Capecitabine Accord

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

капецитабин

Предлага се от:

Accord Healthcare S.L.U.

АТС код:

L01BC06

INN (Международно Name):

capecitabine

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Colonic Neoplasms; Breast Neoplasms; Colorectal Neoplasms; Stomach Neoplasms

Терапевтични показания:

Капецитабин Accord е показан за адювантно лечение на пациенти след операция на рак на дебелото черво стадий-III (Dukes' етап-C). Капецитабин съгласие е показан за лечение на метастатичен рак на дебелото черво . Капецитабин съгласие е показан за лечение от първа линия на популярния рак на стомаха в комбинация с платинена основа на режима. Акорд капецитабином в комбинация с доцетакселом е показан за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност цитотоксической химиотерапия. Предишна терапия трябва да са включени антрациклин. Капецитабин споразумение също е посочено като монотерапии за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност Таксанов и антрациклинов съдържащи режими на химиотерапия, или за които противоракови терапии не е посочено.

Каталог на резюме:

Revision: 16

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2012-04-20

Листовка

                48
Б. ЛИСТОВКА
49
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
CAPECITABINE ACCORD 150 MG FILM-COATED TABLETS
CAPECITABINE ACCORD 300 MG FILM-COATED TABLETS
CAPECITABINE ACCORD 500 MG FILM-COATED TABLETS
Капецитабин (Capecitabine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
от това, че признаците на тяхното
заболяване са
същите като Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка (вижте точка 4).
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Capecitabine Accord и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Capecitabine Accord
3.
Как да приемате Capecitabine Accord
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Capecitabine Accord
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CAPECITABINE ACCORD И ЗА
КА
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Capecitabine Accord
150 mg филмирани таблетки
Capecitabine Accord 300 mg филмирани таблетки
Capecitabine Accord 500 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Capecitabine Accord
150 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 150 mg
капецитабин (capecitabine)
Capecitabine Accord 300 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 300 mg
капецитабин (capecitabine)
Capecitabine Accord 500 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 500 mg
капецитабин (capecitabine)
Помощно вещество с известно действие
_Capecitabine Accord_
_ _
_150 mg филмирани таблетки _
Всяка филмирана таблетка съдържа 7 mg
безводна лактоза.
_Capecitabine Accord_
_ _
_300 mg филмирани таблетки _
Всяка филмирана таблетка съдържа 15 mg
безводна лактоза.
_Capecitabine Accord_
_ _
_500 mg филмирани таблетки _
Всяка филмирана таблетка съдържа 25 mg
безводна лактоза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Capecitabine Accord
150 mg филмирани таблетки
Филмираните таблетки са
светлооранжеви, двойно изпъкнали, с
продълговата форма, с
дължина 11,4 mm и ширина 5,3 mm, с вдлъбнато
релефно означение “150” от едната
страна и
гладки от др
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 03-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 03-08-2023
Листовка Листовка чешки 03-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 03-08-2023
Листовка Листовка датски 03-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 03-08-2023
Листовка Листовка немски 03-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 03-08-2023
Листовка Листовка естонски 03-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 03-08-2023
Листовка Листовка гръцки 03-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 03-08-2023
Листовка Листовка английски 03-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 03-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 03-08-2020
Листовка Листовка френски 03-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 03-08-2023
Листовка Листовка италиански 03-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 03-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 03-08-2020
Листовка Листовка латвийски 03-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 03-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 03-08-2020
Листовка Листовка литовски 03-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 03-08-2023
Листовка Листовка унгарски 03-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 03-08-2023
Листовка Листовка малтийски 03-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 03-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 03-08-2020
Листовка Листовка нидерландски 03-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 03-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 03-08-2020
Листовка Листовка полски 03-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 03-08-2023
Листовка Листовка португалски 03-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 03-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 03-08-2020
Листовка Листовка румънски 03-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 03-08-2023
Листовка Листовка словашки 03-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 03-08-2023
Листовка Листовка словенски 03-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 03-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 03-08-2020
Листовка Листовка фински 03-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 03-08-2023
Листовка Листовка шведски 03-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 03-08-2023
Листовка Листовка норвежки 03-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 03-08-2023
Листовка Листовка исландски 03-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 03-08-2023
Листовка Листовка хърватски 03-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 03-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 03-08-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите