Cystadane

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Бетаин безводен

Предлага се от:

Recordati Rare Diseases

АТС код:

A16AA06

INN (Международно Name):

betaine anhydrous

Терапевтична група:

Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,

Терапевтична област:

Хомоцистинурията

Терапевтични показания:

Adjunctive treatment of homocystinuria, involving deficiencies or defects in:cystathionine beta-synthase (CBS);5,10-methylene-tetrahydrofolate reductase (MTHFR);cobalamin cofactor metabolism (cbl). Cystadane should be used as supplement to other therapies such as vitamin B6 (pyridoxine), vitamin B12 (cobalamin), folate and a specific diet.

Каталог на резюме:

Revision: 14

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2007-02-14

Листовка

                16
Б. ЛИСТОВКА
17
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
CYSTADANE 1 G ПЕРОРАЛЕН ПРАХ
Бетаин, безводен (Betaine anhydrous)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди,
независимо, че признаците на тяхното
заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Cystadane и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Cystadane
3.
Как да приемате Cystadane
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Cystadane
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CYSTADANE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Cystadane съдържа бетаин, безводен, който е
предназначен за допълнително лече
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Cystadane 1 g перорален прах
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 g от праха съдържа 1 g бетаин, безводен.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Перорален прах
Бял, кристален, свободно течащ прах
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Адювантно лечение на хомоцистинурия,
включваща дефицити или дефекти на:

цистатионин бета-синтаза (CBS),

5,10-метилен-тетрахидрофолат редуктаза
(MTHFR),

метаболизма на кофактора на кобаламин
(cbl).
Cystadane трябва да се използва като
допълнение към други видове лечение
като витамин B6
(пиридоксин), витамин B12 (кобаламин),
фолати и специална диета.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с Cystadane трябва да се
провежда под наблюдението на лекар с
опит в лечението на
пациенти с хомоцистинурия.
Дозировка
_Деца и възрастни_
Препоръчителната обща дневна доза е 100
mg/kg/ден, в 2 приема на ден. Въпреки това,
дозата
трябва да се титрира индивидуално
според плазмените нива на хомоцистеин
и метионин. При
някои пациенти, за постигане на
терапевтични цели са необходими дози
над 200 mg/kg/ден.
Тря
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-06-2019
Листовка Листовка чешки 13-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-06-2019
Листовка Листовка датски 13-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-06-2019
Листовка Листовка немски 13-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-06-2019
Листовка Листовка естонски 13-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-06-2019
Листовка Листовка гръцки 13-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-06-2019
Листовка Листовка английски 13-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-06-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-01-2017
Листовка Листовка френски 13-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-06-2019
Листовка Листовка италиански 13-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-06-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 06-01-2017
Листовка Листовка латвийски 13-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-06-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 06-01-2017
Листовка Листовка литовски 13-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-06-2019
Листовка Листовка унгарски 13-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-06-2019
Листовка Листовка малтийски 13-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-06-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-01-2017
Листовка Листовка нидерландски 13-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-06-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 06-01-2017
Листовка Листовка полски 13-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-06-2019
Листовка Листовка португалски 13-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-06-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 06-01-2017
Листовка Листовка румънски 13-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-06-2019
Листовка Листовка словашки 13-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-06-2019
Листовка Листовка словенски 13-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-06-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 06-01-2017
Листовка Листовка фински 13-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-06-2019
Листовка Листовка шведски 13-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-06-2019
Листовка Листовка норвежки 13-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-06-2019
Листовка Листовка исландски 13-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-06-2019
Листовка Листовка хърватски 13-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 13-06-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 06-01-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите