 5,7

години) са лекувани с ефавиренц. Осемдесет и седем процента от пациентите са получавали

антиретровирусна терапия в миналото. На изходното ниво, средната плазмена HIV-1 РНК е

4,57 log10 копия/ml, средният брой CD4+ клетки е 755 клетки/mm3, а средният процент на

CD4+ е 30%. Средната продължителност на проучваната терапия е 118 седмици; 25% от

пациентите са преустановили лечението преди седмица 48. Въз основа на ITT-анализ, общото

процентно съотношение на пациентите с HIV РНК < 400 копия/ml и < 50 копия/ml на седмица

48 e съответно 57% (58/102) и 43% (44/102). Средното увеличение спрямо изходното ниво в

броя на CD4+ след 48-седмично лечение е 128 клетки/mm

, а средното увеличение в процента

на CD4+ е 5%.

5.2

Фармакокинетични свойства

Абсорбция

При здрави доброволци пикови плазмени нива от 1,6-9,1 µM се постигат 5 часа след еднократна

перорална доза от 100 до 1 600 mg. Пиковата плазмена концентрация и площта под кривата

нарастват в зависимост от дозата при дози до 1 600 mg. Нарастването е непропорционално,

което показва по-ниска абсорбция при по-високи дози. Времето за постигане на максимална

плазмена концентрация (3-5 часа) не се променя след многократен прием и стационарните

плазмени нива се постигат след 6-7 дни.

При инфектирани с HIV пациенти при стационарно състояние, средната C

, средната C

средната AUC показват линейна зависимост при дневни дози 200, 400 и 600 mg. При 35 болни

на лечение с ефавиренц 600 mg веднъж дневно C

в стационарно състояние е 12,9 ± 3.7 µM

(29%) [средно±стандартно отклонение (% C.V.)], C

в стационарно състояние е 5,6 ± 3,2 µM

(57%) и площта под кривата AUC е 184 ± 73 µM.h (40%).

Ефект на храната

AUC и C

на еднократна доза ефавиренц филмирани таблетки от 600 mg при здрави

доброволци нараства съответно с 28% (90% CI; 22–33%) и 79% (90% CI; 58–102%) след прием с

богата на мазнини храна в сравнение с доза приложена на гладно (вж. точка 4.4).

Разпределение

Ефавиренц се свързва във висока степен с плазмените протеини (приблизително 99,5-99,75%),

най-значимо с албумина. При заразени с HIV-1 пациенти (n = 9) на лечение с ефавиренц 200 до

600 mg веднъж дневно в продължение най-малко на един месец, концентрацията в ликвора се е

движила между 0,26 и 1,19% (средно 0,69%) от съответната плазмена концентрация. Това е

приблизително три пъти повече от несвързаната с белтък (свободна) фракция на ефавиренц в

плазмата.

Биотрансформация

Проучвания при хора и

in vitro

проучвания с микрозоми от човешки хепатоцити са показали, че

ефавиренц се метаболизира основно по пътя на системата цитохром Р450 до хидроксилирани

производни с последващо глюкурониране. Тези метаболити са на практика неактивни срещу

HIV-1. Проучванията

in vitro

са

показали, че основните изоензими ангажирани в обмяната на

ефавиренц са CYP3A4 и CYP2B6 и че той инхибира P450 изоензими 2C9, 2C19 и 3A4. В

in vitro

проучвания ефавиренц не инхибира CYP2E1, а инхибира CYP2D6 и CYP1A2 само при

концентрации значително по-високи от тези при клинична употреба.

Експозицията на ефавиренц в плазмата може да се увеличи при пациенти с хомозиготен G516T

генетичен вариант на изоензима CYP2B6. Клиничните последици от такава асоциация не са

известни; все пак не може да бъде изключена възможността за увеличена честота и тежест на

свързаните с ефавиренц нежелани събития.

Установено е, че ефавиренц е индуктор на CYP3A4 and CYP2B6 като по този начин индуцира и

собствения си метаболизъм, което може да бъде от клинично значение при някои пациенти.

Десетдневно приложение на 200-400 mg дневно при здрави доброволци е довело до

акумулиране по-ниско от очакваното (с 22–42% по-ниско) и до по-кратък терминален

полуживот в сравнение с прилагане на еднократна доза (вижте по-долу). Установено е също, че

ефавиренц индуцира UGT1A1. Експозициите на ралтегравир (UGT1A1 субстрат) са намалени в

присъствието на ефавиренц (вж. точка 4.5, таблица 1). Независимо че

in vitro

данните

предполагат, че ефавиренц инхибира CYP2C9 и CYP2C19, има противоречиви съобщения,

както за повишени, така и за понижени експозиции на субстратите на тези ензими, когато са

прилагани едновременно с ефавиренц

in vivo

. Сумарният ефект от едновременното прилагане

не е ясен.

Елиминиране

Ефавиренц има сравнително по-дълъг терминален плазмен полуживот от най-малко 52 часа

след еднократна доза и 40–55 часа след многократни дози. Приблизително 14–34% от

маркираната с радионуклид доза се излъчва с урината като по-малко от 1% от общата доза се

открива в урината като непроменен ефавиренц.

Чернодробно увреждане

В проучване с еднократна доза, полуживотът се е удвоил при единствения пациент с тежко

чернодробно увреждане (Клас C по Child-Pugh), което показва възможност за много по-голяма

степен на акумулация. Проучване с многократна доза е показало, че няма значим ефект върху

фармакокинетиката на ефавиренц при пациенти с леко чернодробно увреждане (Клас А по

Child-Pugh) в сравнение с контроли. Няма достатъчно данни, за да се определи дали средно

тежкото или тежко чернодробно увреждане (Клас В или С по Child-Pugh) повлиява

фармакокинетиката на ефавиренц.

Пол, раса, старческа възраст

Макар че има ограничени данни, които предполагат, че жени както и пациенти от Азия и

Тихоокеанските острови, може да имат по-висока експозиция на ефавиренц, но не са показали

по-малка поносимост спрямо ефавиренц. Фармакокинетични проучвания при пациенти в

старческа възраст не са правени.

Педиатрична популация

Фармакокинетичните параметри за ефавиренц в стационарно състояние при педиатрични

пациенти са прогнозирани въз основа на фармакокинетичен популационен модел и са

обобщени в Таблица 4 по граници на телесното тегло, отговарящи на препоръчителните дози на

капсулите.

Таблица 4: Прогнозна фармакокинетика на ефавиренц в стационарно състояние

(капсули/изсипано съдържание на отворени капсули) при инфектирани с HIV

педиатрични пациенти

Телесно тегло

Доза

Средна AUC

(0-24)

µM·h

Средна C

µg/ml

Средна C

µg/ml

3,5-5 kg

100 mg

220,52

5,81

2,43

5-7,5 kg

150 mg

262,62

7,07

2,71

7,5-10 kg

200 mg

284,28

7,75

2,87

10-15 kg

200 mg

238,14

6,54

2,32

15-20 kg

250 mg

233,98

6,47

20-25 kg

300 mg

257,56

7,04

2,55

25-32,5 kg

350 mg

262,37

7,12

2,68

32,5-40 kg

400 mg

259,79

6,96

2,69

> 40 kg

600 mg

254,78

6,57

2,82

5.3

Предклинични данни за безопасност

В стандартните тестове за генотоксичност ефавиренц не е показал мутагенни или кластогенни

свойства.

Ефавиренц предизвиква фетална резорбция при плъхове. Малформации са наблюдавани при 3

от 20 фетуса/новородени на лекувани с ефавиренц маймуни циномолгус, като даваната доза

ефавиренц е довела до плазмено ниво сходно с това при хора. При един от фетусите е

наблюдавана аненцефалия и едностранна анофталмия с вторично уголемяване на езика, при

друг - микроофталмия, при трети - цепка на небцето. При фетусите на плъхове и зайци

третирани с ефавиренц не са наблюдавани малформации.

Билиарна хиперплазия е наблюдавана при маймуни циномолгус третирани с дози ефавиренц в

продължение на ≥ 1 година, осигуряващи средна площ под кривата около 2 пъти по-висока от

тази при хора лекувани с препоръчваната доза. Билиарната хиперплазия е регресирана след

края на приема на лекарствения продукт. Билиарна фиброза е наблюдавана при плъхове.

Епизодични конвулсии са наблюдавани при някои маймуни, при които в продължение на ≥ 1

година е прилаган ефавиренц в дози, осигуряващи плазмени AUC стойности 4 до 13 пъти по-

високи от тези при хора лекувани с препоръчваната доза (вж. точки 4.4 и 4.8).

Проучвания за карциногенност са показали увеличена честота на чернодробни и белодробни

тумори при женски мишки, но не и при мъжки мишки. Не са известни механизмите за

образуване на туморите, както и потенциалната им значимост при хора.

Проучванията за карциногенност при мъжки мишки, мъжки и женски плъхове са били

отрицателни. Докато карциногенният потенциал при хора е неизвестен, тези данни

предполагат, че клиничната полза от ефавиренц надхвърля потенциалния риск от

карциногенност при хора.

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1

Списък на помощните вещества

Ядро

Целулоза, микрокристална

Хидроксипропилцелулоза

Натриев лаурилсулфат

Натриев нишестен гликолат (Тип А)

Полоксамер 407

Магнезиев стеарат

Филмово покритие

Хипромелоза 6cP (HPMC 2910)

Лактоза монохидрат

Титанов диоксид

Макрогол/PEG 3350

Триацетин 3

Железен оксид, жълт

6.2

Несъвместимости

Неприложимо

6.3

Срок на годност

2 години

6.4

Специални условия на съхранение

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

6.5

Вид и съдържание на опаковката

Бели, непрозрачни PVC/PVdC-алуминиеви или алуминий-алуминиеви блистери в картонена

кутия, съдържаща 30 или 90 филмирани таблетки.

30 x 1 филмирана таблетка в бели непрозрачни PVC/PVdC- алуминиеви или алуминий-

алуминиеви перфорирани еднодозови блистери.

Групова опаковка (пакет) съдържаща 90 филмирани таблетки (3 опаковки от 30 x 1 филмирана

таблетка) в бели непрозрачни PVC/PVdC- алуминий или алуминий-алуминиеви перфорирани

еднодозови блистери.

Групова опаковка (картонена кутия) съдържаща 90 филмирани таблетки (3 опаковки от 30 x 1

филмирана таблетка) в бели непрозрачни PVC/PVdC- алуминиеви или алуминий-алуминиеви

перфорирани еднодозови блистери.

Не всички видове опаковки може да бъдат пуснати на пазара.

6.6

Специални предпазни мерки при изхвърляне

Няма специални изисквания за изхвърляне.

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Teva BV, Swensweg 5, 2031GA Haarlem , Нидерландия

8.

НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/11/742/001-011

9.

ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА

УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 09 януари 2012 г

Дата на последно подновяване: 09 септември 2016 г.

10.

ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

<{MM/ГГГГ}>

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската

агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/23877/2012

EMEA/H/C/002352

EPAR резюме за обществено ползване

Efavirenz Teva

efavirenz

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Efavirenz Teva. В него се разяснява оценката на Комитета по лекарствените продукти за хуманна

употреба (CHMP) относно лекарството, на която Комитетът основава становище за издаване на

разрешение за употреба и препоръки относно условията на употреба на Efavirenz Teva.

Какво представлява Efavirenz Teva?

Efavirenz Teva е лекарство, съдържащо активното вещество ефавиренц (efavirenz). Предлага се

под формата на таблетки (600 mg).

Efavirenz Teva е „генерично лекарство“. Това означава, че Efavirenz Teva е подобно на

„референтното лекарство“ Sustiva, което вече е одобрено в Европейския съюз (ЕС). За повече

подробности относно генеричните лекарства, вижте документа тип „въпроси и отговори” тук

За какво се използва Efavirenz Teva?

Efavirenz Teva е антивирусно лекарство. Използва се в комбинация с други противовирусни

лекарства за лечение на възрастни пациенти и деца на възраст три години или по-големи,

заразени с човешки имунодефицитен вирус тип 1 (ХИВ-1) – вирус, който причинява синдром на

придобита имунна недостатъчност (СПИН).

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

Как да използвате Efavirenz Teva?

Лечението с Efavirenz Teva следва да бъде започнато от лекар с опит в лечението на ХИВ

инфекция. Efavirenz Teva трябва да се приема в комбинация с други противовирусни лекарства.

Препоръчва се Efavirenz Teva да се приема на празен стомах и без храна, за предпочитане преди

сън.

Efavirenz Teva

Страница 2/2

Препоръчителната доза Efavirenz Teva за възрастни пациенти е 600 mg веднъж дневно.

Таблетките Efavirenz Teva не са подходящи за деца с телесно тегло под 40 kg. За тези пациенти се

предлагат капсули, съдържащи ефавиренц.

Дозировката на Efavirenz Teva трябва да бъде намалена за пациенти, приемащи вориконазол

(използван за лечение на гъбични инфекции). Може да се наложи пациентите, приемащи

рифампицин (антибиотик), да пр

иемат по-високи дози Efavirenz Teva.

За пълни подробности вижте кратката характеристика на продукта (също част от EPAR).

Как действа Efavirenz Teva?

Активното вещество в Efavirenz Teva, ефавиренц е ненуклеозиден инхибитор на обратната

транскриптаза (НИОТ). То блокира действието на обратната транскриптаза — ензим, произвеждан

от HIV, който позволява на вируса да инфектира клетките в организма и да произвежда повече

вируси. Като блокира този ензим, Efavirenz Teva, приеман в комбинация с други антивирусни

лекарства, намалява количеството ХИВ в кръвта и го задър

жа на ниски нива. Efavirenz Teva не

лекува ХИВ инфекцията или СПИН, но може да забави увреждането на имунната система и

развитието на инфекции и заболявания, свързани със СПИН.

Как е проучен Efavirenz Teva?

Тъй като Efavirenz Teva е генерично лекарство, проучванията при пациенти целят да покажат

единствено, че продуктът е биоеквивалентен на референтното лекарство Sustiva. Две лекарства

се считат за биоеквивалентни, когато произвеждат едни и същи нива на активното вещество в

организма.

Какви са ползите и рисковете, свързани с Efavirenz Teva?

Тъй като Efavirenz Teva е генерично лекарство и биоеквивалент на референтното лекарство, се

приема, че ползите и рисковете са същите като при референтното лекарство.

Какви са основанията за одобряване на Efavirenz Teva?

CHMP заключи, че в съответствие с изискванията на ЕС е доказано, че Efavirenz Teva е със

сравнимо качество и представлява биоеквивалент на Sustiva. Поради това CHMP счита, че както

при Sustiva, ползите превишават установените рискове. Комитетът препоръча на Efavirenz Teva да

бъде издадено разрешение за употреба.

Допълнителна информация за Efavirenz Teva:

На 09 януари 2012 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Efavirenz Teva,

валидно в Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Efavirenz Teva може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports

.. За повече

информация относно лечението с Efavirenz Teva прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Пълният текст на EPAR относно референтното лекарство също може да се намери на уебсайта на

Агенцията.

Дата на последно актуализиране на текста 11-2011.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация