Cervarix

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

вид на човек papillomavirus1 16 Л1 протеин на вируса hpv тип 18 Л1 протеин

Предлага се от:

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

АТС код:

J07BM02

INN (Международно Name):

human papillomavirus vaccine [types 16, 18] (recombinant, adjuvanted, adsorbed)

Терапевтична група:

Ваксини

Терапевтична област:

Papillomavirus Infections; Uterine Cervical Dysplasia; Immunization

Терапевтични показания:

Cervarix е ваксина за употреба на възраст от 9 години за предотвратяване на премалигнени АНО генитални лезии (маточната шийка, vulvar, вагинален и анален) и рак на маточната шийка и анален причинно свързани с определени онкогенните типове на човешки папиломен вирус (HPV). Вижте раздели 4. 4 и 5. 1 за важна информация за данните, които подкрепят тази индикация. Прилагането на Церварикс трябва да бъде в съответствие с официалните препоръки.

Каталог на резюме:

Revision: 39

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2007-09-20

Листовка

                37
Б. ЛИСТОВКА
38
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
CERVARIX ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ ВЪВ ФЛАКОН
Адсорбирана ваксина срещу човешки
папиломавирус [Типове 16, 18]
(рекомбинантна, с
адювант)
(Human Papillomavirus vaccine [Types 16, 18] (Recombinant, adjuvanted,
adsorbed))
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА
ТАЗИ
ВАКСИНА, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА
ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Cervarix и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложен Cervarix
3.
Как се прилага Cervarix
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Cervarix
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CERVARIX И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Cervarix е ваксина, предназначена да
предп
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Cervarix инжекционна суспензия в
предварително напълнена спринцовка
Cervarix инжекционна суспензия във флакон
Cervarix инжекционна суспензия в
многодозова опаковка
Адсорбирана ваксина срещу човешки
папиломавирус [Типове 16, 18]
(рекомбинантна, с
адювант)
(Human Papillomavirus vaccine [Types 16, 18] (Recombinant, adjuvanted,
adsorbed)
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 доза (0,5 ml) съдържа:
Човешки папиломавирус
1
тип 16 L1 протеин
2,3,4
_(Human Papillomavirus_
1
_type 16 L1 protein_
2,3,4
_)_
20 микрограма
Човешки папиломавирус
1
тип 18 L1 протеин
2,3,4
_(Human Papillomavirus_
1
_ type 18 L1 protein_
2,3,4
_)_
20 микрограма
1
Човешки папиломавирус = HPV
2
с адювант AS04, съдържащ:
3-
_O_
-дезацил-4’- монофосфорил липид A (MPL)
3
50 микрограма
3
адсорбиран върху алуминиев хидроксид,
хидратиран (Al(OH)
3
)
общо 0,5 милиграма Al
3+
4
L1 протеин под формата на
неинфекциозни вирусоподобни частици
(VLPs), произведени по
рекомбинантна ДНК технология чрез
използване на бакуловирусна
експресионна система,
използваща Hi-5 Rix4446 клетки, получени от
_Trichoplusia ni._
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционна суспензия
Мътна бяла суспензия
4.
К
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 23-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 23-05-2023
Листовка Листовка чешки 23-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 23-05-2023
Листовка Листовка датски 23-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 23-05-2023
Листовка Листовка немски 23-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 23-05-2023
Листовка Листовка естонски 23-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 23-05-2023
Листовка Листовка гръцки 23-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 23-05-2023
Листовка Листовка английски 23-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 23-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 18-08-2016
Листовка Листовка френски 23-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 23-05-2023
Листовка Листовка италиански 23-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 23-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 18-08-2016
Листовка Листовка латвийски 23-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 23-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 18-08-2016
Листовка Листовка литовски 23-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 23-05-2023
Листовка Листовка унгарски 23-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 23-05-2023
Листовка Листовка малтийски 23-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 23-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 18-08-2016
Листовка Листовка нидерландски 23-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 23-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 18-08-2016
Листовка Листовка полски 23-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 23-05-2023
Листовка Листовка португалски 23-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 23-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 18-08-2016
Листовка Листовка румънски 23-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 23-05-2023
Листовка Листовка словашки 23-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 23-05-2023
Листовка Листовка словенски 23-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 23-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 18-08-2016
Листовка Листовка фински 23-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 23-05-2023
Листовка Листовка шведски 23-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 23-05-2023
Листовка Листовка норвежки 23-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 23-05-2023
Листовка Листовка исландски 23-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 23-05-2023
Листовка Листовка хърватски 23-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 23-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 18-08-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите