Ecoporc Shiga

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

генетично модифициран рекомбинантный Шига-токсин-антиген 2ро

Предлага се от:

CEVA Santé Animale

АТС код:

QI09AB02

INN (Международно Name):

genetically modified Shiga-toxin-2e antigen

Терапевтична група:

Прасета

Терапевтична област:

Immunologicals for suidae, Inactivated bacterial vaccines (including mycoplasma, toxoid and chlamydia)

Терапевтични показания:

Активна имунизация прасенца на възраст от четири дни, намаляване на смъртността и клинични признаци на подуване на заболяването, причинено от Шига-токсин се произвежда 2ро e. coli (stec). Начало на имунитета: 21 дни след ваксинацията. Продължителност на имунитета: 105 дни след ваксинацията.

Каталог на резюме:

Revision: 4

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-04-10

Листовка

                15
B. ЛИСТОВКА
16
ЛИСТОВКА
ECOPORC SHIGA
ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ ЗА ПРАСЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Ceva Santé Animale
10 av. de La Ballastière
33500 Libourne
Франция
Производител отговорен за
освобождаване на партидата:
IDT Biologika GmbH
Am Pharmapark
06861 Dessau-Rosslau
Германия
Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.
Szállás u. 5.
1107 Budapest
Унгария
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Ecoporc SHIGA Инжекционна суспензия за
прасета
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦЯ И
ЕКСЦИПИЕНТ ИТЕ
Всяка доза от ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Генетично модифициран рекомбинантен
Stx2e антиген:
≥ 3,2 x 10
6
ELISA единици
_ _
АДЖУВАНТ:
Алуминий (като хидроксид) макс. 3,5 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Тиомерзал
макс. 0,115 mg
Вид след разклащане: жълтеникава до
кафевеникава хомогенна суспензия
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Активна имунизация на прасенца от
4-дневна възраст за намаляване
смъртността и клиничните
белези на eдемната болест, причинена
от Stx2e-токсина, синтезиран от
_E. coli_
(STEC).
Начало на имунитета:
21 дни след ваксинация
Продължителност на имунитета:
105 дни след ваксинация
17
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Ecoporc SHIGA инжекционна суспензия за
прасета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка доза от ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ :
Генетично модифициран рекомбинантен
Stx2e антиген:
≥ 3,2 x 10
6
ELISA единици
АДЖУВАНТ:
Алуминий (като хидроксид) макс. 3,5 mg
ЕКСЦИПИЕНТ:
Тиомерзал
макс. 0,115 mg
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционна суспензия.
Вид след разклащане: жълтеникава до
кафевеникава хомогенна суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Прасета
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Активна имунизация на прасенца от
4-дневна възраст за намаляване
смъртността и клиничните
белези на оточната болест, причинена
от Stx2e-токсина, синтезиран от
_E. coli_
(STEC).
Начало на имунитета:
21 дни след ваксинация
Продължителност на имунитета:
105 дни след ваксинация
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция, аджуванта или към
някой от ексципиентите.
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВСЕКИ
ВИД ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 18-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 18-09-2020
Листовка Листовка чешки 18-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 18-09-2020
Листовка Листовка датски 18-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 18-09-2020
Листовка Листовка немски 18-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 18-09-2020
Листовка Листовка естонски 18-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 18-09-2020
Листовка Листовка гръцки 18-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 18-09-2020
Листовка Листовка английски 18-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 18-09-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 16-05-2013
Листовка Листовка френски 18-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 18-09-2020
Листовка Листовка италиански 18-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 18-09-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 16-05-2013
Листовка Листовка латвийски 18-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 18-09-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 16-05-2013
Листовка Листовка литовски 18-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 18-09-2020
Листовка Листовка унгарски 18-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 18-09-2020
Листовка Листовка малтийски 18-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 18-09-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 16-05-2013
Листовка Листовка нидерландски 18-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 18-09-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 16-05-2013
Листовка Листовка полски 18-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 18-09-2020
Листовка Листовка португалски 18-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 18-09-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 16-05-2013
Листовка Листовка румънски 18-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 18-09-2020
Листовка Листовка словашки 18-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 18-09-2020
Листовка Листовка словенски 18-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 18-09-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 16-05-2013
Листовка Листовка фински 18-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 18-09-2020
Листовка Листовка шведски 18-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 18-09-2020
Листовка Листовка норвежки 18-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 18-09-2020
Листовка Листовка исландски 18-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 18-09-2020
Листовка Листовка хърватски 18-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 18-09-2020

Преглед на историята на документите