Celsentri

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

маравирок

Предлага се от:

ViiV Healthcare B.V.

АТС код:

J05AX09

INN (Международно Name):

maraviroc

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

Celsentri, in combination with other antiretroviral medicinal products, is indicated for treatment experienced adults, adolescents and children of 2 years of age and older and weighing at least 10 kg infected with only CCR5-tropic HIV-1 detectable,.

Каталог на резюме:

Revision: 28

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2007-09-18

Листовка

                95
Б. ЛИСТОВКА
96
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
CELSENTRI 25 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
CELSENTRI 75 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
CELSENTRI 150 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
CELSENTRI 300 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
маравирок (maraviroc)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява CELSENTRI и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете CELSENTRI
3.
Как да приемате CELSENTRI
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате CELSENTRI
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CELSENTRI И ЗА КАКВО СЕ
И
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ І
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
CELSENTRI 25 mg филмирани таблетки
CELSENTRI 75 mg филмирани таблетки
CELSENTRI 150 mg филмирани таблетки
CELSENTRI 300 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
CELSENTRI 25 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 25 mg
маравирок (maraviroc).
Помощно вещество с известно действие:
всяка филмирана таблетка от 25 mg
съдържа 0,14 mg
соев лецитин.
CELSENTRI 75 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
маравирок (maraviroc).
Помощно вещество с известно действие:
всяка филмирана таблетка от 75 mg
съдържа 0,42 mg
соев лецитин.
CELSENTRI 150 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 150 mg
маравирок (maraviroc).
Помощно вещество с известно действие:
всяка филмирана таблетка от 150 mg
съдържа 0,84 mg
соев лецитин.
CELSENTRI 300 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 300 mg
маравирок (maraviroc).
Помощно вещество с известно действие:
всяка филмирана таблетка от 300 mg
съдържа 1,68 mg
соев лецитин.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
CELSENTRI 25 mg филмирани таблетки
Сини, двойноизпъкнали, овални
филмирани таблетк
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 22-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 22-08-2022
Листовка Листовка чешки 22-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 22-08-2022
Листовка Листовка датски 22-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 22-08-2022
Листовка Листовка немски 22-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 22-08-2022
Листовка Листовка естонски 22-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 22-08-2022
Листовка Листовка гръцки 22-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 22-08-2022
Листовка Листовка английски 22-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 22-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 18-07-2017
Листовка Листовка френски 22-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 22-08-2022
Листовка Листовка италиански 22-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 22-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 18-07-2017
Листовка Листовка латвийски 22-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 22-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 18-07-2017
Листовка Листовка литовски 22-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 22-08-2022
Листовка Листовка унгарски 22-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 22-08-2022
Листовка Листовка малтийски 22-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 22-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 18-07-2017
Листовка Листовка нидерландски 22-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 22-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 18-07-2017
Листовка Листовка полски 22-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 22-08-2022
Листовка Листовка португалски 22-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 22-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 18-07-2017
Листовка Листовка румънски 22-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 22-08-2022
Листовка Листовка словашки 22-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 22-08-2022
Листовка Листовка словенски 22-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 22-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 18-07-2017
Листовка Листовка фински 22-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 22-08-2022
Листовка Листовка шведски 22-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 22-08-2022
Листовка Листовка норвежки 22-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 22-08-2022
Листовка Листовка исландски 22-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 22-08-2022
Листовка Листовка хърватски 22-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 22-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 18-07-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите