ChondroCelect

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

характеризиращи жизнеспособни автоложни хрущялни клетки, разширени ex vivo, експресиращи специфични маркерни протеини

Предлага се от:

TiGenix N.V.

АТС код:

M09AX02

INN (Международно Name):

characterised viable autologous cartilage cells expanded ex vivo expressing specific marker proteins

Терапевтична група:

Други лекарства за нарушения на мускулно-скелетната система

Терапевтична област:

Хронични заболявания

Терапевтични показания:

Ремонт на единични симптоматични дефекти на хрущяла на бедрената конила на коляното (Международно ремоделиране на хрущялите [ICRS] степен III или IV) при възрастни. Съпътстващи бессимптомных увреждания на хрущяла (ПВК клас I или II) могат да присъстват. Демонстрация на ефективността се основава на едно рандомизирано, контролирано проучване за оценка на ефективността на Chondrocelect при пациенти с пораженията от 1 до 5 cm2.

Каталог на резюме:

Revision: 6

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2009-10-05

Листовка

                21
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
22
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
CHONDROCELECT 10 000 КЛЕТКИ/МИКРОЛИТЪР
СУСПЕНЗИЯ ЗА ИМПЛАНТИРАНЕ
Охарактеризирани жизнеспособни
автоложни хрущялни клетки, отгледани
_ex vivo_
,
експресиращи специфични маркерни
протеини.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да
сеналожи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар, хирург
или
физиотерапевт.
-
Ако получите
някаквинежеланилекарствени реакции,
уведомете Вашиялекар, хирург или
физиотерапевт. Това включва и всички
възможнинежелани реакции,неописани в
тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява ChondroCelect и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате ChondroCelect
3.
Как да използвате ChondroCelect
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате ChondroCelect
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАCHONDROCELECTИ ЗА КАКВО
СЕ ИЗПОЛЗВА
ChondroCelect се състои от автоложни
култи
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
ChondroCelect 10 000 клетки/микролитър
суспензия за имплантиране
_ _
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
2.1
ОБЩО ОПИСАНИЕ
Охарактеризирани жизнеспособни
автоложни хрущялни клетки, отгледани
_ex vivo_
,
експресиращи специфични маркерни
протеини.
2.2
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон с продукта съдържа 4
милиона автоложни човешки хрущялни
клетки в 0,4 ml
клетъчна суспензия, което съответства
на концентрация от 10 000
клетки/микролитър.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Суспензия за имплантиране
Преди ресуспендиране клетките се
утаяват на дъното на съда, като
образуват сивобелезникав
слой, а помощното вещество
представлява прозрачна безцветна
течност.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Възстановяване на единични
симптоматични хрущялни дефекти на
кондила на бедрената кост
на коляното (степен III или IV според
Международното сдружение за
възстановяване на
хрущяла [ICRS]) при възрастни. Възможно е
да има съпътстващи асимптоматични
хрущялн
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 12-01-2017
Данни за продукта Данни за продукта испански 12-01-2017
Листовка Листовка чешки 12-01-2017
Данни за продукта Данни за продукта чешки 12-01-2017
Листовка Листовка датски 12-01-2017
Данни за продукта Данни за продукта датски 12-01-2017
Листовка Листовка немски 12-01-2017
Данни за продукта Данни за продукта немски 12-01-2017
Листовка Листовка естонски 12-01-2017
Данни за продукта Данни за продукта естонски 12-01-2017
Листовка Листовка гръцки 12-01-2017
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 12-01-2017
Листовка Листовка английски 12-01-2017
Данни за продукта Данни за продукта английски 12-01-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 12-01-2017
Листовка Листовка френски 12-01-2017
Данни за продукта Данни за продукта френски 12-01-2017
Листовка Листовка италиански 12-01-2017
Данни за продукта Данни за продукта италиански 12-01-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 12-01-2017
Листовка Листовка латвийски 12-01-2017
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 12-01-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 12-01-2017
Листовка Листовка литовски 12-01-2017
Данни за продукта Данни за продукта литовски 12-01-2017
Листовка Листовка унгарски 12-01-2017
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 12-01-2017
Листовка Листовка малтийски 12-01-2017
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 12-01-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 12-01-2017
Листовка Листовка нидерландски 12-01-2017
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 12-01-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 12-01-2017
Листовка Листовка полски 12-01-2017
Данни за продукта Данни за продукта полски 12-01-2017
Листовка Листовка португалски 12-01-2017
Данни за продукта Данни за продукта португалски 12-01-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 12-01-2017
Листовка Листовка румънски 12-01-2017
Данни за продукта Данни за продукта румънски 12-01-2017
Листовка Листовка словашки 12-01-2017
Данни за продукта Данни за продукта словашки 12-01-2017
Листовка Листовка словенски 12-01-2017
Данни за продукта Данни за продукта словенски 12-01-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 12-01-2017
Листовка Листовка фински 12-01-2017
Данни за продукта Данни за продукта фински 12-01-2017
Листовка Листовка шведски 12-01-2017
Данни за продукта Данни за продукта шведски 12-01-2017
Листовка Листовка норвежки 12-01-2017
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 12-01-2017
Листовка Листовка исландски 12-01-2017
Данни за продукта Данни за продукта исландски 12-01-2017
Листовка Листовка хърватски 12-01-2017
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 12-01-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 12-01-2017

Преглед на историята на документите